Nødløgn og latin i kirken

Af Mads Kastrup 19

N.F.S. Grundtvig talte i sin tid om ”indbildningskraft”. Den er nødvendig for troen, påpegede den gamle salmesnedker. Den skal i høj grad bruges, når man læser Biblen. Eller som præst Johannes H. Christensen engang understregede over for mig, så har eksempelvis skabelsesberetningen intet med logik at gøre.

”Indbildningskraft var et ord, Grundtvig prægede. Det, der på engelsk hedder »imagination«. Der har man jo to ord for fantasi, »fantasy« og »imagination«. Det første svarer mere til fantasteri eller dagdrømme, men »imagination« går på det billeddannende. Og »indbildningskraft« vil sige at være meddigtende,” lød det fra Christensen.

I den forløbne uge genvandt præst i Sydhavn sogn, Per Ramsdal, pludselig sin indbildningskraft. Den havde han tabt – formentlig et eller andet sted mellem en ”spaghetti-gudstjeneste”, noget ”tumlingerytmik” og nogle ”samtaler for gravide” samt, hvad hans sogn ellers tilbyder menigheden.

Bortset herfra fandt jeg egentlig ikke ud af, hvad der præcist skete med Ramsdal. I hvert fald ikke ud over, at han fortrød ”misforståelige udtalelser”, som det hed i en pressemeddelelse fra ham. Faktisk mente han overhovedet ikke, hvad han kom til at sige i et interview. Nemlig at fysisk genopstandelse er en ”nødløgn”. En lille plade, man ved begravelser står og stikker de efterladte. Efter tjenstlig samtale med biskoppen trak Ramsdal således alt tilbage.

”Ramsdal-sagen har skadet folkekirken”, lød det fra flere kirkelige sider. Blandt andet teolog Katrine Winkel Holm i Kristeligt Dagblad: “Den aktuelle afgørelse fungerer som brandslukning i en konkret sag, men den løser ikke folkekirkens problem med en løs og humanistisk teologi, som er undergravende for forkyndelsen af kristendommen herhjemme. Derfor har sagen også skadet folkekirkens troværdighed,” lød det fra Winkel Holm.

”Humanistisk.” Nej, det lyder ikke rart, vel?. Den slags bør elimineres.

Eller sagt i alvor: Nu er jeg ikke teolog, men som udmeldt af folkekirken og dermed en potentiel missionsopgave for selvsamme er jeg ret god til at vurdere, hvad der henholdsvis skader og gavner folkekirken. Og enhver indholdsdiskussion – i form af tolkning, forståelse og forkyndelse af skriften – gavner uanset anledning. Inklusive en præsts vildfarelse i udlægning og brug af det måske mest centrale i hele kirkens budskab.

Jeg siger det bare. Der er temmelig hårdt brug for at genvinde indbildningskraften. Vi tilstår gerne herude på den forkerte side af syndsforladelsen, at vi ikke læser langt i skabelsesberetningen, før der er problemer. Kain slår Abel ihjel. Herren forviser ham fra far og mor til »nordøst for Eden«. Kain siger til Herren, efter at denne har gjort ham fredløs: »Så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel.« ”Enhver”. Hvem? De er jo kun tre. Men pludselig er Kain gift. Han drager til et fremmed folk og tager sig en kone. Hvor kommer det fremmede folk fra?

Det er som mange vil vide et klassisk spørgsmål. Og det er muligt, at alle fra præsteseminariet har været igennem alt det dér. En skelnen mellem det mytologiske og symbolske på den ene side og det håndgribelige på den anden. Men vi andre har ikke.

Vi har brug for, at kirkefolk fortæller mere om forskellen på historier og historiske referencer. Metusalem blev 969 år. Herren satte levetiden ned til ”120 år”. Det regner man formentlig selv ud ikke skal tages for bogstaveligt. Bortset fra nogle få gedehyrder i Kaukasus og omegn, så holder ikke engang den med de 120 år, ved alle. Men hvad med Noahs Ark? En anden klassiker. Herren siger til Noah, at arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj (ca. 198 meter lang, 33,3 m bred og 19,8 m høj). Der findes, ifølge zoologerne, 4.000 pattedyr, 6.000 krybdyr-, 10.000 fugle-, 3.000 padde-, 100.000 orme og snegle- og 750.000 insektarter. Enhver kan regne ud, at den samlede dyremasse er for stor til at være i dette transportmiddel (en lektor svor ganske vist engang over for mig, at der såmænd var plads, han havde regnet på det og sat girafferne op på dækket).

