“Småstatsmentalitet”

Af Mads Kastrup 42

Vi lever stadig i Anders Foghs dagsorden.

Jeg sad ved siden af ham i NATO’s jet på vej hjem fra Mellemøsten. Anders Fogh Rasmussen var dengang ny generalsekretær og sagde til mig:

“Jeg vil godt gå så langt som til at sige, at vi i Danmark langt om længe har kastet småstatsmentaliteten af os. At vi har formået at vokse lidt ud af skyggen fra nederlaget i 1864 og tør stå frem på den internationale scene og sige, at her er vi. Det har været min dagsorden.«

Det er åbenbart der, vi står. Ny regering eller ej. Foghs værdikamp råder fortsat. Det er derfor, børsterne står rejst på nationens nationalkonservative i anledning af Bornedals “1864”. Hvor forræderisk er det ikke, at misbruge en særbevilling til TV-drama-historieundervisning med forventet indbygget nationale konnotationer til at drage nutidige paralleller til Afghanistan- og Irakkrigenes omkostninger og dertil drage hele den aktivistiske udenrigspolitik og nationens nyvundne, internationale anseelse i tvivl, spørger de.

Det er i øvrigt også derfor, jeg forleden dag hev dagbladet Information ud af min brevkasse og blev mødt med et billede af Fogh, iklædt fortrydelig mine på forsiden. Og dertil overskriften: “Var det dig, Fogh?” En forsidehistorie med baggrund i den nyudgivne bog, “Mørkelygten”, der fører den påstand til torvs, at Fogh som statsminister i 2003 vred armen rundt på embedsstanden for at få et juridisk grundlag at gå i krig mod Irak på. Ikke ligefrem afslørende journalistik. Snarere en spekulationsret kogt på vage vendinger af en anonym embedsmand. Men et vidne om, at de politiske fronter om irakkrigen står endnu. I Informationssegmentet kan alene spekulation om, at Fogh fremstilles i undersøgelseskommissionen om krigen føre til stor ophidselse.

Det er værd at bemærke, at VKO-flertallets beslutning om at gå i ørkenkrig i første omgang blev udmøntet i et hold kirurger, en korvet og en ubåd. Ikke ligefrem et opgør med småstatsmentalitet. Det er også værd at bemærke, at Danmarks aktivistiske udenrigspolitik, som beskrevet her, indledtes i Balkankrigen længe før Fogh-æraen. Bag samtlige danske krigsdeltagelser har der tillige været brede folketingsflertal – undtaget irakkrigen (et bredt flertal valgte dog her senere at supplere ubåden “Sælen” med en bataljon).

Væsentligst er, at sagen ret beset for længst er afgjort. Invasionen af Irak var mildest talt uheldsvanger. Ikke mindst den dermed indirekte grundlæggelse af Islamisk Stat taget i betragtning. Men selve grundlaget for krigen – dets løgnagtighed – ligger blotlagt. Tony Blair har gjort det. George W. Bush har gjort det. Men Fogh undskylder eller fortryder ikke noget. Hverken hvad angår grundlaget eller resultatet. Andre kan udtrykke fortrydelse, erklære brøde, bede om forladelse. Men ikke Danmarks længst siddende venstrestatsminister. Han har plottet sig selv ind i den nationalhistoriske fortælling.

“Jeg ser en linje med et opgør med samarbejdspolitikken under besættelsen, over kampen mod den her usle fodnotepolitik i firserne, og så til vores meget aktive og udenrigspolitiske engagement i dag. Jeg kan ikke forlige mig med, at man bare skal sejle under bekvemmelighedsflag (-)Vi ønsker frihed og fred. Men det er ikke sådan, at vi bare hygger os i smug, mens verden brænder om vuggen, som Jeppe Aakjær i sin tid skrev. Vi går ud og gør en indsats selv. Det er dét Danmark, jeg ønsker,« sagde Fogh i NATO flyet.

En irak-undskyldning midt i dette selv- og danmarksbillede ville selvsagt virke som en stor plet på lærredet.  I et interview med den amerikanske TV-station, ABC News i 2008, fortalte George W. Bush, at beslutningen om at invadere Irak er »dét han fortryder mest i hele sin præsidentperiode«. Premierminister Tony Blair undskyldte siden det falske grundlag, briterne gik i krig på. Den daværende amerikanske udenrigsminister, Colin Powell, var manden, der fremlagde de fejlagtige, amerikanske efterretningsrapporter om masseødelæggelsesvåben for FN. Han kaldte det siden »et lavpunkt« i sin karriere.

