“Andre folks penge”

Af Mads Kastrup 91

Der er mange fornøjelser ved at holde dagbladet Information.

En af de største er glæden ved i reneste form at blive mindet om, at der findes lærde, som hellere end gerne vigter sig med forbløffende uvidenhed om væsentlige emner.

Eksempelvis om økonomi.

To forskere fra Københavns Universitet, Martin Marchman Andersen og Claus Strue Frederiksen, stiller spørgsmålet i dagbladet, der kalder sig ”den mindst ringe”: ”Bruger de arbejdsløse andre folks penge?”

”Det giver genlyd, hver gang højrefløjen råber op om, at arbejdsløse og ressourcesvage lever af andre folks penge. Problemet er bare, at argumentet ikke holder,” indledes artiklen.

Spændende, tænker man.  Arbejdsløses kontanthjælp er slet ikke ”andre folks penge”, forstår man ved læsningen. De to forskere har forsket sig frem til, at ”andre folks penge” ikke er et juridisk begreb som i ”lommetyve, der forsøder tilværelsen med kontanter fra travle togpassagerers frakker,” hedder det i artiklen. Næh, den arbejdsløses penge er, ifølge loven, den arbejdsløses penge. Overførselsindkomster tilhører jo dem, de overføres til, og hvor pengene kommer fra hører ikke med i ligningen. Ergo er begrebet ”andre folks penge” udelukkende moralsk.

Herefter gælder det om at surre al løsøre fast og gemme sparebøssen ved videre læsning. Mellem 800.000 og 900.000 arbejdsduelige mennesker på offentlig forsørgelse er tilsyneladende ikke noget problem for nationens samlede husholdning. Det er snarere løsningen. For som forskerne forklarer, så er det alt sammen en stor uretfærdighed, et narreværk, opfundet  af manipulerende højrekræfter  som ”næsten dagligt i den offentlige debat” hævder:

”at beskatning sker på bekostning af økonomisk effektivitet, og at det f.eks. derfor er gratis, hvis ikke profitabelt, at fjerne topskatten. Det kan således hævdes, at de arbejdsløses penge er ’andre folks penge’, fordi de er resultatet af en skatteopkrævning, som er økonomisk ineffektiv. Forholdet mellem produktivitet og beskatning afhænger dog af flere variable, f.eks. hvor villige borgerne er til at betale skat, og hvad skatten bruges på. Det er på forunderlig vis lykkedes højrefløjsdebattørerne at bilde større dele af middelklassen ind, at de ville have mange flere penge til sig selv, hvis de levede i et samfund med en meget mindre offentlig sektor. Men man skal tjene temmelig mange penge, før denne forestilling bliver sand for den enkelte: 80 procent af befolkningen betaler nemlig kun i begrænset omfang skat til de fattige. For dem er velfærdsstaten snarere en tvungen, ofte effektiv forsikringsordning, som de alternativt skal finde på et privat marked, hvis ikke de vil leve i angst for at miste deres arbejde eller få en sygdom, de ikke er forsikret imod.”

Det har formentlig kostet en del skattekroner at træne de to forskere op til dette universitære kaudervælsk. Men igen: Der er tale om lovbefæstede uddannelsesmidler, så også disse kroner er vel at betragte som forskernes egne penge. Ikke andre folks. Hvis man altså skal følge forskernes ræsonnement.

Logikken er måske ikke helt overbevisende, men hele indlægget er til gengæld imponerende i sin mageløse resistens over for realiteter. Al velfærd betales som bekendt af danskeres skatter og afgifter. I runde tal betaler de 20 procent bedst lønnede danskere faktisk halvdelen af al personskat i Danmark. Landets 40 pct. dårligst lønnede betaler omkring 10 pct. af al personskat tilsammen. Til gengæld skal alle pengene – uanset om det er de bedst lønnedes eller dårligst lønnedes – helst overvejende være tjent ved et arbejde, der giver penge til landet. Hvilket tilsyneladende ikke står i de to nævnte forskeres lærebøger. For ellers kan vi lige så godt klippe halerne af hinanden og få dem tilbage som middagsmad. Så har vi gjort dansk økonomi til en Storm P. tegning, hvor ingen bliver fede, men alle tværtimod reduceres systematisk. Der skal altså være nogle virksomheder, som tjener penge til både Danmark og virksomhedens ansatte. Ellers er der ikke penge til noget for ingenting, ingen penge at dele ud, som nogen så siden kan hævde er dukket op ud af det rene ingenting.

Arbejdsløse og ressourcesvages penge er, i to universitetsforskeres univers, åbenbart kommet til verden ved en jomfrufødsel. Ved velfærdens helligånd, må man gå ud fra. Rent, purt og fint. Faktisk det modsatte af, hvad forskerne har læst i en borgerlig avis, hvor det danske velfærdssystem blev karakteriseret som ”grundlæggende perverst”. ”Andre folks penge” er simpelthen borgerlig, moralsk vås.  Som forskerne afslutter deres nationaløkonomiske indlæg:

”Hvis en moralsk påstand skal tages alvorligt, må den komme fra et agentneutralt perspektiv, og ikke fra de riges klub. Hvis motivationen er effektivitet, må valutaen være velfærd – det vil sige et eller andet mål for kvaliteten af menneskers liv. Men så er det ikke de arbejdsløse, som lever af andre folks penge i et »grundlæggende perverst system«. Det perverse er al den velfærd, der hældes i havet, hver gang en rigmand køber endnu en helikopter, og i ramme alvor mener, han fortjener den. Han køber den nemlig for andre folks penge!”

Hvis læseren her foruroliges over niveauet på institut for økonomi på Københavns Universitet, er der en beroligende bonusoplysning. Man når først frem til den helt nede i bunden af bemeldte indlæg: ”Martin Marchman Andersen og Claus Strue Frederiksen er forskere ved Københavns Universitet, afdelingen for filosofi.”

Det er ikke lykkedes at finde en rigmand, der ejer mere en én privathelikopter i Danmark. Slet ikke købt for andre folks penge. Men så bogstaveligt er det måske heller ikke ment, når det kommer fra afdelingen for filosofi?

91 kommentarer RSS

 1. Af Henrik Knage

  -

  N.I.I.T.E. går på Børsen – alt som det plejer Hr. kabtejn- inta nut – gut nut…

  Og såg dog , med de anderes penga…

 2. Af Hans Hansen

  -

  Det er jo sådan lov fungerer. Er noget fastslået tilladt ved lov, så er det pr definition ikke kriminalitet uanset om det giver mening. Er det lovmæssigt bestemt at bistandsklienters penge er det deres egne, så er det sandt, er det ikke, så falskt. Andet er spekulationer.