Men om der virkelig er plads, er sådan set heller ikke pointen, forstår jeg. Hvis nogen henne i folkekirken altså gider tale i øjenhøjde. Det er syndfloden, der er pointen, og den kræver indbildningskraft. Og hvis mange i folkekirkens menighed mangler indbildningskraft på samme måde, som Ramsdal angiveligt gjorde, så står kirken med et betydeligt større opdragelseproblem end præsten fra Sydhavnen. Torsdag bragte Politiken en meningsmåling, hvor en tredjedel af folkekirkens medlemmer heller ikke tror på, at Jesus genopstod. »Religionen er på vej tilbage,« sukkede biskop Kjeld Holm.
At det »er svært at tro på, at Jesus gik ud af graven rent fysisk«, er der vi en del, der har bakset med at godtage. Men er det ikke en gave til folke­kirken, at det for de fleste er en stor tvivl og dermed anledning til at fortælle om den mest centrale del af den luthersk-evangeliske kirkes budskab?

Per Ramsdal er beordret ind i et ”mentorforløb”. Muligvis lutheraner-sprog for, at man skal skrive »jeg tror alligevel på kødets opstandelse og det evige liv« 100 gange på tavlen. Som biskop Peter Skov Jakobsen udtalte, så havde der »været et fortolkningssvigt«. Fair nok. Ramsdal har trods alt selv skrevet under på det med »kødets opstandelse« for at blive præst.
Det er imidlertid længe siden, jeg har læst så meget – ikke mindst så meget interessant om den folkekirkelige, kristne tro. Det krævede en præst, der ifølge kirken selv farede vild. Professor i dogmatik, Anders-Christian Jacobsen, siger til Politiken, at havde Ramsdal blot »sagt, at genopstandelsen er svær at forstå, ville det ikke have vakt samme opmærksomhed.«
Nej, I må endelig passe på med at vække opmærksomhed – sådan at forstyrre og vække menigheden.

 

19 kommentarer RSS

 1. Af Richard Thagaard

  -

  Godt og spændende skrevet.
  Jeg står også på sidelinjen og betragter dette drama. Forstår heller ikke, hvorfor præstens tvivl skulle skade folkekirken, når menighederne for det meste er uden TRO.
  Jeg synes tværtimod, at Ramsdal levendegør folkekirken.
  Men ingen tvivl om, at jo mere troende man er, som Kathrine Winkel Holm, des mere er man nervøs for, at folk kommer i tvivl, og udmelder sig. (medlemstallet falder)
  Forventer de troende virkelig, at menighederne skal være ukritiske og godkende disse opstandelses postulater her i år 2015?

 2. Af Claus T.

  -

  I gamle dage vidste man intet om, hvordan verden begyndte. Og derfor gav Det gamle Testamente et bud på det.
  Siden har vi fået videnskaben, og vi forstår nu, at myterne er – nå jah – myter.
  Der er ingen grund til at tro på skrønen om Adam og Eva, Noahs Ark, saltstøtterne ud for Sodoma, Jesu genopstandelse osv.

  Men hvad så med de højt berømmede kristne værdier?

  Det er ubestrideligt sympatisk at skulle elske sin næste, ikke være begærlig, slå ihjel eller tale grimt om andre mennesker? Jo, absolut! Men det er universelle værdier, som deles af alverdens hinduer, muslimer, asa-troende, ateister, sol-dyrkere og hvad ved jeg.
  Derimod er der ikke så mange, der er enige i Det gamle Testamentes påbud om at dræbe folk, der arbejder om søndagen, er homoseksuelle, spiser rejer (sic!) eller dyrker forskellige afgrøder på samme mark.
  Og selvom biblen tillader det, er det ved lov forbudt at sælge sin datter som slave. (Ret skal være ret. Biblen tillader kun indenrigs salg, eksport af døtre er strengt forbudt).

  Så når det kommer til stykket, må det vel være rimeligt at stille spørgsmålet: Hvad i alverden skal vi med en statskirke?

 3. Af Preben F Jensen

  -

  Agressive ateister er nu begyndt at indrykke annoncer der opfordrer folk til at vende ryggen til kirken og den kristne kulturarv. Og DR gør en del for at latterliggøre danskheden, fædrelandet og kristendommen. Er det nykommunisme og radikale eller totalitære tankesæt der skal gøres plads til?