Men Anders Fogh Rasmussen, der fra Folketingets talerstol i sin tid hævdede, at der var ikke tale om tro, men viden, når de gjaldt Hussein og masseødelæggelsesvåben, ville ikke sige noget. Ikke i lang tid. 670 gange bad Ekstra Bladets journalist, Bo Elkjær, om et interview, der skulle handle om statsministerens grunde til at sende Danmark i krig mod Irak. 670 gange afviste den daværende statsminister. Da Fogh Rasmussen den 671. gang indvilgede, lød hans svar: »I det beslutningsforslag, vi fremlagde i Folketinget i marts 2003, var der 13 grunde til, at vi anbefalede Folketinget at gå med. Og der er ingen af de 13 punkter, der nævner masseødelæggelsesvåben, bortset fra en ting: Nemlig, at vi refererer, at Saddam Hussein rent faktisk har anvendt kemiske våben mod sit eget folk.« Den egentlige og virkelige årsag til krigen var derimod Saddam Husseins manglende samarbejde med FN, fremhævede Fogh.

Det er så her, jeg må skuffe de genopstandne kritikere, der forventer, at en undersøgelseskommission engang i foråret vil grille den tidligere statsminister. Bliver Fogh afhørt, vil hans svar være det samme her: Der er ikke noget at komme efter. Og intet tyder på, at nogen er i besiddelse af dokumenter, der siger noget andet.

Det berettiger naturligvis ikke invasionen af Irak. Den forbliver uheldsvanger, et billede på småstaten, der i iver efter at gøre op med næsten 150 års traume fra et nationalt nederlag, blindt tøjrede sin lille ubåd til den store amerikanske krigsmaskine for at være med, når paraden skulle gennemføres.

Det mest bemærkelsesværdige er imidlertid, at ovenstående heller ikke diskvalificerer Anders Fogh Rasmussen eller hans danmarkshistorie. Vi lever stadig i Anders Foghs dagsorden, hvor der gøres op med nationens nederlag og ansvarsforflygtigelse. Blot ikke med Foghs egen, som kritikerne siger. Men at det sidste er forkert, ændrer ikke på, at det første stadig er rigtigt.

42 kommentarer RSS

 1. Af Søren Sørensen

  -

  Er fint indlæg af Winther indtil sidste paragraf.

  Men hvilken George Bush undskyldte i 2008 og første eller anden krig?
  Vi går udfra at det er Bush jr men er nyheder for undertegnet.

  At det skulle være positivt at dk ny føre ekspansivt Geo politik for mammons skyld er fejlagtigt . Danmarks fantastiske mulighed er netop at lede via eksemplet som et fredeligt og rigt land uden fjender. Før Fogh ingen krisproduktion i dk og mæersk sejlede hele milliarder hjem månedligt fra US army and navy. Hvor meget betalte den familie Fogh og venner og embedsmænd for at få den i hus?

  Det gode eksempel leder altid bedre især i et lille “lorteland” som DK og vi skal retur til den.

  Som Kirkegaard sagde noget i stil med “flertallet ved ikke en skid og de ved det for sent” også genbrugt af Ibsen og nietsche.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Mads Kastrup,

  Jeg er helt enig i dine betragtninger.

  Jeg tror kun, at det vil lykkes at placere et ansvar hos Fogh, hvis det kan dokumenteres, at det juridiske grundlag for deltagelsen i irakkrigen, var et bestillingsarbejde fra hans side.

  Men hvor må han have været en utroligt frygtet statsminister!

  Den amerikanske og britiske befolkning indså meget snart, at invasionen af Irak var en total katastrofe – og som du selv skriver, erkendte både Blair og Bush at det var en fejltagelse.

  Den erkendelse er flertallet af den danske befolkning også nået til – og detnvil også blive eftertidens dom.

  Gad vide hvad Henrik Day Poulosen ville have anfalet en patient, der i fortrolighed fortalte ham, at han havde tænkt sig at invadere en ørkenstat med en ubåd, for at få lov til at køre på mountainbike med en amerikansk præsident.

 3. Af Niels Juul h

  -

  @SØREN SØRENSEN

  “Et fint indlæg af Winther…..”

  Jeg synes også, at Kastrup skriver interessante indlæg. :-)

 4. Af Ulf Timmermann

  -

  Vi er som kællinger, som folk, som statsmagt, det er flydt sammen: De vil bibeholde, kællingerne altså, alle deres privilegier fra det “traditionelle samfund”, “det patriarkalske”, doblet op med deres nu implementerede Red Socks Society privilegier og dets Tidsånd. På samme måde som danskerne som sådan pendler mellem og dobler op, at vi både er småstat og krigsmagt.

  Tro fanden, at Fogh Rasmussen sejrede da han omsider erobrede de kvindlige vælgere. De var lige til at plukke.

  Og selvom jeg aldrig bander: Fy for satan!

