Når ministre lyver

Af Mads Kastrup 98

De bliver ved med at sige det. De bliver ved med at skrive det. Der har i snart flere måneder stået TV-reportere samt siddet såkaldte politiske analytikere inde i mit fjernsyn og med kongens foged-miner forkyndt: »Man må ikke lyve for Folketinget«. Eller også har de skrevet det i aviserne: »Det er klart, man må ikke lyve for Folketinget«. Eller også har oppositionspolitikere sagt det: »Lyver en minister for Folketinget, er det en meget alvorlig sag.«

Alt sammen underforstået at den slags har konsekvenser. Ministeren må gå. Selv den ellers langt ind i borgerlige kredse særdeles kompetente erklærede Christian Friis Bach (R) måtte forlade sin ministerpost. Han havde ikke engang løjet. Hans embedsfolk havde givet ham forkerte oplysninger, som han godtroende videregav til Folketinget. Og løgn er vel, når man bevidst taler usandt?

Men så alvorligt er det altså. Her falder der brænde ned, må man forstå. Her er folkestyrets streg i sandet. »En minister må ikke lyve over for Folketinget. Det har ministeren gjort,« sagde Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper tillige i sidste måned og væltede justitsminister Morten Bødskov (S). Bødskov gav Folketingets Retsudvalg en fabrikeret årsag til, at udvalget ikke kunne bese Christiania. I den misforståede hensigt at bevare fortroligheden i PET’s oplysninger om trusler mod Pia Kjærsgaard (DF). Som Venstres retsordfører Karsten Lauritzen dertil istemte med noget nær en skoleinspektørs løftede pegefinger, så var det yderst kritisabelt, at justitsministeren ikke blot havde vildledt, men konstrueret en løgn for at få Folketingets Retsudvalg til at udsætte et besøg på Christiania i februar 2012.

Tillad en undren.
Hvordan var det med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) tilbage i midten af 00’erne? Var der ikke noget der, som man siger. »Lignende« rækker formentlig ikke. Claus Hjort Frederiksens manipulation af Folketinget forekommer i lyset af den alvor, hvormed unøjagtigheder fra ministre behandles med i dag at være i en kategori for sig. Og vel at mærke ikke på den undskyldelige måde.
Blandt de i øvrigt cavling-belønnede afsløringer af Hjort Frederiksen i 15 radioindslag af DR journalisten Jesper Tynell var:

• Claus Hjort Frederiksen gav Folketinget usande oplysninger (om han vidste, han talte usandt, er ikke godtgjort, men forekommer sandsynligt).
• Ministeren afskaffede kravene til udenlandske arbejdstageres sikkerhed i farlige job – i al hemmelighed og uden om Folketinget.
• Beskæftigelsesministeriet bad på Hjorts ordre kommunerne administrere den såkaldte 300-timers regel på en ulovlig måde. Borgere med ret til kontanthjælp blev nægtet hjælpen.
• Ministeriet bestilte misvisende tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for at dreje den offentlige debat til egen fordel.
• Embedsmænd slettede belastende dokumenter fra ministeriets arkiver.

Hvad skete? Var hele folkestyret så ikke i oprør? Var det ikke enden for Claus Hjort Frederiksen som minister? Der skete faktisk ikke noget. Som i intet. Eller rettere: Beskæftigelsesministeren blev forfremmet. Måske ikke lige frem på grund af, men under alle omstændigheder på trods af sin og sit ministeriums uredelighed.
Ingen kan tilsyneladende give en ordentlig analyse og forklaring på ovenstående misforhold, ubalance, selvmodsigelse i konsekvensen af ministres anløbne embedsførelse. Ikke med mindre vi undsiger de seneste måneders omkvæd og konkluderer, at dette er ikke sandt. En minister må tværtimod gerne lyve eller vildlede Folketinget. Så længe der ikke er 90 mandater, der med alvorsminer er rede til at forkynde det modsatte i det konkrete tilfælde og kræve ministerens afgang.

Det forestående politiske år bliver undersøgelsernes år. Jævnfør de nævnte vildledninger af Folketinget. Undersøgelser er i gang i både Justits-, Udenrigs- og Socialministeriet. Hvor meget løj embedsmændene? Og da fordrejninger, vildledninger og usandheder fra ministre er tidens populære politiske toneklang, kan man også regne med, at en hoben journalister i disse dage sidder i spænd mod hinanden i ophidset tilstand i en døråbning. Det er den døråbning, der går ind til aktindsigter i ministres udsagn og papirer, der måske godtgør, at disse er parallelforskudte fra sandheden. I den forgangne uge kom således et nyt bud: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen blev af Jyllands-Posten forsøgt hængt op på at have givet misvisende oplysninger til Folketinget om et forskningsprojekt vedrørende sygedagpengereformen. På et grundlag så tyndt, at der ikke skal spildes plads på det her.

Er det så forkert, at journalister jagter den slags lige nu? Naturligvis ikke. Skal vi jævnfør Hjort-doktrinen sløjfe ministeransvarsloven? Selvsagt ikke. Ind i mellem ville det imidlertid være befriende, hvis vi kunne få sat større, bredere og måske ikke mindst længere perspektiv på de politiske nyheder end at hyperventilere over, at ikke alt i den politiske badeanstalt er perfekt udført synkronsvømning.
Lige nu tegner det til et politisk år, der vil øge den angiveligt udbredte djøf-, medie- og politikerlede. Der vil være borgere derude, der spørger sig selv, om det der med afdækningen tjener et formål, hvis der ikke er nogen egentlig sandhed, løgnene skal stå ret for.

98 kommentarer RSS

 1. Af georg christensen

  -

  Når ministre lyver og neutrale embedsmænd og kvinder ikke er istand til at overholde “REGELSÆTTET” skrevet eller ej, bør en “fyreseddel” være på vej.

  Når en kassedame eller mand, forgriber sig på et frimærke ryger tingesten ud. Når ministre og embedsmænd forgriber sig på milliarder, kommer en påtale på dagsordnen, en ny bemærkning skrives under alle de andre. U“udholdelige tilstande, som et samlet folketing virkelig bør tage alvorligt.

  At virke som minister eller tjeneste ansvarlig, bør på ingen måde give fripas til egene “filurligheder”.

