I dansk politik er man enige

Af Mads Kastrup 27

Statsministeren holdt åbningstale. Søren Krarup roste statsministeren. Han priste regeringens nyeste udlændigeudspil. Et forslag om at begrænse asyloptaget. Dansk Folkepartis ideologiske gudfar anerkendte – vistnok for første gang i historien – S og De Radikales tanker om, hvad der skal gøres i forhold til den omfattende flygtningestrøm fra krigen i Syrien og Irak.

Her taler vi noget af det mest sigende i dansk politik i ugen, hvor Folketinget åbnede.

Det var en lille historie, ja – og Krarup er end ikke medlem af Folketinget længere. Men den anskueliggjorde den store fortælling i dansk politik for tiden. En fortælling som medierne hver dag forsøger at angribe ved at berette det modsatte. Nyheden fortalte om den konsensus, der er opstået i dansk politik.

Vi taler en enighed, der nu omfatter al værdipolitiks moder: Udlændigeområdet. Dansk Folkeparti vandt overherredømmet på området ved “systemskiftet”, som Krarup benævnte valget i valget i 2001. Siden har alle rettet ind. Ved torsdagens åbningsdebat skærpede Dansk Folkeparti ganske vist udlændigetonen. Ud fra tanken om at flygtninge hjælpes bedst  i nærområder, skal asylsøgere i Danmark flyves til eksempelvis Kenya, hvor Danmark kan oprette lejre til dem. Hvilket undrede de, der har fulgt med i geografi i skolen. Danmark er mere nær Syrien, end Kenya er. Medier kastede sig naturligt nok straks over at udstille konflikterne i DF’s nye udmelding. Selvom det er et parade- såvel som et øde ø-forslag. Og alt imens åbningsdebattens overordnede historie blev overset: At der i dansk politik er mere, der samler end skiller.

Oppositionens leder, Lars Løkke Rasmussen, stillede sig op torsdag og røg hurtigt ud i en disput med Socialdemokraterne om nulvækst kontra regeringens 0,6 procent vækst for den offentlige sektor og de respektive planer herfor – eller gensidige beskyldninger om mangel på planer herfor. Løkke Rasmussen sagde: “Vi har den samme økonomiske plan som regeringen. Vi har endda hjulpet med at lave den”.  Det er således  indskrevet i det nuværende regeringsgrundlag, at den økonomiske politik bygger på VK-regeringens økonomiske politik.

Debatten mindede hurtigt om åbningsdebatten i 2011, hvor SRSF-regering netop var tiltrådt. Her stod Venstres daværende politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, og formanede S og SF i den nye regering om, at de havde sagt, at de ikke ville føre den samme politik som de borgerlige. Og nu ville de alligevel gøre det. Det var snyd over for vælgerne. Den oppositionelle hovedpointe var altså, at man skosede regeringen for at føre den politik, man selv ville have ført, hvis man havde fået magten.

Ved torsdagens åbningsdebat syntes intet at være forandret.

Der er heller ikke ligefrem tale om en ny tilstand i dansk politik. Beskyldninger om tyveri har i det hele taget været et tilbagevendende tema i nyere tid.

»Der er nogen, der har stjålet mit parti,« sagde den gamle SiD-kæmper og socialdemokrat, Hardy Hansen, under Nyrup-regeringen i 90erne. Hardy Hansen fandt regeringen, som økonomer for nylig kårede til den økonomisk mest ansvarlige af alle, alt for borgerlig. Den daværende konservative partileder, Per Stig Møller, følte sig følgelig lige så berøvet som Hardy Hansen: “Det, man skal være opmærksom på, det er, at når man køber socialdemokraternes borgerlighed, så er det et kopipræparat med ukendte bivirkninger. Vi har altså originalpræparatet,” mente Møller. Og i 00?erne fikserede Anders Fogh Rasmussen derpå Mogens Lykketoft under valgkampen i 2005 og Thorning i 2007 i deres egen politik ved at hævde retten til midten. Blandt andet med omfattende udbygning af den offentlige sektor og dermed af velfærdsstaten.

Førstefødselsretten til velfærdsstaten blev således i 00’erne borgerlig ejendom. Og nu hvor den er tilbage hos partiet, der om noget skabte størrelsen sammen med fagbevægelsen i forrige århundrede, forekommer den, ifølge socialdemokratiske vælgere på flugt at være meget, meget borgerlig.

Men Thorning-regeringen fører som bekendt “den nødvendige politik”. Hvorfor det må være vælgerne, der tager fejl. Socialdemokraterne har konsekvent valgt at udlægge gabet mellem sin indlysende politik og vælgernes uenighed heri som et kommunikationsproblem. “Vi har ikke været gode nok til at forklare vælgerne….,,” har det hele tiden lydt, når de konfronteres med skred i meningsmålingerne.

Helle Thorning-Schmidt og kompagni underkender altså, at vælgerne fortsat reagerer på, at man sagde et før valget (Fair løsning), men gjorde noget andet efter (Den nødvendige politik).

Det forestående valg blev indledt med åbningsdebatten i Folketinget torsdag, ifølge alle medier. Det fremgik, at det efterhånden kun vanskeligt kan fremstilles som et egentligt politisk valg med stridende samfundsopfattelser og -modeller blokkene imellem. Det ligner snarere et valg mellem personer, der med offentliggjorte karriereplaner bejler til en række attraktive, administrative lederstillinger.