 5. Af r. vangkilde

  -

  FOGHS DAGSORDEN! – videreføres af DF i nationalstaten , fordi Foghs minimal stat og liberale nærdemokrati måtte kasseres i regeringsgrundlaget med DF. Og udenfor
  dagsordenen havde Fogh jo sin personlige drejebog.

  Foghs største fejl var, at han totalt overså finanskrisen i 2008, og ved gud om ikke
  Fogh skubber en ny finanskrise i gang, som generalsekretær med Ukraine-krisen. Indtil
  2008 levede vi det fede live på vores friværdier, selvom finanskrisen var i fuld flor,
  – og nu er alle værdierne pist væk i en ny recession .

 6. Af Peter Bruun

  -

  Baglænsdobbelrmoraliserende efterrationalisering, og Gudhjælpemig om han ikke også får skylden for Ukraine krisen. Han har virkelig sat sine spor tydeligt i verdenshistorien.

 7. Af Ulf Timmermann

  -

  Danmarks-historien, det rækker for mit vedkommende.

 8. Af Søren Sørensen

  -

  Storstatsmentaliteten er hvad vi er vidne til efter Fogh. Hvad var før var et fornuftigt land uden de kristen fundamentalistiske blodige tanker Fogh tilførte. Et land i harmoni!
  Og nu lader det til at statskassebedragere og fhv storrygende sundhedsminister skal få lov at få sine klamme hænder ned i statskassen igen. Manden kan jo ikke skaffe det nødvendige til et jakkesæt af de 2.5 millioner ca han får. Det er hårde tider når “men sidder på bænken og venter”.

  Storhedsvanvid der kun leder til konfrontation. Flere hundrede døde jo fra Foghs og venners blodige mund. Nu skal han vel ha 12 bodyguards fra PET eller NATO til at vogte over ham døgnet rundt de næste 40 år?

  Den mand har været et dyrt bekendtskab for Danmarks internationale ry vores økonomi og statskassen.

 9. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Det er svært at se, hvad Kastrup egentlig selv mener i forhold til Irakkrigen, Anders Fog, 1864 eller embedsværket som beskrevet i “Mørkelygten”. Men om sidstnævnte mener Kastrup tilsyneladende, at det er løgn, at Fog vred armen rundt på embedsstanden for at få det juridiske grundlag på plads for Danmarks krigsengagement i Irak – en i særklasse horribel fejltagelse foretaget af den stædige Fogh. Som tidligere embedsmand i Forsvarsstaben kan jeg imidlertid oplyse Kastrup om, at det lige netop var det Fogh/Statsministeriet gjorde. Man var ikke tilfreds med formuleringer omkring masseødelæggelsesvåben, som vi mente var stort set ikke-eksisterende. Det kunne man ikke bruge, så der blev lagt et fuldkommen utilbørligt pres på embedsmændene og -kvinderne for at få dem til at sige, at der var masseødelæggelsesvåben. Det lykkedes som bekendt kun i ringe grad og Fogh har senere været nødt til at omformulere til tågesnak om bl.a.Saddams brug af kemiske våben mod sine egen befolkning – ja, det gjorde han i 1988!! Jeg er ikke en ny kritiker af Irakkrigen, tværtimod råbte jeg og mange andre vagt i gevær (undskyld formuleringen), inden det gik løs bl.a. med henvisning til, at Irak som land risikerede at gå i opløsning med deraf følgende alvorlige konsekvenser for regionen. I dag ser vi disse, ikke bare i regionen men på vej til at ramme os selv som en boomerang. Ja, det var flot, Fogh.

 10. Af Gregers Nielsen

  -

  Anders Fogh skal i sit nye job rådgive diverse organisationer og myndigheder om de erfaringer og kompetencer han har indhøstet. Jeg har hørt at et af hans specialer er at rådgive nuværende og tidligere krigsforbrydere om hvordan man undslipper lovens kejtede lange arm.

 11. Af Ulf Timmermann

  -

  Kastrup er en skalk, en skalkeskjuler.

 12. Af P Jensen

  -

  Nyder de radikales tydelige storhedsvanvid på småstatens vegne virkelig opbakning fra visse borgerlige politikere?

  Idag er forsvaret skåret ned til sokkeholderne, og kasernerne omdannes til indvandringshoteller. Forsvaret af fædrelandet er nærmest opgivet, for de fædrelandsløse radikale og deres medsammensvorne giver ikke fem flade ører for Danmark. Og danskerne kan da bare tage at skrubbe ad helvede til, for nu skal der være plads til muslimer og islamister fra Afrika og Mellemøsten mv.

  Bortset fra det er avisens cenxsur på disse blogs nu så omfattende, at debatten er ved at være en uinteressant skin-debat.

