Det går fint med ungdomskriminaliteten – virkelig fint

Af Mads Kastrup 28

Jeg vil gerne bringe et forsvar. For myndighederne generelt i anledning af sagen om to 14-årige pigers overfald på Naser Khaders datter.

Ikke et forsvar for myndighederne i den konkrete sag, vel at mærke. Og overfaldet er selvsagt forkasteligt. Hvilket jeg iler med at sige, inden oprevne læsere kaster sig til tastaturet med en puls på 170 og en modtagelighed for fornuft nær nul. De to overfaldspigers institution ved navn MultifunC – har Københavns Kommune i øvrigt her sikret sig mod ophavsretslige søgsmål fra diverse juice- og vitaminproducenter, vil jeg gerne vide – virker heller ikke som de kvikkeste karper i myndighedsdammen. Sandt nok.

Men enkeltsagen har tydeligvis formået at give både offentligheden og  lovgivende politikere et ikke bare forvrænget, men også falsk billede af ungdomskriminalitet i Danmark. Som om unge kriminelle bander – i særlig grad pigebander – hærger nationen i tiltagende grad.

Det er ikke tilfældet. Det går tværtimod godt med ungdomskriminaliteten i Danmark. Den falder. Og falder. Også hvad angår kriminelle med tandbøjle for den sags skyld. Og tillige hvad angår piger.

Faktisk falder ungdomskriminalitet uanset, hvad vi gør med den kriminelle lavalder. Hvilket de fleste synes at overse. Enten i ophidselse eller af bekvemmelighed. Eller begge dele. Fakta forhindrer i hvert fald ikke Dansk Folkeparti i næsten rituelt at forlange den kriminelle lavalder sat ned. Her har værdiordfører Pia Kjærsgaard hurtigt bemægtiget sig Naser Khaders datters hånd, mens hun slår fast:

“De unge kriminelle skal naturligvis mærke, at det har en konsekvens at begå kriminalitet, og det må være ethvert samfunds ret at beskytte sine borgere mod denne kriminalitet. Det betyder som udgangspunkt, at kriminelle unge skal være anbragt i lukkede institutioner, og at udgang kun skal tillades, hvis den unge har vist sig berettiget til tilliden. Og så skal den kriminelle lavalder sænkes. Til 12 år,” skriver Kjærsgaard i et blogindlæg på tv2.dk

Denne sænkning tilsigter formentlig ikke så meget at mindske ungdomskriminaliteten i Danmark, som den skal hæve vælgertilslutningen til Dansk Folkeparti, hvorfor udtalelsen kommer fra partiets værdiordfører og ikke fra retsordføreren, må man antage.

Der har imidlertid været et konstant fald i antal af både sigtelser og mistanker mod børn siden 2006 uanset lavalder, viser den seneste opgørelse fra Justitsministeriet: “Antallet af mistanker/sigtelser mod 10-14-årige er faldet med 62 procent fra 2006 til 2012,” hedder det i rapporten, “Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2012”, der blev offentliggjort sidste år. Dertil er antallet af sigtelser mod eksempelvis 15-årige næsten halveret i samme periode.

“Alt i alt blev der i 2012 registreret godt 11.000 færre forhold vedrørende børn og unge under 18 år end tilfældet var i 2006,” hedder det i rapporten. Og altså med det største fald blandt unge under den kriminelle lavalder.

“Vi skal have fat i kraven på den unge, som er på afveje, Vi skal vise dem, at det samfund, de vender ryggen, ikke har opgivet dem…Det gør vi gennem konsekvent handling. Derfor foreslår vi en sænkning af den kriminelle lavalder til 14 år.” sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale i 2009 fra Folketingets talerstol og proklamerede en sænkning af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Hvilket fandt sted i 2010. I 2012 bragte SRSF-regeringen så lavalderen tilbage til 15 år.

Det har hver gang lignet et ængsteligt råb ned i den afgrund af afmægtighed, der i snart et par årtier har præget politikernes tilgang til utilpassede unge. De taler oftest ned i et svælg af tilsyneladende magtesløshed over for et stort og åbenbart næsten uløseligt problem. Vi kan ikke have al den vold, siger de. Strengere straffe, siger De konservative. Sænk den kriminelle lavalder til 12 år, siger Dansk Folkeparti.

Men har de, der foreslår dette, sat sig ind i hvordan tallene reelt ser ud?