Ifølge debatten torsdag er det, ifølge Venstre, stadig for dårligt, at Socialdemokraterne fører de borgerliges økonomiske politik. Det er fortsat den oppositionelle hovedpointe.

Det er vel værd at bemærke, at aldrig har der været talt, skrevet og kortlagt så omfattende, vidt og bredt om politik som i 2014. Engagementet i befolkningen burde være i zenit. Men blot fire procent af den danske befolkning er i dag medlem af et politisk parti. Langt under halvdelen af vælgere mellem 18 og 21 år stemmer ved kommunalvalg. 70 procent af Folketingets medlemmer er akademikere. En voldsom overrepræsentation. Ikke alene ligner politikere hinanden i dag i et omfang, der ikke tidligere er set. Men endnu mere væsentligt: Det samme gør deres politik for et meget bredt flertals vedkommende.

Vi har dermed en tilstand i dansk politik, der af nogen er blevet benævnt som de små forskelles narcissisme. Men som til gengæld dagligt dramatiseres med store armsving.

Undtagelsen har hidtil været udlændingepolitik. Hvorfor det afgjorde tre valg i 00’erne. Hvis også en egentlig konsensus opnås her, som Søren Krarups udmelding antyder, så er det vanskeligt at se, hvad der reelt er at valgkæmpe om. Bortset fra taburetterne og et plus/minus 0,6 procent samfund.  Et “systemskifte” kan det ikke blive til. Måske endda knap et skifte.

 

27 kommentarer RSS

 1. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Det er ganske muligt at vores samfund har nået en form for mætning i form af hvad den udviklingsmæssige “teknologi” det er bygget på kan opnå.

  Næsten alle menneskelige opfindelser – både store som små – følger en S-kurve med fire overordnede faser der lettere populært kan beskrives som:

  1. Udvikling
  2. Tiltagende
  3. Mæthed
  4. Aftagende / Afvikling

  Intet varer evigt og det er historisk set både naturligt og ganske sandsynligt at vores nuværende styreform / samfund må forandre sig og vi måske allerede befinder os på tredie stadie hvor alt konvergerer inden sidste faseovergang for alvor begynder.

  All good things must come to an end!

 2. Af Helge Nørager

  -

  “Intet varer evigt”, Ganske rigtigt, men der er et par ting som tangere det, f.eks.
  Menneskelig dumhed, Ungdommens dårskab, Det var bedre i gamle dage, Nepotisme, samt politiker lede, vil jeg mene er næsten evige.

  At der i dag kun kan vælges imellem blå og rød´s udgave af den nødvendige politik, bestemt af uden fra kommende begivenheder, og ellers med over 60% af alt lovgivnings arbejde i udført af EU.
  Gør at det virker formålsløst at stemme, det er jo helt ligegyldigt, der er ingen forskel, de lyver konstant, og vil kun sikre deres egne og dem selv.
  Og sådan har det været længe, næsten i al evighed.

 3. Af Søren Revser

  -

  Nu er det altså ikke Politikerne der bestemmer hvad valget kommer til at handle om; det er alene medierne!

  Og der er ingen tvivl om, at ALLE partier meget gerne vil have valget til at handle om indvandring. Så er man nemlig så dejlig fri for at tale om alle de kæmpe problemer vore politikere selv har skabt, og derfor bestemt ikke ønsker at tale om.

  At der ikke er noget der minder om forskel på målet for samtlige partier på Christiansborg tror jeg de fleste normalt begavede mennesker godt ved. Målet er naturligvis genvalg og dermed endnu en periode med absurde lønninger, der ligger lysår fra deres resultater og evner i øvrigt.

  Problemet er bare, at Pseudodemokratiet jo Kun fungerer, fordi vi heller ingen reel Presse har; men blot en flok forkælede journalister og redaktører, som også hæver abnorme lønninger via alskens støtteordninger,.
  Herunder mediestøtten, som jo netop er politikernes betaling for at undgå begavede spørgsmål. Og det lykkes jo til fulde må vi konstatere.

  Se blot hvorledes valget allerede nu Kun( og igen igen), handler om indvandrere. Men hvor kom det fra? Jo fra Medierne naturligvis.

  Men hvorfor?

  Hr. Kastrup vasker Medierne blot hænder – Eller er de reelt kritiske?

 4. Af K.Larsen .

  -

  Noget tyder på det politiske system er forældet.

 5. Af Søren Revser

  -

  Noget tyder på at det politiske system er dybt korrumperet, og uden evne til at udvikle sig til noget bedre.

 6. Af Søren Sørensen

  -

  V og DF er jo det nye røde og R og S det gamle sorte.. Vikingerne byttet også rundt på Grønland og Island og ifølge insiders gik Løkke forbi Thorning på valgdagen og begge tabte regeringsgrundlaget i deres brandert og fik samlet den forkerte op.

  Altså har DK en lang historie mht.. Ombyttet grundlag og de har før forvirret..

 7. Af Lars Petersen

  -

  @ Mads Katsrup.