  Det er for så vidt ganske enkelt. Lov afgøres som bekendt af folketinget og effektueres bl.a. af domstolene. Domstolene beskæftiger sig ikke med andet end love, og absolut ingen love omtaler retfærdighed eller proklamerer at domme er retfærdige. Som konsekvens er enhver form for rimelighed udelukkende politikernes domæne.

  Naturligvis stopper konsekvensudledning ikke her, og naturligvis kræver det at 5/6 dele er ressourcestærke når den sidste 1/6 del ikke er, vel og mærke man ønsker et samfund hvor den sidste 1/6 er i stand til at bidrage med forbrug. Det er bestemt ikke optimalt, ikke ideelt, men det vil få økonomisk konsekvens for erhvervslivet hvis denne 1/6 del ikke kunne deltage. Man kan ikke nøjes med at sige, at fordi 800.000 ikke deltager i indtjeningen, så har de ingen positiv økonomisk funktion.

  Selvfølgelig kunne det gøre bedre, med de sædvanlige hensyn til økonomisk overophedning, antal af nødvendige arbejdsløse (der skal være mindst 2%) osv, men politikerne har jo valgt at importere endnu flere der ikke er selvforsørgende, for derefter at placere dem på overførsels indkomster.

  Der er mange grunde til at antage at politikerne intet samlet overblik har over hvad de laver eller konsekvenserne.

 3. Af Frank A

  -

  @ eva m

  “Hvorfor være åndsvag , når man nu HAR MULIGHED FOR AT VÆRE SMÅTBEGAVET. !!!”

  Du har fat i den lange ende mht til selverkendelsen – det må man lade dig.

  Mig bekendt var de 335 mill provenuet af at omkring 1 milliard der var kommet hjem i frit lejde.

  Mig bekendt er formueskatten ikke så høj, så mon ikke du bare lever op til dit motto?

 4. Af Hans Hansen

  -

  Frank A
  Hvad med du holder dig fra flasken, eller tjillumen, og finder lidt ud af med hvem, og hvor, du skriver dine morsomme “anekdoter”?

 5. Af Hans Hansen

  -

  Hvert år, på EU-niveau, snydes der for 7.500 milliarder kroner der ryger i skattely. For Danmarks vedk., et ukendt beløb, men formentlig over 100 milliarder om året.

  Fra ulande 4.500 og 6.600 milliarder årligt, akkumuleret mellem 42.000 og 54.000 milliarder. Samlet ialt mindst 120.000 milliarder.

  Det er ikke småpenge der snydes for. Imens deltager regeringen med milliard bistand til tre af verdens mest korrupte samfund. Regningen betaler skatteyderne.

  http://ibis.dk/sites/default/files/media/pdf_global/analysis_pdf/analyse_global_indsats_mod_skattely.pdf

 6. Af T. Sørensen

  -

  Danmarks befolkning består udelukkende af mangemillionærer. Prøv lige engang at kapitalisere en hvilken som helst sats af overførselsindkomst! Har du prøvet det? Interessant, ikke sandt? Den ulejlighed er der ikke mange der gør sig. Slet ikke de to filosoffer. Det er kun en forsvindende lille del af befolkningen, der har begreb om økonomi. Kun få har nogensinde skrevet en faktura, og på den måde skaffet sig indsigt i pengenes tilblivelse. Oven på alle anstrengelser gennem et langt liv, har jeg i dag fornøjelsen af at få udbetalt 4000 kr i folkepension. Så jeg føler mig skam også som mangemillionær.

 7. Af poul boie pedersen

  -

  poul pedersen – 1. marts 2015 22:52
  “Mads Kanstrups indlæg er jo vrøvl fra start til slut. “Andres penge”. Hvilket fjols har fundet på dette udtryk”
  Jeg tror desværre ikke, at det alene er det. der er tilfældet. Derimod er det den bevidste retorik man benytter sig af i konservative bedsteborgerkredse, når man nu engang er blandt de heldige i samfundet.
  Der blev i kølvandet på ulighedsproblematikken i USA, hvor de seneste 30 års vækst kun er kommet den absolutte overklasse tilgode, gjort et forsøg, hvor man lod forsøgspersoner spille matador. Det foregik på en måde, så nogle spillere startede med en meget større startkapital end andre. At de for det meste vandt spillet kom næppe bag på nogen, men at de, der startede med de store beløb begyndte at argumentere for, at det også var rimeligt, var mere opsigtsvækkende.
  Problemet er jo, at andres folks penge har en historie, og at den ikke altid er begrundet i højere retfærdighed.
  Ser vi tilbage i historien kan man f.eks. i England se, at den røverhistorie, at det fineste man kan være er efterkommer efter en flok røvere og banditter, der i 1064 stjal alt, der sammenhængende målte over 1 Ha, har overlevet til den dag i dag, symboliseret i House of Lords.. Med arveret og skattefrihed, har denne rigdom i slægt efter slægt hængt på familiemedlemmer, der intet har præsteret for at have en større startkapital i livet, og med lønninger tæt på eksistensminimum stjal godsejeren al værditilvækst fra ejendommens produktion fra arbejderne gennem undertrykkelse og vold.. Alligevel var der ingen ende på, hvor rimeligt de selv syntes det var.
  Fordi der ikke var rotation på de poster, der havde central betydning for samfundets rigdom, stagnerede denne samfundsmodel i fortløbende fattigdom for den brede befolkning. Først med oplysningstiden og liberalismen og senere fagbevægelsen bedredes forholdene for andre borgere, og det samfund vi har i dag er selvfølgelig langt bedre.
  Ikke desto mindre eksisterer tankegangen stadigvæk, og ser vi på toppen af f,eks., dansk industri, er den i dag i hovedsagen ejet af arvinger, bl.a. fordi de store kapitalkræfter i praksis selv bestemmer, hvor meget der betales i skat og arveafgift. Det er her vi ser andre folks penge, der jo er genereret af andre folks arbejde, som man med større eller mindre rimelighed har position til at tage i besiddelse.
  Faren ved dette er, at samfundet igen bevæger sig ind i stagnation, hvor talentmassen ikke udfolder sig optimalt, fordi vi cementerer kapitalens ejerforhold hos en kapitaladel, der hæmmer udskiftning på en række centrale poster til de mest talentfulde.
  Netop disse kredse burde egentlig glæde sig over, at vi med sociale ydelser understøtter de personer, der i en periode i livet er kommet i nød. Det er nemlig systembevarende og styrker den konsensus om det samfund, der lukrativt belønner dem selv. Alternativet kunne jo være revoluton og samfundsomvæltning, således at andre folks penge helt skiftede ejermand. I Danmark er den konsensus udpræget, hvilket sikrer os en meget stabil tilstand. Personligt kan jeg levesagtens med, at andre folk har penge, hvis dette forhold er fulgt op af passende ydmyghed og forståelse for, at den lykke nok skyldes rimelighed i forholdet til også de, de ikke helt har samme udbytte af fællesskabet.
  Så prøv nu uden klynk at betale skatten, kære venner, undgå hybris og indse, at det alt i alt nok er en rigtig god forretning, også efter skat.

