Antipartiet

Af Mads Kastrup 60

To fænomener vokser bemærkelsesværdigt i dansk politik for tiden.

Det ene er vidt og bredt beskrevet. Det hedder Dansk Folkeparti.  Thulesen Dahl og kompagni blev eksempelvis i en enkelt meningsmåling i år kåret som Danmarks største parti. Uanset holdbarheden  – andre målinger siger, at Venstre stadig har et lille forspring – går DF formentlig voldsomt frem ved næste års Folketingsvalg.

Det andet voksende fænomen er knap så grundigt beskrevet. Men det synes omvendt proportionalt i væsentlighed målt med, hvor lidt det omtales.

Et nyt, uopdaget parti synes at have etableret sig og være på vej frem i Danmark. Vi kan kalde det Antipartiet. I hvert fald er omkring halvdelen af de danske vælgere på forhånd utilfredse med nationens kommende statsminister. Hvad enten det bliver Helle Thorning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen, ser man sig i Antipartiet helst fri for begge.

En Gallup for Berlingske har netop vist, at 36 procent i dag peger på, at Løkke vil være bedst. Thorning får støtte fra 37 procent af vælgerne. Ingen af de to er således i nærheden af at have halvdelen af befolkningens støtte. For ikke længe siden tronede Løkke højt over Thorning i denne Gallups ”præsidentmåling”. 55 procent af danskerne anså ham her for at være den bedst egnede til at lede Danmark mod 26 procent  til Thorning.

Nu har den socialdemokratiske leder tilsyneladende overhalet konkurrenten. Løkke har imidlertid, ifølge alle målinger, stadig flest mandater bag sig – på grund af DF’s succes.

I ”præsidentmålingen” for Berlingske måles kombattanterne om at være foretrukne på en række konkrete politiske områder.  Men de er kun oppe mod hinanden. Ingen andre. Vælgerne kan svare ”ved ikke” eller ”ingen forskel” i vurderingen af de to. Hvilket ironisk nok til sammen udgør hyppigste svar på alle spørgsmål. Bortset fra i to kategorier: Thorning opnår 53 procent støtte som ”den bedste repræsentant over for udlandet” mod Løkkes 15 procent. Og i vurderingen ”den mest sympatiske udstråling” tager den socialdemokratiske statsminister ligeledes teten med 45 procent, ”ved ikke/ingen forskel” mønstrer her 36 og Løkke 18 procent.

Men hvad så hvis man kunne vælge både Thorning og Løkke helt fra til fordel for noget tredje?

En meningsmåling foretaget for Altinget.dk viste i maj, at der var 25,4 procent af vælgerne, der ønskede Lars Løkke, og kun 22 procent ville have Helle Thorning-Schmidt som statsminister efter næste folketingsvalg. 44,7 procent af danskerne foretrak til gengæld her muligheden “en tredje kandidat”. Næsten halvdelen af den danske befolkning ville altså på daværende tidspunkt være tvunget til at vælge statsminister med klud for næsen.

Som chefredaktør for Fyens Stiftstidende, Troels Mylenberg, udtrykte det for nylig: “Løkkes største styrke hos vælgerne er, at han ikke er Thorning. Hans største problem er, at han er Løkke”. Et koncentrat af en udlægning, der således bør udvides til også at gælde den anden vej: Thornings største styrke er, at hun ikke Løkke. Hendes største problem er, at hun er Thorning.

Ud af den nye Gallup ”præsidentmåling” kan man på samme måde læse, at Thorning og Løkke samlet set er faldet markant i opbakning på det seneste. Tager man målingen og lægger Thornings 37 procent opbakning sammen med Løkkes 36, giver det 73 procent. Hvilket sammenlignet med den tidligere måling, hvor Løkke toppede med 55 procent og Thornings lå på 26 (81 procent i alt) er et samlet fald på otte procent.

Danmarks to statsministerkandidater synes således at miste mere og mere politisk legitimitet blandt vælgerne, jo nærmere nationen kommer på næste valg.  Antipartiet vokser. Det går hele tiden frem.

