Den slags taler Socialdemokrater ikke om

Af Mads Kastrup 97

Blandt rige mennesker er det upassende at tale om stort forbrug af penge. Selv om pengene er der – og anvendes. En klassespecifik norm, om man vil. Det er en uskrevet regel, der tjener at lægge afstand mellem virkeligheden og et ønske om virkeligheden, hvor man ikke er defineret ved sin rigdom, men ved mere ædle karakteristika: Viden, ære, dygtighed,  medmenneskelighed osv.

En pendant findes i den politiske verden:

Socialdemokrater finder det upassende at tale om brug af magt. Selv om magten er der – og anvendes. Man ser den helst svøbt i formildende sprog, der tysser ytringer om magtanvendelsen og måske endda forvandler den til et vidnesbyrd om  godhed.

I denne uge har det vakt stor opstandelse, at Venstres Søren Pind kalder USA og dets allieredes – herunder Danmark – anvendelse af droneangreb for ”snigmord”.

Særligt Socialdemokraterne har reageret. Som er de et aristokratisk selskab i 1600-tallet, der forfærdes over, at en utidigt inviteret tager sig den frihed at påpege, at de sidder her med lusebefængte parykker og falske skønhedspletter.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt kom, ifølge Ekstra Bladet, med en ”markant opsang” til Pind og Venstre på sit pressemøde:

“Jeg ville aldrig udtrykke mig på den måde. Og det har vi socialdemokrater heller aldrig gjort. Og derfor er det interessant at spørge Lars Løkke, som er formand for Venstre, om han deler de synspunkter. Jeg er en gammeldags socialdemokrat. Og jeg synes, man skal passe rigtig meget på med at udtrykke sig populistisk på nogle meget klare områder. Det vedrører Kongehuset, rigsfællesskabet, Europa og Danmarks sikkerhed og forsvar,” sagde Thorning, ifølge Ekstra Bladet.

Heraf kan man udlede meget. Først og fremmest, at den socialdemokratiske statsminister angriber selve udtrykket og – som anført – finder det højest upassende. Dernæst at det sker med henvisning til egen øjensynlig hævdvunden übermoral (”Jeg er en gammeldags socialdemokrat”). Og endelig slår Thorning tre kors for sig: Kongehuset, rigsfællesskabet og forsvaret af Europa.

Men væsentligst transformerer Danmarks socialdemokratiske statsminister ubemærket udtrykket ”snigmord” til ”synspunkter”. En tilgang statsministeren ikke er ene om i sit parti. Medlem af udenrigspolitisk nævn, John Dyrby Paulsen, understreger i Jyllands-Posten, at sådan siger man bare ikke. John Dyrby Paulsen kan ganske vist ikke oplyse, hvad man så i stedet siger:

”Man må spørge jurister, hvad den præcise sprogbrug er – det er jeg ikke ekspert i. Jeg må bare på det kraftigste tage afstand fra, at man sammenligner Obama med en snigmorder,” lyder det fra Paulsen.

Men præsident Barack Obama er snigmorder – på sin nations vegne. No way around that. Han er det på den vestlige verdens vegne. På vores alles vegne i de terrortruede og terrorbekæmpende nationer. Det er sådan virkeligheden er. Vi sanktionerer i princippet alle snigmord. Udtrykket ”snigmord” er en betegnelse. Ikke et synspunkt. Og således heller ikke en karakteristik af eksempelvis den amerikanske præsident. Ifølge Den Danske Ordbog er der tale om ”mord på en person, især en politisk vigtig eller magtfuld person, udført på lumsk måde eller ved et bagholdsangreb.”

I krig slår man folk ihjel. Også i krigen mod terror.

Søren Pind bruger betegnelsen klinisk. Den er tydeligvis heller ikke for ham et synspunkt, men derimod en kendsgerning. Venstrepolitikerens ærinde er at stille spørgsmålstegn ved drab – på blandt andet amerikanske statsborgere – uden rettergang. Pind spørger ret beset ud i kredsen af terrorbekæmpere til det redelige i at likvidere uden den proces, som adskiller vores vestlige demokratier fra dem, vi ønsker at forsvare os imod.

Vel et interessant spørgsmål? Og af den slags som vi i Vesten og Danmark opretholder vores værdier ved at svare ordentligt på.

Svaret fra Danmarks socialdemokratiske statsminister er: Den slags taler vi ikke om. Her i huset er vi gamle, agtværdige socialdemokrater. Magt og anvendelsen af den er noget, vi har. Ikke noget, vi udtrykker os om.

Ikke blot ser man hermed, at Socialdemokraterne i sin forestilling om magtaskese ligner dansk politiks svar på de riges selvbedrag om, at penge er irrelevant som definition af deres liv. Men som i andre tilfælde af aristokratisk selvgodhed gennem tiderne står skidtvigtige tjenere tillige beredvilligt klar til at bakke hele maskeraden op. Ekstra Bladet udråbte straks og forfulgte Søren Pind og hans brug af ordet ”snigmord” som ”pinligt”.

Således dølger man sagen og virkeligheden. For i stedet at opføre forestillingen, fiktionen. Hvilket vel blot gør ”snigmordene” til endnu mere ”snigmord”.

97 kommentarer RSS

 1. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Een linje eller to kan sættes på, men et længere indlæg forsvandt bare.

