Når Mette Frederiksen rydder op

Af Mads Kastrup 37

Personalet i Justitsministeriet har anråbt de højere magter. Hvilket vil sige  DJØF, Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Mette Frederiksen (S) har som ny justitsminister tilsyneladende ramt departementet som en kæp rammer et mageligt og døsigt hvepsebo.

Den nye justitsminister har fået flere ansatte til at føle sig “overfuset”. Andre synes, de er blevet “talt hårdt til.”  Atter andre har angiveligt ymtet at være udsat for begge dele.

Lagene i denne konflikt er ironiske og dybe. Alene dobbeltbunden i djøf-medlemmers klage til deres fagforbund, fordi en politisk chef nægter at lege “djøf-regering” længere. Hvilket er et ofte tilbagevendende øgenavn for den siddende regering. Ironien forlenes dertil med alvor, fordi det er Justitsministeriet, vi taler om. Et departement, der mere end noget andet synes at have repræsenteret samt udlevet “departementsstyret” – en ofte anvendt karakteristik af nutidens folkestyre.

Mange husker Christiania-sagen. Eks-justitsminister, Morten Bødskov, løj over for Folketingets Retsudvalg for at efterkomme en sikkerhedsvurdering fra PET. Vurderingen advarede om fare for stenkast, hvis Retsudvalget med Pia Kjærsgaard kom på besøg på Christiania. Retsudvalget fik en »nødløgn« om, at den daværende politidirektør meldte afbud. I øvrigt efter at PET-chef, Jakob Scharf, havde bedt sine folk smugkigge i Pia Kjærsgaards kalender for at få en uvidende Kjærsgaard til at sende udvalget af sted uden sig selv med henvisning til dobbeltbooking. Hvorfor Scharf måtte forlade sin stilling.

Christiania-sagen syntes at blotlægge hele “departementsstyret”. Med Scharf og særligt den afgåede Bødskov som hovedrepræsentanter for formørkelsen. Sidstnævnte en politiker, der indskrev muligheden for, at ministre kan arbejde i et »frirum« over folkets krav på indsigt i en ny offentlighedslov. En lov, der ikke ligefrem har kastet lys ind i magtens mørkelagte korridorer, ej heller oplyst, snarere tildækket folkestyret.

Nogen vil tillægge det en særlig ironi, at Christiania-sagen efterhånden har fældet de højtsiddende embedsfolk, der i sin tid indledte den socialdemokratisk ledede regering  med at presse Henrik Sass Larsen (S) på porten.

Det danske embedsmandsvælde havde eksempelvis ikke sin ypperste stund, da departementschef i Statsministeriet, Christian Kettel Thomsen, og hans kollega i Justitsministeriet, Anne Kristine Axelsson, og daværende PET-chef, Jakob Scharf, den 28. september 2011 indkaldte Henrik Sass Larsen (S) til et møde. De gav Sass Larsen det indtryk, at et PET-notat om ham indeholdt oplysninger, der forhindrede, at han kunne sikkerhedsgodkendes. For første gang i danmarkshistorien pressede embedsfolk – særligt fra justitsdepartementet – en folkevalgt til at trække sig.

Dette skete på baggrund af et notat, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Gøtze, senere kommenterede: »Set med forvaltningsretlige briller bliver der draget nogle lidt for hurtige konklusioner på et meget tyndt faktuelt grundlag.” Desuden skal ministre ikke sikkerhedsgodkendes. De sikkerhedstjekkes. Og uanset hvad der dukker op, er afvejningen af oplysningerne udelukkende op til statsministeren.

Kun departementschefen i Statsministeriet mangler at få sin straf, kan man sige. Ellers er bordet ryddet. De andre topembedsfolk, der befandt sig i rummet den dag, er ikke i besiddelse af deres  job længere.

Det ligner noget i retning af Henrik Sass Larsens sagtmodige hævn, efter han fik comeback som erhvervs- og vækstminister, da han er en mand, som er for farlig at have gående uden for porten.

Det kan ikke godtgøres, men ligner en tanke.  At da det efter sigende nye, stærke makkerpar i Socialdemokraterne, Henrik Sass Larsen og Mette Frederiksen talte om, at sidstnævnte var på vej ind og rydde op i Justitsministeriet, måtte fejebladet dreje om ad departementschefens kontor først. Hvorefter Anne Kristine Axelsson blev kørt ud af Justitsministeriet og dumpet i Kirkeministeriet. Hvilket for Axelsson må svare til at blive sat til at pudse sølvtøjet i SR-regeringens politiske husholdning.

