“I Sverige er man kommet meget længere”

Af Mads Kastrup 29

“Forbrydelsen blev begået den 5. juli, da galleriet Rönnqvist & Rönnqvist i Malmø åbnede en udstilling, “Fængslende street art”, som viste mere end tredive af Parks billeder. Udstilling var blot åben i få minutter, før politiet greb ind.” (Sydsvenskan, 21/5-2014)

I Sverige er den såkaldte provokunstner Dan Park nu idømt seks måneders fængsel for med sine billeder at opfordre til had mod bestemte befolkningsgrupper.

Heraf kan man udlede en del.

Man kan udlede, at kunstnerens kunst åbenbart virker. Den provokerer efter hensigten. Ikke at det er en kvalifikation af noget som helst – ser man billederne, må man endog konkludere, at det er det vist ikke i Parks tilfælde. Men ytringsfrihed gælder vel også dårlige kunstnere.

Man kan også udlede, at retten i Malmø tilsyneladende aldrig har fattet Magrittes berømte maleri af en pibe med teksten: “Dette er ikke en pibe”, hvor meningen er, at man skal skelne. Magrittes værk er jo derimod et billede af en pibe, hvilket ikke er det samme. Billedet demonstrerer hermed det eksistentielle dyb, kunst udfolder mellem det, den afbilleder og det, den egentlig frembringer.

Hvad angår Dan Parks evne – eller mangel på samme – for dyb, kan man se hans billeder her. Dommen er i øvrigt kunstnerens fjerde for overtrædelse af loven mod hetz mod bestemte personer eller befolkningsgrupper. Tidligere overtrædelser har eksempelvis været et skilt med teksten “ZIGENARBROTT ÄR NÅGOT GOTT” (sigøjnerforbrydelser er noget godt, red.). Eller som bloggen “Den Frie” skrev angående en dom i 2012 mod Park: “Den anden overtrædelse drejer sig om en plakat af tre sorte mænd med løkker om halsen. Plakaten er udstyret med teksten “Hang-On Afrofobians” og henviser blandt andet til overfaldet på Yusupha Sallah, der blev overfaldet i Kroksbäck i Malmø af racister. En sag de svenske medier havde endog ganske svært ved at forholde sig til, da det kom frem, at racisterne, der nær tog livet af Yusupha Sallah foran øjnene på hans lille søn, var en gruppe arabere. Med sin plakat sætter Dan Park – på vanlig politisk ukorrekt og subtil vis – igen fingeren på et af det svenske samfunds smertepunkter, når han blandt andet stiller spørgsmålet: Kan en minoritet være racistisk?” (se i øvrigt eksemplerne her).

Men vigtigst at udlede er vel, at vi med dommen hører Sveriges officielle stemme klart og tydeligt. Her taler det svenske samfund om ytring – om begrænsning af ytring. Og grænsen trækkes her (med forbehold for appel osv.). Uden at retten godtgør, hvordan og på hvilken måde Parks billeder skulle forvandle sig fra tanke til handling, vedtages det, at ytringen faktisk i sig selv er nok.

Antropolog Dennis Nørmark skrev følgende på Facebook efter dommen:

“Da kunstneren Dan Park havde siddet længere i fængsel i Sverige end Ai Weiwei sad fængslet i Kina, afstedkom det bare et skuldertræk fra de fleste. Nu har han fået 6 måneder. For sin kunst. I Skandinavien. Og vi gør intet. Man bliver efterhånden nødt til at spørge om Sverige overhovedet er et demokrati eller om de bare har valgt en meget aparte måde at være det på.”

Dan Park er, som det fremgår, ingen Ai Weiwei. Men man forstår, hvad Nørmark mener. Dommen ligner noget, man ellers kun finder i totalitære stater. Det ligner en dom, der normalt ville få skandinaver til at møde op foran en ambassade med demo-skilte og stearinlys samt indlede en “befri-underskriftsindsamling”. Men Sverige er selvsagt et demokrati. Også efter dommen mod Dan Park.

Sverige var også et demokrati samt et frit land efter, at Berlingske kunne berette, at Malmø-festivalen tidligere på ugen fyrede et dansk teaterkompagni, der blev kritiseret for at være racistisk, selv om formålet med projektet faktisk var det modsatte. Heller ikke festivalen syntes i stand til at skelne mellem en egentlig pibe og et billede af en pibe, om man vil. I teaterkompagniet Global Stories’ projekt »Med andre øjne« blev deltagere med hjælp fra teaterfolk og makeup-artister sminket, så de kan påtage sig en anden etnicitet. “resultatet er en større forståelse af diskrimination, inklusion og mangfoldighed,« lød formålet. Se blandet andet SF’eren Özlem Cekic sminket hvid her.