Lad os tage eksempelvis de seneste tal for unge lige over den kriminelle lavalder, ifølge Danmarks Statistik:

“I 2013 fik 15-19-årige mænd i alt 5.139 domme for overtrædelse af straffeloven. Det svarer til 28 domme pr. 1.000 personer. I 2004 var det tilsvarende antal på 49 domme, dvs. der er sket et fald på 42 pct..”

“I 2013 blev 1.237 unge mænd i alderen 15-19 år udsat for vold, ifølge politiets registreringer. Det er 4 pct. færre end året før og en fortsættelse af det fald, der har været gældende siden 2007, hvor antallet toppede.”

“Der blev anmeldt 5.803 tilfælde af hærværk i andet kvartal. Det er 507 færre end samme kvartal sidste år, et fald på 8 pct., og næsten en halvering siden andet kvartal 2007, hvor der var 10.774 anmeldelser.”

Nogen foretager sig åbenbart noget rigtigt derude. Nogle af disse nogen må vel tillige antages at være myndigheder. For ikke at sige, at broderparten faktisk må antages at være det. Hvad enten de er sociale, ordensmæssige eller retslige myndigheder. Hvilket vil sige, at under al den turbulens og det støv, der hvirvles op af enkeltsager med unge kriminelle, er der en god fast grund at syne og stå på, når det hele lægger sig igen.

Ovenstående soner ikke det enkelte konkrete overfald, nej. Til gengæld er det åbenbart for mange – inklusive medlemmer af nationens lovgivende forsamling – en ubemærket, underfortalt og næsten utidig succeshistorie i dagens danske velfærdssamfund.

Danske unge er blevet langt mere lovlydige det seneste årti. Det er vel ret væsentligt at anerkende, når nu man er i gang med den modsatte historie – endnu en gang.

28 kommentarer RSS

 1. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Mads Kastrup!

  – Nej,- ikke nu igen – nu har vi – i hele mit liv kun hørt at kriminaliteten er faldende til trods for, at året efter er den stærkt stigende igen. Hvem er det, der prøver at bilde befolkningen sådanne “historier” på ærmet..? Statistikkerne manipuleres, alt efter, hvilken politisk overbevisning der ser på tallene og, især alt efter HVEM, der producerer tallene – det er en nøgtern konstatering. Disse statistikker er i høj grad UTROVÆRDIGE og befolkningen tror, naturligvis, ikke på dem “over en dørtærskel”.
  Naturligvis, skal den kriminelle lavalder nedsættes til mindst 12 år ligesom i England – i Frankrig er den vitterlig 7 år – i Holland er den også 12 år, så hvorfor alt det sædvanlige vrøvl med, at det kan man ikke her i DK..?-Her til morgen hører vi så i dansk TV “det samme ævl og usandheder” – dog med tilføjelsen, at det ikke omfatter voldssager, der er stigende og hvad med alle indbruddene – er de mon også faldene…?
  Nu er det jo ikke en mindre væsentlig detalje, om man bliver stukket ned på vej til bageren ……..ikke sandt??
  Man må korse sig – det minder, meget, om den bizarre påstand at danskerne også er verdens lykkeligste folk.
  Dagligt fyldes det danske folk med propaganda og direkte usandheder.

 2. Af Jesper Høegh

  -

  ALT ER GODT ifølge Statistikkerne

  de er desværre bare fyldt med Løgn!

 3. Af Jørgen F.

  -

  Det går også ‘fint’ med udviklingen inden for trafikdrab og behandlingen af (nogle) kritiske sygdomme.

  Det betyder ikke at rådet for større færdelssikkerhed og kræftlægerne har fået fri af den grund.

  At samfundet udviser konsekvens og handling overfor 12-18 årige på vej ud i snavs – er ikke anderledes end at den grænse og konsekvens vi de sidste par årtier har sat for midaldrende drukkenbolte i bil også er blevet skrappere.

  I mine øjne kunne man fjerne evt. ungdomsdomme fra straffeattesten, hvis der blev gennemført en ungdomsuddannelse – og så er der jo heller ingen, der mener de unge skal i Vestre.

 4. Af Axel Eriksen

  -

  Løgn , forbandet løgn , statistik – det er gradbøjningen af løgn!

  Statistikkerne taler formentligt sandt – efter politiets oplysninger!!

  Men de anmeldelser, de ikke vil efterforske er nok ikke med.