Henrik Sass Larsen var, efter partileder Thorning, indtil august 2011, hvor PET-notatet dukkede op, den mest sikre ministerudnævnelse i en socialdemokratisk ledet regering. Da han nødtvunget trak sig, var Helle Thorning-Schmidts kommentar enkel: »En klog beslutning«. Siden har statsministeren ikke villet svare på, hvad der ændrede sig. Hun indsatte blot Sass Larsen i et af de vigtigste ministerier i sin regering og erklærede sagen for “et lukket kapitel”.

»Det lukkede kapitel« har aldrig forekommet lukket. Diverse aktørers motiver – politiske og embedsmæssige – for udefrysningen af Henrik Sass Larsen i september 2011 har været åbne for tolkning siden. Med Justitsministeriet og PET som en særlig lokalitet og deltager i spillet. Hvad statsminister Helle Thorning-Schmidt og Sass Larsen siden lukkede indbyrdes ved sidstnævntes pludselige genopstandelse, får man formentlig heller aldrig at vide.

Det er en almindelig politisk analyse, at SR-regeringen er karakterløs. At den forlader sig på et stærkt og handlekraftigt embedsværk. Og mindre på egne evner, ideer samt vilje. Sammenligner man nutidens regeringsskandaler med eksempelvis tamilsagen – alle overtrædelsers moder i nyere dansk politik – synes forskellen åbenlys. Tamilsagen iscenesattes af en stærk minister – justitsminister Erik Ninn Hansen (K) – der vred armen om på systemet, på forvaltningen, på embedsværket. Løgne, vildledninger og fortielser bliver i nutidens regering tilsyneladende pålagt politikerne af systemet, forvaltningen, embedsværket. Er styrkeforholdet skiftet? Er tjenerne blevet herrer, og herrerne blevet tjenere?

Når Mette Frederiksen rydder op og skaber skræk og rædsel i Justitsministeriet, er der en vis sandsynlighed for, at den nye justitsminister reagerer imod djøf-regering og arbejder for mere folkestyre. Kan man andet end holde med hende?

37 kommentarer RSS

 1. Af Preben Jensen

  -

  Oplæggene til debat bliver bedre og bedre. Tom Jensens, Xinxins og nu Mads Kastrups oplæg er blot tre eksempler på begavede blogholdere der forstår at sætte lys på væsentlige sager og problemer. Og man kan jo håbe at det så følges op af interessante og skarpe kommentarer.

  Hvad flytningen af en bureaukratchef fra eet ministerium til et andet ministerium angår, kan det jo næppe ryste ret mange bureaukratchefer ret meget, og måske illustrerer en sådan flytning uden indtægtsnedgang en vis politisk svaghed?

 2. Af Preben Jensen

  -

  Oplæggene til debat bliver bedre og bedre. Tom Jensens, Xinxins og nu Mads Kastrups oplæg er blot tre eksempler på begavede blogholdere der forstår at sætte lys på væsentlige sager og problemer. Og man kan jo håbe at det så følges op af interessante og skarpe kommentarer.

  Hvad flytningen af en bureaukratchef fra eet ministerium til et andet ministerium angår, kan det jo næppe ryste ret mange bureaukratchefer ret meget, og måske illustrerer en sådan flytning uden indtægtsnedgang en vis politisk svaghed?

  ………………………
  …………………………………………………………….

  (der var et teknisk problem)

 3. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Enhver som har arbejdet i verdens dyreste offentlige sektor har oplevet hvordan disse embedsmænd mere tænker på sig selv end at udvikle en effektiv offentlig sektor! Ingen tvivl om at de DJØF’re som er ansat ved det offentlige er de dårligst begavede og dårligst uddannede af de DJØF’ere som i det hele taget bliver uddannet! De dygtigste DJØF’re bliver jo ansat i det private erhvervsliv! Men omvendt så passer de offentligt ansatte DJØF’ere jo meget godt til niveauet hos de svagt uddannede ministre i den røde løftebrudsregering som aldrig selv har haft et erhvervsarbejde! Det værste er dog at lige meget hvor store og grove fejl som disse DJØF’ere laver så får de ikke en fyreseddel men bliver bare ansat i en anden afdeling/ministerium på samme lønvilkår som hidtil. Nepotismen og korruptionen længe leve! Er det ikke utroligt at antallet af “kolde” hænder er eksploderet i den offentlige sektor trods indførelse af EDB, digitalisering, kommunalreform m.m.? Hvor er stordriftsfordelene og hvorfor bliver alle disse dobbeltfunktioner ikke nedlagt? Det er på tide at politikerne tager magten tilbage fra disse embedsmænd som har mere travlt med at mele deres egen kage fremfor at effektivisere verdens dyreste offentlige sektor!