  NB: Det vil måske nok være på tide, at få udarbejdet nye ansættelsesvilkår, sammen med nye fyringsgrunde, hos statsansatte som i det private, overalt uden “aftrædelses godtgørelser”, med en fyringsfrist på 3 måneder, (øjeblikkelig, 3 måneders løn udbetales), med gyltighed fra top til tå, fra bestyrelse,direktion til lønarbejder.
  Lovbefædstet af folketinget vedtaget., og nye “toner” vil klinge ud over det ganske rige. Nu kræver folket af ” alle”, at regler til punkt og prik overholdes, og ikke som nu,hvor kun de svageste jagtes medens de stærkeste at for ofte kører friløbet.

 2. Af Hans Hansen

  -

  GEORG CHRISTENSEN – 12. JANUAR 2014 1:32

  Naturligvis.

  Politikere skal ud af vagten i selv samme øjeblik, at det kan bevises at der er tale om løgn. Det bør ikke være et spørgsmål om folketingsflertal, og der bør ikke være tale om senere mulige politiske poster.

  Det ville effektivt forhindre, at politiske tåber som Bødskov får videre senere indflydelse, og hvilken præventiv virkning det ville have på andre politiske tosser.

 3. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En sogneskole er det faglige hus, hvor fagudvalg ved naboskoler har en læseforening og studiekreds i faglokaler under ledelse af en skolemester. Esbjerg Byråd inviterede Maria Montessori på besøg og byen havde skolehaver i Gormsgade for alle elever i 1914 og børnehaveklasser for alle børn i 1920. Jørgen Banke, skolelæreren fra Esbjerg, indførte emneundervisning fra sløjd med en tegning af et emne på venstre side i et hæfte og 3-7 hovedpunkter om emnet med en formskrift på højre side, li´ som en lærer bruger en tavle. Skolebiblioteket blev en lille tegnestue og Børnebiblioteket fik tegninger og malerier på væggen af Storm P., så byen var fri for graffiti. Byen ved Havet fik landets første ungdomsskole i 1939 med motorlære for fiskere, men den blå betænkning har ingen skoleskibe, li´ som “Jensine af Haderslev”.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvorfor skal kommentarer skrevet kl. 23.59 straks gemmes af vejen under “forældede” tekster, mens kommentarer fra 00.01 bliver stående et døgn? Nogle indlæg forældes efter to minutter, mens andre står i 24 timer. Og hvorfor skal man have besvær med at gå frem og tilbage, når systemet med op og ned var hurtigere og nemmere? Ønsker avisen at genere læsere og skrivere? Det nye system er ikke nogen forbedring, tværtimod. Det hakker debatten i stykker, og det betyder at indlæg der ikke skrives om morgenen eller tidligt på dagen, mest er tidsspilde.

  Avisen har allerede jaget mange læsere væk, ved at tillade søren sørensen, arne rud og flere andre at oversvømme debatterne med nonsens. Hvad er meningen?

 5. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvor andre aviser, 180 grader, Den korte, Snaphanen og Uriasposten har tællere, har avisen her ingenting. Er der overhovedet læsere, udover en håndfuld?

  Påvisninger af at feminist- regeringen via kommunerne er begyndt at smide borgere i fængsel, hvis de ikke lynhurtigt kan skaffe 55.000 eller 90.000 kr. til et nyt rør-system (som deres have ikke har brug for)……………… påvisninger af sjofel og brutal behandling af patienter og pårørende….. påvisninger af at kriminaliteten er hastigt stigende……. påvisninger af at regeringen forærer titusindvis af arbejdspladser væk til udlandet…… påvisninger af at skilsmisse-systemet er pilråddent, osv., får næsten ingen fornuftige kommentarer med på vejen.

  Snorksover læserne, eller er der stort set ingen?

 6. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Kun trolde er kontrollører, det siger sig selv.

 7. Af Ole Skovgaard

  -

  @Arne Ruud, Esbjerg en trold skulle opereres om til en jætte og blev indlagt på sygehuset. Operationen lykkedes patienten døde. Endnu engang havde syge huset / sundheds sektoren udført deres opgave til UG med kryds og Slange så Preben(Kevin Magnussen i F1´s) dag var reddet.

  Overlægen indkaldte til presse møde og udtalte de bevingede ord: “Vrøvl flyver højere end (V)”Gåse tårnet”.

 8. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Nå, der er dog to læsere tilbage ser det ud til. Arne Rud og Ole Skovgaard. Jamen så kan det jo virkelig betale sig at bruge sin fritid på at skrive indlæg, selvom man gør det gratis.

  Men flot at avisen stadig har to-tre læsere. Så er nulpunktet ikke nået endnu.

 9. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  @Ole Skovgaard- 12. januar 2014 11:04. – Læs Nils Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige, om geografiens historie, biologiens historie, om kirkens og folkets historie; en folkeskole er en historisk forening om fagenes historie, en historie om det faglige hus.

 10. Af Lars Petersen

  -

  @ Georg Christensen.

  Er grundlæggende enig i dit indlæg, men vil dog gerne have love at præcisere en smule..

  Offentlige ansattes arbejds, ansvar, ansættelse, og afskedigelsesvilkår, goder mv., skal 100%
  synkroniseres med de private skattebetaleres gennemsnitlige, (markedsorienterede) vilkår.

  Dvs. borgerne skal altså have den demokratisk, markedsorienterede “power”, (som de netop
  selv er underlagt i deres eget arbejdsliv), til at kunne fravælge X offentlig service, pris, etc. etc.,
  uden de off. ansatte, kan auto-vækste lønnen, på baggrund af de privat ansattes tilpasninger.

  Når vi kommer til centraladministrationen, er jeg som nævnt grundlæggende endig med dig,
  men må bare sige, at jeg finder det endog særdeles sekundært, om en minister, eller andre
  sygt bekostelige overflods-elementer, taler sandt inde for systemets egen opbyggede logik
  og rammer, da systemsygdommen netop fastholdes igennem aldrig magt-udfordret fokus,
  da central adm. håbløse amatører, har klientgjort pressen & befolk. med deres egne midler,

  Den deraf skattetunge, “kunstige” afhængighed som heraf opstår imellem intet mindre end
  verdens største centraladministrerende tilgang til borgernes (egne menneskeretlige midler),
  bevirker naturligvis, at de foreningspolitiske amatører, nu kan begunstige sig selv med evige
  valg og genvalg, uden hverken tids- limitation, økonomiske, praktiske CV adgangskrav, osv.