 8. Af Alf Hansen

  -

  Misundelse er en grim passager.

 9. Af poul boie pedersen

  -

  Alf Hansen
  Man ser jo af og til nogle, der ikke mener, at man kan diskutere indkomstfordeling uden at det skal opfattes som misundelse. Men synspunktet er jo lige så luftigt som den oprindelige betydning af dit fornavn.
  Til det synspunkt kan man lige så godt sige, at egoisme og fortrængning nok er en større synd.
  Men bringer det os nogen større visdom?

 10. Af T. Sørensen

  -

  @ Poul Boie Pedersen.
  Nu skal du ikke komme og belære mig om at betale skat. Min personlige og virksomhedsskat overstiger gennemsnittet mange gange i mit lange liv. Guderne skal vide, at jeg ikke har betalt med glæde, men udelukkende fordi det var det letteste. At få told og skat på nakken er ikke til at spøge med. Derfor de mange millioner kroners skattebetaling. At disse oplysninger ikke påvirker dig det mindste ved jeg godt. Men din moralprædiken gør heller ikke det mindste indtryk på mig. Vi befinder os helt vidt forskellige steder. Jeg kender ikke din økonomiske formåen. Jeg kender til gengæld min egen. Hvis man arbejder hårdt og målrette hele livet kan man på trods af store skattebetalinger skabe sig en formue. For mit vedkommende har staten fået 2/3 og jeg selv 1/3 af fortjenesten. Nu må selv du blive glad.

 11. Af Frank A

  -

  @ hh

  Meget kan man beskylde mig for, men euforiserende stoffer er nogen art – ikke engang tobak eller en fyraftensøl, bliver det ikke lige til for mit vedkommende.

  Du må gerne kalde dem anekdoter – sagen er jo at det holder.

  Men det er selvfølgelig også klart, at når man som dig ikke er inde i fakta og lever i din egen hadklokke, ja så kommer tingene nemt til at forekomme anekdotiske

 12. Af Frank A

  -

  @ ts

  Man skal op på en skattepligtig indkomst på mange mange millioner, før ens trækpct bliver 67

  Jeg vil også sige, at du har haft en meget ringe revisor, hvis du virkelig er endt med at betale så meget.

 13. Af P Christensen

  -

  Flere har nævnt det, men husk også boligboble-pyramidespillet.
  Desværre vil mange af de, der udtaler at det skal betale sig at arbejde,
  have lønnen ned på arbejde (i maskinrummet, ikke på kommandobroen, forståes),
  hvorimod det vil være en katastrofe hvis boligpriserne falder,
  så man ikke længere kan belåne en friværdi, man ikke selv har arbejdet sig til.
  Eller skal til at afdrage på en gæld, hvis renter man qua vores skattesystem kan tørre af
  i andres arbejdsondkomster, ifald man ikke har en analog kapitalindkomst.
  Bottomline: vore omfordelingssystemer tilskynder på ingen måde til arbejde eller arbejdspladsskabelse. Hos nogen af partierne.

 14. Af poul boie pedersen

  -

  T. Sørensen
  Jeg opfatter ikke mit indlæg som en moralprædiken, snarere som et forsøg på at sætte tingene i perspektiv, og jeg har da slet intet forhold dine personlige forhold.
  Det er al ære værd at arbejde og tjene penge, og jeg har intet imod at den slagt belønnes.
  Men det er jo det er nærmest karrikeret at påstå, at enhver formue er tjent på den måde, og når først formuen findes, er der stærk tendens til at den ganske er selvforøgende uden videre besvær.
  Dette kan du læse om hos Thomas Piketty *), der er blevet berømt på sit arbejde med at skaffe data, der belyser udvikling i formue og indkomstfordeling over en meget lang periode i “Capital in the Twenty-First Century”. Hans resultat er kort beskrevet, at større formuer uden en egentlig indsats afkaster en realforrentning der overstiger den generelle vækst i økonomien, og dermed fører til, at alverdens formuer koncentreres. Det er det forhold jeg kalder kapitaladel. Det er det generelle billede, og det kan jo ikke med bedste vilje beskrives som indkomst efter fortjeneste eller arbejdsindsats.
  Jeg har selv gennem livet været iværksætter i egen virksomhed, og kender skam til vilkårene.
  Til det har jeg lyst til at tilføje, at den maksimale beskatning (skatteloftet) i 2015 på personlig indkomst 51,95%, og virksomhedsbeskatningen er i Danmark 25%, tæt på gennemsnittet i Eurozonen og EU området. Og tager man en virksomhed og dens ejere, bliver det, der trækkes ud jo, ikke beskattet i virksomheden. Så du behøver altså ikke at aflevere mere end halvdelen, og for de penge er der adskillige fordele, der kommer tilbage, også til dig. Det er jo derfor, at Danmark har flere titler som verdens bedste erhvervsklima.
  *) http://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Piketty

 15. Af Hans Hansen

  -

  Beklager Frank A, men jeg kan bare ikke tage din ensidige politiske kritik. Om så rød blok smadrede landet, ville du stadig stå og flage rødt.

 16. Af Frank A

  -

  @ hh

  Den enste grund, er så nok, at du selv er endnu mere ensidig.

  For ellers argumenterede du jo bare imod.

  Nu “kan du ikke tage det”
  (Fniz)

 17. Af Dan Skaaning

  -

  Livet på første klasse for andre folks penge. Hvordan gør man ?

  Mange kender begrebet et »pyramidespil«. Spillet er slet ikke et spil, men et klassisk svindelnummer, der findes i utallige forbudte varianter. Én person lokker f.eks. tre andre til at betale ham nogle penge for en mere eller mindre fiktiv modydelse, som først og fremmest består i retten til at måtte sælge den samme ydelse til et tilsvarende antal, altimens der for hver ny, der »hverves«, ryger en andel tilbage »op« i pyramiden. Efter f.eks. ti »generationer« mere, vil de tre første være blevet til 177.147 personer, og jo flere, der hverves, desto rigere bliver Stein Bagger-typen, der står på toppen af pyramiden og skummer fløden.

