Fjenden i forkøbet

Af Mads Kastrup 43

Tirsdag var der prolog.
I DR-dokumentaren »Den Fordømte Moské« om moskéen på Grimhøjvej i Aarhus sad moskeens formand, Oussama El Saadi, og heppede på Islamisk Stat. Et andet bestyrelsesmedlem erklærede, at han da sagtens kunne regnes som integreret i det danske samfund, selvom han var erklæret modstander af demokrati.

Denne virkelighed blev en prolog til det Tour de France af forrykthed, der dagen efter præsenterede 12 franskmænd likvideret af tre islamister. Disse agerede efter samme ræsonnement som IS-tilhængerne på Grimhøjvej. Man må ikke »pisse på profeten«, som Yahya Hassan har digtet det – eller som Charlie Hebdo har tegnet det. At »pisse på profeten« er helt og holdent islamisternes arbejde, kan man ironisere. Hvis vi altså vil fastholde, at det at være muslim ikke er det samme som at være terrorist. At størstedelen af islam er fred, ikke krig, at hovedbudskabet er kærlighed, ikke Kalashnikov.

Pointen er, at med ovenstående in mente er demokratiet sat på prøve. Det er nu, testen står. Det er nu det frie, åbne samfund skal vise sit format. Lige umiddelbart efter prologen så det ikke lovende ud, vil jeg sige. Pia Kjærsgaard erklærede efter »moskedokumentaren«  om moskéformandens udtalelser i Ekstra Bladet: »Det er rædsomt. Og fuldstændig uacceptabelt. Det skal fordømmes på enhver måde. Det vil det også blive, men vi kan ikke nøjes med det.«

Hvorpå DF’s værdiordfører hævdede, at stod der noget grundlov i vejen, så måtte Folketinget »ty til nødret«.
Som en af mine facebookvenner spurgte hertil: »Når vores grundlæggende værdier trues, er Dansk Folkepartis første reaktion at sætte netop disse værdier ud af kraft. Hvem har så vundet? Demokratiet eller dem, der bekæmper det?«
Det burde vel være en lektie, der var lært for længe siden. Eller i det mindste lige efter 11. september 2001, hvor andre danske politikere reagerede på samme konsekvente, men heller ikke helt gennemtænkte facon som Pia Kjærsgaard gør i moskésagen.
Selvom vi ynder at bryste os af det, er besindelse ikke ligefrem et af den danske nations adelsmærker. Som Poul Nyrup Rasmussen sagde i sin åbningstale lige efter 11. september i 2001: »Danmark er for lille til store konflikter.« Skal man have de bageste rækker med, kan dette gentages i musikeren Johnny Madsens version (sagt engang uafhængig af den aktuelle situation, forstås): »Danmark er et to-liters akvarie uden pumpe.«

Et yndet omkvæd fra Det konservative Folkeparti har i alle årene siden 11. september været, at tryghed kommer før frihed. Men er det ikke netop at »leve i knæ«, som den nu myrdede redaktør af Charlie Hebdo formulerede det? Hvis den frie verden er under angreb af galninge, der repræsenterer den modsatte samfundsanskuelse, hvori består så visdommen i at betræde stien, der fører til at blive som dem?
Ytrings-, religions-, forenings- og forsamlingsfrihed kan ikke låses inde i de nederste kældre i Nationalmuseet til bedre og mindre urolige tider. Det er de grundpiller, demokratiet bygger på. Fjern én af dem, og samfundet knager. Fjern to, og det vil vakle. Fjern flere, og det vil styrte i grus.

Man kan mene, at ovenstående burde være børnelærdom. Ikke mindst for folketingsmedlemmer. Inklusive magtens tredeling. Samt den fjerdes uafhængighed – altså mediernes. Men åbenbart ikke i Venstre. Politisk ordfører, Inger Støjberg, mener tilsyneladende, at ytringsfrihed såmænd er, at politikerne fortæller aviserne, hvad de gør klogest i.
»Jyllands-Posten har lige siden Muhammed-krisen været et ikon for ytringsfriheden i Danmark. Desværre ser det ud som om, de har givet op,« sagde ordføreren torsdag til Politiken og beskyldte Jyllands-Posten for at give efter for trusler, fordi avisen ikke trykte hverken Hebdo-tegninger eller sine egne Muhammed tegninger i sin dækning af terroren i Paris.

Mens forrykthedens Tour de France fortsætter på nyhedsskærmene, da dette skrives, opdager jeg, at folketingsmedlem Nadeem Farooq fra De Radikale på Twitter har tweetet: »Sidder og håber, at de 3 mordere ikke er blevet arresteret i uskadt tilstand…« Måske et forklarligt, ligefrem forståeligt emotionelt udbrud. Men ikke i orden fra en lovgiver. Hvilket advokat Thorkild Høyer syntes, han måtte gøre opmærksom på inde på de sociale medier:
»Og nu kommer så de første ønsker om pøbeljustits, og så oven i købet fra en Radikal! Tidligere tiders skarpe retspolitiske profil bliver smidt på møddingen af en Radikal politiker. Jeg håber, at han bliver sat på plads af ledelsen.«

Farooq fik som bekendt sit ønske opfyldt. Men det er en anden historie.

Jeg håber, epilogen bliver mere lovende for det frie, åbne samfund og de almene frihedsrettigheder end prologen har været. At Pia Kjærsgaard forstår, at nødret er det modsatte af det, hun hævder at ville forsvare. At Inger Støjberg begriber, at en lovgiver blander sig uden om, hvad et dagblad skal indeholde. At Nadeem Farooq fatter, at vores samfund er et retssamfund, der aldrig må være i sine følelsers vold – modsat islamisternes, der altid er det. Og at Venstres Claus Hjort Frederiksen, der nu læner sig op ad Kjærsgaard i moskésagen og på DK4 har mumlet om at begrænse ytringsfriheden for moskéens bestyrelsesmedlemmer, lunter tilbage til sin divan.