 4. Af Preben Jensen

  -

  Tekst hænger i filtret

 5. Af adriano viterbo

  -

  Thomas
  IMHO er antal af kolde hænder i administrationer eksploderet ikke “trods indførelse af EDB” men pga at indførelse af ditto

 6. Af Asger Manø

  -

  Det er da befriende at se en minister optræde som minister og tage ansvar for, hvordan der styres og ledes og med klare holdninger fortælle, at det politiske ansvar har jeg. I er embedsmænd som skal betjene mig og intet andet.
  Justitsministeriet har altid været det “fine” ministerium, hvor eliten af embedsmænd førte sig frem. Ofte har der siddet svage ministre,som ikke var i stand til at skære igennem, og er der et magttomrum udfyldes det altid af stærke folk som på det faglige plan er stærke, men ikke nødvendigvis ved så meget om politik.
  Nu skal ministeren naturligvis behandle sine medarbejdere ordentligt, men når chefer i ministeriet møder op i sort tøj for at demonstrere imod forflyttelsen af departementschefen, så er det latterligt og minder om forkælede børn, der ikke har forstået den virkelighed, de arbejder i.

 7. Af søren sørensen

  -

  Mette skal naturligvis bestemme retningen for embedsmænd alt andet manglet bare..Disse borgerlige mestendels burde der ryddes gevaldigt op i og de fleste fyres så nogen større mennesker der bekymrer sig for samfundet og ikke dem selv kommer ind. Så personligt gerne Mette som statsminister og helst i morgen. Alle disse ting om at hun skruer bissen på, får de sværeste ministerier mv. er blot fordi hun har så mange fjender der ikke ønsker et ordentligt menneske ved magtens højeste tinde. Hun skal miskrediteres overalt fra Politiken til Berlingske.

 8. Af Jesper Høegh

  -

  Embedsmændene er jo velfunderet udi lovstoffet – de lever på renormèet – gamle vaner – kan alt ved alt – de lægger niveauet.

  De bliver konfronteret med en ny minister ca. 4.år – der ofte er totalt blanke – derfor
  er det da yderst forfriskende – i de støvede ministerier – der ankom en minister –
  der tør gå dem midt imod.

  Det viser med al tydelighed der skal ske udskiftninger i Embedsværket oftere.

 9. Af P Jensen

  -

  Inden begejstringen for Mettes indsats koger helt over hos Søren Sørensen og andre, bør man nok lige huske på at Mette F. kommer fra et arbejderparti uden arbejdere, fra et parti der på de radikales anbefaling har ført nykommunistisk politik i nu tre år, fra et parti der lige har straffet en partikammerat for at have stemt for ægte, god og gammeldags socialdemokratisk politik i dagpengesagen (han er blevet degraderet og frataget alle tillidsposter), fra et parti der er så magtsygt at det hellere vil forråde og ødelægge Danmark end sige fra overfor de radikale, og fra et parti som er så iskoldt, kynisk og asocialt, at det gerne fratager arbejdsløse, fraskilte, hjemløse, fysisk syge, psykisk syge og mange andre danskere deres rettigheder, penge, sundhed samt alle mulige arter af velfærd.

  For i næste omgang at bruge de sparede milliarder på alle mulige udanske og landsskadelige formål.

  Der er ikke een gruppe af danskere som S og R har respekt for. Om der er tale om børn, gamle, boligejere, bilister, erhvervsdrivende, skolebørn, forældre eller voldsofre osv………. så betragtes de kun som foragtelige eksemplarer af stemmekvæg og malkekvæg.

  Partiets politik er praktisk taget lige så slem og folkefjendsk som de radikales, dvs. vi er ovre i noget med kommunisme eller rødfascisme. Blot betragt rækken af fjollede, skandaløse og totalitære “reformer”.

  Det kan Mette ikke lave om på, og måske ønsker hun det heller ikke?

 10. Af Henrik Knage

  -

  Hvis det ikke er fordi socialdemokratiet har brugt de sidste 3 år, på at opbygge en aura omkring sig selv bestående af arrogante lystløgnere, lykkeridere og fidusmagere, ville jeg såmænd gerne have troet på de reelle hensigter fra Mette Frederiksens side, og at rydde op.

  Det ligner nu endnu engang “Panik før lukketid” og et tilrettelagt spil for galleriet.

  Enhver idiot ved jo, at fruen der pudser sølvtøj i Kirkeministeriet bliver genansat i Justitsministeriet, så snart socialdemokraterne er ude af klappen.

  Rent Mester Jakel teater, til at narre fjenden med.

  F.eks. var indsatsen ikke sønderlig overbevisende m.h.t. de bevidst forkerte tal vedr. dagpenge!

  Det danske folkestyre er en overdimensioneret “Loge” og opbygget på nøjagtig samme måde som “Frimurerlogen”, at man skal “anbefales” af andre “partisoldater” for at få lov til at pudse sko, sølvtøj og betjene de andre en “tid” – derefter “måske” godkendes, hvorefter man måske kan få lov til at stille op til et valg, forudsat man har slikket de rigtige i røven, grundigt nok, og længe nok.