 11. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Georg Christensen ! —Djøfferne har helgarderet sig i god tid ! —De har faaet underskrifter paa, at de ikke kan fyres –og ellers skal de have million-aftrædelser ! (læs skattefolkene – der blev fyret ! –De fik million-godtgørelser ) –Saa kunne man jo ligesaa-godt have beholdt dem ! —Desuden har de (djøfferne faaet en helt særlig “dame” –af pamper-slagsen ! –Til, at sørge for, at de bliver forgyldt ! —.—Du har fuldstændig ret ! —Fyringer gælder ikke komm. og stats-ansatte —paa “nusse-kontorene ” ! —kun priv. og selvstændige ! —Der har satset alt for, at blive deres egen chef ! —Medens de offentlige igen “har regnet den ud !

 12. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  Apropos DJØFére, er det så ikke bare lidt interessant, at uanset EU lovgivningen lige ved og
  næsten, snart fylder alt i den Danske retspraksis, hvormed her ingen problemer ville være i,
  at arbejdskraftens frie bevægelighed, med voldsom økonomisk fordel kunne overtage her,
  (da vi har med en høj udgiftspost at gøre), så står disse DJØFére, og vitterlig samtlige andre
  Statsansatte, fortsat fuldstændig skatteindtægts-uberørte hen, imens de værdi skabende,
  som betaler gildet, MILDES TALT ses udfordrede, da de skal kæmpe med Jarek & Svetlana,
  imens de selv samme værdi skabende, skal trække nævnte DJØFére og anden pjat og pjank.

  Er det ikke interessant, at man fortsat pumper godt 4.000 millioner kr. ud om året til de råd
  -givende ingeniører, (altså en klokkeren udgiftspost), uanset det faktum, at arbejdskraftens
  frie bevægelighed, kunne reducere ovennævnte skattebetaling med godt 65 procent ?..

  Er det i hele taget ikke super interessant, at nationen med verdens største driftsmæssige,
  og administrative udgiftsposter, stort set friholder de skattekrævende ansatte; herunder
  kalder disses fortsatte inflationsregulerede lønstigninger for nul-vækst, trods disses antal
  udgør 28% flere, bare målt med de dyre EU15 Stater, og hvis samlede 773.000 ansatte,
  tillagt lønninger, pensioner, goder, materialeforbrug, bygninger mv., svare til at Danmark
  har et eller andet sted imellem 1,4 og 1,48 MILLIONER off. ansatte. målt op i OECD snit.

  Og endelig.. er det ikke overordentlig super interessant, at pressestanden DK, uden tøven,
  kan slippe helvede løs i laksegade, pga. fx. 678 kr. for lidt hudfilm og fadbamser, Mail-Gate
  sager, og andre intetsigende herligheder, imens selv samme folk, simpelthen skider højt og
  flot på ovennævnte, for dernæst at kværne håbløse flanker, og foreningsmæssige positioner.

 13. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Udviklingen i Europa løb løbsk i 1914 og igen i 1939. Med ufattelige tab og lidelser til følge.

  Er den ved at løbe løbsk igen, pga. politikernes dumheder og korrupte processer?

  De projekter EU er i gang med, kan sagtens ende i Europas ødelæggelse, for man agter at tillade at millioner og atter millioner af indvandrere, asylanter og evigheds-turister slår sig ned i Europa. Snart vil de strømme hertil fra hele Afrika samt Asien, Tyrkiet og Balkan osv. Oveni dette vanvid, der kan ende i enorme konflikter, hjælper EUs nedlagte landegrænser med til at sende hærskarer af løntrykkere og kriminelle ind i landene, herunder Danmark.

  Her i Danmark er samfunds-udviklingen allerede gået delvis amok, fordi både den forrige og den nuværende regering er domineret af kolde og tåbelige politikere.

  Kriminaliteten vokser og vokser. Mængden af indbrud, overfald, voldtægter, røverier, knivstik og påsatte brande er skyhøj. Dog er vi endnu ikke nået frem til svenske tilstande. (se 180 grader, den korte avis, snaphanen og uriasposten)

  På de sociale områder går det den forkerte vej. Der er nu henved 30.000 siders regler for hvornår en dansker kan få økonomisk hjælp i tilfælde af arbejdsløshed. Og reglerne bliver strammet op med korte mellemrum. Hvorfor antallet af danskere der havner i social elendighed, stiger og stiger. I takt med at regeringen forærer danskernes jobs væk til udlandet/ udlændinge.

  På sundheds-området går det ad H til. Læs på Lilleørs blog om hvordan regeringen sender syge danskere i døden eller ud i forværret sygdom.

  Hvortil kommer de talrige skandaler regeringen har sat i gang. Fra den nye lægevagt (ring til 1813 og bliv holdt for nar) til mørklægning, politi-jagt på folk der skylder fire kr. til et skummelt parkerings-firma, fængsling af danskere der ikke hurtigt nok kan skaffe 55.000 eller 90.000 kr., tvangs-digitalisering, nye afgifter, gebyrer og bøder i stimer osv., osv.

  Dog er feminist- regeringen dygtig og human, når det drejer sig om at sende millioner og milliarder afsted til radikale projekter i Afrika og andre fjerne steder.

 14. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Sognehuset er de gamle hjems højskole, lørdagsskolen som hobbyskole unge hjems højskole, for talenter underviser man i en hobbyforening med gamle til råd og unge til hjælp som bydrenge, hjemmehjælpere og pc. doktorer, der vejleder om e-post og indernet. Sig mig, hvem du omgås og jeg skal fortælle dig, hvad din hukommelse kan huske og hvad du kan lære.

  En patrulje i en spejderlejr er sammensat som en flok søskende, hvor yngre tager ved lære af ældre, en læge behandler de syge til gavn for de raske, og en lærer underviser handicappede til gavn for undervisning af talenter, der lærer, at forudsætninger er motivation for at nå et mål.

 15. Af Henrik Nielsen

  -

  Preben Jensen har jo stort set ret i alle sine skriverier om hvordan politikerne pisser på befolkningen, og det kan undre at næsten ingen følger op på hans betragtninger. Det kunne da ellers give en rigere debat. Men folk har måske så travlt med at se fjernsyn og kikke på deres mobiler, at de ikke længere sanser at deres land og de selv er i fare?

  Iøvrigt mener jeg at arne rud er blevet en pestilens på disse blogs. Sammen med andre som kun generer og forstyrrer debatten med nonsens-pladder, burde han have karantæne et stykke tid.