 2. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Et indlæg der påviste at danskerne hvert år snydes for omkring 200 milliarder kroner. Altså franarres 200 MILLIARDER KR. pr. år. (pengene går til udanske og utopiske formål)

 3. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  At S sammen med især R er i gang med at ruinere, nedlukke, nedrive og afskaffe Danmark, taler de røde damer heller ikke højt om.

  At V og K blot ser passivt til, mens undergravningen af samfundet foregår, er tankevækkende.

 4. Af Knud Madsen

  -

  @ Skrevet af Søren Revser, 7. februar 2013 kl. 23:17

  Så er vi jo så herligt enige! :)

 5. Af Frank L

  -

  @ Jan Petersen, 7. februar 2013 kl. 20:48

  Jamen. Det er da beklageligt at der er “collataral damage” som det vel hedder på Natosprog.

  Dette fænomen er dog på ingen måde forskelligt fra den meste anden krigsførelse. Som en skribent fremfører tidligere: Vi er vel ikke så naive at tro de bomber vores F16 smed i Libyen kun ramte soldater?

  Hele Søren Pinds kortslutning, er at han gør droneangreb til noget særligt fejt eller snigerisk. Sagen er jo den, at der blot er tale om det modbydelige fænomen, der kaldes krig. Med al den ulykke og forbandelse der er forbundet med det.

  Det er ikke dronerne Søren Pind – og Kastrup – skal gøre op med.

  Det er villigheden vi alle sammen går med til at vores nationer starter krige.

 6. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Problemet med at kalde “targeted killings” fra kampdroner af fjendens kombattanter for snigmord er, at dette begreb alene finder anvendelse inden for den civile retshåndhævelse.

  Krigslovene forbyder ikke at soldater i en legitim krig inden for kigszonen forsøger at dræbe fjendens kombattanter på lang afstand ved hjælp af langtrækkende våben. Kravet er at angrebet skal være af militær nødvendighed samt udføres proportionelt og på en sådan måde at civilbefolkningen ikke rammes.

  Problemerne opstår når kampdroner anvendes uden for kampzonerne i lande som USA ikke har erklæret krig. Og når angrebene rettes mod amerikanske statsborgere der har tilsluttet sig fjenden og opholder sig i lande som USA ikke er i krig med. Hvis det pågældende land ikke enten stiltiende eller officielt har givet tilladelse til at anvende kampdroner mod mål på dets territorium så er der tale om en krigshandling der efter folkeretten giver den pågældende stat ret til legitimt selvforsvar.

  Yemen har uvtivlsomt givet en sådan tilladelse, men det er tvivlsomt om den pakistanske regering har.

  USA er i krig med Al Qaeda og Taliban samt andre grupper der er designeret terrorbevægelser. En amerikansk statsborger der tilslutter sig en af disse grupper og medvirker til terror mod USA er per definition en fjendtlig kombattant og han nyder ingen særlige rettigheder qua sit amerikanske statsborgerskab. Derfor kan han udsættes for “targeted killing” på lige fod med andre fjendtlige kombattanter. Situationen er nok en anden hvis den pågældende tages til fange på slagmarken. Har han ikke begået krigsforbrydelser skal han efter folkeretten behandles som krigsfange (POW), og løslades når krigen er slut.

  En nærmere juridisk analyse af problemerne med anvendelse af kampdroner kan læses her:

  http://es.scribd.com/doc/105915883/CRS-Drone-Report

 7. Af Søren Nielsen

  -

  Som jeg forstår det, er Pind ikke imod at bekæmpe terrorister. Ej heller at slå dem ihjel. Og han er endda begejstret for (dele af) det amerikanske system. Ligeledes er jeg.

  Han har jo egentligt blot oversat det ord, som amerikanerne selv bruger om disser droneangreb. Nemlig “assassinations”. Nå ja, Obama’s folk synes nok ikke det er så velvalgt.

  Jeg synes det er et velvalgt ord. Krig er ikke kønt, og vi skal ikke pakke begreberne ind i vat. Lad os kalde det hvad det er. Jeg synes såmænd ikke at de der udsættes for disse angreb, fortjener at leve. Nej. Verden ville være et bedre sted uden formørkede terrorister.

  Men jeg har et problem med proceduren, der ligger bag. Når en person, med sin underskrift, uden rettens ord for det, kan slå en af sine egne statsborgere ihjel. *Uanset* hvor meget samme person end måtte fortjene det.

 8. Af Henrik Knage

  -

  Rigtig krig har altid været forbudt for børn, her i landet, men at politikerne prøver at censurere på virkeligheden fortæller lidt mere om politikerne – end det siger om virkeligheden.

  Enten er man i krig, eller også er man ikke i krig – men nu har altså valgt at være i krig – tilsyneladende både med bind for øjnene – og vat i ørene.

  Det er overraskelses momentet der tæller – og hvor der handles – der spildes. Sådan er det.

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Ekspert om droner til forsvaret: logik for burhøns” af Erik Holm, Ingeniøren, 28. juni 2012:

  “…Droner koster langt mindre end eksempelvis et kampfly som F-35, og der bliver købt ufattelig mange droner rundt omkring. Det ville være mærkeligt ikke at gøre det,” siger lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen.