Det er alt sammen rystende. Forfærdeligt. Grusomt. Og hvor ind i helvede forbandet kan man ikke blive, når en århusiansk moskéformand sidder på halvdårligt dansk og bruger vores frihedsrettigheder mod os selv? ’Ja, ja, jeg kende udmærket ytringsfrihed. Jeg have lov at gå ind for et kalifat og være mod jer’.
Men er ikke netop dette testen? At vi modsat Oussama El Saadi og hans jihadist-venner på Grimhøjvej og deres forrykte ’fætre´i Frankrig tåler både hån, spot og latterliggørelse? At de har lov til at mene og sige, hvad de vil, men ikke agere derpå. Og at vi faktisk allerede i forvejen har love mod folk som dem. Eksempelvis at man må tegne, hvad man vil. Men man må ikke true, udøve vold mod eller slå nogen ihjel for at gøre det.
Måske er der i stedet for Muhammed tegningerne mere behov for at genoptrykke grundloven.

43 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Det er lige nøjagtig 9/11 om igen. Nu vælter det ned over os alle med øget overvågning og mistænkeliggørelse af sagesløse mennesker – For vores egen sikkerheds skyld hedder det. Hvor dumme tror de egentlig vi er?

  Og PET kan bare sige til, så får de alle de penge de beder om, lyder det enstemmigt fra folketinget. Velvidende at det formentlig er netop efterretningstjenester, der står bag 99% af verdens terrorisme.

  Jeg er efterhånden så hunderæd for vore egne korrupte politikere og statsterrorisme, at jeg helt har glemt både Islam og Al Queda.

 2. Af adriano viterbo

  -

  Meget enig. Mange mennesker, politikere ligesom som alle andre, ville foretrække tryghed frem for frihed hvis man skulle vælge mellem de to. Når de mennesker er i flertal, så siger vi farvel til demokrati, og skaber forudsætninger for en bølge af vold, undertrykkelse, revolutioner og borgerkrig som kan vare lang, lang tid

 3. Af mikael bruus

  -

  Personligt tror jeg, at der er langt mere brug for at se på brugen af ytringsfriheden.
  Ytringsfriheden i sig selv, er der intet i vejen med, men brugen af den volder i nogle tilfælde virkelig problemer.
  Ytringsfriheden brugt til at mistænkeligøre, miskreditere og nedgøre, er ret beset mobning og det giver bagslag.

 4. Af Henrik Knage

  -

  Så længe der ikke engang kan opnås politisk enighed om, om øget ulighed er godt, eller skidt, så virker det absurd, at der skulle kunne opnås politisk enighed om, om terrorisme er godt eller skidt, og især om hvordan den skal bekæmpes.

  Det Frankrig har lagt kulisser til, er jo kun toppen af isbjerget – det der sker inden for Danmarks grænser er meget værre.

  Danskerne terroriseres dagligt af kommunerne, hvor syge mennesker på kontanthjælp i en alder af 61 år med dårligt hjerte piskes rundt i div. virksomhedspraktikker, selv om de har arbejdet siden deres 7. år og har set flere forskellige virksomheder indefra, end de fleste – blot for at ”nurse” systemet.

  Der er her tale om udlært gratis arbejdskraft, som kommunerne hjælper virksomhederne med, til en løn på 10.800 kr. før skat, for at chefen kan få råd til endnu en dyr galophest i ”Stalden”.

  Det er lidt beskæmmende, at der politisk indføres terrorister der får 450.000 kr. årligt, og hvor domstolene ikke kan finde ud af at smide en terrordømt boghandler fra Brønshøj ud af landet – samtidig med der køres direkte klapjagt på syge almindelige fredelige danskere – med kronisk dårligt hjerte, der bliver mere syge af at blive pisket – for at give plads til bødler.
  Det virker grotesk.

  Stem på ”Det Danmark du kender” – det bliver en gammel løgn! Der bliver stemt på et nyt Danmark – det er hvad der er brug for – hverken mere eller mindre…

 5. Af leif tullberg

  -

  Umiddelbart føler jeg samme frustration som dig og mange andre, efter de sidste dages hændelser,
  Men frustrationen har været der længe, ikke mindst når man har fulgt udsendelserne fra Grimhøvej,
  Samt flere andre forsøg på at drive parallel samfund i Danmark..
  Men at lave særlove og indskrænke bestemte gruppers frihedsrettigheder er helt ude i hampen,
  Lad nu fornuften og besindigheden råde og lad os bruge de værktøjer der er i værktøjskassen,
  Jeg kunne nævne følgende,men er ikke udtømmende, eller alle muligheder er nævnt her.
  Men de mennesker på Grimshøjvej kender reglerne og jeg tror ikke det er muligt at komme dem til livs ved at vente på at det
  Kan bevises at de overtræder reglerne.
  Men hvis det er rigtigt som det antydes at de på Grimhøjvej driver landskadelig virksomhed,
  Er det noget for domstolene og ikke regeringen.

  Men hvad kan der gøres herudover?

  1. prøv at undersøge deres indkomst forhold, det havde man stor succes med i kampen mod rockerne.
  2. Stramme betingelserne for opholdstilladelse eller udnytte de regler som er i dag som jeg har vedhæftet et udsnit af.
  3. Fremme dialog og debat så dem på Grimshøjvej bliver afsløret i deres udemokratiske virksomhed,
  Som uden al tvivl skader det danske samfund og de almindelige muslimer som bor i Danmark.

  Jeg vedhæfter ansøgninger om opholdstilladelser og indfødsret i disse dokumenter er der også værktøjer og formuleringerne der ville kunne strammes uden lovændringer og uden at fratage nogen deres normale danske rettigheder.

  http://www.justitsministeriet.dk/…/Ansoegningsskema.pdf

  http://www.nyidanmark.dk/…/CCA7AC62-B4EA…/0/tu1_da.pdf

  Dette afsnit er en del af betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark.

