Så hvad kæmpes der for 8. marts?

Af Mads Kastrup 24

I en vittighed af ukendt oprindelse hedder det: »Først skabte Gud manden, så fik han en bedre idé.«

Det er kvindernes internationale kampdag i morgen. Det er 100 året for indførelsen af kvinders valgret i Danmark i år. Begge begivenheder er værd at ridse ind i nutidens kønspolitiske fedtsten, der som bekendt ofte gnides på sociale medier i håb om at bringe ligestillingens lys over land. Men stenen og dermed de efterfølgende debatter er sjældent gjort af skinnende materiale.

Bør man efterhånden overveje, om mænd en dag bliver mere berettiget til en kampdag end kvinder? Læg mærke til spørgsmålet. Det er blot en tanke. Jeg tænker den hver gang, jeg ser en L’easy-reklame med »Sjanne« og »Luffe«. Manden i huset ikke bare sværger til forældede løsninger. Han forulykker også konstant. Ofte med skade på egen manddom. Og er dette ikke en gængs anvendt reklame-kønsrolle-model i de seneste år? Idiotiske mænd, himlende kvinder.

Eller sagt med fakta: 80 procent af de, der dømmes for lovovertrædelser, er mænd. Mænd lever gennemsnitligt fire år kortere end kvinder. Mellem 80 og 90 procent af de hjemløse er mænd. Mænd begår tre gange så ofte selvmord som kvinder. Mænd har oftest hårdere social deroute i forbindelse med skilsmisser. Mænd har vanskeligere ved at omstille sig fra arbejde til pension. Drenge klarer sig dertil i dag markant dårligere end piger på stort set alle niveauer i uddannelsessystemet. Mænd er fanget i de job, der forsvinder. Kvinder ruster sig derimod til de job, der kommer.

Så hvad kæmpes der for den 8. marts? Det spurgte TV-vært og debattør Anne Sophia Hermansen om i en kronik i Berlingske for et par år siden. Hvor hun argumenterede for, at alt – ligestilling, ligeløn, bestyrelsespladser, barselsdeling osv – enten allerede er ankommet eller også er det hastigt på vej. Fremtidens kønsofre er enlige, dårligt uddannede eller halvstuderede mænd:

»Til gengæld har jeg mødt masser af kvinder, som hellere vil være alene end at forsørge en børnevoksen, og det er også i over 75 procent af skilsmisserne kvinden, der går. Og endnu bedre: hun tager ikke børnene med. For måske har hun forladt en playstation-baby i hættetrøje og eksistentiel hængerøv,« skrev Hermansen.

Læs også: Anne Sophia Hermansen: Kvindernes kampdag – hvil i fred

Lidt skræmmende virkelighed, vil nogle sige. Men også utrolig godt gået af kvinder. Især i betragtning af, at de blot har haft valgret i 100 år. Begavede læsere af Berlingske så måske endda skriften på væggen, da de læste Berlingskes leder den 6. juni, 1915, dagen efter indførelsen af kvinders stemmeret:

———————-

Det Nye Vælgerfolk

“De kvinder, af hvem vi i dag bringer billeder, har hver og en båret sten, til det frihedstempel, der rejstes kvinderne ved grundloven af 1915. Enkelte af dem lever ikke mere blandt os, lad kvinder over hele landet i dag mindes dem i tak og ærbødighed.

Enkelte af dem er nu gamle – gråhærdede veteraner i kvindesagens tjeneste. Til lykke med målet I nåede gennem et langt livs trofaste arbejde, hvis frugter en yngre generation skal høste.
De allerfleste står dog i deres fulde kraft, midt i et arbejde, der allerede længst har draget dem ind i det offentlige liv, og nogle af disse kvinder vil utvivlsom komme til at gøre en indsats i vort lands lovgivning, fra hvilken de hidtil har været holdt ude.
Der er ingen grund til nu at tale store ord, der er blevet talt nok, nu bliver det handlingens tid. Kun det ene er der grund til at minde om, at det nye vælgerfolk har ingen fortid. Det kan træde, hvor det vil med rent hjerte og åben pande, og det kan og skal selv skabe sin fremtid.
Alles øjne vil nu hvile på kvinderne, for hvem tiden er kommet til at indløse de mange løfter, de gav i kampens dage. Det er ikke kvindemyndigheden, vi ønsker at udfolde med forbud og indskrænkninger, det er kvindemildheden og forståelsen og redeligheden. Det er ikke magten, vi glæder os over, det er friheden til at stille vore kræfter i samfundets tjeneste, til i al stilfærdighed at glide ind i rækkerne som mændenes arbejdskammerater. Det er ikke mandens egenskaber, vi skal tilegne os, men vi skal bevare de egenskaber, som slægtens mødre gav os i arv for at gøre vores fælles hjem, vort fædreland, så rigt og lyst og smukt som muligt, for at tilføre det offentlige liv den påvirkning, det trænger til, gennem den selvfornægtelse og trofasthed, vi bringer med fra tusinde års stille liv.”