  I Information torsdag gør Nick Hækkerup det klart, at han ser ubemandede fly som et oplagt supplement til kampfly. Det skyldes blandt andet langt bedre økonomi i sparetider og teknisk bedre egenskaber i en række missioner.”

  “Naturligvis er det først og fremmest USA og amerikanske virksomheder, som driver udviklingen, men også mindre lande som Israel er langt fremme med teknologien.

  Også brugen af store droner bliver mere udbredt.

  Italien og Storbritannien har købt det ubemandede kampfly MQ-9 Reaper, mens Tyskland har købt fem Global Hawk. Det er sensorpakkede overvågningsfly med et vingefang på 35 meter og mulighed for at operere i knap 20 kilometers højde i op til 36 timer.”

  “Samme UAV er i øvrigt en del af AGS-projektet i Nato, hvor Danmark for nylig kom med igen efter tidligere at have droppet deltagelse.”

  “… Nick Hækkerup lægger også op til at købe store våbenførende droner, som kan anvendes i Afghanistan.”

  “Droner er oplagte til at overvåge områderne omkring Grønland, og når vi nu er i gang med at købe droner, kan vi lige så godt købe nogen, der kan hænge våben på og som kan bruges på missioner som i Afghanistan…”

  “Det der den vej, udviklingen går, og så har vi kapaciteten, hvis vi for brug for den,” siger Peter Viggo Jakobsen, der understreger, at holdningen hos Venstre vil få afgørende betydning for, om Nick Hækkerup kommer gennem med sit ønske.”

 10. Af T. Sørensen

  -

  Krig er ikke let. Og slet ikke når krigens love overhovedet ikke gælder for modparten, eller modparten ligefrem spekulerer i at sætte reglerne over styr. Man skjuler sig bag kvinder og børn, iklæder sig kvindegevanter, gemmer sig i boligområder med mange civile og på sygehuse. Så en enkelt drone i ny og næ, kan vel ikke ødelægge vores gode humør. Har lige set filmen om Bin Ladens død. Stor respekt for Obama og USA. Håber for vores allesammens skyld, at USA også fremadrettet vil fortsætte denne effektive indsats mod “verdens frelsere”

 11. Af Jens Hansen

  -

  Det synes, at være gået helt i glemmebogen, hvorfor Pind kalder droneangreb for snigmord.

  Pindens udtalelse skyldes, at han ville forsvare massemorderne Bush og Fogh.
  Obama er ikke bedre end disse to. Mener Pinden.

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Pind kalder den amerikanske præsident for en snigmorder.

  Dermed har han isoleret sig selv, politisk set, som en rabiat populist, der gør sit bedste for undergrave krigen mod terror.

  Uddrag fra “Høring af ny CIA-chef har fokus på droner” af Jakob Nielsen, Politiken 7. februar 2013:

  “Et lækket notat om betingelserne for at anvende dronefly til at slå terroriter ihjel har ført til voldsom kritik fra uafhængige jurister og menneskerettighedsorganisationer.”

  Men både Demokraterne og Republikanerne mener, at anvendelsen af droner sker på en etisk set betryggende måde.

  “Tværtimod erklærede den fremtrædende demokratiske senator Dianne Feinstein – som er formand for det udvalg, der skal afhøre den kommende CIA-chef i dag – sig tilfreds med, at der nu er skabt klarhed over regeringens anvendelse af droner.”

  “Notatet har (sammen med andre dokumenter og briefinger) gjort det muligt for efterretningsudvalget at gennemføre et passende og kritisk tilsyn med anvendelsen af dødelig magt”, skriver Feinstein.

  Også blandt Republikanerne er der bred opbakning til anvendelsen af droner…”

 13. Af Finn Bjerrehave

  -

  USA optræder som den lovløse covbojder , skyder først forklarer bagefter, og Helle syntes det er ok, men som borger i et retssamfund, jeg græmmes.
  Osama Bin Laden, som der endda ikke var udstedt international arrestordre på, han blev likvideret i nattøj, og hele verden jublede, måske fordi ingen turde høre historien i en retssal.
  Guantanemo , denne rædselshistorie som Obama blev valgt på at lukke , er som Soc.D. valgløfter, kun noget der bruges til at fange stemmer, og målet er nået, og bagefter står vi andre og måber.
  Soc.D. accepterer ikke fanger i krig bliver udleveret til landets egen retsforfølgelse, og hvad soldaterne så skal stille op med fangerne, er måske et ønske om som med Dronerne, ingen fanger, og døde mennesker forstyrrer ikke.
  60 års modstand mod alt hvad der hedder Atomkraft, er nu fejet af bordet, og Grønland har frie hænder til at træde ind på den før forbudte bane, men det snakker vi igen ikke om, bare det kan klinge i kassen.
  Hvis jeg var skiltemager, ville der være et åbent marked med påskriften: Pas på Droner, og denne accept i hele verden, gør at verden er blevet mere usikker efter Obama blev præsident.
  Hvor blev retssikkerheden af???Finn Bjerrehave Vig

 14. Af Søren N

  -

  Jeg tænker lidt over, hvordan venstrefløjen ville have udtalt sig, hvis det havde været den forrige præsident, altså Bush Den Grusomme, der havde været den ansvarlige for disse angreb. Men det er det jo ikke. Det er tværtimod vinderen af Nobels Fredspris, og ham kan vi jo pr. definition godt lide. Ikke fordi han er hvem han er, men fordi han ikke er republikaner.