  ”Jeg erklærer herved, at jeg vil arbejde aktivt for at sikre min egen og mine herboende børns og
  ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund.
  Jeg erklærer derfor følgende:
  Jeg vil på alle måder overholde den danske lovgivning og respektere de danske demokratiske principper.
  Jeg anerkender, at det danske sprog og kendskabet til det danske samfund er nøglen til en god og aktiv tilværelse i Danmark. Jeg vil derfor lære dansk og skaffe mig viden om det danske samfund hurtigst muligt. Jeg ved, at jeg kan lære dansk ved at deltage i den danskuddannelse, som kommunalbestyrelsen tilbyder mig.
  Jeg anerkender, at de enkelte borgere og familier har ansvar for at forsørge sig selv. Jeg vil derfor arbejde på at blive selvforsørgende hurtigst muligt. Jeg ved, at det kan hjælpe mig til at blive selvforsørgende, at jeg deltager i de aktiviteter, som er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen.
  Jeg ved, at hvis jeg er arbejdssøgende og deltager i danskuddannelse og i de aktiviteter, der er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen, er jeg – hvis jeg eller min ægtefælle ikke kan forsørge mig – berettiget til midlertidig økonomisk hjælp.
  Jeg anerkender, at mænd og kvinder har lige pligter og rettigheder i Danmark, og at både mænd og kvinder skal bidrage til samfundet. Mænd og kvinder har således den samme ret – og i visse tilfælde pligt – til at uddanne sig og arbejde, ligesom mænd og kvinder har den samme ret til at deltage i demokratiske processer. Både mænd og kvinder har pligt til at betale skat og varetage forældreansvaret over for deres børn.
  Jeg ved, at det i Danmark er strafbart at udøve vold mod og ulovlig tvang over ægtefælle og andre, herunder børn.”

  Der findes sikkert flere muligheder lad os bruge dem, men kun mod grupper eller personer der ikke vil det danske samfund eller ikke vil respekterer det danske demokrati.

 6. Af P Jensen

  -

  Mange flere danskere burde sætte sig ind i hvordan det i sin tid lykkedes nazisterne og kommunisterne at komme til magten via hykleri, løgn og lusk og udnyttelse af naive, kortsynede politikere og uvidende, naive vælgere. Kun et demokrati der er ægte, oplyst og direkte, kan i længden modstå sine totalitære fjender. Vores eget danske demokrati har mange svagheder, der kan udnyttes. Vi burde gå i gang med at genopbygge det, med Schweitz som forbillede. (Hvordan ser det forresten ud med B.s idealer mht. ytringsfrihed? Hvorfor skjules Erik Skifters og mange andres fornuftige og seriøse indlæg?) (Se også under M. Jalving og Uhrskov)

 7. Af P Jensen

  -

  PS: Må give Knage ret. Danskerne tyranniseres , plyndres og svigtes langt hen ad vejen af politikere som lovede at varetage danskernes værdier og interesser, men som gør det modsatte

 8. Af Jørgen F.

  -

  ….de social liberales forhold til retspolitikken, og samfundsudviklingen, er som manden , der dybt plantet i sofaen modvilligt rejser fødderne lørdag formiddag når konen svinger støvsugeren – og bruger resten af dagen på at brokke sig over at nu har han foretrukket baglåret i bar anstrengelse. Men rent blev der gjort – det trængte også…

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  Helt enig i indlægget fra Mads Kastrup.

  Mange siger i dag ‘je suis Charlie’ – men det er man kun , hvis man IKKE viser (fremmed)frygt og stadig insisterer på vores grundlovsikrede rettigheder.

  At der er politikere, der spiller på fremmedfrygt – formodentlig med forestående valg in mente – er der intet nyt i.

  Det hedder populisme.

 10. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  -Så skal vi igen belæres af hr.Mads Kastrup, som repræsentant for det politisk korrekte segment,
  ………… “at nu gælder det, om at osv”.. ….”det er nu testen skal bestås” og Pia Kjærsgaard er repræsentant for “pøbelvældet” ved at kræve nødret etc.,etc. Nej hr. M.K – Pia Kjærsgaard er repræsentant for DF og, som du ved står DF for DANSK FORNUFT!
  Nej, Nej og atter Nej Mads Kastrup, det er NU vi, definitivt, skal sige fra og standse den vanvittige
  muslimske indvandring, luksus flygtninge m.v. og det er NU, at naive og historieløse politikere
  skal sættes på porten, bestandigt, inden hele Europa står i brand – en brand forårsaget af især det
  segment, som du repræsenterer.
  -Normalt begavede kan ikke længere hverken acceptere eller udholde at skulle lægge øre til jeres udgydelser og husker meget klart

  – bombeterroren i beg. af 2000 i metroen i Paris
  – bombesprængningerne i Madrid i 2004 med over 200 menneskers død
  – bombesprængningerne i Londons undergrund i 2004 med mere end 50 dræbte
  – nedskydningen af mere end 30 amerikanske soldater af en muslimsk major på en base
  – nedskydningen af 4 amerikanske soldter i et telt af en muslimsk “kollega” under Iraq-krigen
  – 9/11 angrebet med ca. 3.000 dræbte
  – nedskydningen af 3 franske faldskærmssoldater i Paris i 2012
  – drabet på 4 jøder ( heraf små skolebørn ) i Fankrig i 2012
  – Bezlan massakren i Rusland med mere end 300 dræbte – hovedparten små skolebørn
  – bombesprængningerne i 2013 i Volgograd ( Stalingrad ) med over 50 dræbte
  – bombesprængningen i Moskvas lufthavn i 2012 med over 35 dræbte
  – nedskydningen af 2 canadiske soldater ved et monument i 2014
  – drabet på 4 jøder i en moske i Bruxelles i 2014
  – drabet på uskyldige australske bar gæster i Sydney i 2014
  – i skrivende stund hører vi om mere end 2.000 dræbte af Boko Haram

  for blot at nævne nogle ganske få eksempler på vanvittig islamistisk terror –
  læg dertil terrordrab og angreb på befolkningerne i hhv