 13. Af r. vangkilde

  -

  Har Kastrup en pointe! – om politiske armbøjninger i løgne.
  Fik Fogh også sat “NY DAGSORDEN” for vores ellers neutrale embedsværk! – som i Mørkelygten” om hvide løgne og fordrejninger af virkeligheden på Christiansborg.
  Der også føre videre i den nuværende regering, eks. Goldmann Sachs- Dong høring,
  hvor hver enkelt ord , blev vejet på en guld vægt for åben skærm.

 14. Af B Nielsen

  -

  Som den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Hans Hækkerup sagde:

  “Der er ingen grund til at undskylde, at man fjerner en diktator som Saddam Hussein.”

  I modsætning til visse af sine partifæller så han sig nemlig for stor til lusede angreb på Fogh og hans fornuftige udenrigspolitiske linje.

  Som bekendt undertrykte Saddam det store shiitiske og kurdiske befolkningsflertal igennem 3 årtier, og ingen indre magt formåede at fjerne despoten. Kun med håndfast hjælp fra udlandet lykkedes det – det bør ingen være flove over.

  Hvad angår IS, så er kendere af Mellemøsten af den bestemte opfattelse, at baggrunden herfor er Vestens totale passivititet mens Assad støttet af Rusland og Iran fører en blodig udryddelseskrig mod sit eget folk.

  Melelmøstens problemer kommer ikke af for megen indblanding, men af for lidt indblanding.

  Konsekvensen ser vi i form af de store flygtningestrømme, de rnu kommer fra Syrien – det skal man ikke tørre af på hverken Fogh eller USA.

 15. Af Preben Jensen

  -

  På Mads Holgers blog har robot filteret nu skjult et sagligt indlæg i 17 timer. Hvad fand.. skal det gøre godt for?

 16. Af Preben Jensen

  -

  B Nielsen….

  Man fik fjernet Saddam Hussein……. men hvad hjalp det? Intetsomhelst!! Og hvad hjalp bombningen af Libyen? Intetsomhelst!!

 17. Af Preben Jensen

  -

  Ingen af de to angrebskrige burde have været iværksat.

  De store flygtningestrømme til Danmark skyldes først og fremmest regeringens politik. Og de 20.000 eller 40.000 der nu er på vej, ER KUN EN FORTROP!!!

  Regeringen er tåbelig og en kniv i ryggen på danskerne.

 18. Af Preben Jensen

  -

  Hjemløse, voldsramte, syge eller ældre danskere må gerne lægge sig til at dø, som det fremgår af regeringens spareplaner og hele politik. Dem gider man ikke ofre tid eller penge på. Men til indvandringen skaffer man villigt fire fem EKSTRA MILLIARDER.

 19. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Den røde løftebrudsregering er ved at udskifte den etniske danske befolkning med uintegrerbare muslimske personer som tager alle deres konflikter og middelalderlige syn med til Danmark og som bliver en evig social udgift for det danske samfund? Vi har rigeligt med bistandsklienter herhjemme fra venstrefløjen i forvejen! De mennesker i den arbejdsdygtige alder som har et arbejde og bidrager til vores samfund er nu i mindretal herhjemme! Hvorfor tage rige arabiske lande som f.eks. Saudi Arabien, Qatar, Kuwait m.fl. sig ikke af muslimske flygtninge som passer bedre til deres kultur? Og hvorfor får danskerne ikke en folkeafstemning om hvorvidt vi vil have lille Danmark plastret til med asylcentre overalt? I Schweiz havde man sidste år en folkeafstemning om dette emne og befolkningen sagde klart nej til flere flygtninge!

  I øvrigt er det patetisk at læse at flere borgmestre udtaler at de gerne vil have asylcentre da det skaber lokale arbejdspladser!!! Det er da lige som at pisse i bukserne! Ren Ebberød Bank! Og hvem får mon regningen? Hvis vi skal følge disse gale og uansvarlige borgmestres besynderlige logik så skal man jo bare importere 1 mio. flere flygtninge! Og i denne uge har man kunnet læse at den tidligere varmemester – og nuværende minister Carsten Hansen – glædesstålende har fortalt at han nu vil give flere mia. kr. til “udsatte” grupper i de nu 40 ghettoer vi har herhjemme! Keine hexerei – iflg. den røde løftebrudsregerings logik skal man bare importere en masse bistandsklienter til lille Danmark da det vil give arbejdspladser! Og godheds- og indvandringsindustrien jubler – selv om de er med til at ødelægge vores økonomi og sammenhængkraft!

 20. Af B Nielsen

  -

  Kære Preben Jensen

  Den manglende omsorg for vore ældre, syge og voldsramte er vi ganske enige om.

  Forhåbentlig får vi snart et ændret folketing, det kan i hvert fald ikke blive værre end nu.

  Alt det har imidlertid intet med problematikken i Mellemøsten at gøre.