  Det *er* snigmord. Nej, vi kan ikke lide tanken om at det er hvad vi har sagt god for, ved at støtte krigen mod terror. Det er ubehageligt, som vestlig civilisation, at få dét stempel. Det er ikke kønt, og ikke noget vi kan bære med stolthed. Men er det nødvendigt? Det tror jeg det er. Jeg har ikke nogen bedre løsning klar.

 15. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Nej, dronedrab er IKKE snigmord!

  Der er tale om fuldt ud lovlige DRAB på fjendtlige kombattanter.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er soleklart undtagen for de blinde og døve, at det er ret ligegyldigt om den som styrer flyet sidder det ene eller det andet sted.

  Og Søren Pind er langt ude på overdrevet med sin snak. Noget der tyder på svigtende dømmekraft.

  Det handler om krig mod skruppelløse terrorister der myrder løs på sagesløse civile med bilbomber, nedskydninger og halshugninger osv.

  Der er tale om selvforsvar mod en barbarisk ideologi der vil ødelægge vores civilisation.

  Nazisme, kommunisme, fascisme og islamisme er fire åndsformørkede totalitære ideologier der har det tilfælles at de ønsker at undertrykke og udrydde alle der ikke er lige så blodtørstige, gangsteragtige og åndsformørkede som de selv er.

 17. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  ….. der ønsker at udrydde alle der ikke har samme forrykte tankesæt som de selv har…..

 18. Af Frank L

  -

  @ Jan Aage Jeppesen, 8. februar 2013 kl. 06:35

  Terrorister, guerillaer, frihedskæmpere. Kald dem hvad du vil, har fordel i af krigsførelsen føres asymmetrisk. Det eneste svar en stor nation i sidste ende kan have overfor denne asymmetri, kan være at føre en tilsvarende asymmetrisk krig. Det er derfor tale om at man giver tilbage “af samme mønt”.

  Kønt er det bestemt ikke. Men jeg har svært ved for alvor at blive forarget. Krig er ikke for sarte sjæle.

  Har man sagt A – kan man blive nødt til at sige B.

  Så længe Pind ikke ellers fremstår som krigsmodstander og pacifist som sådan, kan man ikke udlede andet, end det endnu var et bøvs som han prøvede at selviscenesætte sig med.

 19. Af Frank L

  -

  @ Søren N, 8. februar 2013 kl. 10:52

  Det er vel nok synd for dig og Pind at de færreste europæere kan se fidusen ved Bush Sr/Jr og Reagan.

  Det ændrer dog ikke ved at krigen ikke er en Clinton eller Obama har skabt, men tværtimod at begge er startet under Bush’

  Så at Obama ikke bare giver igen, som Bush gjorde kort tid efter 9/11 og bare bombede løs i Afghanistan, fordi de tilfældigvis havde huset OBL, taler vist sit eget sprog.

  Droneangrebene, er tværtimod, så godt det nu lader sig gøre – præcisionsangreb, hvor i mod et Cruisermissil, jævner det meste i en radius af 100 meter.

 20. Af Aron Weinstein

  -

  Hvem i alverden har bild Jer ind, at krig er fair?

  Terrorister lider ikke under denne vrangforestilling. De reagerer heller ikke på tilsigelser, og det er derfor et fandens besvær, at få dem slæbt for retten.

  Krig drejer sig om at få modstanderen så meget ned med nakken, at man kan påtvinge ham sin vilje.

  Civile tab bør undgås i videst mulig omfang, og egne tab ligeledes.

  Droneangreb er en effektiv måde at ramme terroristledere på.
  De civile tab er minimale i forhold til de tab, som ville opstå, hvis man anvendte andre metoder, og egne tab er elimineret.

  Hvad mere kan man ønske sig?

  Bin-Laden operationen var et eksempel på det omfang, som ville være nødvendigt, hvis man afstod fra at anvende droner.
  Den retfærdiggøres kun af nødvendigheden af at få fastslået hans identitet 100%.
  Hvis planen ikke var lykkedes, ville tabstallene både blandt civile og blandt egne styrker have været uoverskuelige.
  Et enkelt Hellfire missil fra en drone ville formentlig have kunnet eliminere ham ligeså effektivt uden at have medført tab udenfor hans compound.

  At der er ting, som Søren Pind ikke rigtig har greb om, kan kun overraske de, som ikke kender ham.

 21. Af Lars Busk

  -

  Finn Bjerrehave

  “Hvis jeg var skiltemager, ville der være et åbent marked med påskriften: Pas på Droner”

  Ja det skulle bestemt nok hjælpe!

  Retssikerheden er noget, som du sikkert ville kunne få megen tid til at gå med at diskutere i det talibanske bagland, hvis de da ikke blev trætte af dit vås og sipelthen kappede hovedet af dig!

 22. Af H. Madsen

  -

  Personligt går jeg ind for droneangreb som et muligt virkemiddel, og jeg har vel også tillid til at USA /Obama forvalter den magt der dermed udøver på betryggende vis.

  Det ændrer imidlertid ikke på at metoden er problematisk og at en dialog om rimeligheden af at bruge droneangreb er yderst relevant.