 16. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Ogsaa jeg er “helt enig” ! —Og – se nu bare TV 2 ! –Som klarer sig selv ! —Har de bedste folk ansat ! —Og saa sammenlign med DR. ! —Der modtager borgernes tvangs-licens paa milliarder ! –De har 3000 – folk ansat – til skyhøje lønninger og (evigheds – ansættelser – ligesom “det offentlige ! ” –Og saa kan Dr. kun finde ud af, at sende amerikanske elendigt skidt og i en uendelig-hed gen-sende –gamle programmer ! —Hva faèn – laver alle de 3000 uinteressande – og fantasiløse evigheds-ansatte ? —Det er “det offentlige” –til en forveksling ! —Lad os dog blive fri for “licensen” –Som er en stor tvangs-forsørgelse af de 3000 – medarbejdere plus den kvindelige direktør ! plus en uduelig bestyrelse ! —Og kan vi saa faa “lavere” skatter –meget lavere skatter ! –Alle de off. “nussekontorer” —kan nemt halveres og send dog de evigheds-ansatte ! –Hjem med en fyre-seddel –med de samme betingelser som alle de brave –Selvst folk –der hver dag maa kæmpe med, at forsørge “den hær” af !……!–Nej jeg orker det ikke ! –Det er saa synd for “de sidste” —Hvis bare oppossitionen kunne tage dem sammen ! —Og kuppe regeringen

 17. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  @Henrik Nielsen- 13. januar 2014 11:21. – Rend mig i traditionerne, man bliver jo, hvad man spiser, skoletandlæger er billigere end hospitalssenge, og skoletandlæger kan behandle pensionister i skoleferier og efter almindelig skoletid.

 18. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s —Hvis man -som jeg har fransk temperement ! —Saa er det altsaa næsten ikke til, at holde ud ! —At de hj-boende danskere i andedammen ikke – Gør “oprør” ! —Hvorfor finder man sig i, at “faa trukket helt urimelige love(som børnehaven) i regeringen –sidder og flikker sammen ! —Der indlysende forringer den arbejdende danskers liv ? —Og ogsaa iøvrigt ” de gamle`s tilværelse ? —Og saa det allermest pinlige ! —Den kæmpestore “pukkel” af utilpassede ! Mere el. mindre unge – der uhindret faar lov til at terrorisere den oprindelige befolkning ? —Og endnu mere pinligt : At: off. social-arbejdere – fuldstændig uden ansvar for “de misbrugte børn ! –Som de har fjernet fra uduelige eller suspekte forældre ! —Hvorfor finder folk sig i at soc.direktørene (og dem er der mange af ! ) — fralægger sig ansvaret ? —Det var aldrig gaaet i Frankrig ! —-Det har de franske overhovedet ikke accepteret ! —Og saa var der psykiateren – Jylland –der udnyttede syge/ulykkelige –til, at “snøre” –Det offentlige –foruden, at give patienterne meget – meget farlige piller (sikkert betalt af “pilleindustrièn ) Ingen reaktion ! –Any Winther – Kl. der har ansvaret for, at børn blev misbrugt ! –Foretrak ogsaa, at gøre det man i Jylland er bedst til – nemlig – tavshed ! —–Ellers er det en parodi at: efterkommerne fra “de tavse jyder” Faktisk nu-omdage – befinder sig i København ! —Maaske derfor, at stort set samtlige oprindelige Københavnere —nu befinder sig alle mulige andre steder end i København ! —Som HAR været en skøn by ! —Men nu-omdage bliver kaldt “djævleøen” —Ikke mindst paa grund af den massive islamiske invasion ! – punktum !

 19. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ —Henrik Nielsen ! —Jeg er enig ! —Maaske er det “kellektiv vinter-depression” –allesammen lider af ! Ja, det tror jeg faktisk det er !—-Ingen i Danmark sulter ! —Saa maaske er det derfor, at saa faa reagerer ! —Det kan aabenbart ikke betale sig, at “stille sig op imod en overmagt ” –desolèe

 20. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Hvis man halverede de stats- og kommune ansattes hyre —var der vel en mulighed for, at de tog dem sammen og startede “for dem-selv” Ellers har jeg aldrig hørt, at off. nussere nogensinde er blevet ansat i “det private” ! —Kulturen i det off. forsørgelses apparat ! harmonerer absolut ikke med de dygtige erhvervs-folk ! –vel ?

 21. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  “Hvis man halverede de stats- og kommune ansattes hyre >>”

  ((MINUS)) Dine, på “alle tænkelige måder”, hjernedøde binde-streger som du spasser rundt i,
  så det kotrrekt, at de skattebetaltes omkostningsniveauer skal tilpasses de globale normer

  Men at forslå en nærmest: fra-dag-til-dag halvering af bistands-økonomiens godt 1.000 mia.,
  som naturligvis influere på alt fra: almen økonomisk rotation, banker, og pensionsselskaber,
  investorer, huspriser, kreditforeninger mv., vil selvindlysende smadre mere end det gavner.

  Endelig duer det ej heller at klodse den ene liste af ulyksaligheder op efter den anden, får så
  et eller andet sted, at lade forstå, at det selv samme fundament; nemlig det udefinerede vel
  -færdsbegreb, fortsat skal køre, dog minus det al sammen alligevel, i form af det opklodsede.

  Det er med andre ord, klokkerent DUMT, hvortil undert. da heller ikke vil holde sig tilbage for
  det velkendte, og evigt gældende ordsprog; nemlig: “De kloge, nare de mindre kloge”, som
  lige netop er det udslagsgivende her, da i ærlig talt, simpelthen ikke evner at “regne den ud”.

  Løsningsmetoden på ovennævnte, er derfor kun en; nemlig en adspredende tilretning, hvor
  alle og enhver, får “den demokratiske power” til at kunne vælge fra og til, hvorpå fravalg af X,
  bevirker at modtager X, vil forsøge at tilpasse sin pris, (for at hindre et fravalget af sig selv),
  hvormed en ny fravalgs-stafet sendes til de næste, som igen tvinges til at gøre helt samme.

  På den måde opstår en uovertruffen synkronisering imellem real behovet, prisen, versus de
  globale, prismæssige standarder, hvorpå verdens- nu bedst (real time) tilpassede Statsdrift,
  bevirker at Staten DK, kan tiltrække, skabe, og fastholde arbejdspladser som matcher dets
  befolknings kunnen og anden KnowHow, hvorpå fremdriften skulle være nem overskuelig.

