Claus Hjort Frederiksen som “general Baglæns”

Af Mads Kastrup 155

Jeg læste forleden, hvor udtrykket ”røven af 4. division” stammer fra. Og kom til at tænke på de borgerlige. Mest fordi jeg kort for inden havde læst et interview med tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen i Information.

”Røven af 4. division” stammer fra krigen i 1864. Først rømmede den danske hær Dannevirke. Dernæst drog 4. division under generalløjtnant Cai Ditlev Hegermann-Lindencrone på et tilbagetog op gennem Jylland, trak sig to gange uden mellemliggende kamp på vej til Vendsyssel for derpå at ende på Fyn.

Det var ventet, at 4. division ville gennemføre en modoffensiv mod tysken. Det skete ikke. Den store flugt dannede derimod baggrund for udtrykket ”Røven af 4. division”. Cai Ditlev Hegermann-Lindencrone blev i den københavnske boulevardpresse siden benævnt som ”general Baglæns”.

Det er her Claus Hjort Frederiksen kommer ind.

I interviewet i Information hævder den tidligere finansminister og Venstre-strateg, at han og den borgerlige regering via snarrådighed og overlegen strategi har forberedt nationen på de nødvendige reformer, som SSFR-regeringen nu vil gennemføre.

””En politisk sejr kan ikke være større end det. Vi har flyttet nogle hegnspæle igennem de her ti år. Holdninger er flyttet,« siger Hjort Frederiksen, der bl.a. peger på den nuværende debat om ret og pligt som en udløber af VK-regeringens dagsorden om noget for noget,” som der står i interviewet

Sejren er fuldstændig, må man forstå. Muligvis er der nogle, der ikke kan se det geniale i manøvren. Men Anders Fogh, Lars Løkke og Claus Hjort reddede åbenbart Danmark ved at bearbejde folket og forberede det på reformer. Samt undgå at provokere danskerne med utidige reformer.

Man kan udlede en del heraf.

Heriblandt den tidligere finansministers – samt Venstres – forhold til vælgerne. Disse er åbenbart at betragte som sliksyge, genstridige og hævngerrige børn, der først i tandpinens stund kan overtales til at komme noget sjældnere i velfærdens bolsjebutik. Eller man kan forstå, at Venstres reform-bus ganske vist aldrig kom i første gear, men der blev rodet grundigt med gearstangen, og da Socialdemokraterne satte sig ind og kørte, var det kun, fordi Fogh og co. havde blødgjort gearkassen for dem. Eller man kan udlede, at ingen har nogen anelse om, hvad Lars Løkke Rasmussen i en ny tiårig regeringsperiode vil lægge til rette for oppositionen. Men han svigter ikke det gode forarbejde, blot han slipper for at køre projektet i mål. For hvor meget større er ikke sejren, når Socialdemokraterne gør det i stedet?

Det er åbenbart sådan man vinder værdikampe i Danmark. Man sætter sig på hænderne og åbner munden.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt er for tiden genstand for diverse spinanalytikeres domme. Hvis ikke der ligefrem er tale om nedgørelse. Alt sammen fordi Socialdemokraterne er i frit fald i meningsmålingerne. I politiske kommentatorers verden er der altid valg i morgen. Dermed behøver kommentatorerne ikke at være indholdsorienterede, hvilket som bekendt også er både omstændeligt og kedeligt. De elsker derimod strategi, opinionstal og karakteranalyser. Eksempelvis skrev min blogkollega Anne Sophia Hermansen forleden, at Thorning-Schmidt er karakterløs. Endda i en grad så statsministeren end ikke er foragtet, lige som rigtige, gennemslagskraftige politikere som Margaret Thatcher og Ritt Bjerregaard ellers har været.

Har vi forsøgt samme tilgang til Lars Løkke Rasmussen? Jeg spørger bare. Har han nogensinde haft ”format” til at blive foragtet? Og hvor på den personlige karakterskala befinder the græsted guy sig i forhold til Thatcher?

Er det ikke på tide, nogen (ud over Søren Pind ved at tale over sig) gør opmærksom på, at den borgerlige regering og særligt Venstre gennem ti år gik frygtsomt baglæns i forhold til velfærdsstaten?

For vi er nogle, der vil udlægge historien om de igangværende velfærdsreformer noget anderledes end Claus Hjort Frederiksen. Eller kunne have lyst til at opstille andre teser, om man vil. For eksempel, at den borgerlige regering i almindelighed og Venstre i særdeleshed i ti år veg tilbage over for socialstatens styrke og tilsyneladende uovervindelige vokseværk. Måske endda ikke ulig 4. divisions retræte fra Dannevirke. Det vil sige uden kamp og tilsyneladende også uden mål og med.

Nu ser man så ”general Baglæns” retfærdiggøre sig fra lænestolen.

Generalløjtnant Hegerman-Lindencrone, chef for 4. division, blev også siden forsøgt revancheret i ry og omdømme. Det hed sig, at den oprindelige ”general Baglæns” og hans division bandt betydelige fjendtlige styrker ved at trække tysken gennem det meste af Jylland uden et eneste slag. Fejheden var i virkeligheden strategisk snilde og en militær sejr ud over de flestes fatteevne.

Historikere diskuterer det vistnok endnu.

Hvad angår Hjort Frederiksen og kompagni: Kunne det være, at den borgerlige regering rent faktisk var ”røven af 4. division”?

155 kommentarer RSS

 1. Af Kim Olsen

  -

  Frank L

  “I fald det overstiger Kims evner at gentage søgningen”

  Jeg kunne godt foretage søgningen. Jeg troede blot at en person med en høj universitetsuddannelse byggede sine argumenter på lidt merer end blot en avisartikel.

  Når man ikke ved hvem disse “fagøkonomer” (dit eget udtryk??) er, tager det unægtelig luften lidt ud af argumentet.

  Iøvrigt, selv hvis man antager, at disse økonomer er objektive, så scorer LLR nærlig ligeså højt som Poul Nyrup:) Så dit ordskvalder kan du godt spare dig!