  HER ER FIRE PUNKTER FRA DIT INDLÆG, SOM JEG GERNE VIL HAVE LOV AT KOMMENTERE PÅ:

  “1. PARADEFORSLAG AT FORSLÅ FLYGTNINGE TIL NÆROMRÅDERNE”.
  Det er okay at du som (isoleret enkeltperson), mener her er tale om et “paradeforslag” mht.
  at forslå lagring af div. flygtninge mv., i disses nærområder, (eller andre områder), men det er
  fandme ikke i orden du per notorisk arrogance og selvfølge, kalder dette for “paradeforslag”,
  nu da hovedparten af befolkningen ikke bare er enige heri, men direkte har råbt og skreget
  på det samme i utallige af år, og hvilke råb i lige så mange år, er ignoreret af din egen stand.

  Gå nu ud til jeres mediebrugere, og lad “DERES STEMME” være afgørende for det opfølgende.

  “2. OFFENTLIG NUL-VÆKST, VS. +0,6% VÆKST”
  Igen har vi det samme problem, idet du tager løgnen til indtægt omkring påstået NUL.Vækst,
  versus det næsten ens, hvorpå du får misbrugt mikrofonen på omdirigering af faktuel viden,
  da verdens højeste offentlige lønsum, udgør ca. 18,2% af BNP, mens rå OECD snit udgør 11%.

  * Godt 1,2 millioner Danske jobs er nu placeret i udlandet. (alt sammen pga. driftsprisen DK)
  * Investeringerne ind, versus ud af DK, har i 2014 rundet de gyldne ” 500 ” milliarder kroner.

  Begynder du nu og kunne se hvor fucking stupidt det er at “kopiere” foreningernes “interne”
  genvalgs-lege til sig, for derpå dræbende system-provinsielt at gentage løgnen for folket ?.

  ”3. KUN 4% ER MEDLEM AF EN FORENING”.
  Her er min kritik mere tilbageholdt, (men kun fordi jeg vælger det), fordi går man ind og ser
  på ((HVEM)) disse foreningsmedlemmer er, så tror jeg godt du og tæt på enhver anden kan
  regne ud, at det er folk som er aflejret i ikke bare offentlig virksomhed, men rent procentuelt
  på nogle særdeles indtægtunge, og/eller direkte dovne, svinske overflods-poster (heraf i DR)

  IGEN, smid nu den skide mikrofon ud til de 95% betalende borgere, (som din stand spærre
  vejen for), så vi kan få afkrævet at foreningerne slipper deres medlems databaser, hvorpå
  disse køres op imod SKAT servere, så vi derpå kan få afsløret hvordan de kun ganske få
  foreningsmedlemmer sidder på de bedst betalte off. magtpositioner rundt om i Danmark ?

  4. ”70% AF FOLKETINGETS MEDL. ER AKADEMIKERE”
  Øhh.. med mindre du får hede drømme over tanken at det er den lokale kassedame mv som
  skal side på finanserne, så fine by me, men probl. er nu faktisk det diametralt stik modsatte,
  idet centraladministrationen er nær 100% loadet med folk som kommer fra det offentlige,
  imens betalerne reelt er IKKE-eksisterende, for ej at glemme hvordan førstegangs opstillede
  kandidater som er på vej, ligeså kommer fra off. virksomhed, med svinsk udemokratisk rep.
  af undervisningssektorens 100% skattebetalte folk, som har fået lov at terrorisere i flere år.

  IGEN, Kom med den mikrofon, så vi også kan få sat “DEN” basale virkelighed på dagsordenen

 8. Af K.Larsen .

  -

  Et emne der går verden rundt, som ingen er i tvivl om er det største problem, i “den nye verden”: Islams medlemsskab i et moderne samfund.
  Der står ikke længere som den gang i `60`erne, hvor ytringsfriheden fandt, at dem man ikke kunne lide, ikke blev sagt til at forstå:. “Kan man lære, kommer folket til ære”!

 9. Af Preben Jensen

  -

  At demokratiet er ved at være en narresut, er tydeligt. Og respekten for det er jo også væk. På Amalies og flere andre blogs ser det ud som om sandheden er ilde hørt og der spærres for saglige indlæg hvis de ikke kryber for de radikales politiske ” korrekthed”. Det som falder mest i de radikales smag, er jo meninger der bifalder landsskadelig virksomhed.

  Også den nye retarderede elektronic- dims medvirker til at beskære ytringsfriheden. En fri, åben og saglig demokratisk debat er åbenbart uønsket. Kun en overfladisk debat skal danskerne tillades.

 10. Af Hans Sørensen

  -

  @Mads Kastrup

  Nu er 80 % af danskerne jo også mere eller mindre enige om 95 % af af de politiske emner. Vi skriver som bekendt 2014, med internet, globalisering, EU mv. Næsten alle danskere jo er enige om at de sidste hardcore socialister, økoflippere, racister, ultra liberale mv. alle er hel eller halvtosser. Ideologierne som de kendes fra tidligere er jo i praksis stendøde, da næsten alle tilhører middelklassen.

  Det er derfor meget logisk at partierne klumper sig sammen på midten og slås for deres nuancer, retning og persongalleri. Store visioner om grundlæggende ændringer af Danmark, har ikke en chance. Dertil er vi danskere alt for ens og tilfredse med hvad vi har.