Mange vil måske spørge, om ikke Dansk Folkeparti så med sin fremgang efterhånden står med den ”tredje kandidat”. Det gør DF imidlertid ikke. Kristian Thulesen Dahl har ifølge Gallup omkring 20 procent opbakning som statsminister. I ”præsidentmålingen” bedes vælgerne endda vurdere, hvem af Thorning og Løkke, der har ”den bredeste opbakning i befolkningen”.  Helle Thorning-Schmidt scorer 18 procent. Lars Løkke Rasmussen 25 procent i denne kategori.

Politikerne synes tilsyneladende, at det er befolkningen, der udgør problemet. Thorning-regeringen fører som bekendt “den nødvendige politik”. Hvorfor det må være vælgerne, der tager fejl. Socialdemokraterne har konsekvent valgt at udlægge gabet mellem sin indlysende politik og vælgernes uenighed heri som et kommunikationsproblem. “Vi har ikke været gode nok til at forklare vælgerne…” og “Vi skal blive bedre til at fortælle…” har det hele tiden lydt, når de konfronteres med det tilsyneladende evige skred i meningsmålingerne.

Venstre har samme forklaring. Det er ”italesættelsen”, som det hedder i dansk politisk newspeak, den er gal med: “Vi skal blive bedre til at forklare, hvad vi vil,” lyder det hele tiden, når Venstre konfronteres med fald i målingerne. Eller som Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, sagde til Jyllands-Posten, da avisen tidligere på året præsenterede hende for et brat popularitetsfald blandt egne vælgere oven på partiformandens tøjsag: »Det vigtige her er at forholde sig til, om Lars Løkke er en dygtig politiker, og det er han.«  Hvilket må betyde, at ikke alene tog en stor del af partiets egne vælgere fejl i deres vurdering, ifølge Støjberg. Jyllands-Posten havde tillige spurgt venstrevælgerne om noget helt forkert.

Begge “statsministerpartier” hævder således, at den faldende vælgerstøtte til deres statsministerkandidater slet ikke er et politisk problem. Når et flertal af vælgerne siger dem fra, er det ikke et spørgsmål om mangel på politisk legitimitet. Problemerne er af kommunikativ art, hedder det. Vælgerne skal blot hjælpes til at forstå, hvordan det egentlig er fat.

Har Socialdemokraterne og Venstre egentlig spurgt sig selv, om deres forklaringer på det voksende Antiparti kunne være en hovedpointe i deres vælgersvind? Både for de to i særdeleshed – men også for dansk politik i almindelighed?

60 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Andersen

  -

  Fuldstændig enig med Lars Petersen- 19. december 2014 17:44.
  Det er landsforræderiske, røde og radikale, korrupte svin og mikrofonholdere i de statsbestukkede medier der er befolkningens fjende nummer 1.

 2. Af Lars Petersen

  -

  @ Helge Olsen.

  “udtalt mangel på forståelse og kendskab til politikernes arbejde og arbejdsvilkår” (red.)

  SVAR:
  Jamen kunne den herre da ikke være så elskværdig og begunstige os andre med den yderst
  hemmelige viden man har omkring foreningmedl. hårde arbejdsbyrde, vilkår, fritid og gager?

  7,76 MANDATER PR. PARTIFORENING KAN GØRE DET:
  Fx. kunne den herre starte med at oplyse os andre, hvordan tre pygmæ-små partier igennem
  Schlüter og Nyrup regeringerne, (via 20 års periode), tillagt talrige af ministerpoter, som langt
  oversteg hvad deres få mandater, og hvis få foreningsmedlemmer, alle bestred de samme
  antal udvalg, som foreninger med det fire og femdobbelte ligeså gjorde.

  Tager du snittet af: Radikale, CD, Kristelige´s mandater alle perioderne igennem, og derefter
  laver et tværsnit af lortet, mener jeg at huske mit eget regnestykke sagde 7,59 mandater.