  – Kina-/Philippinerne-/Thailand-/Indien-/Burma-/Pakistan-/Iraq/Afghanistan-/Libanon-/Syrien-/Israel-/Egypten-/Libyen-/Sudan-/Somalia-/Nigeria-/+ andre mellemafrikanske stater

  – de “ganske få ekstreme” terrorister må have særdeles travlt eller have englevinger for at kunne nå den halve verden “rundt”………………………………………………………………..ikke sandt?
  Normalt begavede, har for længst fattet, at vesten er i massiv krig med en primitiv, tilbagestående
  “isme” FORKLÆDT som religion kraftigt bistået af realitets fornægtende, naive vestlige politikere, der i høj grad, går terroristernes ærinde ved masseimport af ikke integrerbare muslimer der aldrig hverken kan eller vil tilpasse vestlige værdier og kulturnormer.
  At betegne mennesker, stadig i besiddelse af alm. sund fornuft som “ønsker om pøbeljustits” er
  gement og nedrigt, hvilket kun bekræfter vores klare antagelse om, at der intet håb er for Europa
  så længe folk af dit “format” tegner den politiske korrekte mainstream

  – Winston Churchill udtrykte det også på en anden måde under sit svar til den lallesvage og tossegode engelske premierminister – Neville Chamberlain – ganske kort før udbruddet af 2. verdenskrig, hvor Nevile Chamberlein gang på gang havde ligget på knæ for nazismen og givet efter, fordi han troede, at hvis man “stikker hovedet i busken” undgår man krig:
  citat/
  “Du ville freden, men NU får du krigen”!
  citat/slut
  – N.C blev, efterfølgende, sat fra bestillingen ( heldigvis ) for altid og døde i skam og vanvære – det samme kommer til at ske for det segment, som du tilhører Mads Kastrup, når de europæiske folk – meget snart ser sig absolut nødsaget til at gør op med de landsskadelige politikere
  PS.: endnu et særdeles berømt citat af Winston Churchill
  “Engang i fremtiden vil de SANDE FASCISTER betegne sig selv som ANTI-FASCISTER”!
  ….og hvem er det mon, der idag er de SANDE FASCISTER i Europa….?

 11. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – mit indlæg hænger i filtret – hvorfor mon M.K – du/I bedriver vel ikke SVENSK form for demokrati..?

 12. Af Martin K. Nielsen

  -

  “Men er ikke netop dette testen? At vi modsat Oussama El Saadi og hans jihadist-venner på Grimhøjvej og deres forrykte ’fætre´i Frankrig tåler både hån, spot og latterliggørelse? At de har lov til at mene og sige, hvad de vil, men ikke agere derpå. Og at vi faktisk allerede i forvejen har love mod folk som dem. Eksempelvis at man må tegne, hvad man vil. Men man må ikke true, udøve vold mod eller slå nogen ihjel for at gøre det.”

  I princippet ja, men i praksis nej, der fungerer jo lige omvendt.

  Det er de europæiske meningsdannere og beslutningstagere, der har ladet, som om de ikke tålte hån, spot og latterliggørelse af muslimer, mens den meget omfattende muslimske lobby koldsindigt har brugt nogle påståede krænkelser i deres konstante krævende kampagne for at få ændret de europæiske samfunds livsstil.

  Den europæiske højrefløj bøjede sig, da venstrefløjen og den muslimske propagandamaskine uden blussen begyndte at skrige nazist, fascist og alt det andet efter alle, der ikke lagde sig mere eller mindre fladt for islam, og sikkert ofte umærkeligt for dem selv ændrede “tonen” i behagesyg retning. Der findes talrige eksempler på, at dette kunne være en betingelse for den ønskede karriere eller gode karakterer i undervisningssystemet og i andre sammenhænge, hvor man ønskede at komme frem i verden.

  De salafistiske miljøer i Danmark, er langt. større end menigheden i Grimhøjmoskéen, hvor talsmændene jo ikke så ud til at lide synderligt under hån, spot og latterliggørelse, men tværtimod ikke lagde skjul på, at man morede sig over den danske dumhed og over, at man tror, at vi er sat mat.

  I dag burde det jo være almindelig viden, at for det udfarende salafistiske miljø i Danmark og de hårdt trængte regimer i den muslimske verden var Muhammedkrisen en kærkommen gave, og det er også velkendt om ikke almindeligt kendt, at Kurt Westergaards meget omtalte tegning havde flere forgængere, som krænkelses entusiasterne ikke lavede vrøvl over og formodentlig slet ikke heftede sig ved. Muhammedkrisen opstod, fordi nogen havde brug for en lynafleder, og andre havde nået et fremskredent stadium af civil underkastelse overfor islamisk tænkning. Det handlede om politik, og til det brug blev “gaden” mobiliseret, i mange tilfælde mod betaling i Mellemøsten.

  Prøv at læse i nogle af de danske aviser fra slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne, og I vil undre jer over, hvad et bredt spektrum af danske politikere den gang sagde og gjorde. Det var i Nyrups regeringsår, at det gik helt galt med indvandringen, og efter 11. september underkastede også de fleste borgerlige politikere sig til en vis grad islamisk tænkemåde ved at lade alt for meget passere og gå i svang i de hurtigt voksende parallelsamfund. Bevares DF gentog til ulidelighed sine regelmæssige stunt med at fare op som løver og falde ned som lam, men DF krævede ikke regeringsansvar og fik ikke dæmmet op for det glade vanvid, som godhedsindustrien hele tiden videreudviklede.

  Det egentlige vanvid består i denne behagesyge, som ikke mindst Det Radikale Venstre og hele godhedsindustrien har dyrket intenst, og som består i den perverterede humanisme, der kaldes politisk korrekthed. Vær sikker på, at de mange tusinde danskere, der arbejder i denne industri vil gøre alt for at udskamme os, der ikke deler deres professionelle empati og måske ligefrem kan hidse os op til at mene, at man skal arbejde for sine penge og sørge for at komme hurtigt i gang.

  Hvad Pia Kjærsgaard angår, har forbud jo altid været hendes “nødret”.