  Og når man har oplevet et overfald en gang – og har fået et negativt svar fra “ordensmagten” – så gider man ikke kontakte politiet igen – medmindre det er meget alvorligt!

  Sådan er de statistikker opbygget!

  Anmeldte sager- som af politiet er afvist med henvisningen: Det kan/gider vi ikke opklare! Og ikke anmeldte sager – det er jo af gode grunde ikke der man samler statistiske oplysninger!

 5. Af Søren Revser

  -

  “Danske unge er blevet langt mere lovlydige det seneste årti. Det er vel ret væsentligt at anerkende, når nu man er i gang med den modsatte historie – endnu en gang”

  Og det kan man jo godt undre sig over, set i lyset af netop de sidste 10 års ekstreme kriminalitet fra både politikere og finanssektorens side.

  Det må være en modreaktion og bestemt ikke et udslag af gode rollemodeller.

 6. Af Thomas Jensen

  -

  Regel nr 1: Min opfattelse af virkeligheden er korrekt!
  Regel nr 2: Skulle det vise sig, at virkeligheden er anderledes end min opfattelse af den, træder regel nr 1 automatisk i kraft.

 7. Af Kevin Mikkelsen

  -

  At det samlede antal af af anmeldelser / registreringer af forbrydelser er faldende siger absolut intet om de sociale myndigheders formåen og success eller mangel på samme – og er intet argument for at den kriminelle lavalder ikke skal justeres hverken op eller ned.

  Derimod er det hovedsagligt et udtryk for at befolkningen i gennemsnit er blevet fredligere, ikke andemelder i samme grad eller at politiet ikke registrerer / efterforsker i sammen grad – eller mest sandsynligt en kombination af alle tre (og naturligvis en lang lang række andre mindre variable).

  Samtidig siger det intet om graden af grovhed i de begåede forbrydelser og intet om gentagelsesgraden for lovovertræderne.

  Og det sandsynliggører absolut ikke på nogen måde at det er myndighederne der direkte eller via diverse MultiVitamin tilskud skulle være katalysator for faldet i statistikken..

  Mit gæt vil være at store dele af samfundet generelt og af egen drift opfører sig mere og mere civiliseret hvilket følger en overordnet tendens for den vestlige verden.

  Samtidig står en mindre gruppe for en stigende del af den alvorlige kriminalitet hvor også graden af grovhed er stigende.
  De såkaldte “pigebander” er et perfekt eksemple herpå og samtidig et eksempel på at det offentlige har fejlet totalt med dets indsats gennem snart et par menneskealdre.

  Så lige meget hvad Kads Mastrup måtte hive op af gætte&ønske-hatten så er der intet i de årlige statistikker der godtgører at det er det offentlige behandlersystem, gennemsyret af KRIM-idelogien, der har æren eller bare dele af den for den positive udvikling; tværtimod er der mere og mere der tyder på at det gør mere skade end gavn.

 8. Af Mads Kastrup

  -

  “Hvis det æ fakta, så benægter a fakta”, som en politiker engang sagde.

  Man skal faktisk bruge data for at sige noget om virkeligheden. Muligt det kolliderer med visses yndlingspositioner, men så benægter de åbenbart bare. Må støtte Thomas Jensens udlægning af nogle af benægterne her i tråden.

 9. Af Frank Andreasen

  -

  @ Kastrup

  Sidder i stille undren og funderer over at hvis du havde påpeget at kriminaliteten var steget om samme jammer- og hylekor monstro stadig havde modsagt og undsagt dig?

  For statistik kan man jo ikke stole på!

  :-)

 10. Af Leon Pedersen

  -

  Kunne det tænkes at det er de meget små årgange vi taler om her?

 11. Af Preben Jensen

  -

  Den 3. juni: 17 gadeoverfald. Den 4. juni: 19 gadeoverfald. den 5. juni: 22 gadeoverfald. Den 6. juni: 25 gadeoverfald. Den 7. juni: 23 gadeoverfald.

  Den 8. juni: Den radikale radio meddeler i morgenens radio-aviser med jublende fanfarer: HURRA, KRIMINALITETEN FALDER. HURRA, HURRA HURRAAAAAH.

  Og lidt senere interviewes en “ekspert” der bekræfter at kriminaliteten falder og falder.