Festivalen modtog godt 200 protestunderskrifter mod projektet samt omkring 30 klagemails. Hvilket fik festivalleder Pella Ström til at pille “Med andre øjne” af plakaten. Hun fortalte Berlingske, at den opfattelse, at projektet handler om at gøre hvide til sorte, var en indsigelse, der skulle tages alvorligt. Kritikerne henviste bl.a. til de såkaldte »blackfaces«, hvor hvide skuespillere i gamle dage blev sminket grotesk sorte for at parodiere sorte.

Pella Ström var helt klar over, at et lignende arrangement i Danmark formentlig ikke ville blive aflyst pga. beskyldninger om racisme. Men i Sverige er man »kommet meget længere i debatten om integration og ligestilling end i Danmark,« som hun udtrykte det.

Det er så her, vi i Danmark får en alvorlig aktie i hele scenariet. Udtalelsen runger i kløften mellem en gængs svensk opfattelse af danskere og Danmark som småracistiske og en almindelig dansk påstand om udbredt politisk korrekthed og berøringsangst på svensk side.

Måske er det netop her værd at minde om, hvad muhammedkrisen handlede om. Den handlede ikke om tegningerne. Den var daværende kulturredaktør på Jyllands-Posten, Flemming Roses, forsøg på at statuere, at krænkelseskulturen er gået over gevind i den vestlige offentlighed. Muhammedtegningerne handlede om selvcensur. Om angsten for at krænke. Som derpå fører til tyranni.

Hvis det svenske samfund virkelig ønsker at undgå hetz eller hatespeech mod visse befolkningsgrupper, tyder en seks måneders dom til en i bedste fald middelmådig provokunstner vel ikke ligefrem på, at Sverige står stærkt og uantasteligt på området. Endsige er “kommet meget længere” end Danmark. Hvad enten det er loven, dommen, kunstneren eller for den sags skyld en tilladelse til at se “Med andre øjne”, der er noget galt med, tyder det vel alt sammen mest på det modsatte.

29 kommentarer RSS

 1. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Ja vist, der er ingen tvivl om, at dommene er et tydeligt svaghedstegn, folkehjemmet knager i fugerne.

  Men med mit kendskab til svenske forhold, er det mest sandsynligt, at man blot vil udvidde strafferammen. Dan Park kan se frem til “kunstnerisk” berømmelse pga. mange dage bag tremmer, og spørgsmålet er så, om han er mere sikker der?

  Derimod ligger det tungt med vores lokale “provokunstner”, hvis fremvisning af tissemanden er blevet triviel.

  jyllands-posten.dk/premium/satire/RokokoPosten/ECE6949308/satire-provo-kunstner-chokerer-beholder-toejet-pa/

 2. Af Preben Jensen

  -

  Hvis man er tilhænger af demokrati, er man også tilhænger af ytringsfrihed.

  Ægte demokrati findes kun hvor der er plads til folkelig medbestemmelse og politiske/ kritiske ytringer.

  Sverige er ikke et demokratisk land længere. Dels er folket sat udenfor døren, mens regeringen skalter og valter med folkets liv og landets fremtid, dels er der ikke meget tilbage af ytringsfriheden, fordi folk hetzes og trues på det groveste (eller smides i fængsel ) hvis de siger eller skriver noget der ikke er “politisk korrekt”.

  I vores naboland er det nu rabiate feminister, politik-kvinder, pladderhumanister og nykommunister der dominerer, og det er ikke småting svenskerne skal finde sig i.

  Læs om “Den svenske nedsmeltning” og “Tavshed om Sverige” på nettet.

 3. Af Claus T.

  -

  Gad vide, om Dan Park også har lavet et portræt af nogle jøder komplet med slangekrøller og krogede næser og forsynet portrættet med overskriften “Alt lykkes i en gasovn”?

  Og hvis nu nogen var blevet sure, ville Mads Kastrup så også skrive, at “krænkelseskulturen” er gået over gevind?