  Jeg kan kun opfordre dig – og andre – der er hoppet på den yderste venstrefløjs karaktermord på Fogh og vores “aktivistiske” udenrigspolitik til at lytte til udsendelsen “Arabiske Stemmer” på P1 med Sten Nørskov og Naser Khader.

  Her får du ufiltreret sandheden om situationen i Syrien og omliggende lande, og jeg forsikrer dig om, at IS opståen intet har med Saddam Husseins fjernelse at gøre. Denne organisation fik sin største opblomstring, da Assad gassede sin egen befolkning og da Obamas løfte om “stregen i sandet” viste sig intet havde på sig.

  Da opgav mange den demokratisk-vestlige opposition i Syrien og sluttede sig IS.

  Siden har fanatikere fra alverdens lande valfartet til IS, heraf en del fra Danmark.

  Resutatet kender vi, nu er flygtningestrømmene på vej mod Danmark – ikke på grund af for megen indblanding, men på grund af for lidt indblanding.

  Jeg mener, at Fogh har en særdeles væsentlig pointe, derved at vi bør prøve at hjælpe demokrati på vej i Mellemøsten, de ligger for tæt på til at vi kan være ligeglade.

  Nuvel, vi har fået nederlag undervejs, men det gør vel ikke målet forkert.

 21. Af Preben Jensen

  -

  Nu fyldes hele provinsen med indvandrere. Og kriminaliteten i mange småbyer er allerede steget meget. Regeringen bruger nu omkring 100 MILLIARDER om året på de kulturfremmede. De 20, 30 eller 40.000 der er på vej til Danmark vil med familiesammenføring blive til over 200.000. I forvejen er der mindst 500.000 indvandrere. I Kbhvn, Odense og Århus er ISIS-flag blevet set. Landegrænserne er fjernet, Danmark er ved at blive opløst. Regeringen forråder alt og alle. Pga. det nye cen o sur fil o ter lukkes debatten mere og mere ned. Svenske tilstande på Berl.

 22. Af B Nielsen

  -

  Hej Preben Jensen – havde skrevet et længere svar til dig, men det har filteret vist slugt.

  Derfor nu kort: Er helt enig med dig mht. den pt. dårlige behandling af ældre, syge og voldsramte, men det har intet med Mellemøsten at gøre. Venstrefløjen prøver systematisk at begå karaktermord på Fogh og den “aktivistiske udenrigspolitik”, men det er direkte forkert at skylde Iraq-krigen for IS opståen. IS blomstrede først op, da Obama (og Vesten) trods løfter om det modsatte opgav at gribe ind, da Assad gassede sin egen befolkning, så fik IS medvind, derfor min konklusion: Vi har blandet os for lidt og ikke for meget. Derfor får vi nu den flygtningestrøm, som vi alle er ulykkelige over.

 23. Af Preben Jensen

  -

  Stine Bosse er blevet udråbt som en særlig klog kvinde. Når man hører hende snakke i P1 om indvandringen, virker hun både ignorant/naiv/infantil og uvidende. F.eks. benægter hun fuldstændig den uhyggelige, totalitære og folkefjendske udvikling i Sverige. Hun lyder lidt som en fra Jelveds og Vestagers parti. Og co2 propagandaen har hun slet ikke gennemskuet.