  (datoerne/ tallene her er tilfældige)

 12. Af Jesper Lund

  -

  @Kevin Mikkelsen

  “Derimod er det hovedsagligt et udtryk for at befolkningen i gennemsnit er blevet fredligere, ikke andemelder i samme grad eller at politiet ikke registrerer / efterforsker i sammen grad – eller mest sandsynligt en kombination af alle tre (og naturligvis en lang lang række andre mindre variable).”

  “Mit gæt vil være at store dele af samfundet generelt og af egen drift opfører sig mere og mere civiliseret hvilket følger en overordnet tendens for den vestlige verden.”

  “Samtidig står en mindre gruppe for en stigende del af den alvorlige kriminalitet hvor også graden af grovhed er stigende.”

  Hvilke kilder har du anvendt til at drage disse konklusioner?

 13. Af Søren Revser

  -

  Nu hvor politiet er holdt helt op med at efterforske den helt tunge kriminalitet fra bla. politikere og finansverdenen, så må overall kriminaliteten jo statistisk set falde.

  Genial måde at mindske kriminalitet på :-)

 14. Af Søren Revser

  -

  Er der for resten nogen der kan fortælle mig, hvorfor man på Christiansborg kritiserer bagmandspolitiet for ikke at passe deres arbejde, i stedet for at tvinge dem til faktisk at passe deres arbejde?

  Det lugter jo langt væk af en gratis omgang.

  Politikerne ønsker naturligvis ikke at gå i clinch med de helt store forbrydere, for så ryger de hurtigt selv med i faldet. Et helt klassisk korruptionsscenario.

 15. Af Soren Sorensen

  -

  Danmarks kriminalitet er faldet paa alle omraader under sr regeringens paanaar mestendels borgerlig pengekriminalitet som forvolder de Andre former for kriminalitet endda straffefrit mestendels.

  Mht tom jensens indlaag var det ifolge politiets ansvarlige for sagen. Blot et internt opgor mellem 2grupper og at en havet kysset med en dreng og lidt riven I haaret oplaaet stort og vildt af faren og et par venner I medierne I bedste df stil hvor hvad er sandt er ligegyldigt saa laange der kan spindes paa det.

 16. Af Frank Andreasen

  -

  Hvis man som Mads h henregner et blåt øje til grov vold, kan man jo sagtens få statistikkerne til at blomstre

 17. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt husker jeg denne kommentar et eller andet sted fra :

  “Statistik er som en lygtepæl. Ikke særligt oplysende, men god at støtte sig til.”

 18. Af Morten Holgersen

  -

  Tillad mig lige at korrigere-
  Der er ikke noget der hedder 15 årige mænd. Nej vel?
  Lige som der heller ikke er noget der hedder 21 årige piger.
  Under atten, så hedder det drenge eller piger- over atten hedder det mænd eller kvinder. Det er ikke svært.
  Det der er svært for nogle er at lette grødhovedet fra den redigerede og løgnagtige skærmverden og gå ud i den faste virkelighed. Der ser det nemlig noget anderledes ud. Ja, Du kan få et par på snotten, lille skærmmand- så derfor går Du ikke ud! haha.
  Du plabrer og Du piller Du roder og raver, for at lade som om Du gør noget samfundsgavnligt. Men det gør Du ikke. Du er faktisk bare endnu en parasit på os arbejdende; hvorfor skal jeg føde på en skærmpiller og telefononanist?
  Det skal jeg heller ikke. Du må komme ud i virkeligheden og arbejde, lille ven.
  mvh

 19. Af Kevin Mikkelsen

  -

  @Jesper Lund

  Jeg har et svar til dig liggende i blogfilterets uransagelige og debatødelæggende vægtskål…

 20. Af Knud Nielsen

  -

  Nu afspejler kommentarerne så til desværre overflod, at det vist kan være fuldstændig ligegyldigt for nogen, hvordan den faktiske virkelighed er.

  Men uanset hvilken tilgang man vælger og uanset hvilke former for opgørelser, man læner sig op ad, så peger de på samme tendens. Børn og unge bliver ganske enkelt mindre og mindre kriminelle og skejer stadig mindre ud. I Den generation, som var unge i 1950’erne og 1960’erne, var således langt mere kriminelle og også langt mere voldelige da de var unge end nutidens unge. Op mod 34% af de unge mænd havde således begået butikstyveri i 1964 (ifølge Sessionsundersøgelsen fra 1964) mens det i tilsvarende undersøgelser fra 2008/09 drejer sig om mindre end 19 procent (og det er så faldet yderligere igennem de sidste 5 år).