  Så hvad det angår bakker jeg gerne Søren Pind op.

  Der hvor filmen efter min opfattelse knækker er når han kalder det (snig)mord.

  Efter min ydmyge opfattelse er det ikke mord, og dermed kriminelt, at dræbe i krig, selvforsvar o.lign. Så når Søren Pind bruger ordet “mord” ligger der en implicit kriminialisering som jeg ikke mener er rimelig.

  Man kunne mistænke at ordvalget har mere at gøre med at få taletid/plads i medierne/spalterne end med det egentlige budskab. Det er ærgeligt at en vigtig debat skal afspores af at medierne kun gider beskæftige sig med den hvis der er nogen som siger noget kontroversielt.

 23. Af Torben Knudsen

  -

  Hvordan Kastrup kan få vendt dronen imod socialdemokratiet og HTS- er vel blot en del af den ideologiske leg, som den blå avis fører fra den blå vogn.
  Skal man ‘rose’ amerikanerne må det være udviklingen fra individuelle snigmord til massesnigmord som Hiroshima og Nakasaki.

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Lige mine ord, H. Madsen.

  Pind afsporer en vigtig diskussion, ved at beskylde Obama for snigmord.

  Uddrag fra Verdensomspændende hovedpine af Thomas Møller Larsen, Weekendavisen 08.02.2013:

  “…hvis alle pludselig begynder at foretage “targeted killings” med droner i lande, som ikke er krigszoner, vil vi se et meget anderledes internationalt samfund end det, vi har i dag,” siger hun og tilføjer:

  “Men jeg tror – og håber – at der vil komme en international regulering på området, inden Indien, Pakistan og Kina begynder at bruge droner på samme måde, som USA gør. Det har selv USA en interesse i.”

  “Indtil nu er der ingen internationale regler, der specifikt begrænser brugen af bevæbnede droner. Der har ikke engang været en international diskussion af brugen af dem eller om, hvor de har lov til at angribe…”

  “Kan man føre en global krig mod terrorister? De fleste europæiske jurister vil sige: “Det er ulovligt.”Men mange amerikanske jurister vil sige: “Det er lovligt, fordi vi er truet.” Det kunne skabe lidt af den fornødne klarhed, hvis USAs droneangreb blev prøvet ved en domstol, mener Anders Henriksen. Men det er ikke realistisk.”

  “Derfor er det politikerne, der skal tage stilling.

  “Vi kunne jo starte med at have en holdning i Danmark,” foreslår Anders Henriksen.”

  “Vores alliancepartnere bruger bevæbnede droner. Og vi har brug for, at de danske politikere melder ud: Hvor langt vil vi gå? Bryder vi os om det? Hvilke principper skal styre brugen af droner?” siger han.

  De første, helt spæde skridt – i retning af mere klarhed – er dog allerede taget.

  USA er i gang med at implementere en såkaldt “manual” for droneangreb. Og FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder har søsat en juridisk undersøgelse af en række droneangreb.”

 25. Af Erik Larsen

  -

  Læs hvad “j.nielsen”, “finn bjerrehave,vig”, “frank.l” siger – SÅ bliver man fane.. “kulturberiget”!! Grotesk.
  De forstår ikke at man skal kæmpe for demokrati, fri tænkning, og IMOD myrderier, halshugninger, stening af utro kvinder, hængning af unge bøsser o.s.v. De FORSTÅR det simpelthen ikke.
  ELLER OGSÅ er de totalt ligeglade og siger “lad os dog bare holde os for os selv” og. lignende.
  Men det er jo sjovt nok lige det vi IKKE gør, da vi inviterer – INVITERER ekstremerne op i eet af de mindste lande i verden!!! HVOR dum kan man være? Forklar please!

 26. Af j nielsen

  -

  “Pind afsporer en vigtig diskussion, ved at beskylde Obama for snigmord.”

  Det er muligt det engelske “assassination” er dækkende, men jeg synes ikke det danske “snigmord” er. Det opfatter jeg helt éntydigt som noget der kun går ud over én person. Og det er der helt klart ikke tale om her. Der ryger nogle kvinder og børn med i købet, men man kan jo ikke være sikker på at det nu også er rigtige mennesker som os selv. Har de overhovedet en sjæl.

  Snigmassemord måske.

  Tingene har udviklet sig siden Reagan prøvede at få ram på Gaddafi m/familie i 1986. Fuldstændig samme princip, til Pinds orientering. Tres mennesker omkom under bombardementet af Tripoli, diktatoren var ikke iblandt dem. Der blev ikke gjort et 2. forsøg.

  Den dag er ikke fjern hvor der hænger en iransk drone over Storbritannien, på udkig efter Salman Rushdie. En indisk over Danmark, på udkig efter Niels Holck. Nu er Camilla Broe sagen forhåbentlig lukket, ellers kunne vi osse se frem til en amerikansk ..

 27. Af Erik Larsen

  -

  “j.nielsen” – som du jo ikke hedder – håber kun at PET kan checke dig og dine ud!De ting du nævner og de “droner” du kan forestille dig over danskere fortæller vist alt.

 28. Af Jan Andersen

  -

  The issue is not killing a known enemy combatant, for example the ambush on Yamamoto in 1943 was perfectly legal.