  Men på et eller andet tidspunkt løber man tør for nye, der kan hverves, der er simpelthen ikke flere godtroende, betalingsvillige ofre tilbage. Alle, der har været med længere oppe i pyramiden, har tjent godt – og bedre desto længere de har været med. De sidst hvervede ender derimod uvilkårligt med regningen: De skal betale for at være med, men har ikke selv nogen købere. Man har taget alle de ANDRES FOLKS PENGE !

  Pyramidespillet kendes i rendyrket form fra en række stor- og småsvindlere. Det mest kendte i nyere tid var det investeringsfirma, som den amerikanske finansmand Bernard Madoff kørte frem til 2008, og hvori han fik folk til at investere, og så udbetalte tårnhøje forrentninger hentet fra nye indskud. Det gik rigtigt godt, mens det gik, men i sidste ende mistede tusinder af investorer i alt 65 milliarder dollar.

  Man kan med en vis ret se vores moderne danske velfærdsstat som historiens måske største pyramidespil, men af den lovlige art, fordi det er lovgiverne selv, der driver det. I velfærdsstatens unge år blev den finansieret via en næsten konstant økonomisk vækst, der gjorde, at det hang sammen for dem, der i første omgang nød godt af den. Men da den økonomiske vækst bremsede, var der blevet så mange vælgere, der på kort sigt selv nød godt af de offentlige udgifter, at det reelt var politisk umuligt at holde igen. Så i stedet lånte staten pengene – og det gør man også i dag, med knap 100 mia. kroner om året, der skal betales af fremtidige skatteydere.

  Samtidig hævede – og hæver – man skattetrykket, så Danmark nu for 11. år i træk er verdens mest beskattede land. To gange har borgerlige regeringer givet danskerne historiske rekorder i skattetryk (senest 2005).

  I dag har knap 67 pct. af vælgerne deres primære indkomst fra de offentlige kasser, og dermed er det i praksis blevet umuligt at sænke skatterne. De offentlige udgifter fortsætter kun én vej, op, mens hver finanslovsforhandling laver kosmetiske slagsmål om cirka en procent af statens budget.

  Og her kommer pyramidespillet ind. For hver gang skattebyrden øges, bliver det marginalt mindre attraktivt at være produktiv !!!!!!!!!!!!!

  I dagens Danmark får næsten en kvart million lønmodtagere mindre end 3.000 kr. om måneden ud af at arbejde. Men jo flere, der skifter adfærd derefter, desto mere vil logikken slå igennem – som en skrue uden ende. Det siger sig selv, at man ikke vil kunne have et samfund, hvor 100 pct. af befolkningen er afhængig af de offentlige kasser. Ikke med mindre man er Nordkorea med alt, hvad det indbefatter.

  Men det betyder også, at de generationer, der voksede op og blev gamle, mens velfærdsstaten ekspanderede, fik fordelene, men kun betalte en del af regningen. Den blev sendt videre, med 900.000 kr. til hver nyfødt – ligesom i et pyramidespil.

  Men ligesom i et sådant fungerer det kun, så længe der konstant kommer flere til, som kan betale stadigt mere.

  Og når vores politikere – der vil regere – ikke får løst dette fundamentale pyramidespils problem i Danmark – samtidigt med at at SF’eren ’Jonas Dahl som var minister i 6 uger og får 1.749.856 kr. i eftervederlag, samt tidligere Venstre-ministre, som stadig får eftervederlag, nu på 3. år alt imens de hele tiden har været medlemmer af Folketinget.

  Så kommer politikerleden !!!!!!!

  Hos Venstre, Konservative, Socialdemokrater og Radikale er der sjovt nok heller ingen, der vil sige noget om ’eftervederlagsreglerne’. Alle er de partier, der har en god chance for selv at få ministerposter og derigennem ’følge reglerne’ og score kassen, når de ikke mere er ministre.

  Og eftervederlagene er bare en ganske lille del del af pyramidespillet Danmark.

  Livet i luksus for ANDRE FOLKS PENGE !!!!

 18. Af Allan Nielsen

  -

  @Frank A., at Vibe og du tror der kun findes Berlingske tidende og information, og at i kun tror jeg læser Berlingske tidende fordi jeg ikke læser Information, siger mig at i er ret ensporede i jeres tankegang og derfor ikke skal tages seriøst, jeg kigger ikke kun på møntens ene side, men kigger heller ikke som i kun på møntens to sider, jeg kigger på møntens tre sider, for jeg er ikke som i to ret ensporede og som man derfor er nød til at komme med en småtbegavet respons til.

 19. Af P Hansen

  -

  Indlæg 23.51 hænger

 20. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Kastrup. (1-2)

  DE SYSTEM-INHABILE UNIVERSITETS-KLIENTER DUMME SIG FORHÅNDSKENDT, MEN OGSÅ DU.

  1. Helt generelt må jeg sige, at man fuldstændigt “selvindlysende stupidt”, ikke kan overføre
  intet mindre end verdens største anpart af de frie skabte midler til en national centralenhed,
  hvor stort set hver og en af de placerede deri; i ovenud grad, ej har vist sig dygtige eller villige
  nok til at skabe egen indtægt via frivillige betalinger, og så tro at nationen DK, kan udvikle en
  pris-normativ konkurrencestat, men derimod modsatte, med socialkasse-vandringer til følge

  2. Nu lader det sig imidlertid ikke gøre, at man fra centralt hold, kan etablere egne lønninger,
  “lave” fuld gage, X 45 partimedlemmer (i bare EET parti), hvis arbejdsopgaver nemt beviseligt
  håndteres af 4 stk. personer, ligesom det ej heller ville være muligt at dyrke denne non stop
  skattebaserede genvalgs-strategi, med deraf maltraktering af nationen, så social-kasserne
  fyldes op til bristepunktet, (og sådan kunne jeg blive ved), hvis her ikke stod en ligeså ”købt”
  pressestand, og udemokratisk spærrede vejen imellem borgernes penge, vilje, og ønskede.

  Pkt. 1 & 2, skal derfor ses som en (slags) optakt til nogle af de punkter du korrekt skoser disse
  universitets-klienter for, men hvis forkerte du selv får bygget videre på, i et spejlvendt setup.