 4. Af Ejnar Jensen

  -

  Det gamle testamente blev skrevet (digtet) i det ottende århundrede før vor tidsregning efter ordre fra de israelske ledere, da jøderne var blevet deporteret til Assyrien, for at holde sammen på jøderne som folk, således at det ikke skulle gå ligesom det var sket med andre folkegrupper nord for Israel, som assyrerne, en mongolsk krigerstamme, tidligere havde besejret og deporteret, og som var ophørt at eksistere som folk.
  I Det gamle Testamente indgår beretningen om jødernes ophold i Egypten. Egypten er vel nok det mest arkæologisk udgravede område i Verden, og det er derfor bemærkelsesværdigt, at man aldrig har fundet det mindste spor efter jøderne – ikke det mindste potteskår med jødiske skrifttegn – hvorfor man nok må have lov at betvivle, at jøderne nogensinde har været der. Dette anførte Bent Melchior, den tidligere overrabbiner ved Synagogen i København en gang i et foredrag, hvor han udtalte, at der var israelske arkæologer, som betvivlede, at jøderne nogensinde havde været i Egypten, “og det er jo ikke så godt”, sagde han, “for vores største religiøse fest er jo netop vores påske, som vi fejrer til minde om udvandringen fra Egypten, og hvis vi nu aldrig har været der, så kan der jo heller ikke hav fundet en udvandring sted, og så bygger det jo på en løgn, og så mister vi jo vores påske! Men så pyt med det! Det kan da godt være, at det ikke er helt rigtigt, at det kun er en myte. Det gør jo ikke så meget, for vores påske vil vi i hvert fald ikke af med!!!”. Det, synes jeg, er en prisværdigt pragmatisk holdning at have til religionen, som man bør have til alle religioner, som alle er menneskeskabte og baseret på myter, som ikke vil kunne modstå en nærmere vurdering baseret på logik.

 5. Af Jørgen F.

  -

  …det er jo fortsat et ‘mirakel’ at vi er her, og at vi tilsyneladende er her alene.

  At vi kommunikerer, og skændes , for at forandre verden til noget bedre, er i sig selv besynderligt. Andre skabninger lever alene i en symbiose med naturen.

  Selv noget banalt som at her er vand forstår vi ikke. Bedste teori er netop falsificeret. Det kom ikke fra kometer…

  Vi er efter alt hvad vi ved unikke – og som sådan bør vi også behandle vores liv med respekt.

  Kristendommen, og nogle asiatiske religioner ( som måske også inspirerede Jesus) , kan vi takke for at have formuleret dette budskab – og ikke mindst takke for at have skabt en historie omkring budskabet, der kunne bringes videre til i dag.

  Det står jeg gerne op for i kirken (til højtider). Det interesserer mig faktisk ikke synderligt at pakken er lidt flosset i kanten af ældre.

  Jeg kan leve med patina – det burde en præst også kunne….

 6. Af Helge Nørager

  -

  Som medlem af folkekirken, er jeg rystet over at alt skal tages bogstaveligt.
  Jeg har udøvet rituel kannibalisme.
  Nadver, dette er jesus kristi legeme og blod, svag altervin og en oblat.

  Men hvis jeg skal tro på jesus gik fra graven, skal jeg vel også tro på at jeg æder hans kød og drikker hans blod, eller hva :)

 7. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt taler mange om for tiden, at Koran-troende bør reformere deres opfattelse af denne hellige bog og gøre troen lidt mere up to date til den tid, de faktisk lever i. Det samme bør vel gælde de troende af den anden hellige bog Biblen. Og luge ud i de værste vildfarelser så som genopstandelse og andre lignende fabler. Det vil da kun gøre resten af bogen mere overbevisende for oplyste troende anno 2015 …. or not?