  Men bare et par tal fra Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse i 2011 over udviklingen blandt de unge igennem de sidste mange årtier.

  Fra 1979 er der kun gennemført en sammenlignelig undersøgelse i Gladsaxe. Her havde kun 5% af de unge aldrig begået noget ulovligt. ”Børnene og de unge havde en oplevelse af, at andre børn og unge så at sige havde forventninger om, at det sommetider og i visse situationer var i orden at lave butikstyveri og anden kriminalitet, ja endog at sådan noget burde man gøre eller medvirke til at gøre.” For nu at citere fra Det Kriminalpræventive Råds undersøgelse. 20% af de unge havde begået relativ alvorlig kriminalitet.

  I 1989 i Gladsaxe var andelen af de lovlydige unge vokset til 22,1%, mens 10,6% havde begået relativt alvorlig kriminalitet.

  Nu har Gladsaxe så åbenbart lidt mere kriminelle unge end landsgennemsnittet. Men fra 1989 og frem er der også landsdækkende undersøgelser blandt de unge.

  I 1989 var andelen af de lovlydige unge på landsplan vokset til 25,1%, mens 8,7% omvendt havde begået relativt alvorlig kriminalitet.

  I 2010 var billedet derimod sådan, at de ’lovlydige’ unge, der aldrig har begået noget ulovligt udgjorde 48,3% og kun 6% af de unge havde begået alvorlig kriminalitet.

  Nu er ungdomskriminalitet selvfølgelig kun et enkelt aspekt, men betragtet som et symptom på ungdom før og nu, så harmonerer det statistiske billede her altså ikke særlig godt med det mediemæssige billede af moderne børn og unge som en generation der er særligt normløse og grænseoverskridende. Faktisk tværtimod

 21. Af Kevin Mikkelsen

  -

  @Jesper Lund

  EDIT: har forsøgt at fjerne links og bare indsat søgeord der burde kunne føre til manglende links så kommentaren måske kommer forbi blogfilteret.

  Eurostat har tonsvis af statistikker samt en tendens graf for den periode hvor man nogenlunde kan forsvare at sammenlægge statikker fra de enkelte medlemslande, se f.eks. anden graf i højre side her: (Crime_trends_in_detail)

  For USA (og Canadas) vedkommende så er Wiki artiklen desangående (Crime_in_the_United_States) fyldestgørende og for en specifik lang tendens graf kan du f.eks se anden graf på siden her (kun mord-rate vel at mærke): (berkely: a-crime-puzzle-violent-crime-declines-in-america)

  Hvad angår Danmark se bl.a. justitsministeriet løbende undersøgelse af danskernes udsathed for kriminalitet:
  (justitsministeriet: 2013/Offerrapport202012)

  Denne rapports metode bygger ikke på myndigheders optælling af sigtelser, domme osv. men på de adspurgtes egen udsathed for diverse forbrydelser.
  Det kan sålede give en mere “folke”-nær definition og optælling der indbefatter alle hændelser og ikke kun dem der er anmeldt / registreret af politiet.

  De første tre tabeller (s.9-11) viser fint den generelle tendens om faldende kriminalitet i samfundet som helhed ved et signifikant fald i den overordnet kategori for tyveri, hærværk, vold samt et signifikant fald i volden alene.

  Den viser også at der er signifikante stigninger i den type af vold der indebærer våben og gruppevold – hvilket i min tolkning viser at råheden er stigende hvis man altså er eing i den definition af det er mere råt at blive angrebt med slagvåben eller kniv end at blive slået med hånd.

  Mere interessant er dog den signifikante stigning i vold hvor offeret flere gange (per år) udsættes for vold.
  Min tolkning er derfor at det præcist er denne gruppe af ofre og tilhørende gerningsmænd (f.eks. som med pigebanden hvor den 15 årige allerede havde en dom for vold) som de omtalte myndigheder har forsøgt at hjælpe uden nogen effekt.

  Tværtimod så har det generelle fald i befolkningen ikke forplantet sig til en af de mest udsatte grupper, hvilket man må formode er der hvor indsatsen er størst endsige dyrest (MultiFunC osv) og resultatet er uændret eller endda stigende hvis der korrigeres for det øvrige fald i samfundet som helhed.