  Jeg sir det igen.. at kværne rundt i den ene fucking dybe tallerken efter den anden, i form af
  alle disse overlappende, gentagende påpegninger, uden at binde argumentationen op på
  en/flere sammenhængende realiteter, jamen så er effekten heraf, at man lige nøjagtig begår
  sin egen selvmodsigelse, idet man (ad omveje), bliver brugbar idiot for overprisernes folk.

 22. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Lars Petersen ! —Fej for din egen dør ! –Før du begynder at ” vifte for andrès ! ” —Med hensyn til “forkerte – ! –Og stavefejl ! —Saa slaar du-selv recorden ! —Men lad det komme an paa “en prøve ! —din udd. erhverv ? – alder ? —Det sidste har jeg gættet mig til !

 23. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonney Fischer Olsen.

  For det første, har dine direkte dræbende, og fuldstændig forkvaklede tumpe binde-streger,
  intet med hverken stave, eller tastfejl at gøre, så som når du fx. skriver kellektiv, Vs. kollektiv,
  såvel som fejl tastede ord herfra: “indenlandsk= indenansk, auto rettes til fx. “Indiansk” mv.

  Hvad profession angår, ja tak, gerne.. jeg har en handelsmæssig baggrund, samt en stribe så
  -kaldte økonomiske moduler, (som ikke er fem potter pis værd), samt har læst lidt biologi,
  med bedste viden omkring proteinernes opførsel, dets absorbering, som ATP, og i den dur.

  Endelig har jeg læst til svagstrøms ingeniør, men var enten for dum eller forvirret hertil, hvor
  -efter jeg opgav, for en del år senere at få hentet lidt ind herpå, og som nu er min hovedbesk
  æftigelse, da jeg bl.a. er ved at udvikle nogle nye PCBér til brug inden for sikkerhedsbranchen.

  DIN PROFESSION ?, Nåe nej vent.. du skulle øjensynligt være “Korrespondent”, som det frem
  -går af dit blogs-forlængede navn.. Men korrespondent for hvad dog ?.. Tarm tidende måske ?

  APROPOS FEJLFINDING..
  Hvor fejler jeg i min analyse, mht. din/jeres evige roterende dumhed, angående jeres snævre
  forståelse af systemernes sam påvirklige del elementer, hvis indskrænkede niveau, aldrig når
  i bare nærheden af en eneste (realistisk), helhedsorienteret løsningsmodel, som jeg modsat
  jer, banker af sted den ene gang ef. den anden, og hvis fejl heri, du også gerne må finde frem..

 24. Af henning svendsen

  -

  tjener det noget formål at afdække løgne hvis ingen gider høre efter+-nej selvfølgelig ikke det er jo spild af papir og derfor kunne Fogh omgive sig med lystløgnere han havde nemlig en trumf i baghånden og det var at landets flygtninge lejre lukkede på stribe og disse løgne stod ikke på mål for hverken flygtninge eller Røde Kors ja dengang var det statsmænd og med en røst der kunne høres i dag er det musepibestemmer og håndbolddamer også disse førte sig frem med løgn og latin de er heldigvis ikke usårlige som Fogh og pressen får forhåbentlig ram på dem alle sammen. en efter en.

 25. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ Lars Petersen ! Svar ! —Skal vi skatteborgere juble – fordi “samfundet ” har smidt millioner ud paa eks. dig – samt dine “arts-fæller” —De utilpassede muslimer ? —Svaret er nej ! —Med hensyn til “korrespondent” (erhvervs) eeg.– Er du aabenbart den eneste , der ikke ved, hvad det betyder ! —Curlings-generationerne —Er vi fuldstændig “feed up ” —Og faa saa lidt dannelse ! —Ikke sandt !

 26. Af Jørn D.

  -

  Er stats apparatet A-parat til “løgne og fortielser” !
  ja
  Den gamle debat om hvor mange man skulle smide ud af vinduet,
  for at få en læreplads, viste den uhyggelige sandhed om,
  at forbrydelse desværre “betaler sig” !

  når når den “lille mands” forbrydelser så småt betaler sig,
  hvorfor skulle den “store mands” forbrydelser så ikke også
  betale sig endnu mere eller endnu bedre !
  en historie:
  En chauffør overhører imellem 23.30 og 01.30 i en meget dyr
  lejlighed ved søerne i Kbh., rådslagningen om hvad, der
  skulle være konsekvensen af økonomisk uredelighed
  ( økonomisk kriminalitet ? ) ang. en direktør for en
  statslig underinstitution !
  hvor
  det kommer frem at manden netop var blevet flyttet fra sit
  tidligere job grundet en tilsvarende økonomisk uredelighed !
  og det uden at den nye institution havde fået noget at vide
  om direktørens tidligere “bedrifter” !
  samt
  at vedkommende, som den “regelrette” jurist han var,
  tidligere havde fyret en statsansat bogholder, for at have
  benyttet en taxibon, for at bogholderen kunne komme
  hurtigt hjem til sin syge datter
  og det selvom
  bogholderen efterfølgende havde betalt pengene tilbage!
  resultatet
  var ikke en fyring, men endnu en gang en diskret forflyttelse
  ( læs forfremmelse )
  og
  manden er idag via sin økonomiske uredelighed og det
  offentliges evne og vilje til at dække over og beskytte
  sine egne, vist nok endt som højesteretsdommer !

  når det offentlige “rotter sig sammen” og med “fortielser
  og løgne”, beskytter sine egne !

  kunne et passende citat være:
  “There is something rotten in the state of Denmark”

  ironi.mus

 27. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen.

  Kære Hr. Olsen, uprovokeret, lagde du ud med at spørge pænt detaljeret til min baggrund mv.
  uden i øvrigt at lægge din egen på bordet, (som det ellers høre sig til), for derpå fortsat at tie
  om din udd. mæssige baggrund mv., med link over til dit såkaldte korresponderende virke,
  men hvis erstatning herfor, var, at jeg mine artsfæller: “De utilpassede muslimer”, koster mio.

  Med tanke på start udgangspunktet, som omhandlede jeres ensformige tackling & forståelse
  af systemernes sammenhæng, og mangel på samme, dit utal af enkeltstående, og dobbelte
  binde-streger, påstanden om at jeg skulle være Muslim, samt påstanden om, at alle ved hvad
  en “Korrespondent”, er, og som jeg kan forstå, IKKE er, eller kan være tilknyttet et medie mv.,
  så er her en ophobet liste, som jeg håber du mestre at skabe logisk sammenhæng omkring..