 8. Af Bent Kim Jepsen

  -

  Pastor Ramsdal kan ikke forstå det overnaturlige, så han melder pas til den tomme grav. Men enhver må svare på to historiske spørgsmål: 1. Hvordan kunne en bondeknold blive henrettet af romerne som Jødernes konge? 2. Hvorfor har vi hørt om denne bondeknold, der bare blev henrettet som en forbryder?
  Jesus forkyndte et budskab, der skabte kolossalt store forventninger hos dem, der lod sig overbevise. Jesus talte om, at Faderens kongerige er kommet nær. Det er endnu ikke kommet, men det er kommet nær. Sådan et budskab er skabt til at skabe himmelhøje forventninger hos folk.
  Jesus henviste til sine uforklarlige helbredelser af syge, der opsøgte ham. Jesus sagde, at hans helbredelser viser, at Guds kongerige er forestående. Hans helbredelser viste nemlig Guds barmhjertighed og tilgivelse af folk, der oplevede deres sygdomme, som Guds straf.
  Jesus viste Faderens kongelige myndighed i sine tilgivende helbredelser. Det var et stærkt budskab, der vakte opsigt overalt, hvor han kom. Det skal nok passe, at tusinder opsøgte ham for at høre nærmere. Det skal nok passe, at han blev fulgt af mange disciple blandt hvilke, han udvalgte 12 som apostle. Det skal nok passe, at ham gav de 12 myndighed til at forkynde, at Guds kongerige er kommet nær, idet de helbredte folk for psykiske og fysiske sygdomme.
  Da Jesus ankom til Jerusalem med de 12 og mange andre disciple, den påske han blev henrettet af romerne som Jødernes konge, iscenesatte han sin ankomst i overensstemmelse med en profeti fra sin gammeltestamentlige religion. En profeti om en lidende konge, der skulle sætte fanger fri. Folk mødte ham med himmelhøje forventninger. De smed deres kapper i støvet for ham. De viftede ham i møde med afskårne palmegrene til velkomst. De hilste på ham med kongehilsen.
  Da Jesus havde indstiftet den nye pagt ved det sene påskemåltid, som han mod sædvane havde forbeholdt de 12, overgav han sig til dem, der ville ham til livs. Han ville ofres for folkets ulydighed ifølge den gamle pagt, så den nye pagt kunne træde i kraft.
  Måske havde Jesus en forestilling om, at Gud ville gribe ind, som i fortællingen om Abrahams ofring af Isak. Vi ved det ikke. En tradition siger, at der var rygter om, at profeten Elias ville tage ham ned fra korset. Det skete ikke.
  Tilbage stod de 12 apostle, alle hans disciple og havde mistet alt. De himmelhøje forventninger forblev uopfyldt. Jesus havde fyldt dem med forventningens store glæde, med tro, med håb og med kærlighed. Han havde skaffet dem Gud Faders tilgivelse ved sine helbredelser; men var blevet henrettet af romerne som en gemen forbryder.
  De 12 og alle andre disciple gemte sig derefter i fortvivlelse eller begav sig på en tung hjemrejse med hjertebristede forventninger. Mange af dem havde forladt familie, arbejde og venner for at følge Jesus. Nu havde han forladt dem.
  Hvis ikke noget helt usædvanligt indtraf efter denne fortælling om uopfyldte forventninger, så havde vi i dag aldrig, aldrig hørt om den.
  Kristendommen er overleveringen om, hvad der skete, da alt var tab for hans disciple. Kvinderne var de første, senere de 12 og andre disciple. De forklarer os, at graven var tom, at de mødte den døde og begravede Jesus, da de stod forladt tilbage. Det er deres egen forklaring på den fornyede himmelhøje forventning, som de gik ud og forkyndte i tiden derefter. Deres egen forklaring gik mange af dem i døden for. De fik fornyet styrke til at ofre alt for den opstandne Jesus Kristus. Historisk set er det grundløst at betvivle, hvad disciple forklarer deres fornyede tro med. Vi har simpelthen ikke nogen bedre forklaring historisk set. Læser vi nærmere i Det nye Testamente, så mente de første kristne, at opstandelsen er en forvandling af hele mennesket med hud og hår til et herlighedslegeme i Himlen.

 9. Af adriano viterbo

  -

  Jeg kan altid godt lige at spekulere på dit og dat, og denne sag giver mig anledning til at spørge mig selv nogle interessante spørgsmål.
  1) Hvorfor kommer PR ud med udtalelsen?
  2) Hvilken tillid kan man have til ham, når han to uger efter trækker sine ord tilbage?
  3) Hvordan vil mentorforløbet foregår?