 11. Af Henrik Knage

  -

  Man kan sagtens sammenligne den politiske konsensus med en sammenkørt ret, efter “Pund til pund” metoden, bestående af lige dele Fribyttere og lige dele Narciscister.

  Fribytter er : Privatperson, som tidligere i krigstid udrustede og bemandede et skib med kanoner for at opbringe fjendtlige skibe for egen vindings skyld. Hvis fribytteren havde tilladelse fra sin regering ved et kaperbrev, havde han og besætningen status som regulært krigsførende. Han var da forpligtet til at lade det opbragte skib prisedømme ved en domstol, som så afgjorde, hvor stor en andel der skulle tilfalde staten.

  Hvis han opererede helt på egen hånd, var han at betragte som almindelig sørøver.

  En narcissist er : Når de oplever succes, kan de udvikle urealistiske omnipotensforestillinger, der imidlertid er ekstremt følsomme for frustrationer og afvisninger. Ved den mindste modgang punkteres de grandiose selvforestillinger, og personen føler sig ussel og mindreværdig.
  I bund og grund oplever disse mennesker utilstrækkelighed og selvhad, hvorfor de har brug for omverdenens beundring for at stabilisere deres skrøbelige selvfølelse.

  Hvis de to ingredienser sammenkøres i en gryderet og den krydres med idioti, så fremstår retten som det der kaldes “Væltet Lokum” og det er lige der Danmark står!

  Og det tror jeg end ikke Mette Frederiksen formår at rette op på..

 12. Af Jens Ellekær

  -

  Jeg holder meget af det øjeblik, hvor DJØF som det frelsende kavaleri kommer galoperende kommer ind på scenen, da de hvide embedsmænd er ved at blive rendt over ende af de røde politikere.

  Det er nu, at vi et i stille øjeblik skal tillade os selv at blive nostalgiske og med en lille vemodighed fugtighed i øjenkrogen mindes Strawbs’ succes fra 1973: “Part of the Union”.

  Den skal selvfølgelig høres, og det kan man her: http://www.google.com/webhp?nord=1#nord=1&q=%22part+of+the+union%22 – så her på debatforum vil jeg blot tillade mig at citere de sidste to strofer og omkvædet:

  Before the union did appear
  My life was half as clear
  Now I’ve got the power to the working hour
  And every other day of the year

  So though I’m a working man
  I can ruin the government’s plan
  And though I’m not hard, the sight of my card
  Makes me some kind of superman

  Oh, oh, oh, you don’t get me, I’m part of the union
  You don’t get me, I’m part of the union
  You don’t get me, I’m part of the union
  Til the day I die
  Til the day I die

 13. Af K.Larsen .

  -

  For ikke at glemme den samtidige lufthavns skandale, der kun fik en enkelt dags opmærksomhed, mod Christianiasagens 2 uger, på trods af at ca. 2.000 illegale indvandrere om måneden, lander i Danmark.

 14. Af Ejnar Jensen

  -

  Hvor er det rart at opleve, at der endelig er en minister, som har “mandsmodet” til at opponere mod at lade sig trække rundt ved næsen af et slæng af forkælede jurister, der alt for længe har kunnet tillade sig at tage magten fra den ansvarlige politiker, som er henvist til at skulle tage øretæverne, for departementets julelege. Jeg vil antage, at justitsministeriets ansatte har oplevet et kulturchok, da de fik Mette Frederiksen som politisk leder. det tror jeg, at de til fulde har fortjent. Så et skulderklap til Mette Frederiksen.

 15. Af B Nielsen

  -

  Nu var det ikke Mette Frederiksen, der bestemte og bekendtgjorde forflyttelsen af Axellson, det var faktisk Bjarne Corydon. Som så ofte før var det ham og hans magtfulde finansministerium, der traf afgørelsen.

  Det vidner mest af alt om oprydning før valget.

  Mette Frederiksen er god til at skrige af sine medarbejdere, det kender de fra beskæftigelsesministeriet, men at mistænke hende for at være en god leder, den er for langt ude.

 16. Af Peter Nielsen

  -

  Det er vist forbigået de fleste, at det i realiteten er statsministerens vattethed, (idet hun fralagde sig ansvaret omkring behandlingen af Sass), som Mette nu rydder op i. At nogle embedsmænd kommer i klemme, fordi de handlede på en måde, som de dengang troede statsministeren ønskede det, kan de således alene takke statsministerens manglende handlekraft for.