 13. Af Adriano viterbo

  -

  Meget enig Mads. Men desværre, hvis flertallet af politikere og almindelige mennesker foretrækker tryghed i stedet for frihed når de føler at det er nødvendigt at foretage et valg, forvinder demokratiet, og så skabes grobund til vold, undertrykkelse, revolutioner og borgerkrig som vil vare lang, lang tid.

 14. Af Krister Meyersahm

  -

  I Danmark er ytringsfriheden en grundlovsikret ret som dog, indenfor snævre grænser, kan begrænses af lovgiver. Menneskerettighedskonventionen (også dansk lov) tillader på samme måde lovgiver, at pålægge visse begrænsninger for ytringsfriheden.

  Når jeg nævner dette er det fordi, formoder jeg, giverne af grundloven og senere menneskerettighedskonventionen, måske har haft deres tvivl om, hvor vidt borgerne ville være i stand til, at udøve den nødvendige selvbeherskelse.

  Med baggrund i denne opfattelse, gør jeg blot opmærksom på, at der ligger et ansvar for følgerne af den enkeltes ytringer på – netop den enkelte. Bringer man andres pis i kog kan det betyde værre ting end verbale tæsk og forstyrrer det eller bringes samfundsordenen i fare, så har lovgiver ret og pligt til, at forbyde og strafbelægge sådanne ytringer.

  I Danmark har man lov til, at være modstander af demokrati, være anarkist, gå ind for kalifat og – hvad som helst. Men, men, men – i det øjeblik man vil påtvinge andre sin opfattelse med vold, så skal det straffes benhårdt og gør man det i foreningsform, så skal en sådan forening opløses, som Grundloven påbyder.

 15. Af Ole Skovgaard

  -

  “Dem som er villig til opgive deres frihed til gengæld for Tryghed og sikkerhed, fortjener ingen af delene” Benjamin Franklin 1706-1790. Aldrig har dette citat været mere aktuelt helt enig Kastrup Ja ekstreme kræfter skal bekæmpes både indenlands og udenlands, men det skal gøres med omtanke og i respekt for det vi netop er; Nemlig et Demokrati.

 16. Af Karin Bennedsen

  -

  Tænk, hvis George W. Bush havde bekæmpet de terrorister, der stod bag 11/9 som de kriminelle, de jo var i stedet for at indlede en krig, der nu har varet i 14 år og kostet hundredtusinder af liv, millioner af flygtninge og kostet så mange, mange milliarder af dollars, at man kunne have udryddet al nød i hele den fattige verden med fred og tryghed til resultat.

  Tænk, hvor mange rædsler, som Bush, Blair og Fogh har været skyld i.

 17. Af Jan Nielsen

  -

  Tænk, hvis nu Fogh havde accepteret at mødes med ambassadørerne…….

 18. Af Kjeld Holsting

  -

  Der var i 1970’erne en meget kendt provokatør, nu afdød, Jens Jørgen Thorsen, som på offentlige, befærdede steder malede meget provokerende og pornografiske billeder af Jesus, og selv fremstod nøgen i samme stilling som den korsfæstede Jesus Kristus.
  De fleste danskere var ligeglade, nogle slog sig på lårene af grin og syntes godt om det, andre gik så vidt som at tage ‘den gode ide op’ og fornærme Jesus og kristentroen. Intet skete ved det, ingen greb til terror eller anden vold. Det fik bare lov til at ske.
  Jesus har aldrig opfordret til ‘hellig krig’ og aldrig gjort noget menneske ondt, tværtimod led han tortur og død for at åbne vores øjne og hjerte for sandheden ! Det var Jesus som greb ind da en flok mennesker ville stene en utro kvinde, og sagde: “Den der er ren, kaste den første sten”, hvorefter alle listede bort og lod kvinden gå.
  Hr. Thorsen fik lov uanfægtet at besudle to milliarder menneskers kristnes Jesustro.
  Nu har vi så måske ’straffen’, nu bliver vi ramt af en anden religion som ikke tåler den slags hån og spot, ramt af vores ligegyldighed overfor denne provokatørs ubegrundede svineri.

 19. Af Søren Revser

  -

  Karin Bennedsen: Tænk hvis populist gåsen Mette Frederiksen brugte 10 sekunder på at spørge ind til bagmændene bag terrorisme, inden hun lovede PET flere millioner til overvågning af uskyldige mennesker, for at bevare egen magtposition.

 20. Af Dan Frederiksen

  -

  Stor set alle politikere, forfattere, journalister, kunstnere og andre debatører ønsker forståeligt nok at undgå mordtrusler samtidigt med, at de lever af at fastholde billedet af sig selv i offentligheden som stærke, principfaste, relevante og interessante. Mennesket er et fabulerende, selvbedragende væsen, og når ting som dette sker, indtræder hos næsten alle en ubevidst psykologisk mekanisme: Hvilken fabulering kan få enderne til at nå sammen ? Svaret bliver for mange en forklaring om, at de brænder for ytringsfriheden, men har en højt udviklet etisk sans, som gør, at de ikke kunne drømme om at bruge ytringsfriheden på en måde, der kunne støde bindegale psykopater og deres beundrere. Det er den INDRE KUJON der rører på sig. Vi har den alle, men nogle få meget ærlige og modige mennesker er villige til at betale en pris for at ignorere den. Disse folk på Jyllands Posten, Charlie Hebdo, Kurt Westergaard, Lars Hedegaard og andre er mine personlige helte. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enige med dem i ret meget, men fordi de tilhører eliten, der forsøger at fastholde civilisationens fundament, som er ytringsfriheden. Idioterne er dem, der ikke bare bedrager sig selv og gør en dyd af en nødvendighed, men også udbasunerer bedraget til al verden og fremhæver deres indre kujon, som et moralsk forbillede. Carsten Jensen, Rifbjerg og Uffe Ellemand er på idiotlisten. Meningen er, må vi forstå, at vi skal beundre kujonerne og ikke heltene. Der er desværre en tendens til at det også kommer til at ske, for langt de fleste er kujoner og køber bekvemt selvbedraget: ‘Det er min tårnhøje moral og ikke min fejhed, der får mig til at sælge ud af de vigtigste idealer’

 21. Af Niels B. Larsen

  -

  Som man kunne foruddiskontere står politikere, meningsdannere og andet godtfolk hændervridende i kø ved håndvasken, hvor de fordømmer det usle og nedrige attentat i Paris.