 2. Af Lars Mortensen

  -

  @Sørenb F Hansen 11:23:”Men man er politisk analfabet hvis man ikke kan gennemskue at krisens omfang havde været endnu værre, hvis de røde havde haft magten og de havde gjort som de sagde de ville gøre”
  Åh, hvem der dog blot som dig besad simpelhedens nådegave. Så heldige er blandt andet CEPOS ikke, hvorfor de har gjort sig den ulejlighed at tænke over tingene og stille konstaterer, at havde man blot fulgt Nyrups 2010plan (Nyrup må vel siges at have tilhørt de røde!), så havde mangt og meget i dag set langt bedre ud. Faktisk tror jeg, man kan konkludere, at krisens omfang så langt fra havde været værre, men derimod mindre!
  http://www.cepo s.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/overholdelse-af-udgiftsmaal-i-nyrups-2010-plan-havde-givet-37-mia-kr-lavere-udgifter-end-i-dag/

 3. Af Jesper Frandsen

  -

  @Søren F. Hansen

  Come on, Søren. Den er simpelthen for lang ude.
  Jeg kan med sindsro betro dig at man ikke behøver at være venstreorienteret for at bakke ud af en diskussion man finder tåbelig. Det har du sikkert også prøvet. Og ingen har vel dermed beskyldt dig for at venstreorienteret. Vel?

  Med hensyn til de påstande, jeg fremsætter i min seneste indlæg, og som du antyder der ikke er belæg for, er de så rigeligt dokumenterede i dagspressen af økonomiske eksperter og i blogindlæg de senere år, ikke mindst af borgerlige opinionsdannere, at jeg ærlig talt ikke finder det nødvendigt at gentage dem her. Jeg troede du trods alt var bredt funderet og læste andet og mere end nyhedssektionen af Berlingske, JP med videre. Og når selv Pinden bakker op om dem er de nok ikke skudt helt ved siden af.

  Tag dog og google på ord som ‘Fogh’, ‘løftebrud’, ‘økonomiske eksperter’ og se om ikke der er noget som kan rokke dig i din religion, eller kig på de mange links hjælpsomme bloggere i denne ellers interessante og meget nuancerede diskussion har leveret.

  Fint med Niels O’s liste, den er et bud på et billede. Den karakteriserer du imidlertid frejdigt og ukritisk som glimrende facts, der virker hver gang. Men den er stykket sammen til lejligheden og tallene er selvsagt ikke landets fremmeste økonomiske eksperter helt fremmede. De, og brede borgerlige kredse, når imidlertid til en ganske anden konklusion end den både du og Niels O. drager.

  Jeg er i øvrigt enig med Jan F. 15:44 som påpeger nødvendigheden af at kigge på den historiske samtid hvori politik foregår. V og K havde heller ikke flertal. Men de valgte at samarbejde ensidigt med DF. Derfor gik det som det gik, og VKO blev en de facto flertalsregering der manglede modet til de nødvendige reformer som næsten alle er enige om vi behøver i dag.

  Nu har vi så fået en centrum-venstre regering der ser ud til at ville samarbejde meget bredere. Og i et land som DK er det er nok en forudsætning hvis man er til dybtgående reformer. Det så vi under Schlüter og Nyrup.

  Roger over and out

 4. Af Ulla Rasmussen

  -

  Her bare en lille bemærkning til –
  “»Vi lærte, at hvis man siger noget, der lyder som et løfte, men ikke kan gennemføre det, kan det blive farligt i politik. Vi skulle berolige nogle vælgere og vise dem, at konsekvenserne af en liberal politik ikke var uhyggelig.

  På den anden side skulle vi være hudløst ærlige. Det var vores erfaring, og det var det, der prægede vores regeringsperiode; at folk skulle føle en tryghed omkring vores politik.«” –
  General Baglæns’

  Men her var der da mange løfter som Fogh Rasmussen og Hjort Frederiksen afgav – dog uden en hob af medier der råbte løftebrud .

  Fx. lovede Fogh Rasmussen i valgkampen 2001 , at det skulle være slut med minuttryaniet i det offentlige. Det skete ikke snare det stik modsatte.

  I valgkampen 2007 lovede Fogh Rasmussen at vk-o både kunne give skattelettelser og bedre offentlig service. Det løfte blev heller ikke indfriet.
  Ved indførselen af Strukturreformen blev det lovet at reformen var udgiftneutral . Det løfteholdt heller ikke .

  Bare et par eksempler på vk-o s troværdighed.

 5. Af Ejler Sørensen

  -

  Sandheden er, at Fogh/lækker var en katastrofe til det økonomiske og det skal der så ryddes op i nu.
  Han skulle have stoppet forbrugsfesten og lavet reformer mens tid var, men det ville han ikke fordi det ville være upopulært blandt vælgerne
  .
  Det er sku helt tragikomisk, at det nu er en rød regering der skal redde røven, på de blås kernevælgere og så sidder flere gud hjælpe mig og brokker sig over det også.

 6. Af Rob S

  -

  AFRs regering var mht økonomisk politik røven af 4. division – tænk sig, 8 år med borgerlig regering uden skattelettelser. til gengæld var de drejebogs- og spinmæssigt toppen af elite divisionen. omvendt med løkke – han var drejebogens røvdivision, men fik i sine 2 år gjort mere liberalt ved økonomien in AFR.

  så de var vel begge, på deres egen måde, røven af 4.division. jeg er dog overbevist om at helle og villy både spin og resultat mæssige lægger sig en pæn del under røven (og der kan ikke være rart).

  Fogh klattede en del penge væk i gode tiden, men blev jo samtidig kritiseret af rød blok for ikke at bruge nok, så der er vel ingen tvivl om at den var blevet fyret mere af hvis helle var kommet til magten i 2007. hvis nyrup derimod var kommet til magten, kan det da godt være at tingene havde været anderledes.

  men – det er vel gak at tro, sådan helt generelt, at rød blok holder mere tilbage med det offentlige forbrug end en blå regering ville. hvorfor skulle de det? det er jo deres vælgere som hhv er ansat i det offentige og yderligere også deres vælgere som drager mest fordel af gældfæren.det er derimod, generelt, blå vælgere som betaler for det.

  jeg er klar over at det kan diskuteres om det i sidste ende var skattelettelserne eller det vildløbne offentlige forbrug som var ufinancierede. det er jo en subjektiv betragtning. en mere objektiv betragtning er til gengæld at danmark beviseligt har de højeste skatter på arbejde og at de ikke-arbejdende har mere end i noget andet land. så hvem er det lige som, relativt til de andre 192 lande og stater, er mest grådige.

  god aften

 7. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg synes, at det har været en surrealistisk debat.