 4. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  -Ja Sverige er blevet prototypen på den type samfund ( læs diktaturstater ) der er beskrevet i bøgerne “Fagre nye verden” samt “1984”.
  -At den etniske svenske befolkning finder sig i en sådan behandling er ganske uforstående,-
  de er taget som gidsler af en modbydelig, fanatisk “politisk korrekt elites” forræderi i mod det
  svenske folks historie, kultur, religion og hele baggrund – havde aldrig troet, at vi skulle opleve
  at dette veludviklede – engang blandt verdens top 3 lande – nu er på vej ned i galskabens sorte
  helvede, hvorfra der ikke findes nogen frelse med kun undergang.
  PS.: “skræk-eksemplet Sverige” må være så afskyvækkende, at DK burde se “skriften på væggen” inden det også bliver for sent her.

 5. Af Axel Eriksen

  -

  Hvad står Claus T. for?

  Er fornavnet en reference til Store eller Lille Klaus?

  Er efternavnet “T” en reference til: Tumbe, Torskedum, Tåbelig – eller hedder vedkommende noget andet?

  Ifølge debatreglerne skal fuldt navn oplyses – ellers burde kommentaren slettes!

 6. Af Peter Christensen

  -

  @CLAUS T.

  Vi taler ikke om hvorvidt, nogen er blevet sure. Vi taler om at han er blevet smidt i fængsel. Kan du se forskellen?

 7. Af Claus T.

  -

  @Peter Christensen
  For god ordens skyld: Jeg synes, det er tåbeligt, at han skal i fængsel.
  Min pointe var en anden, nemlig at det er en gratis omgang i Danmark at gøre nar af muslimer og sigøjnere, men ikke af jøder. Det er det ikke i Sverige eller Tyskland. Der bliver folk lige forargrede, uanset hvem det går ud over.
  Så er vi ikke en smule dobbeltmoralske i Danmark?

 8. Af Britta Helbek

  -

  Jeg havde en gruppe medarbejdere med på studietur til Sverige i 2002.
  Vi blev godt modtaget på institutionerne der. Men hver gang vi forsøgte at høre noget om deres erfaring med at tage imod invandrere på deres institutioner, lød det:
  “Shhhhh… Vi risikerer at blive fyret, hvis vi fortæller, hvad vi virkelig oplever”. Det gjaldt også institutionslederne. De udtrykte meget klart, at det kunne koste dem jobbet, såfremt de udtalte sig til os på en måde “som vi får besked på at gøre det.” For at bruge deres egne ord.
  Da vi besøgte nogle af institutionerne, kunne vi ikke finde svensk-etniske beboere. Kun indvandrer familier. Da vi jo ikke troede på, at svenske familier pludselig ikke længere havde behov for ophold, fandt vi, efter en del søgen, endelig frem til svenske familier, der efter egne udsagn, følte at “vi bliver presset over i private organisationers hjælpeforanstaltninger. Og nu er vi så overgivet til private, fordi der ikke længere er en prioritering af vores behov. Kommer vi endelig ind på et kommunalt tilbud, må vi flytte igen. Der er simpelthen ikke plads til, at vi bliver behandlet ordentligt i samværet med visse kulturer, og protesterer vi, får vi at vide, at vi er racisterne.” Det skal siges, at det ikke var dokumenteret.
  Vi drog hjem med meget tung følelse af stor undertrykkelse og tyrannisk adfærd, fra? Ja, hvor kom det egentlig fra? Hvem sidder på alle svenskeres vegne og tyranniserer på den måde?
  Så “kommet længere end danskerne”? Nej, det er I ikke, kære nogle svenskere. Det er faktisk meget sørgeligt.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Der er vel reelt ikke så stor forskel på afviklingen af folkhemmet Sverige versus afviklingen af Danmark og Norge. De global politisk korrekte i Sverige har vel bare sat turbo på ift Danmark og Norge. Så ved at betragte Sverige, kan de andre 2 landes befolkninger se lidt i krystalkuglen og selv bedømme, hvornår er de rendt over ende :)

  Fagre nye verden :(

 10. Af Soren Majgaard

  -

  Politikerne har travlt ved håndvasken efter skaderne på den jødiske skole er blevet vist af pressen.
  For ligegyldigt hvordan man vendere og drejer det er det politikernes skyld at de har sluppet katten ind med noget unævneligt.
  Men hvis det er skoleelever, der har udført udåden, viser det netop, at skolerne ikke lærer eleverne almindelig god opførsel .
  Ja Pisa undersøgelsen viser endvidere, at de heller ikke lærer noget som helst, for da de ikke har opbygget noget at bygge deres fremtid på , så sejler det hele.
  Alle elever modtager højere karakterer end præstationerne berettiger til, så skolerne ufortjent får en sæk penge de ikke burde have. Det er korruption, som ikke bliver straffet, før eleverne må bære straffen, når fagskoler, uddannelsespladser og universiteter ikke kan oplære dem, for man kan ikke bygge fremtiden på et underlødigt grundlag. Trist men det er læren fra erhvervslivet.