  Det er naturligvis både forventeligt og helt på sin plads og den optræden skal de naturligvis have anerkendelse for.

  MEN! Og der er for en sjælden gangs skyld så absolut grund til et men…

  Ikke én eneste af de såkaldt ansvarlige politikere eller meningsdannere tør tage bladet fra munden og gribe om nældens rod.

  Ikke én eneste af de såkaldt ansvarlige politikere eller meningsdannere tør sætte navn på “bagmændene” for attentatet.

  Ikke én eneste af de såkaldt ansvarlige politikere eller meningsdannere tør stå frem og åbent sige, hvad der er indlysende.

  Ikke én eneste af de såkaldt ansvarlige politikere eller meningsdannere tør sige, at det er islam og koranen, som er de ansvarlige bagmænd.

  Denne oprørende og helt uansvarlige lusken rundt om den varme grød gør disse såkaldt ansvarlige politikere og meningsdannere til medskyldige i denne islams seneste forbrydelse mod menneskeheden.

  Disse såkaldt ansvarlige politikere og meningsdannere kunne skære igennem og sætte en stopper for yderligere tilvandring af upålidelige indvandrere og “flygtninge” fra de lande, som helt åbenlyst er fjender af vor civilisation, kultur og levevis.

  Disse såkaldt ansvarlige politikere og meningsdannere kunne nægte at følge uhyrlige menneskerettighedserklæringer, som tvinger os til at lade dybt kriminelle og skadelige islamister fortsætte med at bo i vore lande.

  Disse såkaldt ansvarlige politikere og meningsdannere kunne forlange, at de lande hvorfra menneskesmuglere udsender skib efter skib med “flygtninge” forhindrede skibene i at lægge fra kaj. For de lande – Tyrkiet, Libanon, Egypten og de nordafrikanske stater er alle sikre lande – og “flygtningene” er dermed ikke flygtninge, når de når Europa. De er velfærdsflygtninge, som vi uden videre kan og bør afvise.

  Disse såkaldt ansvarlige politikere og meningsdannere er komplet uansvarlige, når de ikke sikrer, at syrienkrigerne forbliver udenfor landets grænser, da de udgør en åbenlys trussel for befolkningen.

  Disse såkaldt ansvarlige politikere og meningsdannere bærer et tungt ansvar på spinkle skuldre, når de ikke – uden smålig skelen til tåbelige konventioner – sørger for at få sendt rabiate islamister ud af landet uden smålig hensyntagen til deres videre skæbne, som kan være os inderligt ligegyldig.

  Disse såkaldt ansvarlige politikere og meningsdannere har selv blodet fra ofrene på deres hænder!

 22. Af Dan Frederiksen

  -

  Stor set alle politikere, forfattere, journalister, kunstnere og andre debatører ønsker forståeligt nok at undgå mordtrusler samtidigt med, at de lever af at fastholde billedet af sig selv i offentligheden som stærke, principfaste, relevante og interessante. Mennesket er et fabulerende, selvbedragende væsen, og når ting som dette sker, indtræder hos næsten alle en ubevidst psykologisk mekanisme: Hvilken fabulering kan få enderne til at nå sammen ? Svaret bliver en forklaring om, at de brænder for ytringsfriheden, men har en særlig højt udviklet etisk sans, som gør, at de ikke kunne drømme om at bruge den på en måde, der kunne støde bindegale psykopater og deres beundrere. Det er den INDRE QUISLING, der rører på sig. Vi har den alle, men nogle få meget modige mennesker er villige til at betale en pris for at ignorere den. Disse folk på Jyllands Posten, Charlie Hebdo, Kurt Westergaard, Lars Hedegaard og andre er mine personlige helte. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enige med dem i ret meget, men fordi de tilhører eliten, der forsøger at fastholde civilisationens fundament, som er ytringsfriheden. I den modsatte ende er alle de, der ikke bare bedrager sig selv og gør en dyd af en nødvendighed, men også udbasunerer deres svigt som et moralsk forbillede. Carsten Jensen, Rifbjerg og Uffe Ellemand er med her. Meningen er, må vi forstå, at vi skal beundre de krybende og ikke heltene. Der er desværre en tendens til, at det også kommer til at ske, for langt de fleste mennesker er ikke så modige og køber velvilligt fiktionen: ‘Det er ikke min mangel på mod, der får mig til at opgive de vigtigste idealer, men mine særlige moralske kvaliteter’

  Håber ikke indlægget kommer i flere varianter. Har ændret ordlyd for at få den igennem filteret.

 23. Af Karin Bennedsen

  -

  Hvem er du, Søren Revser, siden du kan tillade dig at kalde Mette Frederiksen for en gås.

  For resten var Socialdemokraterne de sidste til at foreslå øgede bevillinger til PET.

  Du kan jo gense partilederdebatten på DR, hvis du skulle være i tvivl.

 24. Af Karin Bennedsen

  -

  Hvem er du, Søren Revser, siden du tillader dig at kalde Justitsminister Mette Frederiksen for en gås?