  Jeg kan forstå, at mennesker, som er placeret til højre for Fogh på den politiske skala, dvs. mennesker som ønsker velfærdssamfundet afviklet, er kritisk over for hans regeringstid, hvor velfærden i det danske samfund voksede.

  Men at personer, som stemmer på Enhedslisten, SF og S er kritisk over for Foghs manglende reformer af velfærdssamfundet i nullerne er mig en gåde.

  Jeg tænker: Enten er I dumme eller også er I masochister.

  For de reformer af velfærdssamfundet, f.eks. reformen af førtidspensionen, som foregår med V og K for øjeblikket, og hvor Enhedslisten (de svages fortalere) nu er blevet udelukket, kommer kun til at gøre ondt på rød stues vælgere. Det er jo de svage, pengene vil blive taget fra. Blå stues vælgere kan jo i princippet være ligeglade. Måske bliver børnepengene o.l. taget fra dem i andre reformer, men hvad gør det, når man forsørger sig selv og har penge nok? Det er da kun de svage, som modtager penge fra staten, som reformerne af velfærdssamfundet kommer til at gøre ondt på.

  Og derfor synes jeg, at I, den røde stues vælgere, er nogle underlige masochister. I kritiserer Fogh for ikke at have givet jer pisk, og I jubler over, at Thorning nu i samarbejde med V og K skal til at give jer pisk. I er godt nok nogle underlige nogen.

  For de reformer, som vil komme, vil handle om, at alle de syge og arbejdssky elementer skal tvinges ud på arbejdsmarkedet og gøre håndens arbejde. Statens udgifter skal nedsættes. Ferien er slut. Og det er godt nok for samfundet. Men ikke så rart for jer.

  Hvordan skal man gøre det klart for jer, at det er jer og kun jer, der kommer til at betale regningen for reformationen af velfærdssamfundet?

  Det bliver ikke millionærerne. Millionærskatten blev jo taget af bordet, da S og SF havde fået jeres stemme. Alle de fine løfter om at fordele regningen for den økonomiske krise retfærdigt er jo blevet skrottet. Det er jer og kun jer, de svageste, der skal betale regningen.

  Jeg kan forstå, at sådan en som Mads Kastrup, som forsørger sig selv, og er lidt af en ensom ulv, som stemmer blankt ved folketingsvalg og ikke er medlem af folkekirken osv., og som derfor kan vælge at betragte det hele med den udenforståendes kyniske blik … jeg kan forstå, at han ironiserer over en borgerlig regerings manglende opgør med velfærdssamfundet i nullerne.

  Men jeg kan ikke forstå, at I, som er afhængige af at modtage hjælp fra staten, klager over, at hjælpen ikke blev reduceret eller helt taget fra jer af Fogh i nullerne, men først nu af Thorning her i tierne.

  Det er, som om I skælder julemanden (Fogh) ud for at have været for gavmild mod jer, for derpå at byde Den Store Bastian (Thorning), som vil dyppe jer i blækhuset jublende velkommen. I må i sandhed være masochister.

  Og endelig: Det er, som om I ikke kan se, at det er den internationale økonomiske krise, som har ændret perspektivet for os alle.

  Der var ingen (og slet ikke S og SF som galpede på mere velfærd) som var parate til reformer i nullerne, som jo var faraos syv fede år. Nu har vi så taget hul på faraos syv magre år. Og så er der med det ændrede perspektivskifte pludselig ikke mangel på Kloge-Åger, som mener, at reformer burde være gennemført allerede i faraos syv fede år.

  For hvis Claus Hjort Frederiksen kan benævnes som ”general Baglæns” så kan Mads Kastrup benævnes som ”menig Bagklog”. Og bagklogskabens Kloge-Åger giver jeg altså ikke meget for.

  Claus Hjort Frederiksen har ret i, at S og SF har overtaget det borgerlig-liberale tankegods. Den borgerlig-liberale ideologi har sejret totalt over den socialistiske og den socialdemokratiske ideologi med den sidstnævntes ide om, at der ikke er ende på velfærdssamfundets ekspansion. På samme måde som den frie vestlige og kapitalistiske verden vandt den kolde krig over de kommunistiske og socialistiske stater i øst.

  Det var en kombination af VK’s værdipolitik og ikke mindst den internationale økonomiske, som gjorde udslaget.

  Men okay, vi de borgerlige sejrherrer må være large. Ligesom der ikke er nogen, der takkede Reagan for at have smadret den kommunistiske ideologi, vil der ikke være nogen, der takker Fogh og Hjort for at have smadret den socialistiske og socialdemokratiske ideologi i Danmark.

  Utak er verdens løn.

 8. Af Frank L

  -

  @ Niels Poulsen, 14. marts 2012 kl. 21:14

  Reagan der smadrede det sovjetiske samfund?

  Get a grip!

  Ikke mere end Jacob Haugaard var skyld i medvinden på cykelstierne.