 11. Af 1889: Behovet av ovederhäftigt och osakligt at Vilks.net

  -

  […] Här är en dansk kommentar (Berlingske). […]

 12. Af Preben Jensen

  -

  Se også Henrik Days blog ang. Danmarks “parløb” med Sverige.

  Eller se på nettet ang. ISIS trusler mod Danmark.

 13. Af Erik Kall

  -

  Jeg har boet i Sverige siden 1994 og føler jeg må komme med en lille kommentar. Selve den grundlæggende lovgivning er ikke særlig forskellig i Danmark og Sverige.
  I Danmark har vi haft racismeparagraffen (266 b) siden 1939, oprindelig for at beskytte jøderne:
  “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

  I Sverige tilkom denne lovgivning i 1948 i forbindelse med at Einar Åberg spred ansemitisk propaganda. Den svenske lovgivning siger:
  “Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att uppsåtligen,
  i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
  Påföljden är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter.”

  Hvis jeg skal være ærlig har jeg svært for at se den principelle forskel på den svenske 16 kap 8 § og den danske 266 b. Videre har jeg også svært for at se hvordan en domstol skulle betragte Dan Parks handlig som “ett ringa brott” ikke mindst da han tidligere har været dømd for at have gjort præcis samme sag.

  Det er interessesant at følge diskussionen om Sverige i danske medier. Jeg synes egentlig ikke at der er tale om nedsmeltning eller lignende adjektiver som er anvendt i denne tråd. Hvis vi ser på de seneste godt 20 år har jeg set nogen særlig udvikling af et “big brother” samfund i Sverige. Det ser faktisk ganske lignende ud som det gjorde i Danmark for 20 år siden. Forskellen er bara at Dansk Folkeparti har formået at få flyttet grænserne for hvad der er acceptabelt at sige i det offentlige rum siden da.

 14. Af Soren Sorensen

  -

  Det er forskel paa private xenophobiske hate speeches og promovering af disse. Sverige er et fornuftigt land.men kan undre sig over at camre mv andre domte racister faar boder blot I dk? Selv okonomiske borgerliige penge bedragere af samfundet faar paanere-men slet Ikke nok-straffe.

  Vores broderland kan laare os meget om etik og moral. Vi folger biblen og de den sunde fornuft der.

 15. Af Preben Jensen

  -

  SVENSKERNE FORRÅDES OG TYRANNISERES AF DERES EGEN REGERING……..

  Sverige er blevet et skrækeksempel, skriver Bjarne Munk ovenfor. Og det er jo rigtigt. De tusindvis af nedbændte skoler, de tusindvis af overfaldne og voldtagne kvinder, de tusindvis af knivstikkerier, gadeoverfald og skudepisoder vidner om en indvandring der er gået helt over gevind. Svenskerne bliver nu tyranniseret og terroriseret både af indvandrere og egne politikere. Og ISIS går nu også rundt med sorte flag i Stockholm og Göteborg.

  Også herhjemme er tingene ved at løbe løbsk. “Takket være” R og S, der har udviklet sig til at være decideret uduelige, folkefjendske og landsskadelige partier.

  Se snaphanen, 180 grader og den korte samt jp debat. (Jalving og Uhrskov)

 16. Af Mads Kastrup

  -

  Interessante begrundelser fra retten i Malmø:

  http://www.expressen.se/kvallsposten/darfor-fick-dan-park-ett-langt-fangelsestraff/

 17. Af Mads Kastrup

  -

  @Erik Kall

  Du har naturligvis ret i, at lovgivningen ikke er væsensforskellig. Men det er anvendelsen og tolkningen helt åbenbart. Lige som mængden af selvcensur og krænkelses-tilkendegivelser synes at være gået i hver sin retning i Sverige og Danmark siden Muhammedkrisen.

 18. Af Preben Jensen

  -

  Under Henrik Days “Regeringens sundhedsflop” kan man læse mere om hvordan vi danskere holdes for nar.