 24. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Når man som jeg gentagne gange her på Berlingske Debat blog har kritiserer den af Fogh initierede korstogspolitik, beskyldes man i flere kommentarer ofte for at være pladderhumanist eller kommunist. Men det er en total misforståelse af kritikken, for denne påpeger jo blot det oftest fatale resultat ved at føre en alt for værdipolitisk baseret udenrigspolitik. Der findes jo et realpolitisk modstykke, der snarere er konservativ. Kan anbefale at genlæse Kasper Støvrings daværende analyse her på bloggen af den efter hans – og min – ganske hovedløse, militære intervention i Libyen. Og Støvring er vel om nogen konservativ.
  Når Foghs primære, udenrigspolitiske værdipræmis er, at vi uden andre hensyn må betale de Allierede tilbage på vores manglende krigsindsat i 1940, så er denne ukorrekt og fatal for Danmark i to henseender.
  For det første bestod de Allierede i 1940 kun af et besat Frankrig og et England, som dårligt nok kunne forsvare sig selv. Der var således helt klare diplomatiske meldinger fra England til Danmark, at vi i tilfælde af en tysk aggression ikke kunne forvente nogen hjælp fra England. Og England fejlslagne angreb på Narvik i Norge kort tid efter besættelsen var jo en klar bekræftelse på, at England slet ikke havde tilstrækkelig militær kapacitet til at bistå Danmark med at undgå den tyske besættelse, bortset fra at tæppeminere de danske farvande. USA var desuden i 1940 politik stadig meget langt fra direkte militær indblanding i en krig i Europa, og ikke engang USA kunne jo da selv i 1940 forudsige Japans krigserklæring i 1941. Og Sovjet samarbejdede i 1940 med Tyskland om at besætte Polen, så heller ikke Sovjets indtræden på allieret side kunne forudsiges. Hvis Japan havde undladt en sådan, samt Tyskland undladt forsøg på landgang i England, var USA sandsynligvis ikke gået ind i krigen, og denne derfor enten døet ud i sig selv.. Det var jo sådan situationen realpolitisk tegnede sig for Danmark i tiden op til 9. April 1940, og da Danmarks militære kapacitet i øvrigt i 1940 var ringere set i forhold til Tyskland end tilfældet var i 1864, ville en militær modstand i Fogh’sk forstand mod en tysk besættelse sandsynligvis have været en massiv nedslagtning, og modsat i 1864 endda også af store dele af især København civilbefolkning. Når Fogh derfor som statsminister i sin grundlovstale groft gik i rette med den danske politik 9. april, så er det jo en ganske hovedløs tale, og Fogh skylder faktisk danskerne sin analyse af, hvad en alternativ politik den 9. april efter hans mening konkret burde have været, og med hvilke sandsynlige konsekvenser for danskerne. Præmissen er simpelthen kun en fantast værdig, og slet ikke en statsministers. Den 9. april 1940 skyldte Danmark faktisk INGEN fremmed magt at lade sig slagte.
  Og uanset om han kan fremlægge en troværdig analyse af en alternativt 9. april politik, så er en sådan præmis jo for det andet også kun en fantast værdig, hvis den blindt anlægges på alle krisesituationer, som Danmark udsættes for, da ingen historisk situationer jo er ens.

 25. Af Niels B. Larsen

  -

  Læren af såvel Irak som Afghanistankrigene bør være, at muslimske lande skal man nøjes med at bombe fra luften og derefter forhindre, at flygtninge efterfølgende når til Europa.

  Vi har ingen interesse i forholdene i muslimske lande udover at handelsruterne holdes åbne.

  At de myrder hinanden i diverse konflikter vedkommer ikke os.

  Det er derimod yderst vigtigt at holde de muslimske horder ude fra vore lande. Der er allerede kommet alt for mange.

 26. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Blandt Foghs argumenter for deltagelse i den 2. Iraq krig mener jeg han især skylder danskerne en konkret analyse af, hvad den alternative udenrigspolitik efter hans mening burde have været i tiden op til 9. april 1940, og med hvilke sandsynlige konsekvenser for det danske militær og især den københavnske civilbefolkning.
  For i denne periode var Frankrig besat og England magtede knap nok at forsvare sig selv. Der var desuden klare diplomatiske udmeldinger fra England om, at hjælp ikke kunne forventes i tilfælde af en tysk besættelse af Danmark. USA var på det tidspunkt meget forbeholden for overhovedet selv direkte at gå ind i krigen, og ikke engang USA selv kunne jo forudsige krigserklæringen fra Japan året efter. Og Sovjet var på det tidspunkt samarbejdspartner med Tyskland, så at også Sovjet blot et par år efter ville være i krig på allieret side, kunne heller ingen forudsige i april 1940. Krigen tegnede på det tidspunkt faktisk med at ville ende med en tysk besættelse af England, og dermed et endeligt ophør af krigen ved en fredsaftale på tyske vilkår .
  Derfor var Foghs grundlovstale kun en fantast, men ingen dansk statsminister værdig. Og den er især personligt uanstændig overfor en Stauning, som i April 1940 måtte træffe den bedst mulige beslutning for Danmark i den da foreliggende situation. Fogh miskreditere faktisk en af Danmark største statsministre blot for at tilføje endnu et argument for dansk krigsdeltagelse i en helt anden langt senere historisk situation. Det er en personlig skamplet langs større end hans eventuelle pres på ministerielle embedsmænds.

 27. Af Michael Rasmussen

  -

  Iflg. EB kan de ekstra penge til de ekstra indvandrende horder nemt skaffes ved at lære danskerne at de bare skal betale endnu mere i skat, bare skal vænne sig til at de oveni skal betale een gang til for alle velfærdsydelser (brugerbetaling) og bare skal affinde sig med at være til grin for deres egne penge. Og så skal vi bare ofre de ældre, de arbejdsløse, de syge og børnene på udviklingens alter.

  Regeringens finansieringsplan fejler ikke noget, den er nøje gennemtænkt. (EB lørdag, side 25 mv.)

 28. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jeg er tilsyneladende forhindret i af få optaget en saglig kritisk af Fogh grundlovstale om “aldrig mere et 9. april.”. Jeg kan trods gentagne forsøg ikke se, at kommentaren optages, men modtager blot besked om, at jeg har gentaget min kommentar.