  Min position er således at man ikke på baggrund af de i Hr Kastrups blog angivne statistikker kan bedømme myndighedernes indsats og slet slet ikke udråbe det til en “næsten utidig succeshistorie …”. da effekten for dem der må formodes at modtage myndighedernes “hjælp” næsten må betegnes som det omvendte; en utidig fiasko.

  Som et lille kuriosum kan bemærkes at vold udført af gerningsmænd under 25 (16-24år) er stort set uændret med en meget svag stigning i seneste opgørelsesperiode.
  Denne gruppe indbefatter de fleste af de i bloggen opgjorte tal over domme til ungdomskriminelle (der jo viser et 42%!! fald) og viser hvordan samme fænomen kan kvantificeres forskelligt afhængig af hvordan den enkelte statistik opgøres og hvilke intervaller der medregnes under en kategori.

 22. Af Søren Revser

  -

  Knud Nielsen: Voksen kriminaliteten er så desværre vokset massivt; men al den stund, at politiet ifølge alle offentlige kilder, af resursemæssige hensyn, ikke orker at efterforske den grove af slagsen, så vil det jo selvsagt ikke afspejle samfundets sande natur.

  Og hertil skal naturligvis lægges, at omkring 90% af den berigelseskriminalitet der finder sted, har man afkriminaliseret ved blot at finde synonymer for udåden, eller slet og ret betalt Pressen for slet ikke at omtale den.

  Jeg tør godt love, at historiens dom over dette og det forgangne årti bliver endog meget hård.

 23. Af Preben Jensen

  -

  Blogfiltret bliver værre og værre. Vi er flere der evt. dropper videre deltagelse.

 24. Af Preben Jensen

  -

  Hvad er årsagen til at blogfiltret er begyndt at virke helt uberegneligt, vilkårligt og restriktivt? Er det meningen at kvæle debatten stille og langsomt, ved igen og igen at mobbe kritiske eller seriøse bloggere………. ved at lade dem arbejde forgæves? Masser af emner får ikke eet ord med på vejen pga. spærringer.

  Den radikale Martin Lidegaard og Venstres Søren Pind ønsker at skærpe holdningen overfor Rusland, plus at de fordrejer krisen. Det opgiver vi også at kommentere.

 25. Af Jørn D.

  -

  Det er vist mere en kamp om at bevare / udvide antallet af arbejdspladser
  ja
  Nu kommer ungdomskriminalitet 9 til 16 samaritanerne
  med de samme forklaringer, på manglende resultater,
  som de er kommet med i de sidste 30 år
  og
  det med en stigene desperation i stemmen
  grundet de ringe resultater !

  nu frygter de at medarbejderantallet
  mest skrues op i ungdoms fængslerne !
  ja
  Det går fint med ungdomskriminaliteten – virkelig fint
  og
  det syntes som om, at de bruger arbejdsdagen “resultatsløst”
  på bortforklaringer og på at lave “overarbejde” !
  det
  for at holde gang i “forretningen”

  også i fremtiden
  vil det
  gå fint med ungdomskriminaliteten – virkelig fint !
  men
  hvem sørger egentligt for, at det går godt med ungdommen ?

  ironi.mus

 26. Af Axel Eriksen

  -

  Er børn/unge under den kriminelle lavalder ikke også ungdom og laver de ikke kriminalitet?

  Jo!

  Men de er ikke med i statistikkerne!

 27. Af Søren Sørensen

  -

  Nej Axel børn er ikke unge! :)

  Du må vente lidt med amerikanske tilstande hvor slik stjålet i Brugsen af en 8 årige 3 gange er “3 strikes out for good”. En sådan straf burde naturligvis kun være for penge bedragere af folket og deres ansvarlige revisorer

 28. Af Axel Eriksen

  -

  Det er overhovedet ikke det, jeg mener! Ingen straf i juridisk betydning!

  Men skulle de ikke med i statistikken for “ungdomskriminalitet”?

  Der er utallige omtalelser af 13-14 årige, der har begået voldskriminalitet – og derefter overgivet til de sociale myndigheder !

  Det er statistikken, jeg skriver om! Intet om nedsættelse af straffealderen!

  Men burde det ikke være relevant, at få at vide, hvor mange under den lovpligtige straffealder, der begår kriminelle handlinger, som de i “voksen tilstand” ville blive straffet for!

Kommentarer er lukket.