  Det der undrer mig mest, er det er lykkedes 8 partier at blive valgt, hvilket naturligvis hænger sammen med den lave spærregrænse og traditioner for at stemme på de gamle partier. Der er efter min mening mindst 2 partier for meget i hver blok. Netop fordi intet kan ændres markant, hvis mindst 4 partier skal blive enige.

  Jeg har ingen fantasi til at forestille mig et nyt parti, der vil kunne få succes, da der simpelthen ikke er nogen ledige standpunkter, der giver mening for den brede befolkning. Det skulle da lige være et nyt midterparti, der som sit vigtigste mål ville have at udskifte hele det bestående folketing, med nye iderige og kompetente folk, der for alt i verden ikke må tænke og agere som vi er vante med.

 11. Af Søren Sørensen

  -

  Hans Sørensen

  Partiers spærregrænse skal ned på 0.5% således at dette bliver et medlem og ialt 200 folketingsmedlemmer. Ægte demokrati betyde ordentligt og fair repræsentation og ikke dine våde liberalistiske drømme.

  Lp@
  Er naturligvis ingen forskel om valgte til tinget kommer fra private eller offentlige job når det kommer til interesser for Danmarks vel så længe altså at de ikke er valgt af plutokraterne som set i k,v,DF,la, og R altså.

 12. Af Hans Hansen

  -

  Intet varer evigt. så sandt som sagt.

  Prøv at høre, det gør demokratiet heller ikke i dens nuværende repræsentative form.

  “Intet varer evigt” er en epistemisk sætning. En til enhver tid gyldig sandhed. Prøv at finde påståede evigt gyldige sandheder, som overhovedet ikke er gyldige til enhver tid. Der er massere af eksempler, og de kommer næsten allesammen fra ideologiske og religiøse fantaster.

  Sproget er en interessant størrelse, ulogisk og fyldt med konventioner. Sproget er samtidig forudsætningen for at kunne forholde sig til selveste virkeligheden.

 13. Af Preben Jensen

  -

  Hans Sørensen…….

  Danskerne er med deres sløvhed ved at besegle deres egen skæbne. Blot se hvordan frustrationen, uroen og fattigdommen breder sig blandt millioner af mennesker i hele Europa. Blot se hvad der foregår i Sverige hvor tusinder af skoler, børnehaver, huse og biler er blevet brændt af, og hvor tusindvis af svenske kvinder er blevet overfaldet og voldtaget. Og nu er et politisk skred i den forkerte retning nok også på vej, for indvandrerne er ved at blive tungen på vægtskålen sammen med rødfascisterne.

  Eller se hvad der foregår af trusler, kriminalitet, sygdom og terror i Frankrig, England og Tyskland. Og i Grækenland, Italien og Spanien osv. er ungdommen ramt af enorme nedskæringer og en arbejdsløshed værre end i tyverne og trediverne.

 14. Af Preben Jensen

  -

  PS: Den sociale og menneskelige elendighed vokser jo også i Danmark, og velfærden nedskæres dramatisk eller afskaffes flere og flere steder. I Jylland, på Fyn og Sjælland er der nu flere byer som mister eller lige har mistet både skolen, hospitalet, skadestuen, Falck-ambulancerne, brandværnet og det psykiatriske sygehus. Og i København er en velfungerende lægevagt sparet væk og afløst at en skandaløs ordning, der allerede har kostet flere patienter livet.

  Borgens og regeringens politik går vist mest ud på at gøre livet så surt, fattigt og kort for danskerne som muligt. Også her er en græsk/svensk udvikling i gang. Men nytænkning er der ikke meget af. Bare der er noget fjolleri i TV er alt jo godt. Selv en demokrati-bevægelse er ikke kommet i gang.

  Er vi danskere ligeså kortsynede og selvdestruktive som svenskerne? (se HDPs blog)

 15. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Politikerne snakker og snakker alt imedens det vælter ind over vores grænser med uintegrerbare flygtninge! Situationen er ude af kontrol og regeringens forslag er bare en syltekrukke! I denne uge har vi så fået at vide af den røde løftebrudsregering og den uduelige tidligere justitsminister Karen Hækkerup at antallet af asylansøger bliver mere end fordoblet i forhold til hvad man skønnede for bare 2 måneder siden. Det vil koste skatteyderne 4 mia. kr. ekstra alene i år iflg. økonomerne – penge som skal spares andre steder! Hvordan ser regeringens finanslov ud nu? I nærområderne får man meget mere for pengene og flygtningene er nærmere deres egen kultur – men godheds- og indvandringsindustrien gør jo alt for at få disse flygtninge og alle deres familiemedlemmer til lille Danmark! Nu har man lige åbnet et flygtningecenter på Samsø – så nu er den idylliske ro på Samsø overstået!