  DEN OPHOBEDE LISTE:
  * Hvad er din eksakte uddannelsesmæssige baggrund/e ?
  * Hvad består din professions specificerede virke i ?.
  * Hvor har du fra, at jeg skulle være Muslim ?.
  * Hvor er den kommunikative fordel i disse ord opdelte binde-streger ?.
  * Hvor fejler jeg, mht. jeres manglende løsningsmodel for systemet ?

 28. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Svar Petersen ! -Du og dine “arts-fæller ” –Curling-generationen –Er Danmarks hidtil dyreste generation nogensinde ! –! I er foragtede helt ud i extremerne ! —Jeg hører tilfældigvis til den generation ! –Der selv betalte udd. har aldrig faaet s.u. (man fik et stats-garanteret studielaan (som skulle betales tilbage med 22% bankrente ! ) –Du har aabenbart faaet bindestreger paa hjernen ! –Det system bruger man i Frankrig ! –.Saa glem alt om, at jeg paa nogen maade –har tænkt mig , at etablere bare det mindste sympati for din dyre generation – nogensinde !

 29. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s. Og saa “en passent” –Saa befinder jeg mig det meste af tiden i et land, hvor kultur – dannelse og høflighed har meget prioritet ! –Desuden har jeg altid været 100% skattepligtig i Danmark ! –Saa kan du maaske bedre forstaa, hvor rasende min generation er paa – “den overforkælede curling-generation ! —Vi bliver ved med, at arbejde –for saa kan vi holde – den “overstuderede s.u.-generation helt væk fra arbejds-markedet ! –Det kommer helt af sig-selv – punktum !

 30. Af Lars Petersen

  -

  @ Lonney Fischer Olsen.

  Først må jeg sige til dig, at dine tekster, mildes talt ikke er fyldestgørende vedr. din baggrund,
  din påstand, dit virke mv. og som skal ses i lyset af, at det var dig som bragte dette på banen..

  Nuvel.. dit seneste indlæg er nu ikke så tosset endda, da det ad bagvejen, på smukkeste vis,
  får demonstreret din manglende forståelse af systemets elementære, ulidelige råddenskab.

  Siden du vil lægge en hel generation til last; og med hvilket skal forstås, at du sammenlægger
  simpelthen alt mellem himmel & helvede, så må jeg venligst gøre opmærksom på, at det var
  “DIN” generation, der op igennem 60ér, 70ér, og 80érne; som gang på gang, stemte for den
  ene skatte- social perverterede dagsorden efter den anden; imens F.eks. en Thomas Nielsen,
  fuldstændig uimodsagt, men derimod med medløb, kunne proklamere hvordan man havde
  sejret ad helvedes til.. GODT!… uden et eneste pikhoved brød ind, og gjorde opmærksom på,
  hvordan manden nok havde glemt ordet: ” H E L T “, foran det næstefølgende ord: – “Sejret” –

  Det var kort sagt “DIN” generation, som lod det foreningspolitiske genvalgs-værktøj no one
  gå amok; i kraft af, at man fra centralt hold, (uimodsagt, minus Glistrup) fik flyttet intet mindre
  end verdens største private andel af befolkningens midler over på centralt hold, hvorpå den
  kunstige – foreningspolitiske afhængighed – var skabt, med hvad dertil høre af udynamik og
  overpriser, afløst af hele branche tab, hvorpå social-kasse-vandringerne overgik til turbo fart.

  At det lykkes “DIN” generation, at få løftet start 60érnes skatte sats på godt 25%, til ikke bare
  nuværende +48%, men stort set samme gennemsnitsniveau, (målt på decimalen), igennem
  de seneste 30 år, pga. jeres dumhed og dovenskab, den skal, kan og kun, i tilskrives jer selv.

  Hvad angår din stråmandsargumentation mht. hvordan jeg og mine, skulle være foragtet af
  alle, (altså din egen world rec. – skattevækst generation), har intet med min person at gøre,
  da jeg har haft arbejde ved siden af skolen fra jeg var 12, og langt mere til.. så drop det tak.

  Nej den eneste som vil dette udefinerede, stor stinkende, såkaldte velfærdssamfund, er dig,
  og ikke jeg, imens det tragikomiske er, at tager man summen af jeres samfunds frustrationer,
  som er afledt af dette såkaldte velfærdssamfund, jamen så har så rigeligt fået dækket alt, og
  helt nede fra røvhullet og op, for fortsat at ville “systemet”; (minus det selv samme system),
  imens en naiv 23 årig Kinesisk pige, (modsat jer), penetrerer helhedens logik på et nano sek.

 31. Af Axel Eriksen

  -

  @ Lars Petersen & Lonny Fischer Olsen!

  Nu er det ikke “klodernes kamp” – men åbenbart generationernes!

  Lars Petersen har ret i:
  Det samlede skatte- og afgifts provenue er steget fra 1960´erne til nu. I 1980´erne var min topskattesats 73 % – så den direkte skat er blevet mindre – men afgifterne, og momsen er til gengæld vokset tilsvarende – og hvorfor:
  Lonny har ret i:
  Der skal penge til at betale for børnepenge og SU til alle i hendes version af den såkaldte “Curling-generation”. Endvidere har visse store grupper af funktionelle analfabeter invaderet landet i den tid – og de skal jo forsørges – ikke?
  I forne tider var arbejdsløse henvist til deres arbejdsløshedskasse, hvortil de havde indbetalt – ikke et problem for det offentlige – heller ikke kontanthjælpsmodtagere!

  De kommende generationer må prioritere i stemmeboksen om, hvorvidt skatte-/afgiftstrykket skal lempes – eller blive på det nuværende for at forsøde børnefamiliers/ unges liv under uddannelse og forsørge udefra kommende!

 32. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Lars Petersen ! –Jeg har ikke skrevet at : du er utilpasset muslim ! —Jeg er nemlig ikke racist ! —Men har altid sagt : at hvis de bidrager til den “fælles skatte-kasse” —Og gør alt det rigtige ! —Saa synes jeg, at det er lige-meget, hvilken farve folk har ! –Saa det maa du sige undskyld for ?—De næste du skælder mig ud for ! Er noget jeg aldrig har været nemlig “skatteminister” —Jeg har aldrig nogen-sine været lønnet af det offent-lige ! —Som det ikke er nogen hemmelighed, at jeg foragter ! incl. alle skolefrøknerne/gymnasielærer/inderne —der er saa ufatteligt gode til, at regne den ud! —Ellers passer det mig fint at –Axel Eriksen følger med paa bolggen ! —–Der er nemlig brug for opbakning, hvis vi skal slippe af med (paa Katrines blog. ! ASH`s kældermænd) —lige dem er grunden til, at voksne ikke gider blocce ! —-Ikke sandt ?