 17. Af Thor Arentoft

  -

  Set med mine öjne og udtrykt på almindelig Dansk, ligner dette en politisk komplot af de embedsmänd og kvinder, der er sat til at NEUTRALT tjene den til enhver tid siddende regering.
  DJÖF har dermed i virkeligheden, gjort sig til en aktiv deltager i det politiske “spil” og må betraktes som et hvilket politisk parti som helst. (AKADEMIKKERPARTIET)
  De tider da den LOVGIVENDE-DÖMMENDE og UDÖVENDE magt var skilt ad med tätte skodder, er definitivt forlängst paseret.
  Politikere bakket op af medier og erhvervslivet, har i dagens Danmark resourcer og mulighed, for at manipulere informationen til befolkningen , på en måde der er uforeneligt med alle idealer for hvordan et grundläggende demokrati skal og bör fungere , sådan at befolkningen kan träffe deres valg ud fra et ÄRLIGT og OPLYST grundlag.
  Dette skal og må ändres; og det er de til enhver tid siddend politikere der har ansvaret for at så sker.
  Göres dette ikke vil Danmark havne i Italiensk-lignende tilstande, hvor politikken i det skjulte bestemmes af de “stor-kapitalister” der jo så vil eje både Kapital, medier og politikerne. Og så er de formelle grunde for at sige at der er demokrati i Danmark borte.

 18. Af Kurt Wissendorf

  -

  Ironisk nok, er baggrunden for ubalancen mellem ministre og embedsapparat en selskabt plage, der er et resultat af politikeres fascination af Tony Blairs satsning på New Public Management, der blev udviklet på London School of Economics i 1980’erne.
  Blair fortsatte opgøret med fagbevægelsen og centraliserede magten for at kunne styre den meget indflydelsesrige fagbevægelse i Labour.
  Samtidig hermed skete en ændring af arbejdsdelingen mellem ministre og embedsværk, idet ideen om at betragte staten som en virksomhed blev iværksat.
  Regeringen blev parallelen til en virksomhedsbestyrelsen, departementcheferne direktionen og dermed ansvarlige for realiseringen af bestyrelsens ønsker.
  Bestyrelsens opgave blev at udlodde penge til de indsatsområder de fandt fornødne og derefter overlade den praktiske udførelse til embedsværket.
  Denne situation kan føre til og har ført til den nævnte djøficering af det politiske system, der kun kan fungere, hvis politikerne lever op til KUN at sætte rammerne og dermed overlade udførelsen til embedsmændene.
  Dette system slog igennem med lynets hast i slutfirserne, og det kunne selvfølgelig ikke undgås, at der skete en centralisering, som ikke mindst Fogh Rasmussen benyttede sig af ifm. sin kontraktpolitik.
  Måske er Mette Frederiksens adfærd i beskæftigelses- og senere i justitsministeriet et begyndende opgør med NPM, der har vist sig ikke bare at forrykke balancen mellem politikere og embedsværk men osse mellem politikerne og deres vælgere.

 19. Af S Rasmussen

  -

  Respekt for et stærkt input i debatten.

  Sjældent jeg er enig med en socialdemokrats politiske handling. Men det er jeg her.

  Så også herfra respekt til Mette Frederiksen, som har været troværdig, på godt og ondt, også i beskæftigelsesministeriet og nu i justitsministeriet. – jeg kan så undre mig over hvad hun, Sass Larsen, Bjarne Corydon og Nick Hækkerup laver i nuværende socialdemokrati. – som ikke har noget med ægte demokrati at gøre men fægter sig til magten via Radikale og en umoden venstrefløj.

  At se gadedrengen Morten Bødskov og den radikale ex pet agent Shaef blive elimineret er et trofæ for folkestyret og demokratiet. Dejligt at der bliver ryddet ud i inkompetence og løgn.

 20. Af Jean Jørgensen cand. polit og MBA

  -

  Det er trættende at læse dine generaliseringer af Djøfere. Jeg møder oftest journalisters dårlige dokumentar med overfladiske udokumenterede påstande, underholdning og forfladigelse med fokus på form og sensation i stedet for indhold og analyse. Men det berettiger ikke til at hævde, at landet ”journalisters” med platheder. Mens vi i Djøf har Anne Kristine Axelsson og en håbløs DJØF opbakning til nødløgne, så har I Henrik Qvortrup og et Journalistforbund, der uddeler priser til DR’s overfladiske moralprogram ”Skattely”, som senere fik sønderlemmende kritik af Pressenævnet. Vi er nogen økonomer, der uanset partifarve og som dig, værdsætter Mette Frederiksens mangel på respekt for nødløgn og krav om faglighed, kompetence og hårdt arbejde for folkestyret. Så kan vi ikke blive fri for dine platte generaliseringer. Prøv med lidt analyse, og lad os så læse om dine konklusioner på baggrund af det.