 9. Af Morten Thiessen

  -

  Udmærket politisk iagttagelse af Kastrup, dog med den meget væsentlige tilføjelse at Løkke Rasmussen i sin ret korte regeringstid gennemførte ca. 10 gange så meget borgerlig politik som krypto-socialdemokraten Fogh. I Foghs tid regerede “Hjort-doktrinen” nemlig at regeringen skulle være en slags socialdemokrati plus ti procent, og på denne måde købte man midtervælgerne med velfærdsflæsk og gjorde reelt klientilisme til dagens orden. Enhver som kender sin historie vil vide at magt baseret på bestikkelse fører til degenerering af samfundet og i sidste ende til dets undergang hvis man ikke kommer på bedre tanker i tide – der er evidens for dette ca. 3.000 år tilbage.
  Kontraktpolitik var en anden uvane Fogh indførte, for godtnok er det en dyd at holde sit ord, men det er ikke smart at binde sine politiske muligheder 4 år frem i tiden når der kan ske en hel del uforudsete ting som nødvendiggør kursændringer. Et parti må fremlægge sine værdier til bedømmelse hos vælgerne, og disse må så stole på at behovet for politiske ændringer vil ske i henhold til de udmeldte værdier. Kontraktpolitik er ekstremt dyr og kan kun lade sig gøre i opgangstider, mens den i nedgangsperioder vil føre til ruin og undergang.
  I sin iver for at efterligne Foghs “kontrakt-troværdighed” har Thorning Schmidt glemt disse mest elementære sammenhænge og hænger derfor selvforskyldt på en række pinlige løftebrud og en politik som i den grad er gennemhullet af realiteterne at det er vanskeligt at påstå at socialdemokratiet har et projekt overhovedet. Hun er blank, utroværdig, uopfindsom og newspeakplaprende – kort sagt: Hun duer ikke!
  Imidlertid er det meget problematisk at oppositionen ikke klarere har fundet deres egne ben endnu, men det kan jo også være lidt svært når regeringen har travlt med at føre borgerlig politik i en grad så forundringens savl løber den samlede befolkning ned ad hagen. Lad konklusionen på Hjort og Foghs fejltrin være at løsningen for oppositionen ikke er en gentagelse af klient- eller kontraktpolitikken, men derimod en mere ren vare som er renset for fokusgruppe-taktik og andre tarveligheder. Hvis vi skal undgå en gentagelse af Fogh-tidens spildte muligheder og rollen som røven af 4. division er der behov for en borgerlig politik som tør være sig selv og sin egen. I min optik har liberalismen vist nogle af sine værste svagheder under finanskrisen, og følgelig kommer løsningen ikke fra et anløbent V med masser af personsager eller det neo-populistiske LA. DF er naturligvis diskvalificeret på forhånd, for det er svært at finde nogen form for løsning i blandingen af nationalisme, socialisme og krypto-racisme. R har valgt side til venstre og lider endvidere af alvorlige moralske mangler i kraft af sin kulturrelativiske holdning og liberalistiske tendenser. Tilbage er der K, som trods gennemførelse af meget væsentlige mærkesager de seneste 10 år, er parkeret fuldstændig i skyggen af V, mestendels takket være uduelige ledere – særligt Bendtsen, manglende politisk fornyelse af politisk dagsorden og utilgiveligt dårlig kommunikation. I den brogede skare som 4. division udgør, synes den konservative anstændige borgerlighed at være den del som politisk set minder mindst om røven, men der er nogle folketingspolitikere som skal tage sig sammen for at komme i kampform igen.

 10. Af Niels Poulsen

  -

  @Morten Thiessen

  “DF er naturligvis diskvalificeret på forhånd, for det er svært at finde nogen form for løsning i blandingen af nationalisme, socialisme og krypto-racisme.”

  Det virker ikke, som om du følger med i, hvad der sker i dansk politik:

  Efterlønsreformen eller tilbagetrækningsreformen er vedtaget af V, K, R og O(!).

  I de forhandlinger om en reform af førtidspensionen, som foregår for nuværende, er O (!) blevet inviteret indenfor i stedet for Enhedslisten. Og R har sagt, at de håber på O’s gode medvirken ligesom ved tilbagetrækningsreformen.

  Og endelig er de penge, som er fundet ved de nye leasingregler, uddelt til den offentlige transport under samarbejde med O(!).

  Så SRSF samarbejder med O(!) på livet løs omkring de vigtige ændringer af vores samfund. Men I med det gamle fjendebillede af O fra nullerne har bare ikke opdaget det. De gamle fronter er i opbrud. I følger ikke med.

  Men jeg tror, at du i ubevidst her udstiller, hvad kritikken (også Mads Kastrups) af Fogh og Hjort i grunden handler om:

  I kan ikke lide Fogh og Hjort for deres samarbejde med O gennem nullerne. Det er der, hunden ligger begravet. Det er i grunden det, I taler om, når I føler jer kaldet til at kritisere VK’s manglende reformer af velfærdssamfundet.

  Og det er dybt irrationelt.

 11. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Ja, man må spørge sig selv, hvad ledende DF’ere mener, når de taler om det altafgørende’systemskift’ med VKO’s flertal, der begyndte i 2001.

  De taler helt sikkert ikke om økonomiske reformer.

  Med fraværet af udlændingedebatten i den politiske diskussion, er DF vel blevet mere ‘Socialdemokratiet Classic’, som de selv ynder at kalde sig.

 12. Af Søren F. Hansen

  -

  @Lars Mortensen
  Naiviteten vil ingen ende tage eller er det bevidst manipulation Lars? Hverken Lykketoft, Helle, Villy eller Johanne har på noget tidspunkt følt sig forpligtet af Nyrups planer. Ihvertilfælde har de ved enhver tænkelig lejligehed talt massakren på velfærdssamfundet. Ønsket at bruge endnu mere end VKO. Og endnu flere offentligt ansatte end VKO. Har du været udstationeret de sidste 10 år? Det har intet med Cepos fremskrivninger at gøre som sikkert er rigtig nok. Dog vil jeg give dig så meget, at de jo næppe havde lavet så mange ulykker såfremt de havde haft magten til at gøre det (vi ved jo nu de får gummiarm, når de skal levere som lovet)

 13. Af Søren F. Hansen

  -

  @Jesper Frandsen
  Jeg tror såmænd de fleste repuplikanere i USA ville anse mig for at være kommunist, men det er så en anden histore. Jeg er er jo en stor tilhænger af verdens højest overførselsindkomster til alle der ikke kan klare sig selv og for gratis sundhed, udannelse og sågar folkepension til alle og enhver. Ingen kvaler staten betaler. Det er folk der ikke kan få nok af andre folks penge, jeg er træt af.