  Efter at forræderne fra De Radigale og den røde løftebrudsregering har lempet på VKO’s stramme opholdsregler har menneskesmuglerne travlt som aldrig før med at sende alle mulige fattigdomsflygtninge – især fra Syrien – til lille Danmark! Godheds- og indvandringsindustrien gnider sig i hænderne! Vi er mange som har fået nok af islamistiske mørkemænd og fattigdomsflygtninge som er ved at overtage vores lille land og omdanne Danmark til et nyt Syrien p.g.a. af regeringens naive indvandrerpolitik! Hvordan har medlemmer af Hizb-ut-Tahrir kunnet få opholdstilladelse herhjemme? Vi har nu 40 ghettoer herhjemme og det bliver værre. Stakkels efterkommere! Vi skal ikke mere være en del af gamle utidssvarende konventioner som slet ikke er i overensstemmelse med de nuværende problemer og så skal vi kun hjælpe i nærområderne! Det er jo ulogisk at flygtninge rejser flere tusind km væk fra deres hjemlande men de har jo hørt at der er mælk og honning ad libitum i Danmark! Vi kan ikke løse verdens befolkningsproblem!

  Den røde løftebrudsregering har travlt med at redde hele verden medens de etniske danskere skal arbejde mere og længere – og ikke mindst skal betale mere i skat og afgifter for at alle de fremmede bistandsklienter kan få deres høje offentlige ydelser!!

 16. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Den røde løftebrudsregering er jo totalt til grin og rotterne forlader den synkende skude! Det er jo bemærkelsesværdigt at regeringen under åbningsdebatten overhovedet ikke nævner noget om deres egen politik – formentlig fordi de ikke har nogen! Aldrig har danskerne betalt så mange ventepenge til afgåede ministre som under denne regering!

  I dag kan vi så læse at 68% af danskerne vil have en strammere flygtningepolitik – altså ændre på den slappe udlændingepolitik som regeringen har ført efter VKO! Politikerne snakker og snakker alt imedens det vælter ind over vores grænser med uintegrerbare flygtninge! Flygtningesituationen er ude af kontrol og regeringens forslag er bare en syltekrukke! I denne uge har vi så fået at vide af den røde løftebrudsregering og den tidligere uduelige justitsminister Karen Hækkerup at antallet af asylansøger bliver mere end fordoblet i forhold til hvad man skønnede for bare 2 måneder siden. Det vil koste skatteyderne 4 mia. kr. ekstra alene i år iflg. økonomerne – penge som skal spares andre steder! Hvordan ser regeringens finanslov ud nu? I nærområderne får man meget mere for pengene og flygtningene er nærmere deres egen kultur – men godheds- og indvandringsindustrien gør jo alt for at få disse flygtninge og alle deres familiemedlemmer til lille Danmark! Nu har man lige åbnet et flygtningecenter på Samsø – så nu er den idylliske ro på Samsø overstået!

  Efter at forræderne fra De Radigale og den røde løftebrudsregering hele 31 gange har lempet på VKO’s stramme opholdsregler har menneskesmuglerne travlt som aldrig før med at sende alle mulige fattigdomsflygtninge – især fra Syrien – til lille Danmark! Godheds- og indvandringsindustrien gnider sig i hænderne! Vi er mange som har fået nok af islamistiske mørkemænd og fattigdomsflygtninge som er ved at overtage vores lille land og omdanne Danmark til et nyt Syrien p.g.a. af regeringens naive indvandrerpolitik! Hvordan har medlemmer af Hizb-ut-Tahrir kunnet få opholdstilladelse herhjemme? Vi har nu 40 ghettoer herhjemme og det bliver værre. Stakkels efterkommere! Vi skal ikke mere være en del af gamle utidssvarende konventioner som slet ikke er i overensstemmelse med de nuværende problemer og så skal vi kun hjælpe i nærområderne! Det er jo ulogisk at flygtninge rejser flere tusind km væk fra deres hjemlande men de har jo hørt at der er mælk og honning ad libitum i Danmark! Vi kan ikke løse verdens befolkningsproblem!

  Den røde løftebrudsregering har travlt med at redde hele verden medens de etniske danskere skal arbejde mere og længere – og ikke mindst skal betale mere i skat og afgifter for at alle de fremmede bistandsklienter kan få deres høje offentlige ydelser!!

 17. Af Lars Petersen

  -

  @ Hans Sørensen.

  At 80% af Danskerne skulle være enige i 95% af diverse emner, kan slet ikke sættes op som
  du gør, idet leden i og omkring den generelle styreform og proces, er større end aldrig før.

  Sammensmeltningen imellem centraladministration, og egne informationsmedarbejdere i
  de eneste 100% dækkende elektroniske samfundsorienterende medier DR, TV2, Radio 24/7,
  er en helt bevidst strategi, idet egne system-overbetalte mediemedarbejdere, derved kan
  udvælge dels hvad her skal tales om, men så sandelig også hvad her IKKE skal tales om,
  ligesom pågældende mediemedarbejdere gudhjælpemig også sidder på udvælgelsen mht.
  hvilke personer som skal bruges for backup af div. (egen udvalgte) historier, form & metode.

  Lægger man mærke til hvem de inviterede meningers folk er så at sige, og disses evindelige,
  dræbende, ensartede form, metode og debat-mønster mv. da vil man hurtigt opdage, at her
  er tale om eklatant system-inhabile personer, som er direkte, og/eller indirekte koblet op på
  systemet, og hvilket i dag har udviklet sig så fuldtonet fordærvet, at journalisten i snart alle
  selvvalgte henseener, hiver kollegaerne, eller andre system-banditter ind for an mikrofonen.

  SÅDAN TEGNER “SYSTEM-BANDITTEN” SIN EGEN VIRKELIGHED, FOR KUN EGEN LOMMES VEL.