(uddraget er let forkortet)

Avisforside

——————–

Den 100 år gamle leder er bristefærdig af lys og håb. Her var arbejdet for ligestilling mellem kønnene ikke alene skinnende som en solnedgangs modlys før patriarkatet gik i sit tusmørke. Det opvarmede tillige forestillingen om, at kvindekampen ikke kun var for kønnets bedring. Den var for samfundets. Den var til alles bedring.

Nutidens hardcore feminister kan naturligvis komme harniskklædte ridende, dømme den 100 år gamle leder patroniserende og chauvinistisk. Men det bevidner næppe den sandsynligvis kvindelige lederskribents uret til i 1915 at tale om »at det er ikke magten, vi glæder os over«. I samme perspektiv udstilles hardcore feministers hævdelse af retten til få overladt magt som egoisme, som karriereudvikling snarere end kønskamp, som en fastholdelse i at være offer for historien snarere end båret op og ud af rollen af kvinderne, der kom før.

Naturligvis er der plads til forbedringer, hvad angår ligestilling og ligeløn. Som den amerikanske kultursociolog, Hanna Rosin, skriver i bogen »The End of Men and The Rise of Women« – hvis indhold og perspektiv synes dækket ind af titlen: »Mænd har stået i spidsen i omkring 40.000 år, og kvinder er først begyndt at udmanøvrere dem inden for de seneste 40.«

Kampen er ikke uden omkostninger. 1. januar 2012 bestod 999.000 husstande i Danmark af kun én person. Det svarer til 39 pct. af de 2,6 mio. husstande i Danmark. Antallet af single-husstande er vokset med næsten 20 procent de seneste 20 år. De 856.000 husstande med to personer er den næststørste gruppe med en andel på 33 pct,, ifølge Danmarks Statistik.

Læs den gamle leders sidste sætning på ny. Ligner den ikke begyndelsen til at gøre det bedre end kønnet, der kom før: “Det er ikke mandens egenskaber, vi skal tilegne os, men vi skal bevare de egenskaber, som slægtens mødre gav os i arv for at gøre vores fælles hjem, vort fædreland, så rigt og lyst og smukt som muligt, for at tilføre det offentlige liv den påvirkning, det trænger til, gennem den selvfornægtelse og trofasthed, vi bringer med fra tusinde års stille liv.”

Som mand vil jeg gerne sige: I har allerede vundet – tiden ordner resten – jeg sætter min lid til jer.

24 kommentarer RSS

 1. Af Ziva Møller

  -

  Danske kvinder har det rigtig godt, ingen tvivl om det, og man skal ikke underkende, at der er store sociale og sundhedsmæssige uligheder imellem kønnene, og at disse ikke er til mændenes fordel. På den baggrund kunne det måske nok være relevant at tale om “Mændenes Internationale Kampdag”.
  Men så længe vi stadig diskuterer, om et voldtægtsoffer selv er skyldig i forbrydelsen (i dag på b.dk kan man læse, at ‘hver syvende dansker giver offeret ansvaret for voldtægt’ – WTF!?); så længe kvinder andre steder i verden er mandens ejendom og i den forbindelse oplever store begrænsninger i deres personlige frihed; så længe politiet opfordrer kvinder til ikke at dele intime billeder, fordi disse kan deles videre og samtidig undlader at (rets-)forfølge de mænd, der uden samtykke deler kvinders intime billeder, så er der brug for en international kampdag for kvinder.
  Rigtig glædelig 8. marts!