 25. Af Karin Bennedsen

  -

  test

 26. Af Dan Frederiksen

  -

  Stor set alle politikere, forfattere, journalister, kunstnere og andre debatører ønsker forståeligt nok at undgå mordtrusler samtidigt med, at de lever af at fastholde billedet af sig selv i offentligheden som stærke, principfaste, relevante og interessante. Mennesket er et fabulerende, selvbedragende væsen, og når ting som dette sker, indtræder hos næsten alle en ubevidst psykologisk mekanisme: Hvilken fabulering kan få enderne til at nå sammen ? Svaret bliver en forklaring om, at de brænder for ytringsfriheden, men har en særlig højt udviklet etisk sans, som gør, at de ikke kunne drømme om at bruge den på en måde, der kunne støde bindegale psykopater og deres beundrere. Det er den INDRE KUJON, der rører på sig. Vi har den alle, men nogle få meget modige mennesker er villige til at betale en pris for at ignorere den. Disse folk på Jyllands Posten, Charlie Hebdo, Kurt Westergaard, Lars Hedegaard og andre er mine personlige helte. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enige med dem i ret meget, men fordi de tilhører en elite, der forsøger at fastholde civilisationens fundament, som er ytringsfriheden. I den modsatte ende er alle de, der ikke bare bedrager sig selv og gør en dyd af en nødvendighed, men også udbasunerer deres svigt som et moralsk forbillede. Carsten Jensen, Rifbjerg og Uffe Ellemand er med her. Meningen er, må vi forstå, at vi skal beundre de krybende og ikke heltene. Der er desværre en tendens til, at det også kommer til at ske, for langt de fleste mennesker er ikke så modige og køber velvilligt fiktionen: ‘Det er ikke min mangel på mod, der får mig til at opgive de vigtigste idealer, men mine særlige moralske kvaliteter’

 27. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – mit store indlæg fra middag hænger stadig i filtret- hvorfor..??

 28. Af Jan Sørensen

  -

  Nej, Mads. Der er ingen grund til genoptryk af tegningerne.
  “Gå aldrig tilbage til en fuser”.
  Enhver idiot ved jo, at man ikke må tegne profeten. Det giver kun ballade og koster en hulens masse penge. Og det er vel ikke det, man ønsker? Eller hvad. Hov, hov?
  De, der nu tirrer Jyllandsposten, o. fl., kan jo blot selv sætte tegningerne op på egen Facebookside og ændre deres profilbilleder med et af Muhammed med en bombe. Evt. på egen gadedør og på bagsmækken af egen bil. – Hvis de da virk’li’ tager det fri ord så alvorligt, som påstået.
  Ho, ho. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
  Der er vel heller ikke grund til genoptryk af grundloven. Den tror jeg, de fleste kender. Og ellers finder de den nok på nettet.

 29. Af Karin Bennedsen

  -

  Jan Sørensen

  Man må ikke uden tilladelse fra de respektive tegnere offentliggøre tegningerne.

 30. Af Henrik Knage

  -

  “Black Sails” er jo en karikatur af Danmark, hvor der sidder en “Sukker abe” alias Marius Så Ren og styre slagets gang :-)

 31. Af Henrik Knage

  -

  Styrer, sorry…

 32. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Karin Bennedsen – 10. januar 2015 17:02

  At betegne Mette Frederiksen som en gås er da tæt på sandheden.

  Hun plejer da at skræppe op som en sådan i tide og utide. Som oftest uden at sige noget af værdi.

 33. Af A Kristensen

  -

  Virkelig et godt indläg. Godt at ikke alle har mistet forstanden i disse underlige tider.
  Tak !!

 34. Af Jesper Høegh

  -

  Den unge muslim Digter

  “Jeg Hader Jer og Jeres Tro”

 35. Af Henrik Knage

  -

  Den eftersøgte kvinde, hun ser lidt Gudsforladt ud i udtrykket, især øjnene – der ikke nærer meget håb for stem for “Det Frankrig du kender”, eller hvis jeg stillede op for Socialdemokratiet, med ordene stem for det Dan – mak- værk, du kender!

  Hale – luja hvor den går på Gertrud…

 36. Af Hanne Heltai

  -

  Muslimske kvinder, boende i Danmark – i Europa – Verden!
  SPEAK UP!
  Hvad enten I er emigreret til Danmark eller I er Dansk fødte med alle de privilegier det medfører.
  Skolegang og videre uddannelse på lige fod med drenge/mænd.
  Vis at I værdsætter det at leve i et demokratisk land, med blandt andre, en kvindelig regent og en kvindelig regeringsleder. I kan gøre en forskel hvis I ønsker det.

  Det er på tide vi og jeres søstre hører fra jer.
  Giv dem håb om en bedre fremtid., hvor end vi befinder sig i verden.
  Vis I har modet, stå frem og GØR EN FORSKEL –

  Fordi I Kan!

 37. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt svarer “fakta” omkring Paris terror vel meget godt til “facts” fra bluff-nummeret 9/11. I Paris jagter myndighederne en “terroristkvinde”, der ikke har været i Frankrig de sidste 3 dage, og ifm med 9/11 blev 5 af de påståede flykaprere vist frem på TV et par uger senere …… helt levende. Deres id var blevet stjålet! Hvor meget af det “gylle” i mainstream statkontrollerede medier kan man overhovedet stole på?

 38. Af Vibeke Hansen

  -

  En læser mener, at det er ytringsfrihed, at kalde Mette Frederiksen en gås. Det er jeg enig i, men er det en nødvendig ytring? Mener læseren, at han bliver undertrykt af at tilpasse retorikken til situationen?
  Ellers ser jeg nu så udtalelsen som en ros. For hvem er bedre end gæs, til at vogte vores værdier!

  En anden læser ønsker, at muslimske kvinder, skal blive mere synlige i debatten. For så vidt er jeg enig, for jeg tror deres stemmer virkelig ville rokke på samfundsordenen. De er mange, de er mødre og de hader krig.
  Men lad være med at påtvinge dem, at gå ud at tage offentlig afstand eller undskylde, hver gang en terrorist misbruger deres religion. Vi gør det ikke selv, og hvis integrationen skal være noget værd, skal vi forlange samme handlinger fra alle.
  Artiklen er rigtig godt skrevet, vi skal ikke miste overblikket, hverken på grund af terrorister (der sjovt nok sjældent er flygtningegrupper, men indfødte) eller højtråbende nationalister, der har samme mål, når det drejer sig om ytringsfrihed og vejen til magt, nemlig underkuelse via frygt.