  mht 1), tror jeg at kun to grunde er mulig.: enten VIL han skade kirken, eller hans samvittighed giver han selv så store kvaler, at han kan ikke holde ud og SKAL ud af skabet, som feks. mange homoseksuelle. I det lys punkt 2) lyder lidt hult, netop fordi det er meget sjældent at ditto homoseksuelle offentligt erklærer at de gerne vil prøve at blive “kureret” for deres “afvigelse”
  Derfor tænker jeg, men det er bare en personlig mening baseret på hvad jeg har læst, og uden andet formål end ren spekulation, at PR har skadet kirken med vilje, og at hans fjendtlighed til folkekirken ikke rækker længere end han kan lige at beholde sit job. IMHO lyder det mere som foragt end fjendtlighed.
  Og så til punkt 3), hvor jeg af ren nysgerrighed ville kunne lide at være fluen på væggen, for at have en indsigt i hvordan processen vil foregå.
  Mon ikke, hvis det lykkes at “rekonvertere” PR til den autoriserede version at “sandheden”, kunne man får vigtig informationer som man kunne bruge til “afradikalisering” af “forvirrede” unge mennesker.
  Og nu en lille sidekommentar: Jeg er født i Italien, derfor døbt katolsk. Agnostiker, med masser af tvivl om evig liv, reinkarnation, og alt andet mellem himmel og jord.
  Men jeg synes at hvilken som helst religion med respekt for sig selv burde insistere på at de er SANDHEDS VIDNER, og ikke tilpasse sig til tider og kotumer som kan ændre sig fra en dag til en anden

 10. Af Helge Olsen

  -

  Spot on, som sædvanlig, Mads Kastrup!

  Mindes stadig min første (og sidste) religionslærer, som jeg havde i gymnasiet, efter at jeg i folkeskolen havde været udsat for 8 – 9 års forkyndende undervisning i kristendom. Omtalte religionslærer var præst, og om bibelens historier fortalte han, at de fleste var myter. – “Og hvad er så en myte?”, spurgte han retorisk. Svar: “Et folks historie om sig selv.”

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Da man spurgte Napoleon om, hvad historien er, svarede han: En fortælling, som man er blevet enige om. Han var ikke så dum.

  Gode indlæg her. Naturligvis megen gammeldags viden og en del misforståelser. Der var f.eks. ingen jøder, der udvandrede fra Egypten if. Gammel Testamente. De var israelitter, hedder det. Jøderne er tilhængerne af en bestemt religion og ikke en etnisk bestemmelse, og jødedommen opstod næppe særlig tidligt.

  Det kan man læse meget mere om i mine bøger (især Det Gamle Testamente mellem teologi og historie, Anis 2008).

  Det er klart, at hvis man tager GT bogstaveligt, kommer man hurtigt ud i snavs. Tager man det i overført forstand, så giver det straks mere mening, og husk, at da man skrev teksterne i GT, så delte man ikke nutidens idé om historie og historisk. Disse ideer er ikke mere end et par hundrede år gamle. Det er ligesom det med Paulus og kvinderne. Allerede tyske universitetsteologer kunne for mere end 225 år sige, at ganske vist siger Paulus, at kvinderne skal tie i forsamlingen, men nu lever vi i slutningen af det 18. årh., så det behøver vi nok ikke at tage så meget hensyn til i vore dage.

  Præsten, der ikke tror på noget, kunne jo godt fortælle, hvad det ikke er, han tror på, og på hvilken måde, at han ikke tror på det. Uanset om han ikke mener, at Jesus stod op fra de døde, så har vi stadig fortællingen om, at han gjorde, og det budskab om håb, som er indeholdt i denne fortælling. Det heder kristen mytologi, eller det kristne budskab.

  Problemet er, hvis man i dag vil have, at præsten skal tro på det, som man gjorde i fortiden, ja, så ender man i primitiv fundamentalisme (og skal så acceptere alt i Bibelen som virkelighed — inklusive skabelsen). Det er typisk for fundamentalisterne (i hvert fald the hardcore), at de ikke acceptere nogen anden mening om Bibelen end deres egen. Men den fælde må ingen myndighed falde i. Biskopperne må ikke lade sig tage som gidsel for én bestemt trosretning inden for folkekirken, for hvad er så det næste, som man ser sig gal på.

  Noget helt andet er, om den eller de pågældende præster stadig mener, at de står for det kristne budskab (uanset hvad man mener om grundlaget herfor). Gør de det, kan de jo sagtens fortsætte. Kan de ikke, var det eneste anstændige, at de fandt sig et andet job.