  ERGO.. 7,79 mandater X 8 nuværende partier, giver således: 62,62 mandater, og ej 179 tak..

  TILLÆG HERTIL FØLGENDE:
  * I 80ér og 90érne, havde man ikke tilnærmelsesvis samme antal support som i dag.
  * Ralf pittelkow var vidst nok den første såkaldte spindoktor (for Nyrup i sin tid).
  * Man havde ej heller det store partiapparat som i dag (via stjålne midler fra borgerne).
  * Man havde ej heller gody 80% EU auto lov implementeringer.

  Og vi fortsætter ja tak >>
  * 5 måneder om året er folketinget lukket.. i resterende 7 måneder, har man mandag-fri.
  * Direkte voldsom, (igen evigt presse fortiet), udnyttelse af eget pjække-clearing-system.
  * Orlov en mass, (fuld løn all the way, kan passere et år hvis man påberåber stress mv.)
  * Fuld løn i et rent år under barsel, (imens snit betalerne kan lege med A-kasse satsen).
  * Når vi taler gager målt med tiden, taler vi reelt adskillige millioner i årsløn per pikhoved.

  MEN TILBAGE.. Kunne den herre, som sagt ikke oplyse os alle sammen om, hvori den hårde..
  (ja nærmest næsegrusbeundrende) arbejdsbyrde består i og ad, da min grønspættebog har
  et facit som siger i retningen af 380 – 400% ineffektivitetsniveau, aflønnet i millionklassen.

 3. Af John Larsen

  -

  @ Lars Petersen

  Tør man spørge, hvilket parti du selv stemmer på, eller stemmer du blankt??

 4. Af Henrik Knage

  -

  Må man ikke skrive Fedtmule” ?

 5. Af Helge Nørager

  -

  Beskrev at fænomen “Antiparti”, total griner newspeak for sofavælgere.

  Intet nyt under solen andet end hvad jeg kloge Åge mig iover for 3 år siden i blogs.
  Nu da valget kommer har opmærksomhed.

  Det er simpelt vælger er ved at konstant kaste op, over de ambitiøse hvis hjerte banker for Europa, eller har travlt med at stikke knive i ryggen på hinanden i en intern magtkamp.

  Der er jo ingen som tænker på vores fælles bedste.

  Konstant bliver vælgere overbevist om at det er en flok egen lykkes smede som lovgør efter hvad formiddags pressen skriver. F.eks. kniv loven osv

  Eller går i krig pga. 3 youtube klip.

  Jeg og måske andre tænker at ingen gang et aktivt fravalg nytter, det eneste der nytter er at stemme blankt.
  Men ved inderst inde at hvis jeg ikke træffer et valg og afgiver en korrekt udfyldt stemmeseddel, svigter jeg mig selv og samfundet.

  Derfor bliver det et spændende valg, spændende i den forstand at sofavælger partiet sikkert vil blive landets største.
  I foragt for de levebrøds politiker som støtter EU og Luxmodel, dem som sender os i krig konstant, og nægter at tage imod flygtninge for krig vi har skabt.

  Skam få dem, men jeg bliver nødt til at vælge imellem pest eller kolera.
  Og dobbelt skam få dem for det.
  Så måske det bliver LA, de har ikke haft magt og sviget hvad de siger ?.
  Men fuc..ing lang ude at jeg ender med at argumenter for LA.

 6. Af Hans Hansen

  -

  Det ville være et udtryk for demokratisk mistillid. Kunne måske være begyndelsen til reformering af demokratiet, men ikke mest hensigtsmæssigt og bestemt ikke sandsynligt. Der vil blot komme et nyt valg lidt som man ser det f.eks. i Belgien og senest i Sverige.

  Politikerne opgiver ikke deres eneste karrieremulighed op sådan lige uden videre. Den er blandt andet EU og FN. Kun de færreste politikere kan jo bruges i den virkelige verdens erhvervsliv ;-)

 7. Af Helge Nørager

  -

  Antipartiet, er et udtryk for newspeak igen.