 39. Af P Jensen

  -

  Mener Vibeke at Mette Frederiksen fra S er en gås der er god til at forsvare vores værdier? Mener Vibeke at de radikales politik er OK? Vibeke bør nok læse bogen “der VAR et yndigt land”. Og “EU = Europas undergang”.

 40. Af søren rasmussen

  -

  @AF KARIN BENNEDSEN – 10. JANUAR 2015 17:13
  Hvem er du, Søren Revser, siden du tillader dig at kalde Justitsminister Mette Frederiksen for en gås?

  Blot til orientering.

  SØREN REVSER – er islamist. Navnet er frit opfundet.
  SØREN REVSER – er islamist. Navnet er frit opfundet
  SØREN REVSER – er islamist. Navnet er frit opfundet.
  SØREN REVSER – er islamist. Navnet er frit opfundet.
  SØREN REVSER – er islamist. Navnet er frit opfundet
  SØREN REVSER – er islamist. Navnet er frit opfundet.

 41. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Kastrup.

  DINE PASSIV-HOLDNINGER, ER REELT ET DARWINISTISK FRONTALANGREB, IMOD DINE EGNE:

  For at sige det lige ud.. så hænger dine passiviserede, system-standard-ord, & femse strategi,
  mig ærlig talt noget så kodylt langt ud af halsen, når du lige-ved-og-næsten, slår armene ud,
  for derpå at dyrke denne ulækkert svage, og “HANDLINGS-ANGSTE” underkastelses-strategi,
  i form af ordne “At nu skal demokratiet stå sin prøve, da ens modstand, er at gå deres vej”.

  Prøv og hør her fister.. hvis dine, mine, eller enhver andens forfædre havde ageret så svinsk
  svagt og lamt som hvad du giver udtryk for her, jamen så havde du slet ikke siddet her i dag,
  da darwinismens fittest of survival, henholdsvis havde slagtet, og avlet din svage race ihjel :-(

  I øvrigt duer det ikke at “lade som om”, at her er tale om et enkeltstående tilfælde, da enhver
  kan se, høre, lugte, og mærke, hvordan lortet er i eskalerende vækst, uanset skatte-smøring,
  af disse grupper igennem adskillige årtier, lige såvel at de 12 dræbte, blot skal ses om et sølle
  isoleret tilfælde, ud af de formentlig langt over 120.000 årlige konsekvenser i hele EU, hvad
  angår denne gruppe.. når man samtæller mord, vold, voldtægter en mass, kriminalitet.. osv..

  Hvordan fanden en i helvede man ALLIGEVEL kan blive ved med at smide den samme lorte
  kultur-underkastende plade på, uden denne erstattes med nødvendighedens plade af facit ?

  APPROPOS LAMME SYSTEM-FRASER:
  * Du taler om at Pia og venner, falder for den laveste fællesnævner, (mine ord), hvormed du,
  som din stand, igen får præsenteret illusionen, at denne skide DF forening , vil og kan noget.

  * Du taler om at pressen er den fjerede Statsmagt.. nej.. pressens svinske bistandsklienter,
  udgør i bedste fald, en sammensmeltet 1´ste part, med amatør forenings-medlemmerne,
  hvilket foreningernes DR & TV2 kanaler, samt Radio 24/7, og øvrige del af de årlige 6 mia.
  til din stand, (så man sikres gør-det-selv-arbejdstider, startende fra 50kg og op pr. måned).
  så rigeligt, og lysår mere til, demonstrere, imens nationen er underlangt jeres udenomssnak.

  ENDNU IGEN VIL JEG VENLIGST BEDE OM, AT MAN FRIGIVER MIKROFONERNE TIL FOLKET TAK

 42. Af Søren Revser

  -

  Karin Bennedsen: Jeg er ham der kalder en spade for en spade, og en gås for en gås.

  Enten har Mette Frederiksen forstået mindre end ingenting af alting vedrørende efterretningstjenester, eller også er hun fuld af løgn. Jeg bryder mig imidlertid ikke om nogen af delene, når vedkommende sidder som minister.

  Ps. Jeg hælder mest til sidstnævnte, da det passer fint ind i hendes øvrige dispositioner.

 43. Af Bent Kritiksen

  -

  Faktiske alle de Radikale jeg kender, incl MK ( som jeg ikke kender) går altid rundt med elitens bedrevidende selvtilfredse smil på.

  At tænke sig at kun 6 % stemmer på det landsforræddere parti, alligevel sidder de på magten da Helle danser efter deres pibe.

  Hvor må det være fedt at være een af de få radikale udvalgte der har set lyset, og VED hvordan 94 % af danskerne skal have det – selvom de 94% ALDRIG vil stemme på dem.

  94% måske minus lidt Enhedsliste vælgere – så lad os sige 85% af danskere vil IKKE have en flok djøffere til at, i overlegen stil, bestemme at det land der engang var for danskere, IKKE længere skal være for danskere – men nu også for arabere og afrikanere der ikke skal arbejde.

  Nu er deres leder ude og revse og vil tvinge danskere på arbejdsmarkedet – et arbejdsmarked hvor der ikke er jobs nok til alle – delvis pga. de Radikales politik der går ud på at lægge afgifter på erhvervslivet, så de flytter til udlandet, og derved forsvinder de ufaglærte jobs.

  Så på den ene side siger de Radikale; danskere I skal arbejde mere, og mister jeres dagpenge, fordi vi skal bruge pengene til m slimere der skal bo her i landet UDEN at arbejde!

  At man ikke kan se at den racisme mod det arbejdende danske folk, kun er med til at dele samfundet op i dem og os, er en gåde.

  Men snup jer en cafe latte mere, og grin hånligt af alle de dumme danskere der ikke forstår jeres politik. I har jo faktisk vundet ved at importere udenlandske stemmer. Fedt for den offentlige elite ( de har jo aldrig kunne klare sig i det private )

  Men meget, meget trist for stakkels Danmark, der sad med gode kort på hånden – men blev smadret på bare 30 år : – (

Kommentarer er lukket.