  Så du mener jeg selv skal google mig frem til dokumentation for de påstulater DU fremfører?

  Igen, jeg har absolut ingen religion omkring Venstre. Læs evt. hvad jeg skriver igen.

  Men Niels O’s tal lyver næppe. Men googler jeg AFR og økonomiske løftebrud, skal jeg jo til at sortere i en liste lystløgnere, manipulatorer, indebrændte socialdomokrater og andre med et løst forhold til facts.

 14. Af niels hansen

  -

  @Søren F. Hansen

  “Det er folk der ikke kan få nok af andre folks penge, jeg er træt af.”

  Hvis du tænker på mennesker på overførselsindkomster, så hører de efter min mening ikke til blandt de mest højtråbende herhjemme. Arbejdsløse/mennesker på kontanthjælp/førtidspension har ikke organiseret sig særlig godt – og ‘de grå pantere’ slog aldrig rigtigt igennem.

  Eller skal vi fjerne SU’en for at gøre dig glad?

 15. Af Peter Taitto

  -

  Niels O. (hvem du nu er i morgen)

  Tak for alle dine links. Jeg har kigget på langt de fleste, men de fortæller intet om noget som helst udover, at de fede tider er forbi for en periode. De fortæller ej heller om hvordan det ville have været gået med en fortsat SR-regering. Og de hverken bakker mit argument op om, at VK+O sad på hænderne, eller modsiger det.

  Men min sølvpapirshjelm er blevet godt bulet af alle det statistiske materiale, du har smidt herind. ;)

 16. Af Søren F. Hansen

  -

  @Niels Hansen

  Nu er “mennesker på overførselsindkomst” jo en megete bred definition i Danmark. Det er faktisk meget få af os, der ikke er på overførsel i en eller anden sammenhæng.

  Carina? Det kan ikke betale sig for hende at arbejde
  Efterløn? Selv om man har millioner på bankbogen
  Fleksjobbere der “tjener” +500K

  Er du uenig i vi skal starte/fortsætte der?

 17. Af Niels O

  -

  @Peter Taitto, 15. marts 2012 kl. 05:17

  Nå.

 18. Af Lars Mortensen

  -

  @ Søren F:”Hverken Lykketoft, Helle, Villy eller Johanne har på noget tidspunkt følt sig forpligtet af Nyrups planer.” Næ, ingen er vel på det sæt forpligtet. lige så lidt som O var forpligtet til at stemme for VKs politik.
  Det du (bevidst) overser er din egen pointe, nemlig at “de røde er uansvarlige”. Den pointe er både død og begravet af CEPOS, der jo da ved Gud ikke har nogen særlig grund til at skulle favorisere Nyrup og skose Fogh. Ikke desto mindre er det det, de gør! Måske du skulle overveje hvorfor, inden din automatreaktion med røde hhv blå egenskaber. Prototypen på at være rød respektive blå er ikke så entydig, som den var engang,- til gengæld er det tilladt at overveje tingene og ikke blot hælde standardfloskler ud ;-)

 19. Af Morten Thiessen

  -

  @Niels Poulsen
  Din kritik er for så vidt på sin plads i forhold til de som principielt ikke kan udholde tanken om DF indflydelse på noget som helst. Dem hører jeg imidlertid ikke til – det er ikke afgørende hvem flertallet består af, men derimod hvad det bruges til politisk. Hvis du nærlæser mit indlæg vil du se at DF er karakteriseret som socialistisk, hvilket passer fint med de nye venner de har fundet sig i regeringen. De radikale sluger kamelerne i stilhed fordi alternativet er de skingrende vanvittige hos EL, så hellere få lidt af det brune på fingrene – radikal moral er som bekendt uhyre fleksibel.
  Efterlønsreformen var Løkkes mesterstykke, hvor han viste at han som politisk reformator rager langt op over Fogh og taktisk set endnu mere genialt da både R og DF var med i aftalen.
  Det jeg beklager mig over er at de første 7-8 år af VK-regeringens tid gik med at bestikke middelklassen med unødvendig velfærd, når tiden skulle have været brugt på reformer som havde gjort os bedre i stand til at modstå krisen og skabe bedre sammenhængskraft i samfundet.
  Kastrup har fuldstændig ret i sin karakteristik af Hjort som general baglæns, og det der for alt i verden ikke må ske er at venstre vender tilbage til klientilismen for at vinde magten – det er næsten lige så uhæderligt som da Helle og Villy løj sig til magten.

 20. Af Palle Søbjærg

  -

  Jeg husker endnu, at der i lang tid før sidste valg var en hysterisk dame, der helt mekanisk skreg: Mere velfærd”, mere velfærd, velfærdsmassakre o. lign., hver gang der blev fremlagt reformer på et eller andet område. Damen huserer rundt endnu !

 21. Af Flemming Clausen Nielsen

  -

  Hvis “BLÅ BLOK” er ”røven af 4. division” er “RØD BLOK” ”røven af Serie 4”.

 22. Af Henrik Larsen

  -

  Kære Mads,

  Nej, du har ret, man nåede ikke “format til foragt?” stadiet med Lars Løkke Rasmussen, man satsede hele butikken og vandt det amputerede kongerige, ved at blive ved “bilags-Lars”, “lille-Lars” og alt hvad den kunne trække i den retning, i samme øjeblik AFR havde meldt sit kandidatur til NATO.

  Måske man slet ikke havde tvivl om LLR´s egentlige format i den røde lejr?

  Din analyse om det manglende mod i retræten medgiver jeg dig, selvom der blev fægtet med skattestop næsten hele vejen baglæns.

  Hvad angår visse deltagere her på bloggen, synes jeg det er lidt billigt, evindeligt og argumentfrit at lægge sig i slipstrømmen af den nye regerings forklaringsmodel om “..overtagelsen af et fallitbo.” og lignende, når den selvsamme, nye regering i deres nylige oppositionsrolle ikke ofte nok kunne råbe “social massakre” og “vi er et rigt land”. Det hænger ikke sammen, indse dog at krigen var tabt, inden den begyndte!

