Petting

Af Mads Kastrup 71
Man overvejer efterhånden, om ikke det er muligt, at chefen for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharff, regerer Danmark. Ikke at han rent faktisk gør
det. Men blot at det er muligt. Såfremt PET-chefen altså var tilstrækkeligt magtgal og kynisk.
Det danske demokrati synes ikke at have nogen reel kontrol med sin hemmelige tjeneste. Det står klart, efter Berlingske i den forgangne uge godtgjorde, at et nyt
tilsyn, der skal føre kontrol med PET, kommer til at gøre det for syns skyld. Det nye tilsyn får ingen reel indsigt i PET’s virke. Ej heller efterfølgende
beføjelser til at bede PET stoppe eventuel ulovlig aflytning eller overvågning. Lige som PET får bevilget over dobbelt så mange penge til at svare på
tilsynets spørgsmål, som tilsynet bevilges til at kvalificere spørgsmålene.
Til gengæld forsikrede justitsminister Morten Bødskov tirsdag i Berlingske, at han vil udpege medlemmer til tilsynet, »som er kongerigets mest agtværdige.«
Hvilket svarer til, at brandvæsenet forbydes at slukke ild, og bekymrede borgere mødes med en garanti for, at korpset til gengæld skal bestå af sympatiske
brandmænd.
Men no worries, kan man sige til justitsministeren. Og til PET for den sags skyld.
Engang var det totale overvågningssamfund den engelske forfatter George Orwells skræmmevision for fremtiden. Jo tættere, vi er kommet overvågningssamfundet,
jo mere glade synes vestlige borgere at være for at blive overvåget. Måske en naturlig reaktion på en terrortid. Uanset at man hermed netop spiller
terroristernes spil. Terrorismen angriber indirekte demokratiet ved, at frygten for den får lov at diktere ufrihed for alle. Den ernærer sig ved den frygt og
ufrihed den kan sprede, ikke ved den tilslutning den kan opnå. Og hvad gør et samfund, der har sat al mulig overvågning i værk og alligevel rammes af et
terrorangreb? Som Venstres Birthe Rønn Hornbech sagde ved debatten om den første danske antiterrorlov i sin tid:
“Jeg tvivler på, at sikkerheden forbedres væsentligt med forslagene. Men at retsstaten synger på sit sidste vers, såfremt de fremsatte forslag føres ud i livet, er sikkert. Så har vor egen terrorfrygt og islamofobi destabiliseret demokratiet. Terroristerne har virkelig vundet”.
Myndigheder har via det seneste årtis antiterrorlove fået mere og mere råderum til at begrænse og totalkontrollere hver eneste dansker. Den private samtale
sluttede med logningsbekendtgørelsen i 2007. Oplysninger om private borgeres telefonsamtaler og internettrafik registreres og lagres i et år – private
emails, telefonopkald og SMS’er. Forleden blev det så kundgjort, at 900 milliarder registrerede oplysninger ganske vist er »begrænset anvendelige« rent
teknisk. Hvilket dog fortæller mere om overvågernes end oplysningernes beskaffenhed.
Politiet har siden 2004 ligeledes kunnet oprette visitationszoner. Til tider har hele Københavns politikreds været én stor visitationszone. I september måned iværksatte politiet ”totalkontroller”, hvor hele færdselsårer lukkedes ned, og alle bilister blev stoppet. Ikke som en almindelig razzia mod spritkørsel. Men som chefjurist Jacob Mchangama skrev på sin Berlingske blog:
»I én og samme ”totalkontrol” risikerer borgerne at få deres bil gennemrodet af politiet, der er på udkig efter stoffer, tyvekoster, våben m.v., at blive genstand for
en undersøgelse fra SKAT, og at skulle afgive en blodprøve til en læge, med henblik på at sikre, at man ikke har alkohol eller stoffer i blodet. Det er ikke
så få indgreb i borgernes privatsfære og alt sammen uden det mindste krav om mistanke, saglig begrundelse og selvfølgelig uden krav om retskendelse.«
Et nyt juridisk fænomen kan hævdes at være opstået med de senere års love og beføjelser til kontrol af danskerne: Den u-begrundede mistanke. En sær
størrelse. Muligvis endda en rød plet på retsstatens hvide dug. Men åbenbart ikke større end, at »agtværdigheden« kan genetableres ved at placere en vase af
et tilforladeligt tilsyn oven på pletten.
I Danmark har vi tradition for at udføre rituelle afvisninger af, at PET på nogen som helst måde, bevidst eller ubevidst, kan fejle. I 2009 kom den store kommissionsrapport om Politiets Efterretningstjeneste under Den Kolde Krig, 1945-1989. Havde der været fordækt spil, som ikke tålte dagens lys fra den hjemlige efterretningstjenestes side? Var der for meget PET og for lidt demokrati og åbenhed? Knap 11 år og fem mand havde kommissionsrapporten taget. 70 millioner kroner havde den. Omkring 4.600 siders svar bundet i dybblå alvor stod på bordet foran PET-chefen, den daværende justitsminister og pressen.
»Nej,« lød svaret.
Og som justitsministeren tilføjede, mens PET-chefen nikkede: »Man skal jo også huske på, at PET’s arbejde er hemmeligt.«
Dette gentages af den til enhver siddende justitsminister, når der spørges til kontrol med vores hemmelige tjeneste. Selvom ingen har bedt om, at PET
ligefrem opdaterer samtlige operationer på Facebook. Tværtimod. Der spørges blot til, hvorfor vi ikke sikrer os, at demokratiet, og ingen og intet andet er i
kontrol. Men der svares med henvisning til, at nogle ældre borgere, formentlig med ordener på jakken, vil blive bedt om standhaftigt at sidde vagt om vores
uvidenhed. Og vi elsker uniformer.