  De sociale medier, blogs mv., har dog skabt en af hinanden påvirkelig kontrast til dette syge
  manipulative fælles setup imellem foreningsmedlemmerne i folketinget, og deres helt egne
  mediemedarbejdere. (som styres igennem overload af bistandsmidler, så man ad den vej får
  endog særdeles stor interesse i systemets fortsatte tvangs-stagnerende bevarelse), men er
  gudsketakkerlov nice & easy ved at krakelere over for førnævnte sampåvirkelighed imellem
  mediebrugerne/borgerne, hvorfor journalisten, såvel folketingets foreningsmedlemmer,
  opfattes som hele tiden mere hindrende, og deraf illegitime, blandt hele tiden flere borgere.

  Det er med andre ord komplet forkert når du hævder at befolkningen er åh så enige om det
  al sammen; herunder dette evigt udefinerede, og fortiede velfærdssamfunds egentlige kost
  -priser, ligesom du skal huske, at befolk. ikke stemmer på ønskede, men fravalg af det værre

  Afslutningsvis må jeg også sige, at det er ved at gå op for flere, at demokratiet IKKE foregår
  gennem et skide kuglepenne kryds hvert 3,5 år i snit, men i mediebilledet “imellem valgene”

 18. Af georg christensen

  -

  Jeg har desværre kun en kommentar, kan ikke klare mere: To “aber” hånd i hånd soler sig i deres egen afføring, og det stinker forfærdeligt.

 19. Af Søren Revser

  -

  Lars Petersen: Helt enig , men vi må dog konstatere, at Danskerne stemmer for dette syge system. Medmindre vi også har systematisk valgsvindel.

 20. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Vi har dermed en tilstand i dansk politik, der af nogen er blevet benævnt som de små forskelles narcissisme. Men som til gengæld dagligt dramatiseres med store armsving.”

  Dansk politik i en nøddeskal konsensus så det batter.
  “Når fanden bliver gammel går han i kloster.” Det har vi set en del af.
  Samtlige partier er velfærdspartier, til trods for at man skal være meget naiv og blind for ikke at kunne se at at velfærdsmodellen er er i dyb, dyb krise.
  DF’s ophav, Fremsskridtspartiet, startede ud som en arg modstander af velfærdssamfundet, men idag er det dem som er de stærkeste forsvarer af velfærdsmodellen.
  At velfærdsmodellen er en utopi er der ingen der vil fatte.
  At velfærdssamfundet står overfor at blive stærkt neddroslet er der ingen der vil indrømme, så alle forsætter med at love guld og grønne skove, samtidigt med at man skærer i ydelserne.
  Vi ved jo godt at pengene ikke er der ikke længere, når vi rasler ned ad velfædsstigen og store dele af landet udenfor Kbh og Trekantsområdet, ser at alt lukker ned omkring dem.
  De sidste 30 år har vi tilladt en indvandring af kulturfremmede og mestendels ufaglærte som samlet ikke yder til samfundøkonomien, men derimod belaster det sociale tryghedssystem som vi skabte for at ingen skulle lades i stikken.
  Nu er det de etniske danskerne som bliver ladt i stikken fordi invandrerne belaster systemet, hvilket ikke var den oprindelige hensigt med systemet.
  Dem som forudså konsekvenserne af den førte politik, blev groft og brutalt nedgjort og udstillet som fortidsuhyrer.
  Er der nogen der er i tvivl om at de have ret, kan kun være folk som ikke fatter realiteterne.
  At et system som er baseret på ansvarsløshed ikke er levedygtigt i længden, skal man være utroligt naiv for ikke at ville indse.
  Når man sådan spørger folk rundt om i landet får man det indtryk at de efterhånden godt er klar over at den er gruelig gal. men alligevel stemmer de på løgnhalsene som lover guld og grønne skove. På en måde er det forståeligt, hvis man i hele sit voksne liv har betalt til systemet og så forventer at det er der når det bliver deres tur, på deres gamle dage.
  Fremtidsudsigterne er brutale fordi alt for mange har gået og feset den af i alt for mange år og udnyttet systemet. Alt for mange har ikke de nødvendige kvalifikationer som skyldes at vi har rundhhåndet understøttet slaphed og dovenskab. Det nyttet heller ikke noget at man nedlægger arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken ikke formår at øge kvalifikationerne så de kan beskæftiges i nye og mere kvalifikationskrævende jobs, som er konsekvensen af de øgede lønkrav.
  Ja kære venner, hvorfor er politikerne enige? Fordi de har ingen løsninnger eller løssningmodel har og fordi det eneste rigtige ville være at fortælle befolkning at det står rigtigt slemt til.
  Så hvem tør fortælle sandheden, når vi nu ved at sandheden er ilde hørt.

 21. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Vi har dermed en tilstand i dansk politik, der af nogen er blevet benævnt som de små forskelles narcissisme. Men som til gengæld dagligt dramatiseres med store armsving.”