  The issue is whether the US can kill a US citizen when they are entitled to due process under the law, guaranteed under the 5th amendment.

  There are circumstances where most analysts agree the answer is yes, however, the rules published are so vage and general that they could be applied quite broadly, well beyond the current apllication.

  However, it is a relief to discover that killing American citizens without due process is moral, ethical and wise as long as Obama is in office, whereas under Bush, making known terrorist with knowledge of future attacks extremely uncomfortable for 10 seconds at a time is a crime against humanity. Glad we cleared that one up.

  And Guantanamo is still open but no one seems to think it is much of an issue either. Wonder why.

 29. Af j nielsen

  -

  Akkeja “Erik Larsen” som du jo heller ikke hedder. Stadig lige splitterravende gal.

 30. Af S Sørensen

  -

  Hvis man dræber uden dom i et land man ikke er i krig med ikke er snigmord – hvad er det så fru Thorning?

  Derfor kan det måske godt være hensigtsmæssigt, men lad os kalde det hvad det er.

  Hykleri er en grim ting.

 31. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Erik Larsen…….

  Ja, det er “sjovt” at typer som søren sørensen, j. nielsen, Ole FRank, rikke, billen og “dennis” osv. kan få lov til at brede sig, mens mine vel ret saglige indlæg slettes hos Pind, ASH og N-K-Kjær, og nu også hos Kasper Støvring. Den sidste sletning hos K-S er nok den mest kyniske af de forskellige sletninger.

  Men når man tænker på hvor travlt regeringen har med at lukke Danmark ned, (tusinder af skoler, kirker, rådhuse, posthuse, politistationer, væresteder, hospitaler, biblioteker, skadestuer, hospitaler, butikker, firmaer, kaserner, smerteklinikker, arbejdspladser, busruter, velfærdsordninger, landsbyer, gårde, boliger osv., osv. er jo allerede afskaffet, nedrevet, lukket eller er ved at blive nedlagte) er det vel logisk at man nu også vil afskaffe demokratiet og ytringsfriheden.

  Regeringen mener jo at vi danskerne er et folk der ikke har krav på andet end udplyndring og arrogant eller korrupt lovgivning.

  Socialkammeraterne taler ikke om deres foragt for danskerne. De nøjes med at demonstrere den gennem deres handlinger.

 32. Af søren sørensen

  -

  ps;
  jeg søren sørensen, nogen gange s.sørensen når B censor er skrap og frasortere mig har aldrig skrevet overnævnte…men dog en del søren sørensen i landet så…jeg kan normalt kendes i Tanten ved at jeg er rød,stemmer på liste Ø og er for lønmodtagere og befolkningen i -80% økonomisk forståelse…også imod at top lo% ejer 65% af alle værdirer og top 20 85%!
  glædelig jul….Faktisk er mængden af kopiere af mit navn nu over gennemsnittet disse sidste par uger. dette er det 4 indlæg…Måske relateret til at Berlingske censorer i sidste uge manipuleret min kommentar, ombygget visse dele og sendte den ud i mit navn..ja,ja,ja,…..Demokrati er altid relativt!

 33. Af Martin Kjeldsen

  -

  Ak ja, i USA mener man også at det er etisk forsvarligt at tortere mennesker.
  Og man sønderbombede Irak, for at fjerne Saddam og befri befolkningen, hvilket medførte en astronomisk høj dødelighed blandt bla. børn, fordi Bush og Co. gik efter civile mål.
  Der er et interview med Madelein Allbright på You Tube, hvor hun synes at det er i orden at der dør 500000 irakiske børn pga. den internationale blokade mod landet.
  vi er ikke et hak bedre end de terroister vi påråber os at kæmpe imod!

 34. Af j nielsen

  -

  “Ja, det er “sjovt” at typer som søren sørensen, j. nielsen, Ole FRank, rikke, billen og “dennis” osv. kan få lov til at brede sig, mens mine vel ret saglige indlæg slettes hos ..”

  Hovhov hovhov hovhov prebenmand. Vi har alle været der. Det er bare kun dig og dine proselytter der pjevser over det.

  Det har du sikkert lagt mærke til. Det er altid fra samme side piveriet kommer. Om at egne, altid meget meget saglige indlæg slettes. Over at andre, man ikke er enig med, ikke bliver retsforfulgt eller i det mindste får mundkurv på.

  De skallesmækkende mimoser.

  I øvrigt kan du kende min type på fornavnet. J. Selchau, Lund, Nielsen. Tankevækkende ikke? Måske står det for farmands Jihat. Bøh.

 35. Af hr j christensen

  -

  Næ, socialdemokraterne TØR heller ikke tale om at deres politik har ført til at store dele af landet er i undtagelsestilstand. Politiet har mørklagt store dele af sjælland som overvågnings zone.

  Socialdemokraterne TØR heller ikke tale om den stadigt stigende trussel fra fra islamisk trossamfund. De lever stadig i det jødiske trossamfunds verden ledet af ortodokse jøder.

  Stalinismen syntes med helle thorning-scmidth at være en by i rusland. Statsministeren tror at man kan trække en streg i sandet og se bort fra stalins modbydelige razistiske udrensninger. Og så lege pind up girls på ligene af de mange, som stalin henrettede. I det jødiske marxistiske trossamfunds navn.