 33. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  @ —Axel Eriksen ! —Velkommen igen ! —Nej, det er ikke klodernes kamp ! —Men generationernes kamp ! —-Hvordan og, hvorledes vi faar “pillet” de hundred-tusind-vis af indbildske Curling-folk – der efterhaanden er et godt stykke oppe i 30 aars-alderen —Bliver “det næste store projekt” —-De faar “ikke et ben til jorden” —-Med deres “de gamle er en byrde” –retorik ! —Og Axel E.- du havde ret med hensyn til Statsministeren ! —Man kan ikke være statsminister i Danmark ! —Hvis man udelukkende baserer “alfa-magten ” paa skønhed ! —Jeg mener stadigvæk at hun er veludd. og klog ! —Men “socialdemokratisme” Er en død sild og fører kun til et middelmaadigt samfund !

 34. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s.- Det er ikke mig, der staver forkert ! —Det er min computer ! —Den er nemlig “dødtræt”

 35. Af Lars Petersen

  -

  @ Axel Eriksen / Lonney Fischer Olsen.

  JA, uanset påståede skattelettelser ell. stramninger, er det gennemsnitlige skatte/afgiftstryk
  igennem de seneste 30 år, 48,14%, VS. nuværende 48%, hvilket jeg kalder sygelig stagnation.

  Nu er Statens driftsomkostninger (i sig selv), mindre væsentlig, såfremt dens omkst. niveauer
  måtte matche hvad de selvstændige, prioritere, til og fravalg, alligevel ville have gjort sig, for
  ej at glemme de enkeltes prismæssige accepter, som atter fastsættes a den int konkurrence

  Det åbenlyse problem er imidlertid, at her står en flok amatør foreningsmedlemmer i vejen,
  hvis frastjålne købmandskab fra befolkningen, er erstattet af “kunstig” skabt afhængighed,
  (da købmandskabets prioritet, nu ligger hos amatør foremingsmedl.), hvorpå de skæve op
  -køb for kun eget genvalgs skyld, har stavnsbundet alle individer, og hvis setup, har begavet
  nationen med alt fra 98X (næsten) fuldt operative Stater i Staten, køns, & Gyserforskere, DR,
  Regioner, idiotiske råd, nævn, sekulære, grøn shit en mass mv., og hvis alt sammen, du, jeg,
  og andre ved; P R O M P T E flås synder og sammen, når befolk. købmandskab reetableres..

  Det er bl.a. ud fra ovennævnte, samt al ikke nævnte, man skal forstå, (ikke mig, men sig selv),
  når man gang på gang, klodser de utallige, idiotiske, ulyksaligheder op ved dette udefinerede
  velfærdssystems miseffekter, da man begår sin egen selvmodsigelse, idet her ikke er tale om
  lidt løs hist & pist kritik, men derimod gennem solid, vedholdende frustrationer, tællende fra
  A til Z, imens man fortsat vil det grundlæggende system, minus egen brok, som (ER) systemet

  Det er >>DER<< dumhedens pinagtighed ligger begravet.. tak herfra..

 36. Af Axel Eriksen

  -

  @ Lars Petersen!

  Som tidligere skrevet: Gå hen til stemmeboksen og prøv om din stemme vil gøre udslaget!

  Og Lonny har ret i, at de “ældre” ikke skal bære/være byrden. Vi indbetalte via skatten et særligt pensionsbidrag , der fremstod som et særskilt beløb på de årlige slutopgørelser indtil det ophørte og “Pensionsfonden” blev en integreret del af “Statskassen”!

  At “velstillede” pensionister også må yde af egen kasse er lige så naturligt som “velstillede” børnefamilier/forældre og unge under uddannelse må gøre det. At man igennem en uhæmmet indvandring af indvandrere uden forsørgelselsgrundlag også skal underholde dem til et anslået beløb på 20.000.000.000 DKK om året – og endnu flere på vej, er jo et politisk spørgsmål!

  Som sagt: Det må du afgøre med dig selv i stemmeboksen!

 37. Af Axel Eriksen

  -

  Bloggens emne er egentligt: Når ministre lyver.

  Så må vi se i dag : Hvilke ( bort)forklaringer kan HTS komme med?

 38. Af Axel Eriksen

  -

  Nåh, så fredede de “hæderlige fra venstrefløjen” – læs EL – endnu engang en minister/partileder fra at blive fældet for løgn!

  Det er vel for at den samme ideologi er herskende der som i regeringskonstellation: Man siger noget og reagerer i modsætning med det det sagte.

  Kort sagt løgn, løgn og atter løgn fra den side!!!

 39. Af Axel Eriksen

  -

  Så nu mangler vi bare at få nedsat en kommission til at undersøge “lækken” ! Hvem lækkede de tre mails mellem justits- og statsministerium?

  Det er jo vigtigere, at få afsløret hvem, der prøver at vise substansen end at få fakta frem i lyset!

 40. Af Lars Petersen

  -

  @ Axel Eriksen.

  “Gå hen til stemmeboksen og prøv om din stemme vil gøre udslaget”.

  Haha kæreste ven, et 3,5 årligt single kuglepenne-kryds, som sammenfatter intet mindre end
  verdens største private andel af individets “egen menneskeretlige tilgang til egne midler”, og
  dermed selvstændige, demokratiske forvaltningsret; til (individuelt) at kunne afvise hvad du
  selv henviser til, nemlig indvandringens pris, og langt mere til, jamen det er jo netop ikke at
  have forstået et klap, idet nævnte single stemme kryds, sættes ef. den kunstige afhængighed
  som her selvindlysende opstår, når individets midler og muligheder binde op herpå… LOGIK.

  Det er med andre ord DIG og DINE, som i kraft af jeres alternative begavelse omkring hvordan
  systemet fungere, dets afledte sub-effekter mv., som lige netop afgør, at en snæver gruppe
  mennesker, (helt med sig selv, på din pengepungs bekostning), udemokratisk kan bestemme
  at du skal betale en langt større rate til dit og dat, (læs: skat), versus andre nationers borgere..

  Virtuel Axel: Jaa men det er jo udgangspunktet af helhedens demokratiske stemme-valg.
  MIG: Neeiii.. du har teknologien til at opnå en langt større demokratisk forvaltningsret over
  egne midler; og endelig… (HØR EFTER).. jo større andel man netop dedikere ned i nævnte
  skallede 3,5 årlige kuglepenne-kryds, desto mere afhængighed opstår af af central adm.,
  som igen betyder at stemmens prioritet, plantes efter økonomien X opkøb af befolkningen.