 12. Af Preben F Jensen

  -

  Meget af det som fortælles i det gamle testamente, er naturligvis fabler og historier der ikke skal tages alvorligt her i moderne tid. Men det gamle testamente gælder jo heller ikke mere, men er afløst af det nye testamente. Heri er der også ting som kan betvivles og som måske ikke passer helt. Men derfra og så til at kassere kirken og vores traditioner og kulturarv helt, er der dog et spring. Især hvis “man” har tænkt sig at erstatte folkekirken med ateisme, kommunisme eller islamisme eller noget andet overklogt, koldt og totalitært.

  Kommunisterne har før dummet sig med deres fortolkninger af videnskab, og vil nok gøre det igen. I det hele taget er kommunismen nogle tankesæt som altid ender i idioti og umenneskelighed. At lade sig belære og lede af kommunisme og anden totalitær ideologi er den sikre vej til gangstervælde, elendighed og massedød.

 13. Af Preben F Jensen

  -

  PS: Det må nok indrømmes at folkekirken har taget “skade” af den megen pludren og pladderhumanisme der er kommet ind i den, efter at feminiserede mænd og kvindelige præster har overtaget mange af embederne.

 14. Af Michael Christensen

  -

  Kære Preben. Tror du på, at der findes en eller flere guder. Såfremt du svarer nej på dette spørgsmål,er resten af din argumentation overflødig. Og hvordan du får kommunismen ind i dette. Der er mig en gåde. Og nej – Gud eksisterer ikke

 15. Af Torben Mølgaard-Andersen

  -

  Folkekirken er dejlig. Bekendelsesskrifterne spot on. Det eneste problem er vantro præster, hvis eneste tro er på de 4 halve, de har med i madpakken. Både Ramsdal, bispen og den teologiske professor røber i alle deres udtalelser en naivitet og materialisme. Hvorfor skulle jeg, lille kirkegænger, gange til dem for trøst, opmuntring og visdom? Jeg foretrækker at leve i min parallelverden hvor vi helbreder de syge, uddriver onde ånder, prædiker evangeliet og er i fællesskab med en levende Gud.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Torben M-A,

  Enhver bliver salig i sin tro. Du kan sikkert finde dig et missionshus, der passer dig bedre. Det eneste dumme, du siger, er, at du har ret, og de andre er idioter. Sådan befinder du dig i tankerne på en lille ISIS udflugt!

  Gammel Testamente er stadig en del af den kristne Bibel. Adskillelsen mellem Gammel og Ny Testamente som akademiske discipliner er fra c. 1805. Men begge Bibelens bøger er indbundet sammen. Vi er fritaget i kristendommen fra loven; men du mener nok ikke, at det også omfatter de ti bud?

  Den gode Preben skulle ansøge Weekendavisen om at blive den nye borgvægter. Han var savnet, da han forsvandt.

 17. Af Hans Hansen

  -

  Indbildningskraften kaldes også placebo. Princippet i at skelne indbildning fra virkning. Placebo er en indbildningskraft tosser har brug for, fordi de er for svage til at tro på sig selv.

 18. Af hr j christensen

  -

  At jesus gravkammer var tomt kan vel ikke undre, idet jesus aldrig har været andet end er fantasifoster i religiøse ikonmageres syge hjerner.

  Men det at gravkammeret beskrives som tomt af de religiøse ideologer, kan kun tages som udtryk for at jesus kun er en sagnfigur som aldrig har eksisteret.

  Det vise blot at de jødiske skrifter/løgnehistorier kun blev til for at narre den uvidende befolkning til at tro på gud. Et forhold som kristendommen tog med sig.

 19. Af georg christensen

  -

  Nødløgn og latin i (troen på) udtrykt på “latin”, er det bedste forsvar for nødløgnen ( ingen forstår det alligevel) , sådan virker efterhånden også politikken, som EU politikerne fører. I stedet for latin, bruges der nu bare “lukkede døre”, som forsvar mod hvad der sker.

  Det er ikke længere mit åbne Europa. Det bør ændres omgående, ikke med årelange kaffe møder, endeløse (diskussioner og kommissioner), men med Åbenhed lægge “fakta” ud til “folket”, så mit Europa endelig tør sige: Vi er tilhænger af “demokratiet” og folkestyret. Vi folket forlanger åbenhed overalt, ikke længere hverken kalifaters eller diktatures, som vores egnes lukkethed, Her bør vi nok bare starte forfra , eller begynde forfra .

  Når disse mine “tanker” sendes ud i æteren, er det ikke for at forstyrre , men for at sætte “?” ved “illusionerne” vi “LIVET” bygger vores grundlag på. .

Kommentarer er lukket.