 21. Af S Rasmussen

  -

  THOR ARENTOFT – 15. NOVEMBER 2014 11:37

  ‘…..Göres dette ikke vil Danmark havne i Italiensk-lignende tilstande, ………’ etc. etc….

  eller Svenske hvor politikere og alle medier undertrykker almen viden i den ‘gode’ sags tjeneste.

  Du skal ikke kaste med sten når du selv bor et glashus svenske THOR ARENTOFT….
  Fej først for egen dør.

 22. Af Thor Arentoft

  -

  S Rasmussen;
  Kritikken taget til efterretning og eftertanke; og du har ret hvis ;GENTAGER HVIS debatten skal handle om Sverige og Danmark. Jeg mener ikke at Sverige er (stort set) så meget bedre en Danmark, men det ER jo Danmark og Danske forhold der er til debat her.
  Hvordan syntes du vi skal have det: Må Danskere i Sverige kritisere Sverige? OBS jeg ER og har altid väret Dansk statsborger.
  Må Svenskere i Danmark kritisere Danmark, hvis de har bevaret sit Svensk medborgerskab?

 23. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Kastrup.

  JEG SYNTES DU FOKUSERE JOURNALISTISK MEDLØBENDE, UDEN AT SE PÅ DET EGENTLIGE:

  Som jeg ser det, ligger problemerne slet ikke der hvor du fokusere, men derimod i al det du
  ikke fokusere på, idet den selvstændigt tænkende vil vide, at justitsministeriets folk, er en
  lille snæver klikke, bestående af en nepotistisk indhentet stab, (altså via sig selv, til sig selv),
  hvortil den manglende demokratiske process heri, kombineret med kunstige (selvskabte)
  gager og goder, alt sammen bevirker, at den juridiske vægtning i urimelig høj grad, vægtes
  til fordel for eget “kunstigt” sikrede verdenssyn, versus almenhedens, og nationens bedste.

  F.eks. har både Ralph Pittelkow, samt Mikael Jalving, tidl. henvist til flere groteske eksempler
  omkring nævnte juridiske vægtninger fra den kant, og hvilke i sammenfattet forstand, kan
  dedikeres som klokkeren radikal udlevet politik, hvilket atter cementere det generelle prob.,
  idet embedsværket ikke ses valgt af befolkningen, skønt det er her politikken reelt skabes…

  Endelig kan jeg se hvordan du i (journalistisk medløbende forlængelse), henviser, og dermed
  udbygger historien om hvordan denne Anne K Axelsson blev dumpet over i Kirkeministeriet,
  skønt den instinktive refleksion er, at såfremt denne Anne K. Axelsson måtte findes uegnet,
  og her var tale om den privat “BETALENDE” verden, så skulle vedkommende afskediges på
  gråt papir, og dermed ikke tildeles “kunstig” selvforhandlet skatteyder-overbetalt job i en ny
  fuldstændig åbenlys, og nasty skattebetalt overflødig institution, i form af et kirkeministerie.

  Atter igen får din stand demonstreret hvordan man simpelthen får vendt lorten på vrangen,
  sådan at nævnte Anne K. Axelsson, pludselig fremstår som værende dumpet og degraderet,
  skønt vedkommendes sygt tvangs-overbetalte indtægtskilde fortsat set kunstigt beskyttet,
  hvilket stadfæster den nationale system-sygdom omkring hvordan udgiftspostens folk har
  bedrevet (presse-fortiet) kleptokratisk hor på betalernes pengepung i en sand årrække nu :-(

  Mit budskab er derfor igen, at pressestandens system-liderlige holden fast ved selv samme
  system som fodre sig selv, lader befolk. fastsætte kriterie-udvælgelsen via softwarekontrol

 24. Af S Rasmussen

  -

  LARS PETERSEN – har en uhyggelig pointe.

  De fleste af de mennesker som har bedrevet bevist løgn og urigtigheder bliver belønnet med andre poster i samme løn skala. Se på PET Sharef’en, Bødskov som man forsøgte at stille op til EU kommisær…. nu igen fremtrædende socialdemokrat.

  Hele centraladministrationen og en stor del af det politiske parnas mangler i den grad konsekvens og lederskab. I stedet ser vi armod og politikerlede, herunder en skatteminister der kun lige bestod 9 klasse. Hvis største kompetence er at tale sort….
  Det gjorde han allerede i folkeskolen…..

 25. Af Peter S

  -

  Det er på tide at reglerne for offentlige chefer bliver ændret. Giv dem samme rettigheder som civile chefer og smid dem på porten når de kvajer sig. Offentlige chefer skal fyres når de kvajer sig – ikke belønnes med tilsvarende stillinger. Embedsmændene skal have stækket vingerne!!!

 26. Af Søren Revser

  -

  Når politikere i årevis får lov at gå på vandet, uanset hvor meget skidt de roder sig ud i; ja så ender man op med en bananstat.