 19. Af helena Hansen

  -

  Jag har boet i Sverige i 25 år og elsker landet. Der er meget, meget plads -rent fysiskt. Natur og natur og natur og du må gå hvor du vil og plukke bær hvor du vil -det hedder allemandsretten. Der er naturligtvis også minussider som for eksempel det socialdemokratiske partis ikke altid lige demokratiske måder at skaffe stemmer på, samt deres totale dominans på visse arbejdspladser, hvor du knappt tør sige at du ikke er sosse.
  Den regering Sverige har nu er den bedste på mange, mange år – og de skal bestemt ikke beskyldes for intolerance.
  Svenskerne har en mængde underlige ideer om dit og dat, -ret og fejl- , så mange at de selv bliver ganske rundtossede af og til. Sverige har været neutralt i århundreder og devisen er: man må sno sig sagde ålen, så af og til snor de sig af de forkerte grunde, men opfatter jeg som nærmest genetiskt betinget.

 20. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Kvällsposten skriver:

  “Ett argument som Park använt tillsammans med galleristen Henrik Rönnquist, som ställde ut bilderna, har varit att de velat skapa debatt.

  Malmö tingsrätt misstror den förklaringen. Avsikten kan snarare ha varit att provocera eller kritisera men mot vad eller vem har de inte kunnat förklara, enligt tingsrätten.”

  For det første kan det konstateres, at det er lykkedes overmåde godt at skabe debat, og at den endda har bredt sig til mindst tre af Danmarks store aviser, hvor sagen har vakt så megen opsigt, at den bl.a. har givet stof til den satire i Jyllands-Poisten, som jeg linkede til i min første kommentar.

  For det andet kan konstateres, at denne debat ikke handler om de udstillede billeders indhold men alene om retten til at udstille dem, dvs. om ytringsfrihed.

  Retten har imidlertid ikke godtaget de to sigtedes forklaring om, at formålet var at skabe debat og har i stedet – ifølge Kvällsposten – krævet, at de har skullet gøre rede for rettens egen fortolkning af situationen, der alene beror på en mistanke og som sådan ikke er flatterende for retten.. Det kan de sigtede naturligvis ikke, de fastholder deres egen forklaring, hvorefter de dømmes på rettens mistanke.

  Dette efterlader et mærkeligt indtryk af rettens gang i vort kære naboland, og jeg håber, at dommen ankes. Ikke alene er fængselsdommen meget hård, men det ligner også PENGEAFPRESNING.

 21. Af Erik Jäpelt

  -

  Kan alle ytringer der præsenteres som kunst stå over det ansvar, der gælder i lovgivningen, og som følger med den ret vi har til ytringsfrihed, i de ellers så demokratiske nordiske lande ? Hvis noget defineres som kunst, er det så placeret på en helle, hvorfra vi kan udsende en hvilken som helt ytring, uden at skulle tage til ansvar herfor ? eller er eksemplet fra Sverige et udtryk for en reel undertrykkelse af den kunstneriske frihed ? Længe leve ytringsfriheden og demokratiet, da det er grundlaget for, at vi kan diskutere og følge denne udvikling på nærmeste hold!

 22. Af Erik Larsen

  -

  Jeg er ked af at sige det, men svenskerne er – endnu – et helt, helt andet folkefærd end danskerne. (heldigvis). De fortier ting. De er meget, meget egoistiske. De mener at en alkoholgrænse på 0,0 er OK når man kører bil. De tryner folk (se indlæg) til at nægtes at fortælle sandhederne om indvandrerproblemer, m.m.
  De arresterer folk, der bare siger deres mening om det der sker i deres land.
  Udover at jeg “hadede ” dem da jeg var ung og de altid vandt over os i fodbold! (humor), så har jeg også rejst og været meget i deres land og de er for at bruge et dansk udtryk “sig selv nok”! Jeg bryder mig ikke om dem – har aldrig gjort – og de tog aldrig afstand fra Hitler i sin tid. At de tog i mod nogle jøder vi sendte over sundet kan ikke retfærdiggøre deres evindelige “neutrale holdning”.

 23. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Der er meget godt at sige om Sverige, og jeg gør det gerne, det er blot noget andet, der er emnet her på bloggen, og det ville have klædt Erik Larsen at undlade det med Hitler. Svenskerne tog mod mange mennesker på flugt, det gør de stadig, og det er løbet løbsk for dem. Jeg betvivler ikke den gode vilje, men alt kan overdrives.

  Erik Jäpelt, meget enig, men mig bekendt er ingen endnu lykkedes med en skudsikker definition af begrebet kunst, og jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om Dan Parks billeder. At de provokerer er ikke nok til at betegne dem som kunst.