  Undskyld.. men magen til naragtig, kvælende spasser idioti.. Jesus… God weekend herfra..

 41. Af John Laursen

  -

  @ Lonny Fischer Olsen – 16. Januar 2014 14:50

  Du har fat i noget med det du kalder ” Curling – generationen ” dem fra puberteten til omkring de 30 år. Men lad os nu forholde os til hvad en generation er, nemlig når et forældrepar får børn så er en ny generation født og når børnene engang selv får børn så kommer der en ny generation, osv og osv.
  Så det du kalder ” Curling generationen ” kan være flere generationer. Det du kalder ” Curling – generationen ” har du sikkert ret i er meget forkælet. og indbildsk.
  Du vil sikkert give mig ret i at det er forkert at tale om ” 68 – generationen “, det rigtige udtryk er 68èrne. 68èrne var som jeg ser dem et højtråbende mindretal af datidens ungdom. Det som gjorde dem til noget var den giga medieomtale de fik dengang samt støtte fra diverse kulturradikale og de får mærkværdigvis stadig medieomtale.
  Det som vel var baggrunden for disse 68ère begyndte vel omkring 1960 med socialdemokraternes og de radikales slagtning og ødelæggelse af den gode,lyse og velfungerende Mellem og Real skole. Siden er det kun gået ned af bakke til nutidens totalt depraverede skole.
  Hvis vi sammenligner det du kalder for den forkælede og selvoptagne ” Curling generation ” med 68èrne så er der i ” Curling generationen et højtråbende mindretal af ungdommen som tror de repræsenterer hele ungdommen, Præcis ligesom 68èrne gjorde Dette højtråbende mindretal er tilsyneladende menneskeligt og moralsk ødelagt på grund af ingen opdragelse hjemmefra og så skolens fordærvende indflydelse.

 42. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  John Laursen ! Lækkert naar nogen giver mig ret !! —Men, jeg tænker helt tilbage til ! –60 ` er generationen ! —De er stadig-væk –meget “i live” —Og nu endelig har de fundet ud af ” de kedelige computeres ” formidable muligheder ! —Og ja, du har fuld-stændig ret ! —Det er nu flere curling-generationer – det drejer sig om —kulmineret i “druk” generationerne –der i disse dage forbereder vinterferien i Frankrig og Prag ! —-Godt man taler fransk uden accent ! —Saa kan ingen høre, at man er dansker ! –Ikke sandt ? —Lige en ting til ! —Gita Nørby fylder 79 aar – og hun arbejder stadig fuld-tids ! —ligesom en stor del af 60er-generationen ! –flot-flot klaret –I modsætning til “curling-generationerne ” (de off. gaar hjem kl. 13,00 ) —Saa ud med dem !

 43. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Lars Petersen ! –Gaa hjem og vug ! —Du faar ikke “et ben til jorden” —Især, hvis du ikke har arbejde ! —Og betaler skat ! —Og det vil klæde din “generation” –at betale millionerne tilbage – for S.U. i 15-20 aar ! —Eller, hvor længe “kuvøse” —forplejningen har varet for “curling-generationerne” —Vi andre betalte studielaanene tilbage med 22% bank-rente – og vi fik ikke s.u.- Det var ikke opfundet ! —Saa vi har haft “fornøjelsen ” —At se vores penge – betalt til verdens dyreste skattevæsen ! —Smidt ud af vinduet !

 44. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s. –Naar jeg nu alligevel sidder her ! –I Frankrig arbejdes der ogsaa om lørdagen ! —børnene gaar ogsaa i skole – lørdag ! —Men saa har de fri (skolebørnene) om onsdagen —–

 45. Af Erik Hjorth

  -

  Hele sagen minder meget om : “Kejserens nye klæder”. Bødskov talte usandt om årsagen til at besøget blev aflyst i Christina og der var en rigtig god grund til det. Det var fordi at der var tale om at retsudvalgets sikkerhed i følge PET var i fare.
  Bødskov kunne ikke afsløre den virkelige årsag , da man så ville afsløre sine kilder i Christina.
  Der er ingen substans i hele sagen. Statsministeren gjorde det umærket i samrådet.
  De borgerlige politikere havde ikke nogen sag og gav næring til politikerlede.
  Hvorfor er der ingen der råber: “Der er jo ingen substans i den sag.”.

 46. Af Jan Johansen

  -

  Når en statsministerkandidat snyder i skat igennem 9 år og lyver sig til skattefrihed for sin engelske mand, som “er hjemme hos familien i Danmark hver weekend fra torsdag aften og til mandag morgen”, så burde alarmklokkerne have lydt hos socialdemokratiske vælgere ved valget i 2011. Det gjorde de faktisk også for nogle. Socialdemokraterne tabte valget, men grundet Margrethe Vestagers ringe dømmekraft, blev den uerfarne kandidat trukket frem i forreste geled. Hun blev statsminister. Nu har hun formelt virket som sådan et par år, men det har sand for dyden været et mareridt med mistanke om fortsat snyderi og løgne. Hvor længe skal dette vanvid fortsætte?

 47. Af søren sørensen

  -

  Lonnie…

  Vugger du nu igen? Prøv at tælle får næste gang du ser noget grønt på tastaturet..
  Men du kan da umuligt ha gået i skole og fået en uddannelse..Og være korrespondent undskyld journalist? Du har så jammerligt et sprog og idé verden at det er en umulighed,,,pardon moi francais…

 48. Af Axel Eriksen

  -

  @ Lars Petersen!

  Egentlig kan jeg godt lide din tankegang med valg uden kuglepennekryds – og ikke – hvert 4. år!
  Men, der er altid et men:
  – Hvor tit skal valgene så afholdes – hver uge, hver måned, hvert år, hvertandet år?
  – Trods alt kan (alle) mennesker vel ikke skifte mening fra det ene øjeblik til det andet!
  – Lad en regering vise sin duelighed (p.t. uduelighed) i en vis periode – men den nuværende var for længst væk med nogle hurtigere valgperioder!
  – Og ikke alle (ældre) har en PC – skal de formenes at stemme?

  P.S. Min svigermor på 90 år har ingen – men hun stemmer pr. automatik på S – så der ville ingen skade ske!

Kommentarer er lukket.