  Danmark er i dag langt mere ude af retslig kontrol end det korrupte Italien, vi altid har hånet og grint af,

  Nævn mig f.eks. én eneste sag af betydning, som SØIK har håndteret fornuftigt – Nej vel.

  Vi kan roligt fastslå, at SØK står for “Syltning af økonomisk kriminalitet”. Danmark har udviklet sig til en ren farce og desværre samtidigt et paradis for alverdens kriminalitet.

 27. Af Ejnar Jensen

  -

  Med reference til B. Nielsens kommentar skal jeg kun anføre, at det jo nok kan tyde på, at der også i Beskæftigelsesministeriet hersker en syg kultur, som det er så vanskeligt at få bugt med, at det undertiden nødvendigvis måtte medføre, at Mette Frederiksen følte, at hun måtte “snakke med store bogstaver”, hvilket de ansatte i ministerierne åbenbart ikke er vant til. De har åbenbart vænnet sig til, at man skal tale pænt og ærbødigt til dem – uanset hvilke “julelege” de kan finde på at udsætte ministeren for. Lad os oprigtigt håbe, at Mette Frederiksen formår at stå distancen.

 28. Af Preben Jensen

  -

  Vi må da ikke håbe at regeringen “står distancen” , for så står Danmark ikke distancen.

 29. Af Hr. Jens Hansen

  -

  Justitsministeriet har en lang og traditionsrig historie.
  Der har været tugthusfanger, landsforrædere (som Thune Jacobsen) og andre kriminelle som justitsministre.
  Så det er i sandhed det “fine” ministerium.

 30. Af Hr. J Ha nsen

  -

  Justitsministeriet har en lang og traditionsrig historie.
  Der har været tugthusfanger, landsforrædere (som Thune Jacobsen) og andre kriminelle som justitsministre. Som Ninn Hansen.
  Så det er i sandhed det “fine” ministerium.

 31. Af J. Hansen

  -

  Justitsministeriet har en lang og traditionsrig historie.
  Der har været tugthusfanger (Alberti), landsforrædere (som Thune Jacobsen) og andre kriminelle som justitsministre. Som Ninn Hansen.
  Så det er i sandhed det “fine” ministerium.

 32. Af Michael Pedersen

  -

  Kan læse på mange indlæg at den seneste debat omkring tonen og sprogbrug ikke er slået helt igennem i praksis. Syntes at man skulle censurere mere.

 33. Af Lars Petersen

  -

  @ S. Rasmussen.

  “Velfærdens endog særdeles snævre, nepotistiske, og voldsomt underskudsgivende kredse,
  har sikret, og dobbelt sikret sig selv, i kraft af økonomisk voldtægt på finanslovens guldkalv”
  (håber de konverterede ord af dine accepteres)

  SVAR:
  Du har så evig ret, men desværre er billedet uendelig langt værre end hvad du, jeg, ell. andre
  pt. kan gøre os begreb om, da langt størsteparten af den administrative funktion og forbrug,
  på ingen måde kan dokumenteres som værende til fordel for hverken individ, nation, eller
  konkurrence, og dermed samfund, hvorpå basis fundamentet i og omkring disse nepotistisk
  oprettede velfærds-administrative (stabilt, statisk tvangs-sikrede) indtægtskilders “korrupte”
  idiotier, udgør en unaturlig svaghed i sig selv, og hvilken økonomiske, nationale og moralske
  svaghed, for årtier siden burde være blevet reguleret ihjel. ud fra tre ovennævnte modpoler.

  I ensvarende forlængelse af ovennævnte, er det interessante imidlertid, hvordan et SÅ svagt
  setup, er i stand til at overleve, udbygge, samt “beskytte” sig selv, hvortil sidstnævnte er alfa
  omega i forståelsen af fælles-tvangens sygt dynamisk nationalt-ødelæggende lorte anatomi

  DEN KONKRETE METODE
  består i et konsekvent fastholdende mikstur imellem “fortielsens kunst” over for systemets
  kunstigt overdimensionerede bekostelige klienters gager & goder, idet man fra system-købt
  journalistisk hånd, fortsætter med at vige uden om hele den bagvedliggende virkemetode i
  og omkring fælles-tvangens design, manglende værdimæssige evalueringer, versus betaler,
  tabt konkurrencekraft, versus individets økonomiske frihedsmæssige ret til at kunne afvise,

  Miksturens anden part, består således i, at man fra “system-købt” redaktionel side, går ind og
  udvælger nogle emner som konsekvent NON STOP omgår konfrontationen med tvangens
  unødige, og system-selvkonstruerede priser, (i øvrigt tilkommende for de kun få indbudte),
  og hvilken metode foregår ved, at man øretæveindbydende bliver konsekvent ved med at
  invitere og referere til systemets inhabile klienter, i og omkring de store mikrofoner, hvorpå
  man udnytter sit udemokratiske magtag på mikrofonerne og virkelighedsfortolkningerne :-(