  UNIVERSITETS-KLIENTERNE SIGER; HVORPÅ DU KONKLUDERE:
  Universitets-klienterne, henviser til højrefløjen råber op om de arbejdsløse mv., hvortil du nu
  mikser over i de utallige på overførsel, (uden i øvrigt at medtage din egen bistand), hvorpå du
  får lavet en ikke uvæsentlig fejl, da det skal vise sig, at langt hovedparten af dem pressens få
  snævre, degenererede ansatte igennem årene har fået castet og solgt som tilhørende denne
  højrefløj, sjovt nok er koblet op på skatten hele lortet; hvilket UNI-Klienterne ej heller ved ;-)

  ER DU MÆ MADS ?.. Dermed lykkedes det dig i din højre-kritiske anskuelse, at være nærmest
  venstreorienteret, idet du ikke er bevidst om det jeg lige har sagt, skønt du for fanden bare
  kan gennemgå dem alle sammen, hvad enten vi taler Anders K.. Johansen, C. Arzrouni, og alle
  de andre, ligesom Velfærds-Venstre, LA, CEPOS, DI, DA, DE, etc. etc., hver og en; hvad enten vi
  taler enkeltindivider, og/eller organisationer, alle ville være furcked up, såfremt man netop ej
  havde fælles-tvangens midler at være hægtet op på.. Tjek dem sagde jeg.. kom, tjek dem dog.

 21. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Kastrup. (2-2)

  DU SIGER: “800.000 og 900.000 arbejdsduelige mennesker på offentlig forsørgelse”.

  Nej Mads.. alene dem du ( I K K E ) tæller med, nemlig de aktive klienter, i form af 835.000 off.
  ansatte, er atter igen, ikke bare lysår dyrere end passiv-klienten, (da passiv-klientens ydelse,
  ses pumpet ud i samfundet hver den 1ste, imens aktiv klientens skatte-indkomst, gemmes),
  ligesom du skal tillægge aktiv-klientens forbrug, tællende alt fra PC, printerblæk, kontorer mv

  Endvidere, kan det oplyses, at foreningsmedlemmerne, i kraft af den evigt fortiende presse,
  (og netop kun derfor), har skabt mindst 400.000 for mange offentligt ansatte, ligesom disses
  antal vokser til rundt regnet det dobbelte, (målt i int. konkurrencekraft), når du indkalkulere
  deres, (i aflukket regi´), aftalte bistand med sig selv, og hvilket (( I G E N )) kun er muligt, fordi
  her evig og konstant, står en svinsk korrumperet forenings skatte-købt presseansat og fabler
  om alt muligt andet, imens samme, knuer sig udemokratisk til mikrofonen, hvorpå betalerne
  kun har deres komplet latterlige kuglepenne LIKE, EEN gang hver 3,5 i snit, at kunne tale med.

  Dernæst kommer de privat fejl-registrerede, såsom dig selv, som tilhøre den SEMI offentlige
  gruppe, da måske 15 – 20% af din indkomst, er stjålne korruptionskroner, som igen skaber og
  fastholder kun endnu flere passiv-klienter, hvorfor det altid er dybt perverst at være vidende
  til, når en bistandsklient “LEGER” borgerlig, uden at have fattet en basal kæft af eget ståsted.
  (bare spørg den bemærkelsesværdige lille drengekrop med den store næse: C. Arzrouni, tak).

  DU SIGER: De 20% rigeste, betaler 50% af af personskatterne, imens 40% fattigste; kun 10%.

  IGEN.. ligesom jeg oplyste om, at disse presse fejlcastede folk fra den økonomiske højrefløj,
  hver som en er koblet op på fælles-tvangen, (individ som organisation), har den herre sig den
  ulejlighed, at tjekke op på, (( H V O R )) disse 20% rigeste får deres indtægt fra, og dermed den
  indbetalte betalte skat fra ???… Tænk sig engang hvis det viser sig, at skatten, er andres skat ?.

  Har den herre prøvet at lege med tanken, hvad som kommer ud, såfremt man tager 33,33%
  af de rigeste i Danmark, eller endnu bedre, de 50% rigeste, og da ser (( H V O R )) indtægten,
  og dermed skattebetalingen reelt har sit ophav, og follow-the-money-historik.. Prøv Mads.

  Men ellers er jeg enig i det du siger.. men hvad havde du forestillet dig ???.. jeg mener, troede
  du, at man kan lade en flok amatør foreningsmedlemmer, og deres egen købte pressestand,
  fucke udemokratisk, og modstandsløst rundt i 50 år i stræk, og så tro her f.eks. ikke kommer
  100% skattebetalte, (aldrig værdi-evaluerede) læreanstalter ud af dette, og dernæst; at selv
  samme UNI-klienter, skulle komme frem til en konklusion, som ophæver egen eksistens ???.

 22. Af Henrik Knage

  -

  “Andre folks penge”? Hvad med “Andre folks land”, eller “Andre folks cykler”.

  Københavnere, især den borgerlige del, har det med, at gå i selv-sving, blot de ser en fjer der, hvis nøden skal knækkes, kan blive til 7 fantasi – høns, 15 fantasi – fasaner og 30 fantasi – kakaduer.

  Hvorfor skal kontanthjælpsmodtager i Jylland med – financierer 200 “Andre folks fantasi – cykler” i København, vel vidende om, at når en jyde kommer til Staden, er der garanti for, at blive dyppet i andre folks tjære, rullet i andre folks fjer, og returneret, ør og københavnerforslået til andre folks Jylland?

  Hvorfor gnasker Dan Jørgensen andre folks gulerødder i sig, og hvorfor går Lars Løkke med andre folks underhylere, og flyver med andre folks flybilletter?

 23. Af P. F. Jensen

  -

  Læg mærke til Dan Skaanings indlæg kl. 22.57!!

 24. Af Allan Nielsen

  -

  Hans Hansen jeg tror ikke det er ydre omstændigheder der er skyld i at FRANK A. udtrykker sig som han gør, jeg tror det er noget han er født med.

 25. Af Henrik Knage

  -

  Hvem har bolden?

  Er det andre folks “Mjølnerjuletræ”, vist på andre folks DR TV – der har ordet?

  Uanset op, eller ned, Nord, Syd, Øst, eller Vest – så er Lars Løkkes bilag hans egne, eller er de…