 23. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk vi ønsker det hele , men vi får hvem vi vælger, og det kun af dem som lader sig opstille, og dette sidste valg havde de færreste opstillede siden 1957.
  Vi har altid den bedste regering, fordi vi vælger den allesammen, og da de er en del af os selv, bliver resultatet bredt.
  En regering bliver valgt på et partiprogram og hvis den så bagefter skal lede landet, bliver partiprogrammet lagt bort, og kunsten med at lede landet , bliver udfordringen, og så er de mange gode ideer , blevet et regnestykke, der altid skal ende på 90.
  Hvem havde ikke i bagklogskabens klare lys, ønsket alle de bløde reformer foretaget da den økonomiske vækst havde gjort fremtiden sorgløs, men dette skeete ikke og nu skriger vi hvorfor, måske djævlen i detaljen, 90 mandater.
  Vi får aldrig en regering bedre end os selv, men måske et Præsidentstyre kunne indløse en anden måde at udføre den nødvendige politik på, men demokratiske forsøg med 179 personer i Folketinget, der bliver nok ikke reformeret, det bliver nok kun til bedre goder, og ikke som i UK ministerbilerne er fortiden og transporten er blevet privat.
  Tak for reformer.Finn Bjerrehave Vig

 24. Af niels hansen

  -

  @Finn Bjerrehave

  “Tak for reformer”.

  Betyder ‘reform’ altid en ændring til det bedre?

  Jeg synes også, at det kan være newspeak for nedskæringer.

 25. Af Ole Skovgaard

  -

  Jeg er egentlig meget enig med udtrykket “general baglæns”, der er sgu løbet meget vand i åen siden Romerne (Den Uovervindelige romerske krigsmaskine) led et legendarisk nederlag i år 9 ek, til vores forfædre i TeudeterSkoven, 3 legioner blev udslettet, og Nyheden skulle et par gange til Rom, inden det blev fattet at 3 legioner bare var pist væk udslettet, der røg vist osse et par budbringere i kampens hede. Se det det var sgu vist før man kunne gå på flexjob, der var det vist bare frem med sværdet og se hvor langt det kunne bære….

  Nå tilbage til “Sagen” her det er et faktum, at den “borgerlige” regering i 10 år førte socialdemokratisk politik. Og derfor er den offentlige andel af BNP i Danmark vokset igennem de sidste 20 år til nuværende rekordhøje mere end 30 % som osse er verdensrekord.

  Reelt er der ingen opposition til velfærdsstaten. LA (Liberal Alliance) red er det eneste parti der ind imellem pipper lidt om nedskæringer i den offentlige sektor og bliver altid mødt af spørgsmålet: Selv fra eks Bertel Haarder (Forfatter til Institutionernes Tyrani, fra 70 erne, man bliver klogere med alderen) For kun en Tåbe frygter ikke vælgerne….

  Jamen hvad skal alle de : sygeplejesker, læger, politifolk, lærere, social rådgivere, integrations konsulenter, jobkonsulenter, beskæftigelses vejledere osv osv…. så lave ?

  Man kunne jo osse stille spørgmålet: Jamen hvad er alternativet, at fortsætte de næste 10 år med offentlige underskud på mellem 100- 200 mia
  kroner ?
  Skal man forholde sig til virkeligheden ?
  Eller skal vi bare tænde for nyhederne og se flere reportager om hvor dårligt behandler borgere i Danmark og der skal mere omsorg og pleje til og flere midler ikke at forglemme. Måske kan vi et afdragsfrit lån i Græske statsobligationer.

 26. Af Axel Eriksen

  -

  Nåh du vidste ikke, at “Røven fra 4. division” var fra 1864. Utroligt så meget, som folk heller ikke ved, der kan blive debatteret på forskellige blogs!!

  Udtrykket blev almindeligt kendt i fodboldboldsproget – dengang Danmarksturneringen var opdelt i 4 divisioner. De nederste i 4. division var “røven”!

  For at blive ved fodbolden og sammenligningen – så hvis den forrige regering var “røven af 4. division”, så er den nuværende den absolutte “bundskraber” i Serie 5 – ingen teknik, ingen reel strategisk tanke for at sætte sig på banen – kort sagt: Ingenting – intet overhovedet!!!

 27. Af Finn Bjerrehave

  -

  Reformer er nutidens sprogbrug for at lovgive og altså ikke altid negativt, altså at regere uden at reformere er som sukker uden pose,det ene er dens andens forudsætning, hvis helheden (indholdet) skal videre.
  Tak for 90 mandaterFinn Bjerrehave Vig

 28. Af J petersen

  -

  Så er vi der igen, den blå regering var røven af 4 division, intet godt blev udrettet, folks rettigheder blev forringet og alligevel overlevede jeg som individ. Det gør jeg stadig, men nu er dagligdagen bare blevet dyrere, hvilket skyldes mange ting. Under krisen, som vel uden indvendinger opstod under den forrige regering, var der ikke meget forståelse for de magre lønforhøjelser, som blev tildelt under overenskomsterne. Nu har jeg en reel lønnedgang, som ikke batter meget. Men nu er det jo tiderne, som taler for tilbageholdenhed. Så modtager jeg en rød regering, som lige vil hæve afgifter på alt, som er usundt. Så kan i lære det. Ok, vi kan vel godt betale lidt mere, men jeg gider edderfløjteme ikke blive opdraget af en flok politikere, som selv træder ved siden af. Hvis i selv sætter jeres børn i privatskoler, så spar mig for jeres klogskaber om folkeskolen, fedt, rygning og betalingsring.
  Så skal der pilles ved velfærdsgoder som pension og efterløn. Det var jeg også pro under den blå regering, men det var absolut ikke det, som rød fløj gik til valg på. Nu er det så en realitet og igen en forringelse for mange.
  Rige mennesker (dem på arbejde) skal ikke have ekstra for at yde, så nu skærer vi pampergoder som medarbejderaktier, fri bil og telefon væk – så kan de lære det. Der må ikke være tvivl om, at arbejde kan betale sig, men det skal kontrolleres.
  Og der er meget mere.
  Resultat, alle har fået ringere kår, lavere indkomst, dyrere varer, lavere velfærd og alligevel er den forrige blå regering røven af 4 division? Det bliver et eftermæle af dimensioner, når den nuværende røde regering skal have sin dom! Og dem, så satte sin stemme!