71 kommentarer RSS

 1. Af Kristian Andersen

  -

  Det nytter ikke at debattere med racisterne Revser. De er alle syge i roen!

 2. Af Balther Jensen

  -

  @ Soren Revser.

  De storste Terrorister der findes, er alle de Jodiske og Kristne Bank Direktorer som forlanger Renter for at udlaane penge.

 3. Af Ole Skovgaard

  -

  @Arne Ruud, Esbjerg indret de nedlagte kaserner som kultur Center/ psykiatrisk skadestue til behandling af ADHD + traumer + svage medborgere ansæt et hav af psykologer og sagsbehandlere + kunstnere til at danse rundt om om dem i frokost pausen. Samtlige bistandsklienter vil kunne ansættes her til fuld løn naturligvis.

  Finansier det hele ved at øge PSO afgiften med 20 % og indfør en ny “idiot” afgift på personer i arbejde på 5 % af deres løn. Herefter køres det hele igennem “TULLES” lommeregner og vupti vi har et nyt budget. Skulle det mod forventning (Der er ikke nogen – tast på lommeregneren) kan afgifterne justeres yderligere.

 4. Af Ole Skovgaard

  -

  Skulle det mod forventning give underskud justeres afgifterne yderligere opad. (Skulle der have stået)

 5. Af Balther Jensen

  -

  @ Ole Skovgaard

  Ja, du har ret!

  Bare giv Danskerne nogle flere Afgifter og Skatter.

  Danskerne elsker jo Afgifter og Skatter, jo flere jo bedre er det jo.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  I 1914 til 1918 lykkedes det at arrangere et massemord på europæerne. Millioner omkom. I 1939 til 1945 lykkedes det at arrangere et nyt massemord. Igen fandt navnløse rædsler sted, igen omkom millioner af sagesløse mennesker.

  Nu kan et nyt “arrangement” være undervejs. Politikerne synes ikke at være blevet klogere. Nu er tiden……. iflg. frau Merkel, Helle T-S og Jelved……. inde til at optage Tyrkiet plus det halve af Afrika og den arabiske verden i EU. Det skal nok gå godt. :(

  Her i vores yndige land strammer det også til. Danskerne omkommer også i stigende antal pga. hovedløs og hjerteløs politik og deraf følgende konsekvenser.

  Velfærden er ved at blive afløst af rå og brutal behandling af de svage, de syge, de uskyldige og de marginaliserede. Ofte med døden til følge, som det bl.a. kom frem flere steder i sidste uge.