  Føj for en statsminister! Føj for satan!

  Men det taler man ikke om i Socialdemokratiet.

 36. Af hr j christensen

  -

  Lige en til.

  Så gik regeringen til valg på at VK og anders fogh rasmussen i særdeleshed førte unødvendige krige rundt om i verden.

  Men nu optræder regenringen SRVSF-EL endnu mere krigerisk. Selv om de lovede inden valget ikke at sende soldater i krig. Det var nærmest noget gammel dags borgeligt arvegods. Så sender de nu selv soldater i krig, selv om det er et herkulesfly så er det stadigt krig. Og det er ikke det store regeringen har gjort for at trække soldater ud af afganistan, sådant som de helligt lovede inden valget.

  Løgn og vælgerbedrag uden sidestykke. Føj!

  Og borgerkrigen i Danmark som regeringen med deres åbne grænse politik er ved at indføre, så går det rigtigt godt. De daglige skyderier i gaderne overgår langt hvad den danske befolkning opleved under deb tyske besættelse.

  Hele den venstresnoede befolkning finder sig jo i at leve under så uhumske umoralske borgerkrigs vilkår, at det virker sygt. Det islamiske trossamfund fører sig frem i gaderne som taleban. Men det taler man ikke om.

 37. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Der er jo masser af højaktuelle emner der ikke kan blive debatteret, hvis blogindehavere går i små sko og censurerer efter hvad der er opportunt eller politisk korrekte.

  Som i går, hvor der var en debat om krisen i DRs P1. Her var der ikke plads til en bred debat om emnet, nej, man skulle kun diskutere ud fra om krisen skyldtes at kontanthjælps-modtagere fik for meget i social-hjælp.

  Det gør nogle af dem vel nok, ihvertfald forgyldes de fraskilte enlige mødre. Men de skal jo også belønnes for at have opløst familien, gjort børnene faderløse og afleveret dem til statslig pasning. Sådan virker den kommunistiske familiepolitik jo.

  (og heldagsskolen er jo endnu et skridt i retning af en rød DDR-stat, hvor børnene skal tilhøre staten, og borgerne være statens slaver. Cristine Antorini lever fint op til sine røde venners forventninger)

  Men alt i alt er har økonomi-krisen jo nærmest intet med socialhjælpen at gøre. Krisen i Danmark skyldes jo først og fremmest de mange, mange milliarder som bruges på indvandring, “integration”, støtte til euro-zonen, EU-licitationer og FN-gøgl samt en række kostbare Afrika-projekter og krigsførelse i Afghanistan osv., osv. Et fråseri og fjolleri med pengene, som er endt i brandbeskatning og bøderegn og verdensrekorder i gebyrer og afgifter, så at vores konkurrence-evne er svækket, og hundredtusindvis af danskere har mistet deres arbejde og levebrød.

  Med tvangsauktioner, social deroute, skilsmisser, ulykkelige børn, rodløse unge, hjemløshed, depression, alkoholisme og selvmord til følge.

  Hvis man tæller alle de bevillinger sammen der går til udanske formål, til verdensfrelserier og co2-vanvid, oppustet bureaukrati og andre rødradikale og skabsradikale udskejelser, så når man frem til at op mod 500 milliarder kroner bruges på formål der ikke gavner danskerne. Altså omkring halvdelen af statsbudgettet bruges på ufornuftige, utopiske, udanske og ulogiske formål.

  Men det måtte man ikke diskutere i DRs debatprogram, der ellers skulle forestille at kaste lys over krisens årsager.

  Blot ved at stå fast i små sko på at der kun måtte debatteres indenfor emnets snævre ramme, opnåede DR at al debat om krisens virkelige årsager blev forhindret. Plus at man fik nedgjort de arbejdsløse som regeringen har planer om at ramme med endnu flere forringelser af deres vilkår.

 38. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Nu er DR jo styret af rødradikale feminister og socialsocialister, så det er logisk at DR manipulerer med befolkningen året rundt.

  Men at indlæg om de mere og mere fortvivlede og vanvittige forhold på visse hospitaler uden videre slettes på Støvrings blog, det er virkelig en skuffelse. Selvom indlægget tog tråden op fra Støvrings oplæg, blev det alligevel spammet.

  Er vi virkelig kommet dertil, at det er ligegyldigt om Danmarks patienter behandles ordentligt eller sendes ud i dyb elendighed og alt for tidlig død?

  Har Støvring glemt at sygdom også kan ramme ham selv eller nogen i den nærmeste familie?

 39. Af Søren Andersen

  -

  Jeg kan forstå, at de fleste i dette forum synes, at det er helt i orden, at USA dræber andre landes statsborgere med henvisning til, at de er terrorrister.

  Det ville være interessant at vide, om tilhængerne af dronerdrab også mener, at det ville være helt i orden, hvis USA gang på gang anvendte droner mod mål i Danmark og i den forbindelse dræbte en masse civile, der røg med i købet?

  Hvordan kan vi i øvrigt være så sikre på, at det kun er personer med forbindelse til terrorisme, som USA dræber på denne måde?

 40. Af j nielsen

  -

  “Det ville være interessant at vide, om tilhængerne af dronerdrab også mener, at det ville være helt i orden, hvis USA gang på gang anvendte droner mod mål i Danmark og i den forbindelse dræbte en masse civile, der røg med i købet?”