 2. Af Søren Revser

  -

  Kvinderne lever nærmest et luksusliv på arbejdsmarkedet. Hvem har f.eks. nogen sinde hørt en chef skælde en kvindelig medarbejder ud for uduelighed?

  Det gør man bare ikke. Så beder man i stedet en mandelig kollega om at hjælpe til.

 3. Af Preben F. Jensen

  -

  “KVINDESAGEN” ER EN STOR SAG, EN HELLIG SAG, ER UNIVERSETS VIGTIGSTE SAG!! MINDST!!!!!

  Feminister er meget selvhøjtidelige. Og sværger til svulstigt sprog. “Kvindernes internationale kampdag”. “Danske kvinders Nationalråd”. “Kvinder for verdensfred, verdensredning og universel godhed, klogskab og ligestilling”. Og så er der kvinder der kæmper for at forbedre vejret, så blæsten, regnen, sneen, skyerne samt lyn og torden og tidevandet kan kontrolleres ad politisk og bureaukratisk vej. I Sverige er feministerne gået i gang med at afskaffe kønnet, så fremover er der ikke drenge og piger eller mænd og kvinder, nej, der må kun tales om “personer”, for kønnet er jo blot en social “konstruktion”, en slags indbildning og vildfarelse…….. I samme ombæring vil kvindekampens kampkvinder have mændene nedkæmpet/ sat på plads/ afskaffet, fordi de svenske mænd jo allesammen er nogle frygtelige kvindeundertrykkere. Og ved hjælp af kvoter, feminisme, radikal kommunisme og videnskabelige laboratorier kan mændene måske gøres helt overflødige. (eller er det kvinderne der bliver forældede?)……….. Og næste projekt er at få den svenske andedam ligestillet med Atlanterhavet, og månen ligestillet med solen.

  Selvfølgelig bør alle vi mænd støtte den ædle og storslåede feminismesag eller kvindesag. Først når hele galaksen… eller rette sagt… hele universet er gennemsyret af ligestilling, er kampen slut og den endelige sejr vundet. Så længe der ikke er fuld ligestilling mellem dumme og kloge, mellem onde og gode, mellem bittesmå og kæmpestore, mellem tosser og genier, mellem grimme og smukke, mellem elektroner og atomkerner……………….. og så længe mændene ikke er blevet gjort til intetkøn og nøjagtige kopier af Marianne Jelved, Margrethe Auken og forkvinderne for DR og ” Sundhedsstyrelsen”, kan vi ikke tillade os at slappe af et øjeblik.

  Kvinder bør bestemme ALT, for de ER nu engang langt de klogeste…….. bør være alles motto fra nu af.

 4. Af Søren Revser

  -

  I hvert fald kan vi konstatere, at en suveræn overvægt af kvindelige ledere på Christiansborg har affødt vel nok det mest griske, afstumpede og selvoptagede samfund i de sidste 100 år.

  Det harmonerer faktisk meget dårligt, med det billede kvindebevægelsen gerne vil tegne af sig selv.

 5. Af Helge Nørager

  -

  Den første model af nyt design, er ofte altid fejlbehæftet, også kaldet børnesygdomme.
  Derfor skulle gud bruge mindst 2 forsøg, vi venter alle stadig på model nr. 3, da også model nr 2, synes behæftet med en del driftsfejl.

 6. Af P Christensen

  -

  Man kunne gå i gang med at frigøre de kvinder ude omkring i verden,
  der stadig ligger under for mænd, under religiøse påskud.

  Nånej for helvede da også, så er det jo forhånelse, stigmatisering og mobning af de stakkels mænd og deres religion.

 7. Af Nanna Gersov

  -

  Hvis jeg skulle nævne alle de ting, der burde være anderledes i Danmark, hvis dette skulle være et land med lige ret for mand og kvinde, ville listen blive uendelig lang. Med dette er nogle bud:

  Sig nej til indskrænkning af klageretten i Ligebehandlingsnævnet!

  Bedre repræsentation af kvinder i folketing og kommunalbestyrelser

  Styrk pluralismen i medierne – kvinders synsvinkel overses ofte – nej til ensidighed!

  Lav en hotline for ofre for seksuelle overgreb med juridisk vejledning, for mange – især børn og unge – er usikre på juraen og er bange for at anmelde!

  Stop politiets mulighed for at rejse sigtelse for falsk anmeldelse imod kvinder, som anmelder voldtægt.