  På en lang række områder kommer både PET og FET til kort. Sådan er det jo, når et demokrati kører på pumperne, og statsskibet styres af barbiedukker og feminister.

  Så er det endelige forlis kun et spørgsmål om tid.

 7. Af Ole Skovgaard

  -

  @Balther Jensen, Naturligvis elsker danskerne skatter og afgifter for et flertal af befolkningen (Inc. politikerne) lever af dem, så jo flere jo bedre.

  Og når jeg talte om underskud på TULLES lommeregner ovenfor var det uden det underskud der er der hvert år på 50-100 Mia kroner. Det er underforstået, der er der bare lige som stander lampen i stuen når man går ind i den (Man tænker ikke over den den er der bare) og i øvrigt så langt øjet rækker frem til 2020. De nye afgifts stigninger på PSO og Idiot afgift som så skal finansiere yderligere velfærd er bare +/- dette regnestykke (Og sikkert uden – da TULLES regnemaskine ikke har minus).

  Og Preben F1 jeg er enig i noget af det du skriver men ikke i at velfærden bliver massakreret. I dette land har vi de stadig som blommen i æg, med masser af goder som andre næsten alle andre steder i verden kun kan drømme om.

  Men Desværre osse over den standard vi vil have råd til fremadrettet. I dag er der alt for mange danskere der der bare definerer dem selv som svage. Dette skyldes, at vi har skabt et samfund (Desværre) hvor det simpelt hen ikke kan betale sig for dem at melde sig i den kø af personer der bidrager med noget. Det er nemmere, at definere sig selv som “Svag” så får man hjælp af en hær af personer som er ansat hjælpe de svage og som i øvrigt osse selv er afhængig af at der er “kunder i butikken” altså masser af svage personer. De er blevet en symbiose for dem der ved hvad det betyder.

  Der hvor jeg er enig med dig Preben F1 er at forliset er uundgåeligt. Vi har ikke råd til det og sammenhængs kraften i samfundet ryger, hvis mennesker som mig selv eks bare får nok og ikke gider det forhindrings løb mere og osse melder sig som “Svag”.

  Skal vi sammenligne med Titanic så har vi set Isbjerget, Vi har osse ramt det, lige nu er vi der hvor, Kaptajnen og skibsbyggerne får at vide at det 5. kompartement er flooded. og vi er på the point of no return.

  Der skal drastiske ændringer til i Danmark og ændringer og reformer som kommer til at gøre meget ondt, og det er der ikke politisk mod eller vilje til da et flertal af befolkningen som tidligere nævnt lever af yderligere skatter og afgifter. Og så kan være “Topskatte ydere” ved at modtage 100 % og betale 55% tilbage (Og så er vi ved TULLES Lommeregner igen.)

 8. Af Uffe Lindum

  -

  Nu mangler vi vist kun diskussionen om kejserens skæg!

 9. Af Ole Skovgaard

  -

  @Lindum Kejserens skæg blev aldrig særlig langt for i kejserens hjemland levede de af at klippe og barbere hinanden.

 10. Af Balther Jensen

  -

  @ Ole Skovgaard

  Som en gammel fhv. somand lad mig lige fortalle dig hvordan man skal forhindre skuden ‘Danmark’ i at synke.

  Man skal forst og fremmest smide 50% af besatningen overbord (50% af alle Folketings medlemmerne )

  Derefter skal man smide 90% af alle de Stats og Kommune ansatte ud af vagten.

  Derefter skal man gore det forbudt at forlange Renter.

  Derefter skal man infore Shari’ah lovgivning, og hugge arme og ben af alle Tyveknagte, det galder ogsaa for dem som stjaler fra statskassen.

 11. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ole Skovgaard…….

  Tak for svar. Da min pause er4 ved at være slut, svarer jeg i korthed.

  Hvis forliset er uundgåeligt, skyldes det at danskernes flertal intet foretager sig for at forsvare og bevare deres land. End ikke en demokrati-bevægelse har man sat i gang. Det er næsten selvmorderisk passivitet.