  Vi har et grelt tilfælde her i landet, hvor en person, som vi førhen uden tøven ville have kaldt en gemen blotter, der udlever sin perversion, påstår at hans afklædningsscener og stadige kredsen om egne fækalier er “performancekunst”. Han giver stadig den tidligere direktør for ARoS kunstmuseum røde knopper.

  Med al respekt for de to dømte, mener jeg, at de – og især Dan Park – har spillet samme rolle, som en nar tidligere havde ved de europæiske fyrstehoffer,. En nar havde særlige privilegier i form af et frisprog, der kunne bruges til at minde fyrsten om, at han kun var et menneske og kunne begå fejl. Dvs. at naren dels var en del af hoffet for at bidrage til underholdningen og dels en slags advarselslampe. Det kunne hurtigt blive en farlig metier.

  Jeg har tænkt mere over de store bøder, der står i grel modsætning til det skete. Ingen kan da med rette påstå, at de er blevet krænket af de udstillede billeder, efter som billederne blev censureret og for manges vedkommende fjernet umiddelbart efter, at udstillingen var åbnet. Jeg synes, at den svenske dommer har legitimeret pengeafpresning.

  Dan Park gør ikke indtryk af at være en person med formue, og han må vel gældsætte sig for at betale bøderne, der er givet alene på rettens mistro men uden noget bevis. Billederne har efter min mening noget sært over sig og råber i både øst og vest om opmærksomhed, hvilket de da også har fået, men sådan er det jo med så meget, der bliver diskuteret uden problemer. Måske har Dan Parks et stort opmærksomhedsbehov og gør en dyd ud af nødvendigheden, det kan ikke afvises, alle samfund har sine skæve eksistenser, som man tidligere har kunnet tolerere, og sagen er i alle tilfælde ubehagelig.

 24. Af Preben Jensen

  -

  Der findes nu også mange flinke svenskere, og det er trist at totalitære kliker nu er ved at omskabe Sverige til et diktatur eller khalifat. Allerede den mangedoblede kriminalitet, den stærkt forringede velfærd og den voksende skatteplyndring/ fattigdom burde jo give den indvandringsbegejstrede svenske regering grund nok til eftertanke og et kursskifte. Men den fremturer bare.

 25. Af Preben Jensen

  -

  Hvad sker der? Nu er der “tekniske” problemer på flere blogs, dog vist ikke her. Er man i gang med at frasortere de kommentarer der ikke er “politisk korrekte”. Eller er man lige så stille begyndt at afskaffe ytringsfriheden?

 26. Af Preben Jensen

  -

  Noget tyder på at dette er den sidste blog hvor der er ytringsfrihed. Der er nu problemer på alle de efterfølgende blogs. Min videre deltagelse i disse debatter kan derfor ophøre nårsomhelst. Der er ved at være for meget bøvl med at få kommentarerne på.

 27. Af PFEP Pedersen

  -

  Jeg der er håndværker, har boet i Sverige seks gange siden 1975 og med egne øjne set hvordan Sverige har udviklets til en slags totalitær stat, hvor mindste afvigelse fra “den rette ideologi”, kan medføre alt fra at blive af med sit arbejde til, som i Dan Parks tilfælde; fængselsstraf.
  Jeg kan huske fra min barndom at vi i perioder kunne se Østtysk fjernsyn, og det slår mig i dag, hvor ens disse var redigeret i forhold til SVT:s nyhedsprogram, det er nok mest att SVT er i farver og lidt bedre klippet, men samme ideologiske opfostring på bekostning af journalismens kerne at rapportere og informere.
  Det ser sort ud for Sverige, på mere en en måde faktisk.
  Tak for ordet.

 28. Af Helena Hansen

  -

  Jeg kan berolige jer med at i Sverige får man bøder efter indkomst. En dagsbøde udgør en vis del af ens indkomst den dag, så ingen bliver fallitmæssig pga.bøder.
  Endnu en svensk egenhed.

  Erik Larsen: At promillegrænsen er 0,0 -hvordan kan det være egoistiskt? -jeg vil sige tværtimod, fantastiskt godt for øvrige medtrafikanter!

 29. Af Dan Park: Når krænkelse bliver til hets mot folkgrupp | Retsstaten

  -

  […] danske medier har i modsætning til deres svenske pendanter reageret med fordømmelse af dommen, der sendte den […]

Kommentarer er lukket.