  Gør det strafbart for politi at fortælle sladder til pressen om folks personlige forhold.

  Gør det lettere at få polititilhold imod en person ved trusler og stalking!

  Lad staten finansiere kvindekrisecentrene fuldt ud, så de kan være døgnbemandede uden at benytte gratis arbejdskraft!

  Politiet skal ikke have pligt til at orientere sociale myndigheder, når der er vold i en børnefamilie. En nybagt mor, som anmeldte vold til politiet, blev udsat for hjemmebesøg fra kommunen, hvor hun blev overvåget. Den slags skræmmer kvinder fra at anmelde vold.

  Stop de udokumenterede påstande i DR, TV2 og i reklamer om at kvinder er på den ene måde og mænd er på den anden måde. Det lærer piger og drenge, at de skal have bestemte præferencer ud fra deres køn og ikke ud fra hvad de selv synes.

  Stop hyperseksualiseringen af kvinden og dyrkelsen af umenneskelige skønhedsidealer i medierne. Det går mest ud over kvinder, men også mænd.

  Hjælp kvinder og børn, der lever i ufrihed i deres hjem og er underlagt en mands tyranni. Ofte fortæller kvinder og børn, som har levet som fanger og slaver i deres hjem igennem mange år, at de savnede at nogen spurgte ind til dem og tilbød at hjælpe.

  Styrk kvindens seksuelle frihed

  Styrk kvindens seksuelle sundhed!

  Stop fysisk og verbal vold mod kvinder! For nøjagtig et år siden viste en rapport, at Danmark er det land i Europa, hvor kvinder oplever mest vold fra mænd. 87 kvinder er blevet slået ihjel af mandlig partner eller tidligere partner på ti år svarende til hver sjette uge år ud og år ind.

  Stop afbrænding af “kvinder” på Sankt Hans bål som en del af ritualet ved fejringen af midsommeren. Tradition og kultur berettiger ikke til undertrykkelse og fastholdelse af en forældet tankegang.

  Se evt. uddybning her:
  http://www.newsforum.dk/8-marts-kaemp-for-ligestilling-og-ligevaerd/

 8. Af søren sørensen

  -

  Kvinders kamp for magt er gået for vidt i Danmark. Det nye arbejdsmarked i DK foretrækker også kvindelig hoveder og de er billigere i drift og forlanger mindre i løn og er mere medgørlige for liberalisterne altså. Mænd er det nye svage køn..Uden tvivl bliver de 15o.ooo nye indvandrer -men højtudannet-som K ønsker for at indgå i regering også mestendels kvinder til Novo mv og Danmark er blevet alt for attraktivt et land for undenlandske kvinder at få børn i og derfor trækker så mange Danske mænd hjem med udenlandske kvinder og Danske kvinder trækker udenlandske mænd hjem af samme årsag også som igen leder til den massive indvandring vi har og forringelse af samfundsvilkår for alle statsborgere i længden-.

 9. Af Preben F. Jensen

  -

  HER KAN SELV JELVED OG CO: IKKE VÆRE MED………

  Som bevist og fastslået ovenfor kl. 12.31 er kvinder langt klogere og dygtigere end mænd, der som alle véd kun er dumme, bøvede og tankeløse. Er man ikke blevet overbevist om at kvinderne er totalt overlegne hvad fremsynet intelligens angår, ved at læse teksten kl. 12.31……. behøver man blot at sætte sig ind i hvad der er foregået i Sverige, efter at kvinderne er kommet til magten. På kort tid er indvandrings- og indenrigs politikken samt familierne, “systemet”, mændenes flertal og hele samfundet blevet så grundigt feminiseret, at Sverige i dag er en autistisk og skizofren stormagt….. en komplet og fuldstændig galeanstalt der kan være forbillede og foregangsland for alle verdens millioner eller milliarder af vanvittige.

  I betragtning af at denne “reform” af Sverige er sket på meget kort tid, er der tale om en politisk og socialkonstruktivistisk bedrift af første rang. En bedrift som vidner om at de politiserende svenske feminist-kvinder har været rigtig, rigtig dygtige og at de har haft nogle yderst begavede, ambitiøse og globale visioner med i bagagen, inden de gik i gang.