  AFSLUTNING:
  Jeg skal derfor endnu engang opfordre til, at du og den enkelte, begynder at opdage lorten
  for real, og man vil se hvordan de system-inhabile, invitere, referere, diskutere, evaluere, og
  efterevaluere egne påfundende dagsordner, (uden om systemets basis-tvang og moral), da
  lortet som sagt selv STOR TRIVES i røven på selv samme, hvorfor det er >>H E R << kampen
  skal stå, sådan at de kunstigt kleptomanisk misfostrerede "system-veltilfredse dagsordner"
  ses erstattet med "KLINISK PRÆCISION" i udrenselen af selv samme, til fordel for en endelig
  forløsning af normalitetens og nødvendighedens økonomiske, og ej mindst moralske tiltag.

 34. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Kastrup.

  “Velfærdens endog særdeles snævre, nepotistiske, og voldsomt underskudsgivende kredse,
  har sikret, og dobbelt sikret sig selv, i kraft af økonomisk voldtægt på finanslovens guldkalv”
  (håber de konverterede ord af dine accepteres)

  SVAR:
  Du har så evig ret, men desværre er billedet uendelig langt værre end hvad du, jeg, ell. andre
  pt. kan gøre os begreb om, da langt størsteparten af den administrative funktion og forbrug,
  på ingen måde kan dokumenteres som værende til fordel for hverken individ, nation, eller
  konkurrence, og dermed samfund, hvorpå basis fundamentet i og omkring disse nepotistisk
  oprettede velfærds-administrative (stabilt, statisk tvangs-sikrede) indtægtskilders “korrupte”
  idiotier, udgør en unaturlig svaghed i sig selv, og hvilken økonomiske, nationale og moralske
  svaghed, for årtier siden burde være blevet reguleret ihjel. ud fra tre ovennævnte modpoler.

  I ensvarende forlængelse af ovennævnte, er det interessante imidlertid, hvordan et SÅ svagt
  setup, er i stand til at overleve, udbygge, samt “beskytte” sig selv, hvortil sidstnævnte er alfa
  omega i forståelsen af fælles-tvangens sygt dynamisk nationalt-ødelæggende lorte anatomi

  DEN KONKRETE METODE
  består i et konsekvent fastholdende mikstur imellem “fortielsens kunst” over for systemets
  kunstigt overdimensionerede bekostelige klienters gager & goder, idet man fra system-købt
  journalistisk hånd, fortsætter med at vige uden om hele den bagvedliggende virkemetode i
  og omkring fælles-tvangens design, manglende værdimæssige evalueringer, versus betaler,
  tabt konkurrencekraft, versus individets økonomiske frihedsmæssige ret til at kunne afvise,

  Miksturens anden part, består således i, at man fra “system-købt” redaktionel side, går ind og
  udvælger nogle emner som konsekvent NON STOP omgår konfrontationen med tvangens
  unødige, og system-selvkonstruerede priser, (i øvrigt tilkommende for de kun få indbudte),
  og hvilken metode foregår ved, at man øretæveindbydende bliver konsekvent ved med at
  invitere og referere til systemets inhabile klienter, i og omkring de store mikrofoner, hvorpå
  man udnytter sit udemokratiske magtag på mikrofonerne og virkelighedsfortolkningerne :-(

  AFSLUTNING:
  Jeg skal derfor endnu engang opfordre til, at du og den enkelte, begynder at opdage lorten
  for real, og man vil se hvordan de system-inhabile, invitere, referere, diskutere, evaluere, og
  efterevaluere egne påfundende dagsordner, (uden om systemets basis-tvang og moral), da
  lortet som sagt selv STOR TRIVES i røven på selv samme, hvorfor det er >>H E R << kampen
  skal stå, sådan at de kunstigt kleptomanisk misfostrerede "system-veltilfredse dagsordner"
  ses erstattet med "KLINISK PRÆCISION" i udrenselen af selv samme, til fordel for en endelig
  forløsning af normalitetens og nødvendighedens økonomiske, og ej mindst moralske tiltag

 35. Af Lars Petersen

  -

  ovennævnte var til S Rasmussen.. men filteret forhindre mig i at skrive andre navne ?

 36. Af Lars Petersen

  -

  til S. Rasmussen

 37. Af Djøfernes pinlige klynke-klub | Fra den anden side

  -

  […] en udvikling, hvor det er politikerne, der har været tjenere af embedsmændene og ikke omvendt, som en af Berlingskes faste kommentatorer fornyligt fastslog. Derfor er det også politikerne, der er blevet smidt på porten, når der har været problemer. […]

Kommentarer er lukket.