  Det ville nemlig være interessant. Eller en anden stat. Såvidt jeg husker, huser vi en person Indien anser for at være terrorist, og som de meget gerne vil have fat i. Det ville da være en metode. Vi har jo ligesom selv sagt god for den, eller hvad?

  Spørgsmålet er hvad man i givet fald ville kalde det. Jeg tror ikke “snigmord” ligger lige for.

 41. Af Erik Larsen

  -

  Et par af de “sædvanlige røde bloggere” spørger om man kunne forestille sig “droneangreb” fra USA I Danmark!!! Jeg ved ikke om jeg skal grine eller græde. Forstår de da intet? Vi har ikke LIGE nu (endnu) store terroristreder m.m. i Danmark. (Måske kommer de, men nok først når Danmark ER overtaget og eventuelle kampe foregår).
  Dronerne bruges p.t. i lande med terroristreder, med lande med diktatur (ikke det HelleT – TRODS ALT – praktiserer herhjemme).
  I lande der kidnapper vestlige almindelige borgere, bruges det også o.s.v. o.s.v.
  Men hold da kæft hvor er det åbenbart svært for visse personer at forstå.
  Droner bruges i KRIG – uha, det er svært at forstå – og i KRIG – KAN der rammes civile ved angreb, der ellers rammer dem man vil have fat i. Hvordan skulle man have slået Hitler – uden at der også – desværre – ramtes civile? Fortæl!

 42. Af S. Aaby

  -

  Samme sorte snak for sort mand.
  Diktatur i din verden er når det ikke går efter din mening go-dav du.

 43. Af j nielsen

  -

  Lige præcis E. Larsen nytter det ikke at forklare noget som helst.

  Til S. Andersen:

  “Hvordan kan vi i øvrigt være så sikre på, at det kun er personer med forbindelse til terrorisme, som USA dræber på denne måde?”

  Det kan vi ikke. Vi kan være sikre på det modsatte.

  Og jeg mener også vi kan være sikre på, at USA ikke vil have monopol på denne teknologi i al fremtid. Det er noget der vil brede sig.

 44. Af Balther Jensen

  -

  De storste Terrorrister der findes er alle de Penge udlaanerer som forlanger Renter for at laane Penge ud til andre mennesk

  Jesus gik ind i Templet og smed alle penge Terrorristerne ud, men Osama bin Ladin korte en Flyvemaskine in i Templet og drabte 3000 Penge Terrorrister.

  Se det var forskellen mellem Jesus og Osama bin Ladin.

  Baade Jesus og Osama bin Ladin var hellige Krigerer som forte Krig imod alle Penge Terrorristerne som svindler og bedrager andre folk ved at forlange Renter.

  Joderne drabte Jesus fordi han forte Krig imod Penge udlaanerne.

  Og, Amerikanerne drabte Osama bin Ladin fordi han ogsaa forte Krig imod Penge udlaanerne.

 45. Af Erik Larsen

  -

  Ovenstående indlæg fra denne muslim viser hvad vi står foran og kan forvente – ikke alene af Berlingske, men af hvad der vil ske i Danmark – og allerede sker!!! Hvordan kan en seriøs avis lade sådanne indlæg blive bragt i en avis??? Forklar berlingske.
  KAN I dog ikke se hvad den mand mener/ønsker?????

 46. Af Balther Jensen

  -

  @ Erik Larsen, 13. februar 2013 kl. 20:18

  Erik Larsen!

  Hvis jeg f.x. lader dig bo i mit Hus for 10 aar, og saa forlanger at du flytter ud af mit hus naar de 10 aar er omme, og giver mig mit hus tilbage til mig, men samtidig forlanger, at du skal give mig et tilsvarende hus, som betalig for at jeg lod dig bo i mit hus for 10 aar. Saa vil jeg lige pludseligt have 2 huse, men du har ikke nogen steder at bo ?

  Ser du unge mand. Den slags bytte handler er hvad man kalder simpelt ” Svindel og Bedrageri”.

  Men det er lige presis hvad alle de privat ejed Banker gor naar de forlanger ” Renter” for at laane deres penge ud.

  Derfor er der krig imellem de kristne og Joderne paa den ene side, og Muslimerne paa den anden side.

  Fordi, det er lovligt for de Kristne og Joder at forlange ‘Renter’, som er det rene Svindel og Bedrageri, men det er forbudt for Muslimer at forlange ‘Renter’, og Islam har givet advarsel om Krig imod alle som Svindler og Bedrager deres medmennesker ved at forlange ‘Renter’.

  Se, Sura 2, verse 279 i the Qur’an.

 47. Af georg christensen

  -

  Hvor har du ret “Mads”, i dine betragtninger, socialdemokraterne burde melde sig under venstres faner, så ved vi, “folket”, hvor vi har dem. De må gerne tage de radikale med, bare ikke også SF, som indtil nu, kun har defformeret sig selv. For socialdemokratisk, venstre og SF tankegang, er muligheden stadig åben, til overgangen til “ENHEDSLISTEN”. Her kan de så få muligheden til “fornyelse”, også kaldet “en slap af pause”, uden betingelser.

Kommentarer er lukket.