  Inden længe er den forældede og tåbelige svenske kultur og civilisation skiftet ud med rendyrket vanvid og barbari, udfra den strålende vision om at når Sverige ikke kan komme til Mellemøsten og IS, så må Mellemøsten og IS jo komme til Sverige. En løsning som fjerner et stort geografisk afstandsproblem i eet hug, og får den kedsommelige svenske fred og velfærd udskiftet med berigelse og masser af spændende og eksotiske oplevelser.

  Ja, politik-kvinderne i vores naboland kan vi alle lære meget af!!

 10. Af P Jensen

  -

  PS: Bare læs Nanna Gersov ovenfor, hvis I stadig spekulerer på om feministerne er så kloge, rimelige, retfærdige og storsindede som de selv tror. Ja, lad os da endelig få startet en heksejagt på alle som synes at sankt hans-bålet er en temmelig harmløs tradition.

 11. Af Henrik Knage

  -

  Nu er mit indernet ret dårligt, og informationerne ret mange. 8. marts er kvindernes kampdag. Javel, fru Kristoff – men det er de resterende 365 dage i året også – så derfor et dumt spørgsmål – hvor kommer den 8. marts ind – som en ekstra juledag, som en ekstra påskedag (pind forbyde det).

  Skal vi mænd stryge topseglet, fordi en kvinde, bosiddende i det mørke Jylland, hvis frishyrer ligner en mellemting mellem en losseplads (grundet dårligt indernet) og “Tollundmanden” (undskyld) Tollundmand – hun er kun 24 år – og du er før vor tidsregning. Imidlertid har du kendt til Randers Reb – og hun ikke til uddannelse..

 12. Af Henrik Knage

  -

  Kvindernes Internationale Kampdag, er reelt undergravende virksomhed for de fleste på den nordlige halvkugle.

  De kvinder der har opnået de rettigheder de kan tilkomme, fravælger i stor stil “at få børn”, til fordel for karrieren.

  I vore dage er det stort set kun muhamedanere på kontanthjælp, der får børn, samt et mindre udsnit af øvrige danskere (også kontanthjælpsmodtagere) som tager avlsarbejdet seriøst – ud fra devisen om, at kan der ikke spares op alligevel, kan man som kvinde ligesågodt bruge det man ikke har på sine børn, og som mand lægge et tilsvarende beløb henne på den nærmeste landevejskro og værtshus.

 13. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hej kvinder, så længe mænd bestemmer over kvindens livmoder, har i intet vundet.
  Fortsat kamp.Finn vig

 14. Af Hans Hansen

  -

  Den 8 marts snakkede feministerne om ligeløn for alt arbejde, blot uden at nævne at det var det de sagde. Årsagerne de samme som altid, enten yderliggående socialistiske rødstrømper eller blot obsessive. Argument med 17% lønforskel skyldes feministers, og visse kvinder og mænds, rød-konservative traditionelle jobvalg, og ikke uligeløn. Der er ligeløn i Danmark for lige arbejde.

  Men det er typisk for folk med svagere rumlig intelligens. Evnen til at navigere i virkeligheden er ikke feministernes stærke side og har aldrig rigtig været det. Derfor vælger de fleste fortsat fag hvor de lønnes dårligere, og hvor de kan samles som gruppe for at støtte hinanden.

  Sandheden er den enkle, at det har været den enkeltes ret og mulighed selv at vælge fag gennem mere end 80 år. Ligestillingsloven har gennemført pligt ved at fastslå juridisk lighed på arbejdsmarkedet, men især feministerne vælger stadig traditionelle kvindefag.

  Fakta er at hvis ligeløn for alt arbejde gennemføres, mistes incitament til at tage længerevarende og langt dyrere uddannelser og medfølgende gæld. Det vil få fatale konsekvenser, ikke mindst for landets indtjening, men for det almene uddannelsesniveau, ganske på samme måde som alle socialistiske planøkonomier ender med at gå fallit.

  Naturligvis kan man ikke holde på folk, der ønsker at bruge deres evner som fortjent på lønsedlen. De vil ganske enkelt søge andre græsgange i den globale konkurrence. Det ved alle, og derfor er feministerne simple illusionister.

 15. Af Hans Hansen

  -

  Nanna

  Sankt Hans er en tradition, hvor man mindes den skrækkelige overtroiske og mysticistiske religiøse kristne tidsalder, hvor man udøvede heksebrændinger, politisk begrundet med nogenlunde det samme, man i dag bedst kan sammenligne med nutidens islamiske terrorisme.