 29. Af jørn Strand Nielsen

  -

  Men prøver lige endnu engang.

  Blandt Foghs argumenter for deltagelse i den 2. Iraq krig mener jeg han især skylder danskerne en konkret analyse af, hvad den alternative udenrigspolitik efter hans mening burde have været i tiden op til 9. april 1940, og med hvilke sandsynlige konsekvenser for det danske militær og især den københavnske civilbefolkning.
  For i denne periode var Frankrig besat og England magtede knap nok at forsvare sig selv. Der var desuden klare diplomatiske udmeldinger fra England om, at hjælp ikke kunne forventes i tilfælde af en tysk besættelse af Danmark. USA var på det tidspunkt meget forbeholden for overhovedet selv direkte at gå ind i krigen, og ikke engang USA selv kunne jo forudsige krigserklæringen fra Japan året efter. Og Sovjet var på det tidspunkt samarbejdspartner med Tyskland, så at også Sovjet blot et par år efter ville være i krig på allieret side, kunne heller ingen forudsige i april 1940. Krigen tegnede på det tidspunkt faktisk med at ville ende med en tysk besættelse af England, og dermed et endeligt ophør af krigen ved en fredsaftale på tyske vilkår..
  Derfor var Foghs grundlovstale kun en fantast, men ingen dansk statsminister værdig. Og den er især personligt uanstændig overfor en Stauning, som i April 1940 måtte træffe den bedst mulige beslutning for Danmark i den da foreliggende, lidet håbefulde situation. Fogh miskrediterer i sin tale faktisk en af Danmark største statsministre blot for at tilføje endnu et argument for dansk krigsdeltagelse i en helt anden langt senere historisk situation. Det er en personlig skamplet langs større end hans eventuelle pres på nogle ministerielle embedsmænds.

 30. Af M Rasmussen

  -

  Det er blevet nye tider på disse debatsider. På chefredaktørens blog er fem-syv kommentarer slettet i eet hug. Rundt om fanges masser af indlæg i det nye filter. Debatterne er ikke længere frie. Kun søren særensen fra Enhedslisten og lignende typer har stadig frit spil.

 31. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jeg undskylder at have gentaget min kommentar i et par varianter. Men sådanne optages på bloggen med forsinkelse, hvorfor jeg ikke selv kunne se, at de blev optaget. idder i Langbortistan, så måske derfor. Sorry!

 32. Af M Rasmussen

  -

  Hvad er det som avisen tror den kan skjule for befolkningen med sin manipulering af debatterne?

 33. Af K.Larsen .

  -

  Saddam Hussain udtalte offentlig: Hvis ikke Europa frivilligt lader sig konvertere sig til Islam, må i forvente krig.
  Verden var målløs.
  FN mener at selv om der er uenighed om den frie vilje, er det bedre at de sidder med ved bordet.
  Danske soldater har al mulig grund til at strejke.

 34. Af P Jensen

  -

  DK……….EN JURIDISK GALEANSTALT…..?

  Et par kvinder, Stine Bosse og Stine Hagel, var i P1 begejstrede for at en kvinde, en parkeringsvagt, havde fået en erstatning på TRE MILLIONER KR for noget psykisk sexchikane. Det var ikke spor for meget mente de to kvinder.

  Men prøv at sammenligne med de bittesmå, ynkelige og usle erstatninger på 0 kr., 5.000, 10.000 eller måske 20.000 kr. som mænd ofte har måttet nøjes med efter at være blevet kvæstet af en voldsforbryder, i krig eller ved en ulykke, eller efter i årevis at være blevet chikaneret af en ex-kone som har fremsat falske beskyldninger, eller som har brugt børnene som våben (og gidsler) overfor manden.

  Også mange andre af typer af erstatninger er til grin i sammenligning med de tre millioner. Som f.eks. en patient som fik 14.000 kr. for et halvt års grufulde lidelser og smerter pga. fejlbehandling.

 35. Af P Jensen

  -

  Det ser iøvrigt ud til at småstatsmentaliteten fint kan kombineres med storhedsvanvid. Danmark er notorisk et meget lille land, men iflg. R, S, SF og EL kan vi sagtens redde og finansiere hele verden, ligesom vi sagtens kan modtagere yderligere hundredtusindvis af indvandrere.

  De 20.000 vi skal forvente modtage EKSTRA, er allerede blevet til 40.000, og til næste år er tallet nok vokset til 80.000, og når de så sammenføres med koner, børn, onkler og tanter, fætre og kusiner osv., så bliver det nok en halv million OVENI. Men Helle, Vestager, Jelved, Stampe, Pernille R-Theil, Mette Gjerskov, Astrid Krag, Christine A, Stine Bosse, Marianne biskop, Sofie, Mette 1 og Mette 2, Johanne og Karen osv. er alle optimister og mener at der kun bliver tale om endnu mere BERIGELSE.