 26. Af poul boie pedersen

  -

  Dan Skåning.
  Det er jo en meget underholdende analogi, men det er da bare ærgerligt, at den på næsten samtlige punkter er forkert.
  For det første, er nationens gæld i dag meget mindre, end da Nyrup trådte til i 1992. I hans regeringstid reduceredes den fra 60 til 40% af BNP, og i løbet af nullerne var den en overgang helt væk. Dernæst er skattetrykket faldet jævnt, siden det toppede under Schlütter, og altså overhovedet ikke det højeste vi har set.
  Og til det skal føjes, at offentlige ansatte jo ikke modtager offentlige ydelser, men udfører produktion for pengene. Kan du forklare mig forskellen på det arbejde en sygeplejerske udfører på et offentligt og et privat hospital? Nej det kan du ikke, fordi forskellen ikke er produktionens værdi, men ejerforholdet til virksomheden. Det er produktionens værdi, der udgør vores rigdom. Mener du f.eks. at en skatteadvokat, der producerer skatteunddragelse, er meget mere produktiv end samme sygeplejerske?
  Det virkelige pyramidespil, du burde have omtalt er ikke velfærdsstaten, der er en del af det rammesystem, der har holdt Danmark helt oppe i top i blandt verdens rigeste lande, men boligboblen under den forrige regering. Den nedgang i den offentlige gæld, man kunne konstatere i den periode, var nemlig for intet at regne, i forhold til den gældsstiftelse, der blev foretage i oppumpede boligværdier, og som stadig plager os den dag i dag.
  Boligboblen var et resultat af Fogh-regeringens strategi, en giftig cocktail, der iværksattes ved at foretage adskillige tiltag for at øge kapitalværdien på bolig og lette betingelserne for långivning.
  Det var i den periode, at Danske familier suverænt toppede OECD’s liste over de mest gældsatte. Ikke bare øgedes gælden, men den blev også nogen grad afdragsfritaget, og i meget stor grad blev den konverteret til rentevariable lån. Det betyder, at en rentestigning på 1 skide procent i dag betyder, at forbruget reduceres ca. med 15 mia. kr. Dette har ført til, at regeringen, af skræk for rentestigninger, efterfølgende har været låst på en meget restriktiv finanspolitik, med lav vækst til følge efter katastrofeåret 2009, selv om betalingsbalancen nærmest hvert år slår alle rekorder med overskud og valutabeholdningen svulmer.
  Boligboblen var et rigtigt pyramidespil, fordi de, der tjente arbejdsfrie og skattefrie gevinster, (medens det ikke var boligefterspørgselen, men spekulationsefterspørgselen, der drønede priserne op under himlen), tog pengene fra de sidste købere, dem der købte da priserne var alt for høje, og som i dag må konstatere store tab ved salg og overbelåning. Virkningen var, at bankernes udlån pludselig stod uden sikkerhed, og at bankerne krakkede.
  Landbruget står af samme grund i dag med en gæld på 379 milliarder kr., en gældsbyrde, der hviler på de sidste, som i et rigtigt pyramide spil. Det koster i renter hvad der svarer til 12 kr. pr. kg produceret svinekød, og er et meget større beløb end den indhentede EU-støtte. Det er ikke miljøkrav, eller begrænsninger i pesticid eller antibiotikaforbruget, der truer landbruget, det er denne absurde overbelåning i det leddeløse pyramidespil, der udspandt sig i de skandaløst dårligt styrede 00-ere.

 27. Af J Nielsen

  -

  Enig med P B Pedersen. Ifølge visse folks logik er producenten af havenisser en gevinst for samfundet og jo flere jo bedre. Mens hjertekirurgen lever af andre folks penge og burde få sig et ordentligt arbejde.

 28. Af Jakob Neilsen

  -

  Naturligvis er der ingen produktions ide i sygeplejer og læger mm de ikke eksisteret og blot lod naturens gang gå, og slet ikke i journalister og aviser men dog i skolelærer og uddannelse.

  Svaret der er blot at de skaber et mere humanistisk samfuknd-så længe de ikke er private-eller borgerlige medier og men skal satse der på de røde ting for alle. Alt er overførelsesindkomst der.

 29. Af Jakob Neilsen

  -

  Naturligvis er der ingen produktions ide i sygeplejer og læger mm de ikke eksisteret og blot lod naturens gang gå, og slet ikke i journalister og aviser men dog i skolelærer og uddannelse.

  Svaret der er blot at de skaber et mere humanistisk samfuknd-så længe de ikke er private-eller borgerlige medier og men skal satse der på de røde ting for alle. Alt er overførelsesindkomst der.

 30. Af poul boie pedersen

  -

  Jacob Nielsen
  Og naturligvis er der ingen produktionside i Novos produktion af medicin, Legos produktion af legetøj eller produktion af luksuskaffe. “Svaret der er blot at de skaber et mere humanistisk samfund”.
  Jeg gad nok vide, hvad du i grunden forstår ved produktion. Er det det, der blev produceret i stenalderen for at man kunne overleve?
  Det er ikke noget godt argument, at lave hjemmelavede definitioner, bare fordi man lige til lejligheden har behov for at underbygge sine fordomme.

 31. Af Lars Petersen

  -

  @ Poul Boie Pedersen.

  UNDSKYLD JEG BLANDER MIG, MEN MÅ PÅTALE DIT “SYSTEM-INHABILE” SLUDDER-OVERLAP:

  DU 1: Offentlige ansatte modtager ikke off. ydelser, men udfører produktion for pengene.
  SVAR: De off. ansattes produktion, funktion, lønsum, antal, etc., er netop IKKE reguleret efter
  virksomhedens/individets markedsnødvendige tilpasninger”, hvorpå off. udgiftspost, derfor
  er sat FORAN indtægtsskabende, og sidstnævnte må derfor tilpasse sig efter udgiftsposten.

  DU 2: Det er produktionens værdi, der udgør vores rigdom.
  SVAR: Ja.. netop, men produktionens værdi, afhænger a den afkrævede produktionsomkost.,
  og da produktionsomkostningen er belastet af verdens dyreste Statsdrift, så træder en helt
  anden (evigt ignoreret) markedsregulering i kraft.. nemlig “kompensations-mønsteret”, idet
  individets konkurrencetilpasning, ses omsat i discount forbrug mv., for netop at ku´ udløse
  økonomisk/udemokratisk frigjorte midler, til det “IKKE-markedsreguleret” offentlige forbrug.

  Dermed står du med godt 40% af befolkningen, hvis indtægt ligger fra 20..000 kr. brutto per.
  måned, og fra hvilken pris, du skal fratrække skatten, EL afgifter, dagligvare-overpriserne mv.,
  hvorpå 40% befolk. i DK, har mindre købekraft end ca. 27% af de nye middelstands Kinesere.

  DU 3: Dernæst er skattetrykket faldet jævnt, siden det toppede under Schlütter.
  SVAR: Haha.. snit skatte/afgiftstrykket i sidste 30 år, har ligget på 48,4%. Og er i dag siger du ?

  DU 4: Er en skatteadvokat der spare skatteomkst., mere værd end en sygeplejeske ? (red.).
  SVAR: JA.. naturligvis.. pågældende advokat, minimere omkst., og øger konkurrencekraften,
  hvorpå skatteadvokaten, derfor kompensere for de “IKKE-markedsregulerede” off. udgifter.