  Er det aldrig faldet dig ind, at Sankt Hans er et symbol på det det modsatte du oplever? Man mindes hvert år, hvad man aldrig igen vil opleve.

  Hvilken mening skulle det give, at hylde hekseafbrændinger? Tænk Nanna. Kan du ikke høre det efter forklaring?

 16. Af søren rasmussen

  -

  Man kan sige som Thomas Nielsen, Kvinderne har sejret ad helvede til…..

  Gid de havde, kvinderne, tænker jeg. – Men hos EL er det dumheden og manglende bidrag til dette samfund der har sejret ad helvede til.

  EL er blevet et nassende proletariat på andre menneskers arbejde.

  Men når man ser en johanne Smith EL, uden uddannelse, uden basal viden om noget som helst, uden erhvervserfaring, uden erfaring med børn, uden ansvar for andet end sin egen lille navle, i en lille bolig på Nørrebro og en naivitet og en argumentation som kun baserer sig på en svag fortælling om barnlig morale uden substans, som leder af et parti. – ja så passer Thomas Nielsens ord alligevel.

  At et parti ledet af et erfaringsmæssigt barn har noget at sige i dansk politik er en falliterklæring.

  8 Marts eller ej – tag jer nu sammen for hylan.. det gælder alle M/K-pigebørn i EL.

  Få jer et arbejde. bidrag med noget.

 17. Af Hans Hansen

  -

  Johanne Schmidt-Nielsen er så dum, så barnligt infantil, at hun kan måle sig med Venstre-profilen Kristian Jensen, set og opfattet af verdens kønneste, og bestemt en af de klogeste filosoffer, Eva Agnete Selsing. Looks and brain in same mind.

  Selvfølgelig er Johanne Schmidt-Nielsen også (nogenlund) sød og velmenende, en hidsig satan, men hjerne har hun ikke meget af. Det har Pernille Skipper til gengæld mere af, men desværre for hende, så sidder hun i et parti uden fremtid. Johanne Schmidt-Nielsen’s tid i dansk politik er meget snart slut, og det er rigtig godt for hende.

 18. Af Nanna Gersov

  -

  Der findes i Danmark to former for Sankt Hans-tradition. Den ene bygger på tro og tradition, den anden på moderne etik og oplysning.

  Det er blandt dem, der følger tro og tradition, at skikken at sætte en “kvinde” på bålet bliver dyrket. Det er ofte kirkelige spejdergrupper, som ledes af unge kristne, som udformer “hekse” og afholder Sankt Hans fester, hvor det muntert hedder, at “heksen” bliver sendt til Bloksbjerg. Der ligger heri ingen medlidenhed med den ældre kvinde, som symbolsk dræbes på bålet. Handlingen hyldes som værende god og glædelig.

  Som et ekstra muntert indslag er det også forekommet, at man satte “heksehyl” op, så kvindens skrig, når flammerne åd hendes krop, kunne iscenesættes.

  Men der er så også den store gruppe danskere, som ikke bifalder den slags aktiviteter og som bare nyder et smukt bål og en glad aften, når de fejrer midsommeren og Sankt Hans.

 19. Af Ib Hansen

  -

  Nanna Gersov

  Hvor er du dog en klog kvinde. For du peger jo på Danmarks allerstørste problem. Som 99% af befolkningen er ganske uvidende om. Men som du med dit skarpe klarsyn har fået øje på. Og du har helt ret, vi bør hurtigst muligt have iværksat en klapjagt på alle Sankt Hans bål, og på alle tilhængere af denne skrækkelige skik. For alle hekse er jo i virkeligheden søde og pæne, og så er det jo helt urimeligt at de hetzes ved brug af denne bål-tradition. Jeg synes at du bør kravle op til toppen af Christiansborg spir og hænge et stort banner ud med en påskrift om at du på alle hekses vegne protesterer mod de onde og urimelige bål Sankt Hans aften.

 20. Af Hans Hansen

  -

  Du lægger alt for meget i midsommerilden Nanna.

  Tidligere troede man, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, som kunne være både onde og gode. Formålet med sankthansbålet var oprindeligt at jage det onde væk. Sankt Hans ikke kun er en folkefest med bål og brand, som du siger, men også en gammel kirkelig tradition til minde om Johannes Døberen.