 36. Af P Jensen

  -

  PS: Se også M. Jalvings og Morten Us blogs hos JP, der handler om Danmarks kulturelle selvmord og velfærdsstatens snarlige begravelse.

 37. Af Når du strammer garnet kvæler du jo barnet

  -

  Hvis R, S, SF og EL går sammen, kan de vedtage et nyt fælles partiprogram. Vil bare foreslå at de giver det en ærlig titel: FATTIGDOM OG DØD OVER DANSKERNE ER VORES NYE PARTIPROGRAM……………

 38. Af Søren Sørensen

  -

  Småstatsmentaliteten i b

  Hvorfor har du fjernet min kommentar fru chefredaktør.

  Tåler du ikke kritik i dit indlæg om “medieetik”?

  Igen. Igen og igen er det the guardian der leder i den vestlige presse mht medieetik, og kritiske historier mod magthavere. Grunden er uden tvivl det at den er en fond og et frit medie uden at skulle passe på liberalist aktionæres og politikere-b er jo massivt støttet til liberalist ejerne via skatten-og er i stand til at satse på den store historie der kræver lang tid og dybdeborende journalistik uden hensyn til politikerne og ejerne af avisen.

  Den er altså et frit medie på linie med DR og BBC. Ikke mærkeligt da kun der finder men den store medieetik idag og ikke i de borgerlige aviser.

  Politiken giver dog ordet til en stor mængde liberalister fra DF,v,k og la og endda liste ø i deres blogge. Måske skulle b nærstudere Politikens større ytringsfrihed for anderledes tænkende for en bedre debat og medieetik? Og især the guardians. Ville mæersk ikke donere den lille sum der gjorde jer uafhængige som landets ældste borgerlige avis og avis punktum?

  Den manglende medieetik i Danmark ser vi når 80% af de seriøse aviser er borgerlige og modtager 80% af mediestøtten.

  Hvad med et kritisk indlæg fra b derom og for en mere repræsentativ mediestøtte med 50% til rød og sorte blok???

 39. Af S Rasmussen

  -

  @søren Sørensen søde lille mand. Du roder rundt med tal, procentregning, citater etc. der ikke har nogen Relevans til dit vrøvl. Har du overvejet hvorfor du har behov for det totale vrøvl du støjer de forskellige blogs med. Flere har tilbagevist dine mystiske påstande med faktuel dokumentation. Hvad gør du? Du vrøvler videre. Det er jo en beklagelig syg adfærd du afreagere på diverse blogs. Prøv at tænke, argumenter, undersøg fakta etc. Og kom så på banen. Måske har du i mellemtiden skiftet mening via fornuftens klarlys.

 40. Af Demokratiet nærmer sig svenske tilstande

  -

  Det er ret “morsomt” at avisen er begyndt at favorisere enhedsliste typer som S Sørensen, på læsernes og de seriøse og analyserende bloggeres bekostning.

 41. Af Preben Jensen

  -

  Der er nu et hav af emner som kun må diskuteres på Ber. blogs hvis der er tale om et kort – , et politisk korrekt – eller et tandløst/”uskadeligt” indlæg. Der er stadig forskel på hvordan de forskellige blogs administreres, men generelt er avisen begyndt at foretrække “røde” og “radikale” kommentarer. Hvorfor de seriøse bloggere enten får deres indlæg spærret eller må nøjes med korte eller kortere tekster. Eller de opgiver at være med. Er Ber. sammen med DR og folkeskolen blevet en del af det store rødradikale fordummelsesprojekt?

 42. Af Peter Kofod

  -

  Kære Elisbeth Lindhardt.

  Det er godt nok en interessant kommentar du har der (og jeg kan finde et par stykker mere under dit navn rundt omkring på nettet).

  “Som tidligere embedsmand i Forsvarsstaben kan jeg imidlertid oplyse Kastrup om, at det lige netop var det Fogh/Statsministeriet gjorde. Man var ikke tilfreds med formuleringer omkring masseødelæggelsesvåben, som vi mente var stort set ikke-eksisterende. Det kunne man ikke bruge, så der blev lagt et fuldkommen utilbørligt pres på embedsmændene og -kvinderne for at få dem til at sige, at der var masseødelæggelsesvåben.

  Jeg kunne enormt godt tænke mig at skrive/tale lidt med dig om de her ting – og høre lidt nærmere om din baggrund. Hvis du er hvad du siger du er, har vi i hvert fald én fælles bekendt også, som jeg også tror vil være interesseret!

  Mvh
  Peter Kofod (mail@peterkofod.dk)

Kommentarer er lukket.