  Hvad de senere års ublu skattestigninger angår, så går pengene jo ikke til mere velfærd, men til udanske, korrupte, utopiske og skrupskøre formål, der ikke gavner danskerne.

  Velfærden forringes jo tværtimod uafbrudt.

  Vi plyndres, snydes, forrådes og er til grin for vores egne penge.

 12. Af Arne Rud

  -

  @Ole Skovgaard, 25. februar 2013 kl. 05:17. – En skovgård er en skovhøjskole, dem er der brug for jordenom, spørg Dalgas.

 13. Af Ole Skovgaard

  -

  @Arne Ruud, Esbjerg “Ded har sneed og ded har haglet på Dalgas Boulevard”…

 14. Af Søren Revser

  -

  Kim Olsen: Hvem tror du egentlig du narrer? Tumper der alligevel ikke kan tænke selv – Tilykke med det.

  Problemet er imidlertid, at ikke engang pressen tør eller turde bore i det.

  Jeg kunne derfor godt tænke mig en kommentar fra bloggen og emnet’s ophavsmand – Mads Kastrup føler du dig overbevist om, at hver en sten er vendt ift. 11. September tragedien? Eller er det ligegyldigt efter så lang tid.

 15. Af Henrik Knage

  -

  Den eneste reelle terrortrussel her til lands, er truslen mod ytringsfriheden. Som nogle måske tror – fra fjerne lande, med muslimer og Islam.

  Det er ikke tilfældet – den stammer fra stuen med de fire vægge – de fire vægge der grundet feministisk indblanding i hverdagscirkusset ikke rummer maskulin ytring om mandehøjtalere på gulvet, og ikke rummer ytring om en motorcykel i garagen (skal den ose sådan spørger kællingen – har selv prøvet det men valgte motorcyklen – frem for kællingen) – nej vi skal helt ud af stuen – væk fra os selv – helt til Islam for at kunne se vores egen begrænsning.

  Forkert, den kommer kravlende ind under dynerne – helt ind i den kønsamputerede danske mand der ikke bestiller andet end at ævle om ytringsfrihed – fordi han ikke selv har mod og mandshjerte til at sige fra over for det evindelige feministiske redebyggeri.

  I tænker med pikken – alle mand på denne blog.

  I har oprettet jeres egen lille højskole på bloggen – held og lykke.

 16. Af Kim Olsen

  -

  Søren Revser,

  Jeg ville såmænd bare finde ud af om du ved hvad du taler om.

  Det er helt åbenlyst ikke tilfældet siden du reagerer som du gør på mit uskyldige spørgsmål :)

  Så lukker vi den her for mit vedkommende. Du er velkommen til at vende tilbage når du har sat dig en lille smule ind i tingene.

 17. Af Arne Rud

  -

  @Ole Skovgaard, 25. februar 2013 kl. 16:01. Flyt Dalgas til Ærø, der er skabt til skovhøjskoler.

 18. Af Jens From

  -

  Er det PET-chefen, der regerer landet? Gerne for min skyld – det kan næppe blive værre. Dog må han love, at vi aldrig mere skal høre på tante Bonnichsen.

 19. Af Hansen www.barenyheder.dk

  -

  I et demokratisk samfund skal der være så meget ytringsfrihed og handlefrihed, at borgerne en dag kan slå sig sammen og gå på gaden og tage magten fra magthaverne rent fysisk – hvis dette en dag skulle vise sig at være den eneste måde, at man kunne komme af med korrupte magthavere på..

  alene af den grund burde det være indlysende, at alle normalt tænkende mennesker burde vende sig mod overvågning og personregistreringer.

  Når Mads Kastrup siger at borgerne omfavner overvågningen, så er det jo blot fordi, at danskerne ikke ved bedre og ikke har den historiske indsigt, der skal til for at tage afstand. Det kan de jo så gøre bagefter, når alle de røde sidder i fængsel endnu engang…
  Hansen

 20. Af George Orwell

  -

  Big Brother is watching us….

 21. Af Kristian Andersen

  -

  99% her i debatten har brug for psykolog hjælp. I er jo alle ekstremt paranoide racister!

Kommentarer er lukket.