  Det hedder apati, og bunder i politiker lede, samt lede over påståede meningsdanner´s newspeak.

  Apati, slå det op i ordbog………

 8. Af Lars Petersen

  -

  @ John Larsen.

  NEJ!.. jeg kunne i sandhed (( ALDRIG )) finde på at stemme på et eneste af disse smadrende
  amatør-lobby-foreninger, “” da jeg derved stemmer “systemet ind “”; i øvrigt et system som
  efter mine bedste gætte-begreber, har rundt regnet 6 år plus/minus 1,5 år til hver side,
  hvorpå de internationale konsekvenser, vil være af en sådan beskaffenhed, at systemet dør.

  Jeg har igennem de sidste 3,5 års tid. talt med flere hundreder virksomheder, i form af dets
  almene medarbejdere, såvel højere oppe, biz som private samtaler etc. etc., og kan oplyse,
  at groft sagt al det du høre i æteren herhjemme, INTET har med faktuel virkelighed at gøre,
  da det er korrumperede amatør bistandsklienter som har besat magten i DK i de sidste 50 år.

  6 år +/- 1,5 år til hver side, og groft sagt alt hvad som kan stoppes i et rum, kan købes for ikke
  bare producentpriser, men frustrations-priser, (pga. teknologisk fusion), og det er bye bye til
  de offentlige leverandøre, og med dem, amatør foreningsstyret, og deres opkøbte presse..

  Man kan derfor sige.. det at lege med industri kuglepenne blæk i en lokal gymnastiksal, for
  at levere sit EET skide “LIKE” hvert 3, 5 år i snit, gør hverken til eller fra, anden end man blot
  sørger for at lortet kan stjæle videre, for senere hen, at blive renset det hårdere op alligevel.

 9. Af John Larsen

  -

  @ Lars Petersen

  Tak for svaret!

 10. Af Lisa Ahlqvist

  -

  DE RIGTIGE HAere TRUER NU OVERLØBERE MED STAKKEVIS AF RØDE DUMMEBØDER

  Hej Mads, hvad har du gang i med Antipartiet? Så har du vel osse hørt om, at de Rigtige HAere, bedre kendt som “Helles Angels”? Du ved nok hende dersens Helle Kæphøj fra Ishøj, er begyndt som et lidt for tidligt nytårsforsæt at udstede dummebøder til alle de frække overløbere. Det er vist noget med et utidigt hæklerupsløb af familieforetagendet Rip Hæklerip, Rap Hæklerap og Rup Hæklerup, der som små forvirrede, hovedløse rapænder, bare fiser rundt i alle andre rapænders andegårde og bare hjælper sig selv.

  Du ved nok, hvad der sker, når fortove, stræder og gader er fyldt med hovedløse juleænder. Kaos, hvor endnu færre ser rødt. Rigtigt gættet, Mads. Og hils din skønne kone.

  Helle Kæphøj fra Ishøj laver godt nok rap i andegården og uddeler nu fra dd den ene dummebøde efter den anden dummebøde. Det ka nok heller ik være så svært, der hvor hun færdes mest. Men Hæklerupperne er, som de fleste af os ved, ikke sån at holde styr på. De har det med at ruppe sig ud af det allerbedste fad velsmagende fedekorn, i tide og, ska jeg understrege, mest i utide.

  Det hele lyder som ren og skær Anders And.

  Sån går det, når man har har tvunget alle sine tidligere rødnæbbede, ska vi være diplomatiske og kalde dem “foddermestre”, har lukket kornsækken og nægtet at give Helle Kæphøj fra Ishøj så meget som bare et enkelt, fattigt støvkorn.

  Rent ud sagt er vores allesammens Helle Kæphøj fra Ishøj, som er ved at ende sit liv som Pigen med Svovlestikkerne, forfærdeligt på røven.

  Men, Mads, du og konen ønskes en Super Dejlig Jul og et Rapt Nytår!

  HEJ FRA LISA I GLOSTRUP

Kommentarer er lukket.