  DU 5: Velfærdsstaten har holdt Danmark helt oppe i top, blandt verdens rigeste lande.
  SVAR: Her er simpelthen ingen grænser for dine overlappede system-inhabile fiflerier hva ;-)
  Ud over Danmark er vækstet i kraft af landbruget (igennem tidl. tider), men i mere moderne
  tider, via underleverandør virksomhed til Tyskland og Sverige, så viser alle tal, at i takt med at
  Statsdriften øgedes, blev Danmark (målt med sammenlignelige Stater), rent faktisk fattigere,
  Ligesom moderne int. konkurrencekonsekvens, virtuelt, øger udgiftsprisen i kraft ad sig selv.

  DU 6: Her begår du et sammensurium af Fogh´s boliglån, landmænds driftsunderskud osv.
  SVAR: Hvad landmændene angår, skyldes deres nuværende krise, Rusland, i relation til
  svine eksporten, og for mælkens vedkommende, skyldes det Kinas overfyldte mælkelagre.

  Endelig er boligpriserne i dag, aktiveret af den IKKE-markedsregulerede off. udgiftspost, idet
  arbejdspladserne forvitre.. hvorpå her reelt er tale om “fattigdomsskabte” øgede boligpriser,
  da nationens sølle 43.000 KM2 (tilmed opdelt i tre), centrerer befolkning og boligpriserne,
  ligesom off. virksomhed har drænet arb.markedet, og deraf Øst EU import = øget boligpres.

 32. Af poul boie pedersen

  -

  1. Vedtagelse af afholdelse af udgifter til offentlig produktion er defineret af den nytteværdi, man mener at kunne høste ved produktionens gennemførelse, og benefit kommer selvfølgelig før omkostning.
  2. Benefit er produktionens værdi, og har intet at gøre omkostningen ved produktionens gennemførelse. Anses benefit at være mindre end omkostningen svarer det til underskud, og så oplever man, som det hele tiden sker, besparelser eller omlægning. Eksemplerne står jo nærmest i kø.
  3. Det korrigerede skattetryk i 1988 var 51,4, medens det i 2012 var 47,9.
  4. Dit forhold til skatteundragelse af ganske alarmerende. Det handler både om at medvirke til at unddrage statskassen skattemidler, og at forvrænge konkurrencesituationen mellem skattebetalende virksomheder og unddragerne. Det har ca. samme samfundsnytte som bankrøveri.
  5. Ja, jeg fastholder den påstand. Velfærdsstaten løser en række opgave på fælles solidarisk grundlag, og sammen med den danske model, udgør den en samfundskontrakt der både har givet velstand, god fordeling af goderne og stor opbakning til vores politiske system. Dernæst hører personskatten i Danmark til den lave ende i forhold til andre lande. Der ligner vi mere USA end Europa. (Jørgen Goul Andersen, Professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, artikel 25/10 2011). Det er MOMS og afgifter, der nominelt at give os et højt samlet skattetryk. Man skal dog lige huske, at skattetrykket kunstigt er øget ved, at overførselsindkomster efterfølgende til forskel fra andre lande beskattes. Gjorde man ikke det ville borgerne intet mærke, men skattetrykket ville falde. Men dertil skal man jo huske, at en række udgifter, man i andre lande selv erholder af indkomsten, i Danmark stilles til rådighed af samfundet.
  6. Dine udtalelser om landmændene og låneorgiet i 00’erne vidner om en udstrakt evne til fortrængning. Du kan jo selv prøve at lave en amortationstabel for et lån på 379 mia. kr. og så se, om noget andet omkostningselement i landbruget kan ligne skyggen af det. (Tabet på Rusland var i 2014 overskudsværdien af en omsætningsnedgang på 4 mia. kr., og det er slemt nok),
  7. Til slut synes jeg du skal lave en doktordisputats om dine teorier om, at fattigdom kan få boligpriserne til at stige. Den vil vække opsigt.

 33. Af Lars Petersen

  -

  @ Poul Boie Pedersen.

  DU 1+2: Off. nytteværdi, har intet med sin egen omkostning at gøre, for opnåelse af sig selv.
  Er nytteværdien mindre end omkst. for opnåelse af værdien, træder besparelser i kraft. (red.).
  SVAR: Haha.. nu ved jeg ikke om du har din selvmodstridende økonomiske lære fra et lokum
  på Enhedslistens konvent, men vil ud over at lade teksten tale for sig selv, henvise til, at off.,
  udgift, og mulige udløste værdi, hentes fra 1:1 indtægtsgivende, og da off. udgift har verdens
  største fylde, er den samlede udynamiske off. omkost.byrde versus indtægtsgivende, et tab..

  Ud over baby basale logikker, som verdens største off. lønsum/forbrug, med deraf outsoruce,
  horder af passiv-klienter, beslaglæggelse af bygningsmassen, det at man ikke kan skabe jobs
  i DK længere, med mindre lortet er skattesubsidieret (Læs øget dræning af indtægtsgivende),
  så koster udynamisk off. tvangs-udgift, via sig selv; forøget negativ konkurrence-konsekvens,
  i takt med virksomheder og slutbrugeres globale prismæssige kompenserende magt vokser.

  DU 3: Det korrigerede skattetryk i 1988 var 51,4, medens det i 2012 var 47,9.
  SVAR: “korrigerede” siger du.. her taler du BNI – markedspriser, og ej BNI faktorpriser, korrekt ?
  Uanset dit korrugerede, kan det oplyses, at året 99 og 00, var skatte/afgiftstrykket på 51,9%,
  Skat/afgiftstrykket, (BNI M.pris), år 80=43.9% / 81=44,1% / 82=43,4% / 83=45,4% / 84=46,6%.

  DU 4: Dit forhold til skatteunddragelse er ganske alarmerende.
  SVAR: Hvornår “noget” er skatteunddragelse og ikke, skal reelt ses i forlængelse af en snæver
  flok foreningsmedlemmer, og dens købte presse, (for skattebaseret genvalgs-spekulation),
  hvorpå definitionsretten ej ses økonomisk/moralsk dybde-udfordret, fuldstændig som Putin
  og venner, (inkl. købt presse), med et pennestrøg, lovliggøre 90érnes utal af mafia tyverier..

  F.eks. har man definitionsretten til at lovliggøre tyveri fra X brancher, for at levere det stjålne
  til X isolerede brancher, ligesom definitionsretten + købt presse, udnyttes til fx. at “lave” sit
  helt eget skattebetalte rum, gi´ lortet et navn (fx. Råddet for sikker trafik), for derpå at stoppe
  godt 40 partimedlemmerne ind, (tilhørende kun 5% af befolk.), etc. etc. så spar mig… PLEASE.

  DU 5: Jeg fastholder at velfærdsstaten er solidarisk, dejlig, kan alt.. og blah blah blah.
  SVAR: Ud over du finder mit svar i besvarelsen til dit pkt. 1 + 2, så står du med en så ovenud
  voldsom dokumentation omkring udynamisk off. virksomhed, dens størrelse, pris, dræning
  af ManPower, med løn-eksplosion versus arbejdsløshed til følge, smadret konkurrenceevne,
  outsource, via øget global adgang, Øst EU import mv., at du har en del arbejde desangående.