  Dansk politik i en nøddeskal, konsensus så det batter. Danskrne elsker at råhygge sig.
  “Når fanden bliver gammel går han i kloster.” Det har vi set en del af.
  Samtlige partier er velfærdspartier, til trods for at man skal være meget naiv og blind for ikke at kunne se at velfærdsmodellen er er i dyb, dyb krise.
  DF’s ophav, Fremsskridtspartiet, startede ud som en arg modstander af velfærdssamfundet, men idag er det dem som er de stærkeste forsvarere af velfærdsmodellen.
  At velfærdsmodellen er en utopi, er der ingen der vil fatte.
  At velfærdssamfundet står overfor at blive stærkt neddroslet er der ingen der vil indrømme, så alle forsætter med at love guld og grønne skove, samtidigt med at man skærer i ydelserne.
  Vi ved jo godt at pengene ikke er der længere, når vi rasler ned ad velfædsstigen og store dele af landet udenfor Kbh og Trekantsområdet, ser at alt lukker ned omkring dem.
  De sidste 30 år har vi tilladt en massiv indvandring af kulturfremmede og mestendels ufaglærte som samlet ikke yder til samfundøkonomien, men derimod belaster det sociale tryghedssystem som vi skabte for at ingen skulle lades i stikken.
  Nu er det de etniske danskerne som bliver ladt i stikken fordi invandrerne belaster systemet, hvilket ikke var den oprindelige hensigt med systemet.
  Dem som forudså konsekvenserne af den førte politik, blev groft og brutalt nedgjort og udstillet som fortidsuhyrer.
  Er der nogen der er i tvivl om at de have ret, kan kun være folk som ikke fatter realiteterne.
  At et system som er baseret på ansvarsløshed ikke er levedygtigt i længden, skal man være utroligt naiv for ikke at ville indse.
  Når man sådan spørger folk rundt om i landet får man det indtryk at de efterhånden godt er klar over at den er gruelig gal. men alligevel stemmer de på løgnhalsene som lover guld og grønne skove. På en måde er det forståeligt, for hvis man i hele sit voksne liv har betalt til systemet og så forventer at det er der når det bliver deres tur, på deres gamle dage.
  Fremtidsudsigterne er brutale fordi alt for mange har gået og feset den af i alt for mange år og udnyttet systemet. Alt for mange har ikke de nødvendige kvalifikationer som skyldes at vi har rundhåndet understøttet slaphed og dovenskab. Det nyttet heller ikke noget, at man nedlægger arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken ikke formår at øge kvalifikationerne så de kan beskæftiges i nye og mere kvalifikationskrævende jobs, som er konsekvensen af de øgede lønkrav.
  Ja kære venner, hvorfor er politikerne enige? Fordi de har ingen løsninger eller løssningmodel , og fordi det eneste rigtige ville være at fortælle befolkningen at det står rigtigt slemt til.
  Så hvem tør fortælle sandheden, når vi nu ved at sandheden er ilde hørt.

 22. Af Lars Petersen

  -

  @ Søren Revser.

  NEJ.. Vælgerne stemmer ud fra en kombination af manglende alternativer og svinsk fortielse

  Så snart fortielsen vedr. de selvtildelte system enhedspriser ophører, vil hele velfærds-salgs
  argumentet fordufte på et split sekund, når det går op for befolkningen hvordan den købte
  journaliststand har været ovenud i lommen på de politiske foreninger, ligesom disses egne
  kanaler: DR & TV2, samt hemmeligholdte gager og produktionspriser, helt enkelt får befolk.
  til at gå amok, og på en sådan måde, at hele journaliststandens folk er en saga blot, da jeg
  roligt kan afsløre at befolkningen efter afsløringen, ikke orker at se på det korrumperede lort

  Fjern bistands-journalistens hæmmende udemokratiske magttag på dagsordenen, det talte
  ord, emnets vedholdenhed & mangel på samme, intensitet omkring opgør & konfrontation,
  samt hvilke personer og institutioner som skal fremstå som eksperter og meningsdannere,
  og oprensningen af system-tyveriet afløses af moralsk, samt international tilpasningsevne.

 23. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Vi har dermed en tilstand i dansk politik, der af nogen er blevet benævnt som de små forskelles narcissisme. Men som til gengæld dagligt dramatiseres med store armsving.”