 29. Af Søren F. Hansen

  -

  @Lars Mortensen
  Når Lykketoft, Villy og Johanne siger de ville bruge endnu mere end AFR/LLR, hvem er så mest uansvarlig? Så vidt jeg husker taler vi om en massakre på velfærdssamfundet ifølge dem.

  Hvad Nyrup havde af budgetter, er jo ikke ens betydende med at han i den virkelige verden havde holdt disse. Han havde med stor sandsynlighed også hældt milliarder i sygehusene mv. Eller du tror måske Nyrup havde sparet sig til udgifterne til fx sygehusene? Cepos sammenligner Nyrups budgetter med AFR/LLR’s virkelige tal og drager en konklusion om ansvarlighed på det. Useriøst hvis du spørger mig, selv om jeg er enig i eksemplet bestemt har en pædagoisk pointe.

  Rød blok er bestemt mere ansvarlige end frygtet, men det er heller ikke helt frivilligt. Dels stemte Villy og Helle for efterlønsforringelser under protest, dels ville de uden at blinke indføre millionærskat, betalingsring, billigere offentlig transport mv.

 30. Af Hr J christensen

  -

  Den nye SRSF_EL regering ligner mere og mere “røven af 4′ division” hvid den altså ikke allerede er det.

  Ingen kan lide den og den er indaktiv som begrebet dækker over.

  Lad os få valg nu. SRSF-EL magter det ikke. De gør kun krisen værre.

 31. Af Jan Agersten

  -

  I lørdags på DR2 var en temaaften om de største svindlere i Danmarkshistorien. Man havde også lavet en top ti over de aller værste. Tre af de ti var venstrefolk.

 32. Af Frank L

  -

  Hvis “BLÅ BLOK” er ”røven af 4. division” er “RØD BLOK” ”røven af Serie 4”.

  Skrevet af Flemming Clausen Nielsen, 15. marts 2012 kl. 13:27

  Den sentens må du have arbejdet længe på?

  :-)

 33. Af Nanna Jensen

  -

  De vise ord men bedre fra en “meget klog mand” det er dog fantastisk hvad de røde ikke ved. Det kommer fra 1864 “men der” var der godt nok ikke noget fodbold i Danmark.
  1864 var fodbold en “baby i England” og kommer ikke fra sønderjylland.

 34. Af Axel Eriksen

  -

  Til Mads Kastrup!

  Er det nødvendigt, at en “lars sørensen” skal spamme denne blog med sit uforståelige kaudervælsk?

  Er det nødvendigt, at en “Frank L” (han hedder i øvrigt Leegaard – men vil ikke være sit fulde navn bekendt) skal blive ved med at fremhæve “fagøkonomer” som eksperter i perioden, hvor Fogh var statsminister??

 35. Af Axel Eriksen

  -

  @ Nanna Jensen, 16. marts 2012 kl. 18:11 skriver:

  “De vise ord men bedre fra en “meget klog mand” det er dog fantastisk hvad de røde ikke ved. Det kommer fra 1864 “men der” var der godt nok ikke noget fodbold i Danmark.
  1864 var fodbold en “baby i England” og kommer ikke fra sønderjylland.”

  Ja, det er dog fantastisk, hvad de “røde ikke ved”. Men deres uvidenhed vil de godt stille offentligt til skue!
  General “Baglæns” opholdt sig med halvdelen af den danske hær nord for Limfjorden – senere blev den sejlet til Fyn – og der blev den – mens den anden halvdel af den danske hær blev massakreret ved Dybbøl og senere på Als!

  Nej, de “røde” forbløffer mig med deres store viden!Helt rigtigt – fodbolden blev ikke “opfundet” i Sønderjylland i 1864 – men den kom noget senere til Danmark!
  Ca. 25-30 år efter 64 – og så er det måske en god ide at læse indlæggene, inden ens hovedløse kommentarer bliver offentliggjort!

 36. Af Ole Skovgaard

  -

  Egentlig er Marken vel “Pisse lige majet” om det er den Romerske Krigmaskine i Teudeter skoven eller Dybbøl Banke 1864, idag er alle trængsler glemt, bare emilie Tourenen og Komiske “Dan” nævner ordet “grøn vækst og V(G)ælfærdteknologi” så er alle sorger glemt ingen kvaler “Kunden betaler”…..

 37. Af Ole Skovgaard

  -

  De sidste linier her blev nærmest episk “Lyriske” jeg er sgu lidt stolt af dem, Næsten lige så god Lyrik, som Henrik Dahls Bemærkning på groft sagt, “Der er snart flere der lever af at forhindre færdselsulykker, end der der er mennesker der dør af dem, Enestående lyrik på et højt plan vi lader den stå et øjeblik, som pausefiskene når TV aftenen er slut, beklager det var “Off Topic” men det lå lige til Højrebenet som i Teudeter Skoven år 9.

 38. Af Frank L

  -

  @ Axel Eriksen, 16. marts 2012 kl. 19:17

  Er det virkeligt så smerteligt at hoforganet BT “kommer til” at lave en undersøgelse som de er overbevist om vil fremme deres spin, så viser sig at være det diamentralt modsatte.

  Det morer mig at du kender mere til mit navn end jeg selv. Fred med det.

 39. Af C Henriksen

  -

  Gab, magen til ringe analyse skal man lede længe efter. Hvor har Mads Kastrup dog opholdt sig de sidste 10 år for at have så ringe realpolitisk indsigt!
  Men det gør naturligvis ikke Claus Hjort Frederiksen udsagn mere korrekt.