  DU 6: Dine udtalelser om landmændene og låneorgiet i 00?erne vidner om en fortrængning.
  SVAR: Hvad jeg talte om, var den tidsmæssige konkrete krise i landbruget.. hvad angår Fogh´s
  afdragsfrie lån mv., har det korrekt haft kæmpe betydning for boligmarkedet generelt set.

  Dog kan du/man ikke lave en 1:1 negativ konvertering til landbrugets låntagninger, da øgede
  priser på boligmarkdet, var stærkt reduceret i det Jyske/udkanterne, hvor landbruget er rep.,
  ligesom tal viser, at hvor DK boligpriserne fra: 00 – til top niveau, udgjorde +69%, “generelt”,
  (dvs. fratræk nu de lavere priser i jyske/udkanterne), så var tabet 27%, målt i laveste punkt.

  Dvs. dine 12 kroners “fogh-afdragsfrit-påvirkede-renter” på kødet, har altså en langt mindre
  betydning end det du tillægger, ligesom det var landmændende / kreditinstitutterne som
  var frivillige låntagere & långivere,for ikke at glemme hvordan beregninger imellem 19 OECD
  lande viser boligprisstatistiker (fra 00 til top, Vs. laveste niveau = tab), som overgik Danmarks
  +69% VS. tab = 27% tab. New Zealand havde: +96% VS. 1% tab, Irland: +75% VS. 37 tab. Norge:
  +61 VS. 12% tab, Sverige: +76% VS. 3% tab, USA: +43% VS. 19% tab, Frankrig: +88% VS. 7% tab.

  DU 7: Du må lave en doktordisputats vedrørende at fattigdom kan få boligpriserne til at stige.
  SVAR: Haha, Enhver ved at centrering af købere løfter prisen.. Tjek udkants-dræningen, hvad
  angår masserne, versus tilflytterne til det centrale, versus boligpriserne. (er ren simpel logik).

  I øvrigt stikker de af, da dit åh så herlige, (evigt udefinerede) velfærdssamfund, som har jagtet
  de indtægtsgivende virksomheder ud af DK, (læs: 150- 200.000 jobs), for i deres nye pardis
  af frasorteret: “Feministisk, Humanistisk, Socio Perversion”, at levere enorme overskud heraf.

 34. Af Frank A

  -

  @ an

  Erkend dog at du dummer dig. Du kan da ikke karakterisere Information, uden jævnligt at læse den.

  Du er ved at begå samme dumhed som anmeldere der anmeldte film de ikkenhavde set.

 35. Af poul boie pedersen

  -

  Lars Petersen
  Jeg har nu to ganget prøvet at svare – men det får jeg ikke lov til

 36. Af georg christensen

  -

  Andre “folks” penge?. Et “værdibegreb”, som kun kan virke, hvis “ærligheden”, er tilstedeværende, Et værdibegreb som har mistet sin betydning , i formerings processen.

  Ud af “intet”, er det muligt, at skabe “guld”, en tankegang, som også i fortiden var troværdig på bedste “alkymistisk” vis, solede sig selv, på samme måde som i nutiden.

  Resultatet må være: Vi har overhovedet intet lært af fortiden, og er derfor ikke i stand til i “nutiden”, at lægge “grundlaget” for en “anderledes” fremtid..

 37. Af hr j christensen

  -

  Det har vel altid været sådant i primitive jægersamfund, at byttet deles med dem som ikke nedlagde noget bytte. Men den som nedlagde byttet tog det bedste og det meste. Simpel og forståelig logik.

  Socialisterne kværner der ud af efter jødiske modeller, hvor den som nedlagde byttet ingen ret har til at eksistere er fremherskende og de såkaldte svage tager hele byttet. Det er i deres (jødernes) øjne den rette kollektivisme. Primitiv og uforståelig logik. Det må være det man forstår ved andre folks penge!

  Men nogen brugbar samfundsmodel er det ikke. Det er revolutionens brutale ansigt som stikker sit grimme fjæs frem.

 38. Af Lars Petersen

  -

  @ Poul Boie Pedersen.

  DU: “Jeg har nu to ganget prøvet at svare – men det får jeg ikke lov til.”.
  SVAR: Dine svar har jeg nu ikke råderet over, men derimod refleksionerne til samme, som jeg
  syntes besvares pænt detaljeret herfra; tilmed i forklarende flueknepper mode hist og pist ;-)

  Hvad enten vi taler selvmodsigende omkring off. produktionsværdi, dens afkrævede omkst.,
  omsat til helhed; off. og privat imellem, forkert angivet tidsmæssige skatte satser, afdragsfrie
  rente-konsekvenser for landbruget, mv., så mener at have reflekteret endog ganske korrekt.

  Endvidere havde jeg kunne udbygge den relativt detaljerede tilbagevisning, da det lykkedes
  dig at brodere videre på de afdragsfrie rente-konsekvenser, idet du oplyste, at regeringerne
  efterfølgende har været låst til en restriktiv finanspolitik, skønt de off. anlægsinvesteringer er
  historisk høje, (for kunstig jobskabelse, sammen med Vestas, Novo, og alle de mange andre).

 39. Af poul boie pedersen

  -

  DU: får lov at tale
  Svar: Jeg har møjsommeligt redegjort for fejlene i dine indvendinger, men Kastrup vælger at sortere min indlæg fra, selv om jeg synes at jeg besvarer dem pænt og detailleret herfra. Jeg kender ikke forholdet mellem jer, men hvordan synes du den debatform tager sig ud.

 40. Af Lars Petersen

  -

  @ POUL BOIE PEDERSEN.

  Ok.. forstår din frustration.. ud over forholdet imellem Kastrup og jeg, er lig nul, så er her sket
  det. at du pga. tidl. konversationer med andre, har forbrugt dine lange tekstkvoter (i filteret)..
  Pkt. 3, 6, 7, kan du alligevel aldrig trække dig sejrrigt ud af, imens pkt. 4 kan diskuteres, men
  er for så vidt basalt set ligegyldig, imens pkt. 1, 2, 5 reelt er samme, og nutidig essentiel.

 41. Af Allan Nielsen

  -

  @frank a. det går da udmærket at kommentere Information uden at læse den, det er da ikke noget problem det er jo bare at trykke på nogle taster med bogstaver og symboler, jeg kan jo også se hvilke andre mindre inteligente læsere som dig og vibe hansen får af holdninger ved at læse Information.

Kommentarer er lukket.