  Dansk politik i en nøddeskal, konsensus så det batter. det startede som det store kompromis i trediverne, hvor højrefløjen får ukrænkelig ejendomsret, frihandel og frie rammer for at drive virksomhed. Til gengæld fik venstrefløjen velfærdsstaten. Men på grund af velfærdstatens konstante vækst er de fleste vælgere nu enten offentligt ansat eller på overførselsindkomst. Hvorfor det bliver vanskeligt at genskabe en balance. Den private sektor er nu for lille til at finansiere velfærdsstaten
  Samtlige partier er velfærdspartier, til trods for at man skal være meget naiv og blind for ikke at kunne se at velfærdsmodellen er er i dyb, dyb krise. At velfærdsmodellen er en utopi, er der ingen der vil fatte.
  DF’s ophav, Fremsskridtspartiet, startede ud som en arg modstander af velfærdssamfundet, men idag er det dem som er de stærkeste forsvarere af velfærdsmodellen.
  At velfærdssamfundet står overfor at blive stærkt neddroslet er der ingen der vil indrømme, så alle forsætter med at love guld og grønne skove, samtidigt med at man skærer i ydelserne.
  Vi ved jo godt at pengene ikke er der længere, når vi rasler ned ad velfærdsstigen og store dele af landet udenfor Kbh og Trekantsområdet, ser at alt lukker ned omkring dem.
  De sidste 30 år har vi tilladt en massiv indvandring af kulturfremmede og mestendels ufaglærte som har for lav beskæftigelsegrad (55%) mod danskernes (80%), som derfor belaster det sociale tryghedssystem som vi skabte for at ingen skulle lades i stikken.
  Nu er det danskerne som bliver ladt i stikken fordi der er for mange der belaster systemet, hvilket ikke var den oprindelige hensigt med systemet. At middelklassen blev inddraget som gode skatteydere, men de er også krævende nydere.
  Dem som forudså konsekvenserne af den førte politik, blev groft og brutalt nedgjort og udstillet som fortidsuhyrer.
  Er der nogen der er i tvivl om at de have ret, kan kun være folk som ikke fatter realiteterne.
  At et system som er baseret på ansvarsløshed ikke er levedygtigt i længden, skal man være utroligt naiv for ikke at ville indse.
  Når man sådan spørger folk rundt om i landet får man det indtryk at de efterhånden godt er klar over at den er gruelig gal. men alligevel stemmer de på overbudspolitikerne som lover guld og grønne skove. På en måde er det forståeligt, for hvis man i hele sit voksne liv har betalt til systemet og så forventer at det er der når det bliver ens tur, på deres gamle dage.
  Fremtidsudsigterne er brutale fordi alt for mange har gået og nydt systemet i alt for mange år og udnyttet systemet. Alt for mange har ikke de nødvendige kvalifikationer som skyldes at vi har rundhåndet understøttet slaphed og dovenskab. Det nyttet heller ikke noget, at man nedlægger arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken ikke formår at øge kvalifikationerne så de kan beskæftiges i nye og mere kvalifikationskrævende jobs, som er konsekvensen af de øgede lønkrav.
  Ja kære venner, hvorfor er politikerne enige? Fordi de har ingen løsninger eller løssningmodel , og fordi det eneste rigtige ville være at fortælle befolkningen at det står rigtigt slemt til.
  Så hvem tør fortælle sandheden, når vi nu ved at sandheden er ilde hørt.

 24. Af P Jensen

  -

  Det Borgens og regeringens politikere er mest enige om, det er nok at vælgerne er en samling stemmekvæg, malkekvæg og slagtekvæg man roligt kan pisse på og give en kniv i ryggen igen og igen, år efter år.

  Som når danskere plyndres fra hus og hjem med grundskyld, bøder og afgifter, som når patienter og gamle må nøjes med hundeæde, som når hjemløse eller syge børn får lov til at dø i gaderne, som når alle danskeres privatliv sælges til hvemsomhelst, osv… osv.

 25. Af P Jensen

  -

  KONSENSUSPOLITIK………

  Det som Borgens og regeringens politikere er mest enige om, det er nok at vælgerne er en samling stemmekvæg, malkekvæg og slagtekvæg man roligt kan pisse på og give en kniv i ryggen igen og igen, år efter år.

  Som når danskere plyndres fra hus og hjem med grundskyld, bøder og afgifter, som når patienter og gamle må nøjes med hundeæde, som når hjemløse unge eller syge børn får lov til at dø i gaderne, som når alle danskeres privatliv sælges til hvemsomhelst, osv… osv.

 26. Af Lars Petersen

  -

  @ Søren Revser.

  NEJ.. Vælgerne stemmer ud fra en kombination af manglende alternativer & svinsk fortielse.

  * Fortæl de enkelte system enhedspriser som man i aflukket miljø aftaler alene med sig selv.
  * Fortæl hvordan partiforeningernes medl. (netop via foreningerne) rager overbetalte til sig.
  * Fortæl metoden hvorpå man opnår sin presse-købte fortielse, samt disses modtagende.

  Alene det at foreningernes egne kanalers (bevidst ansvarsløse) armslængde principielle råd
  omsættes til de mest uhyrlige hemmeligholdte gager og produktionspriser mv., for ikke at
  glemme hvordan medarb. ofte indlemmes via foreningerne, vil bevirke, at lortet lukker ned.

  Kort sagt.. Om få år, er hele primissen for det at kunne blive valgt og genvalgt, en helt anden,
  da her ikke længere står en på alle tænkelige måder – nationalt ødelæggende bistandsklient
  med mikrofon i vejen for en normaliseret, moralsk acceptabel samt int. tilpasset Danmark.

 27. Af georg christensen

  -

  Hvor er det rart og fred fyldt, når alle er enige, problemet opstår først, når “enigheden”, opstår på højeste “enevælde” plan. Planet, hvor “diktaturet” eller “enevælden” stadig eksisterer .medens det dårligt oplyste folk, bare får lov, at se til, og indrette sig.

  Jeg, som dansker, forlanger bare, at “folketinget” finder tilbage til sine “rødder”: Hvert enkelt “medlem”, har pligt til offentlig, at tilkendegive sine meninger, uden hensyntagen til “diktaturlignende pligter”, som minder om “maffiøse kammeratskaber eller loger”. Et veloplyst folk, som det forhåbentlig danske, burde kunne forlange dette af vores valgte ledere.

Kommentarer er lukket.