  Nødvendigheden for omfattende reformer skal i langt højere grad findes i vores omverden og ting uden for politisk kontrol, finanskrise, gældsætning, forringet konkurrenceevne, ældre pukkel, stigende energi priser osv.
  Så hvis Claus Hjort Frederiksen så absolut gerne vil have æren for reformer så kan det højest skyldes manglende initiativer i hans tid. Initiativer som i det store hele i øvrigt ikke havde nogen politisk gang på jorden.

 40. Af Axel Eriksen

  -

  @ Frank L, 16. marts 2012 kl. 23:42 skriver bl.a.:

  “Det morer mig at du kender mere til mit navn end jeg selv. Fred med det.”

  Til Frank Larsen – eller hvad du nu hedder – prøv at læse på din dåbs- eller navneattest, hvilket efternavn, der står der!

  Efter blogreglerne skal det fulde navn fremgå af indlæggene.

  Men din læsefærdighed er måske på samme stade som din talforståelse: Zero!!

  Men en ting, der er forbløffende – nærmest utroligt -en “rød” har humor – kan også “more sig”! Miraklernes tid er åbenbart ikke forbi!

 41. Af Frank L

  -

  @ Axel Eriksen, 17. marts 2012 kl. 04:54

  Jeg har gjort udmærket rede for mine kilder i BT

  Du kan jo selv kigge efter. Sværere er det vel heller ikke?

  Mht til talforståelse lader din til at være ringe. Det kommer åbenbart bag på dig at fagøkonomer naturligvis ikke kan andet end at være imod Foghs økonomipolitik. Manden bildte sig ind at han kunne omskrive det øk. lærebøger.

  Jeg er ret overbevist om at hans reelle hensigt var at smadre økonomien i DK, sådan at velfærdsstaten led en krank skæbne.

  Heldigvis ser den nuværende regering anderledes på det.

  Hørte lige Pia K sidde og ævle i Deadline over at den nuværende regering ville skære i velfærden:

  Har konen da slet ingen økonomisk forståelse og fornemmelse – pengene er sg* da ikke til det.

 42. Af Kim Olsen

  -

  “I vil skære og skære. Vi vil arbejde os ud af krisen og iværksætte startpakker i stedet for at ødelægge vores velfærdssysten”

  Sagt af Helle Thorning under valgkampen.

  “Hørte lige Pia K sidde og ævle i Deadline over at den nuværende regering ville skære i velfærden:
  Har konen da slet ingen økonomisk forståelse og fornemmelse – pengene er sg* da ikke til det.”

  Skrevet af Frank L seks måneder efter valget….

  Ak ja, tingene ændrer sig, og hvad den store leder gør, tilkommer det ikke os dødelige hverken at forstå eller sætte spørgsmålstegn ved:)

  Må være skønt at kunne deponere sin hjerne hos socialdemokraterne som Frank L har gjort. Livet bliver så meget lettere at gennemskue.

  Og nej, Helle snød ikke for sagen var forældet:)

 43. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kim Olsen, 17. marts 2012 kl. 09:53

  “Frank L” – der er ude af stand til at erindre sit efternavn – kan naturligvis heller ikke opbygge noget fornuftigt om økonomisk politik!

  Hovedkilde: B.T.

  Fænomenet – Frank L – er utilregneligt!!

 44. Af Frank L

  -

  @ Axel Eriksen, 17. marts 2012 kl. 10:53

  Du vrider dig som en levende ål stegepanden over at det er BT der har kolporteret den med økonomerne.

  Sjovt nok havde dig og dine ligesindede ingen problemer med BT som kilde, da de ulovligt fremskaffede skattepapirer skulle bruges kort før valget.

  Erkend det dog i stedet for at gøre dig til tosse:

  Anders Fogh var en fiasko på det økonomiske plan. Han var en katastrofe. Ingen af de adspurgte økonomer mener andet.

 45. Af Frank L

  -

  @ Kim Olsen, 17. marts 2012 kl. 09:53

  Og der er jo også blevet som de lovede. Der kom vækstinitiativer, bare færre end de gerne havde set.

  Men naturligvis skal der skæres. Socialdemokratiet følger jo økonomernes råd. Det er jo sådan set det de er ansat til.

  En anden ejendommelighed for Foghs regeringsperiode, var at han nedsatte utallige kommisioner og udvalg. Når de så kom med betænkninger og anbefalinger, fulgte han dem stort set aldrig.

 46. Af Frank L

  -

  @ Kim Olsen, 17. marts 2012 kl. 09:53

  Det går pludselig op for mig at du ligesom du ikke kan lave enkle søgninger i google, heller ikke forstår den simple med at “sætte tæring efter næring”.

  Eftersom økonomien var en god del dårligere end forventet, har DK da ikke råd til at fortsætte overbudspolitikken. En person som Pia K har for øvrigt aldrig helt på det personlige plan forstået nationaløkonomi. Derfor har DF heller ikke en konsistent økonomisk politik, lige som EL, LA, og SF (i gamle dage) heller ikke havde det.

 47. Af Frank L

  -

  @ Kim Olsen, 17. marts 2012 kl. 09:53

  Som en særlig service til dig kan du lave følgende søgning i google

  CEPOS Nyrup 2010

  Her vil det fremgå at økonimien i fald at Fogh havde videreført Nyrups politik, havde været langt bedre polstret til krisen.

 48. Af Axel Eriksen

  -

  @ Frank L (vælg selv efternavn)

  Du er et sandt orakel – måske er orakler på linie med mirakler – ved at være en uddøende art i vores nuværende samfund. Men gamle dinosaurere er åbenbart ikke helt døde – kun hjernedøde.

  Mon ikke Zoologisk Museum kunne være interesseret i at udstille den sidste Neandertaler – med det socialdemokratiske/kommunistiske røde flag. Du må have førsteprioritet!

 49. Af Frank L

  -

  @ Axel Eriksen, 17. marts 2012 kl. 17:04

  Jeg kan forstå jeg har ramt en nerve. Endda en temmelig øm een?

  Tag dig nu sammen og argumenter ordentligt. Så dum er du vel heller ikke?

 50. Af Axel Eriksen

  -

  Jo, lige netop så dum er jeg! Jeg vil ikke gerne stå tilbage fo andre her på bloggen!

Kommentarer er lukket.