  Det bål, som brændes til Sankt Hans er ikke helt det samme som dét bål, heksene blev brændt på. Midsommerilden har en lidt anden historie end henrettelsesbålet, der blev anvendt, når dømte troldfolk skulle af med livet. Sankt Hans bålet et blot en af flere blustraditioner i bondesamfundet.

  Mænd kunne også være troldfolk og de blev også brændt dengang i 1600 tallets middelalder.

  Som sagt er der ingen i dag der opfatter det på den måde. Allerhøjest får det folk til at væmmes ved religiøs fanatisme og det er jo noget helt andet. Jeg ved godt at feminister føler sig ramt.

  But what the heck. They feel afflicted by everything. Aren’t they ;-)

 21. Af Hans Hansen

  -

  Ib H
  Thorning er allerede kravlet op i spiret. Nu mangler vi bare nogle til at sætte ild til det.

 22. Af Nanna Gersov

  -

  “Tidligere troede man, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, som kunne være både onde og gode. Formålet med sankthansbålet var oprindeligt at jage det onde væk.”

  – Det er kirken, som i århundreder har styret fester og højtider og som stadig gør det. Derfor er disse traditioner ikke særlig folkelige eller oprindelige. Kirkens folk har fyldt folk med angst og heksetro. Da kirken ikke brød sig om at der blev tændt blus, ophørte skikken. De tillod det igen i 1800-tallet og så var det pludselig blevet til en nærmest religiøs pligt.

  Ca. 1900 sattes en dukke forestillende en “heks” på et Sankt Hans bål på Jelling Seminarium. Dengang var underviserne i høj grad teologisk uddannede og lærere og studerende var mænd. Kvinder var således uden indflydelse, mens folk med høj uddannelse og stærk tilknytning til kirken gennemtrumfede en skik, som via lærerstanden blev spredt ud i landet og især fængede hos bønder, som fremstillede dukker af halm, som de satte på bålet.

  Ellers var det et sted i Tyskland man havde en skik med at brænde “vinteren” af på bålet. Men det var en mandsfigur og der var ikke tale om at figuren blev tillagt ondskab, som er et moralsk begreb. Moralsk fordømmelse og afbrænding er en hadsk handling. Danskerne har perverteret en skik, som måske oprindelig er tysk.

  “Sankt Hans ikke kun er en folkefest med bål og brand, som du siger, men også en gammel kirkelig tradition til minde om Johannes Døberen.”
  – Ja, og derfor er det helt malplaceret at afbrænde en figur på bålet. Det har man ikke gjort ved de oprindelige store fejringer nede i Europa. Det er Johannes Døberens fødselsdag et halvt år før Jesus fødselsdag.

  “Det bål, som brændes til Sankt Hans er ikke helt det samme som dét bål, heksene blev brændt på.”
  – Det kan diskuteres. Der er fælles elementer i båltraditioner igennem tiderne. Historien overleveres mundtligt og skriftligt og er inspirationskilde for traditionernes udvikling. Begrebet “heks” stammer fra hekseforfølgelserne ligesom fænomenet at brænde en kvinde på bål for at rense, frelse nationen.

  Jeg mener det er oplagt, at ideen netop stammer fra dødsbålet og at der er en direkte sammenhæng. Ideen opstod på et tidspunkt, hvor kvinder kæmpede for stemmeret og nogen følte sig truet af kvindernes stigende indflydelse i samfundet. Formålet var og er at skræmme og holde kvinder nede. Man ønsker at holde liv i et tankesæt, som danner baggrund for sexistiske vittigheder som denne:

  “Thorning er allerede kravlet op i spiret. Nu mangler vi bare nogle til at sætte ild til det.”

 23. Af P. F. Jensen

  -

  Nanna Gersov er vist meget bange for bål. Ligner Nanna da en heks, eller er hun blevet beskyldt for at være en heks eller feminist. ..? (det er nærmest det samme!). Måske NG bør underkastes en vandprøve så vi kan se om hun flyder ovenpå eller synker.

 24. Af P Jen

  -

  PS: Hvis Nanna lider af den “svenske syge” bør hun som minimum interneres eller afradikaliseres!

Kommentarer er lukket.